Gijzenrooische Zeggen en Groote Heide, Geldrop te Noord-Brabant

18 km Wandelroute Gijzenrooische Zeggen en Groote Heide, te Geldrop

Lijnwandeling van Geldrop door de Gijzenrooische Zeggen, buurtschap Riel één van de zes gehuchten uit de voormalige gemeente Zesgehuchten, de Stratumsche Heide en de Groote Heide naar Heeze. De Gijzenrooische Zeggen was van oudsher de naam van een moerasgebied in de voormalige gemeente, het landschap bestaat nu uit een mix van kleinschalige landbouw op de hoger gelegen bolle akkers met houtwallen en bosschages en op de lagergelegen stukken liggen natte graslanden, broekbos en poelen. Omdat er In dit gebied nooit een ruilverkaveling heeft plaatsgevonden ziet het er nog steeds uit zoals het was in de eerste helft van de twintigste eeuw. Om een idee te krijgen hoe de gehuchten er in de voormalige gemeente eruit gezien hebben gaat de wandeltocht door het buurtschap Riel een van de gehuchten en sinds 1987 een beschermd dorpsgezicht. De Stratumsche Heide maakte in het verleden deel uit van de Groote Heide, maar is door de autosnelweg A67 daarvan is afgesneden. Het gebied bestaat uit een heidegebied en een voormalig stuifzandgebied dat in de jaren 30 is beplant met grove den. Het gebied wordt begraasd door Schotse Hooglanders. De Groote Heide ten zuiden van de A67 was ooit een ongeveer 5000 hectare groot heidegebied dat zich uitstrekte tussen Heeze, Geldrop, Eindhoven, Valkenswaard en de Achelse Kluis. Vooral in het begin van de 20e eeuw vonden er grootschalige ontginningen plaats, waarbij vennen werden drooggelegd en voornamelijk- naaldbossen werden aangeplant. De lijnwandeling gaat door het noordelijke deel van de Groote Heide met enkele mooie vennen zoals het Klein Huisven, het Veeven, het Drooge Meerven en het Diepe Meerven. Verder lag in dit deel van de Groote Heide het verdwenen Groot Huisven, vermoedelijk het grootste heide-ven van Nederland. Het ven is destijds drooggelegd en ontgonnen tot weiland. Het betreft een ruim 2,5 kilometer lang, tamelijk grillige laagte, met een omvang van omstreeks 150 ha. De wandeltocht gaat langs dit voormalige ven, het reliëf van de oeverzones zijn nog (zichtbaar!) aanwezig in het landschap. 82% van deze wandeltocht is onverhard

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers, op: 3-11-2023, laatst bijgewerkt op: 22-11-2023

Routebeschrijving

Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
1.
Na verlaten van het station met uitzicht over het plein het tweerichtingsfietspad door spoortunnel aan linkerhand inlopen, iets na verlaten van de tunnel kruist het fietspad een weg en gaat door een park, het tweerichtingsfietspad door het park geheel uitlopen tot 4-sprong, zijpaden negeren.
Bij deze 4-sprong RD, “Pastoor van Hooffstraat”, wn route, de verharde weg volgen tot T-splitsing voorbij de kerk, zijweg negeren.
Bij deze T-splitsing RA, “Papenvoort”, kn33 volg 32, vervolgens voorbij woning nr.7 links aanhouden, “Rielse Dijk”, wn route, de weg volgen tot kruising met doorgaande weg, zijweg aan rechterhand negeren.
2.
Bij deze kruising RD, wn route, aan overzijde LA, het onverharde pad (eerste paar meter verhard) voorbij het fietspad inlopen, iets verder buigt het pad naar rechts, het pad volgen tot houten afsluitboom met BL bordje “Gijzenrooische Zegge”, zijpaden negeren.
RD langs de afsluitboom, pad aan linkerhand negeren, wn route, het pad volgen tot 3-sprong met in het pad aan linkerhand een rood-blauw routepaaltje.
Bij deze 3-sprong rechts aanhouden, wn route.
Voorbij houten afsluitboom, bij 4-sprong RD, wn route, het pad volgen tot Y-splitsing bij verharde weg, smal zijpad negeren.
Bij deze Y-splitsing links aanhouden, wn route, de verharde weg (fietsstraat) met verderop kn32  volg 10 volgen tot kruising voorbij woonboerderij nr.22B, zijpaden negeren.
Bij deze kruising LA, kn10 volg 9, vervolgens voorbij woonboerderij nr.14 RA, onverhard pad, de wn route wordt verlaten.
Voor volgende boerderij, bij 4-sprong LA, onverhard pad met boerderij aan rechterhand.
3.
Aan einde van het pad, bij T-splitsing RA, verharde weg, iets verder voorbij de woonboerderij aan linkerhand LA, het onverharde pad volgen tot 3-sprong voorbij bocht naar links met in de deze bocht aan rechterhand een grote stal, zijpaden negeren.
Bij deze 3-sprong rechts aanhouden, iets verder RD langs houten afsluitboom met BL bordje “Gijzenrooische Zegge”, smal pad aan rechterhand negeren, t.h.v. picknicktafel buigt het pad naar rechts.
Ca. 60m voorbij deze bocht LA, pad door landbouwgebied.
Bij T-splitsing RA, pad met landbouwperceel aan rechterhand.
Voorbij het landbouwperceel, bij 3-sprong RA.
In 2de flauwe bocht naar rechts van het pad LA, rood-blauwe (routepaaltjes) route, pad door klein bosperceel.
Voor landbouwperceel (grasland), bij T-splitsing LA, rood-blauwe route.
Bij T-splitsing LA, blauwe (routepaaltjes) route, het verhard fietspad ca. 450m volgen tot pad aan rechterhand voorbij het landbouwperceel (grasland) aan rechterhand, overige zijpaden negeren.
4.
Bij dit pad RA, onverhard pad met nog steeds het landbouwperceel aan rechterhand.
Bij T-splitsing LA, pad met rood-blauw routepaaltje.
Voorbij BL bordje “Stratumsche Heide”, bij 3-sprong LA, kn82 volg 83.
Iets voorbij grasrijke open plek aan rechterhand RD, pad aan linkerhand negeren, iets verder bij kruising LA, wn route, het pad volgen tot T-splitsing voor restant van een afrastering, zijpad negeren.
Bij deze T-splitsing RA, wn route, iets verder bij kruising LA, pad met restant (veerooster) van opening in de afrastering richting klaphek, wn route.
RD door het klaphek, wn route, zijpaden voor het klaphek negeren.
Ca. 80m voorbij het klaphek rechts aanhouden, wn route.
Bij Y-splitsing rechts aanhouden richting picknicktafel, wn route, het pad volgen tot 5-sprong voor een metalen poort met klaphek ruim voorbij de picknicktafel.
5.
Bij deze 5-sprong RD door het klaphek, kn83 volg 62, smalle verharde weg, ca. 160m voorbij viaduct gaat de smalle weg over in een onverhard pad, het pad volgen tot kruising direct na hoogspanningslijnen, zijpaden negeren.
Bij deze kruising LA, de wn route wordt verlaten, pad parallel aan de hoogspanningslijnen.
Bij kruising met aan linkerhand een smal pad door de heide RD, rode (paaltjes) route.
Bij kruising RA, rode route.
Na ca. 200m LA, rode route, smal pad met op enige afstand een ven aan rechterhand.
Na ca. 150m, iets voor bosrand rechts aanhouden, de rode route wordt tijdelijk verlaten, pad door rand van het open gebied met nog steeds het ven aan rechterhand en verderop een bankje aan linkerhand.
Bij T-splitsing LA, pad met aan rechterhand verhard fietspad,
Na ca. 80m RA langs boomstam en lage houten paal, rode route, het bospad aan overzijde van het fietspad inlopen.
6.
Na ca. 180m, bij 3-sprong scherp LA, de rode route wordt verlaten.
Bij 3-sprong RA, het pad volgen tot kruising t.h.v. de bosrand.
Bij deze kruising LA, pad door de bosrand, let op het pad is tevens een ATB pad, iets verder buigt het pad naar rechts.
Na verlaten van het bos, bij ruime 4-sprong RD, breed pad door de bosrand met landbouwpercelen (weilanden) aan rechterhand, kn61 volg 65, het pad met verderop een bord “Waterwingebied Groote Heide” ca. 550m volgen tot breed pad aan linkerhand voor een landbouwperceel (grasland), overige zijpaden negeren.
# Het pad dat men volgt gaat door de rand van wat vermoedelijk ooit het grootste heide-ven van Nederland is geweest. het reliëf van de oeverzones zijn aan linkerhand nog zichtbaar door de overgang naar de iets hoger gelegen randen.
Bij dit pad RD, het brede pad aan linkerhand negeren, de wn route wordt verlaten, het pad verder volgen tot kruising, zijpaden negeren.
7.
Bij deze kruising RA, pad door landbouwgebied met aan beide zijde eiken.
Bij kruising RA, wn (zie achterzijde routepaaltje aan linkerhand) route.
Voorbij landbouwperceel (weiland) aan rechterhand het pad met bocht naar links verder volgen, beide zijpaden aan rechterhand negeren, wn route.
RD, verhard fietspad aan linkerhand negeren, pad met verhard fietspad, wn route.
In bocht naar rechts van het fietspad RD langs houten afsluitboom met BL bordje “Groote Heide”, de wn route wordt verlaten, het onverharde pad volgen tot 4-sprong in bocht naar rechts van het pad, zijpaden negeren.
In deze bocht RD, het smalle pad met bord “Waterwingebied Groote Heide” inlopen, wo (wit bordje met oranje driehoek voor de richting) route.
Op laag heuveltje links aanhouden wo route, iets verder bij Y-splitsing links aanhouden, het brede pad volgen tot 3-sprong voorbij een heuveltje met aan linkerhand.
8.
Bij deze 3-sprong rechts aanhouden richting houten afsluitboom en informatiepaneel verderop, wn en wo route.
Voorbij de afsluitboom, bij kruising RD, pad met gescheiden verhard fietspad, ANWB 21510 richting “Heeze”, wo route, kn91 volg 95.
In de bocht naar links van het fietspad, bij 4-sprong RD, wn route, de wo route wordt verlaten, het brede zanderige pad volgen tot oever van groot ven, iets voor het ven wordt de wn route tijdelijk verlaten, zijpaden negeren.
Enkele meters voor de oever, direct na rood routepaaltje LA, vervolgens bij 3-sprong rechts aanhouden, wn route, iets verder RD, smal pad met rood routepaaltje aan rechterhand negeren.
Voorbij brugje, bij T-splitsing RA, iets verder links aanhouden, wn route, op de heuvel wordt het pad smaller, het smalle pad volgen tot 5-sprong met verhard fietspad, smalle paden aan linkerhand negeren.
Bij deze 5-sprong RD, pad met verhard fietspad, wo route, de wn route wordt verlaten.
9.
Voor bosrand aan rechterhand, bij kruising LA, iets verder RD, pad aan rechterhand negeren, vervolgens voor bocht naar links van het pad het smalle pad door de rand van het open gebied inlopen, het pad geheel uitlopen met aan het einde een rij paaltjes, zijpaden aan rechterhand negeren.
Aan einde van het pad links aanhouden, breed pad.
Bij kruising RA, pad door bosrand, wo route.
Bij overgang naar breed grindpad LA, wo route, verderop buigt het pad naar links.
Bij T-splitsing RA, kn94 volg 98, de wo route wordt verlaten.
Bij T-splitsing RA, de wn route wordt verlaten, pad door de bosrand, iets verder buigt het pad naar links, voorbij deze bocht het pad verder volgen tot 5-sprong t.h.v. bosrand aan rechterhand.
Bij deze 5-sprong het 2de pad aan linkerhand inlopen, het pad volgen tot 4-sprong, zijpad negeren.
Bij 4-sprong het 2de pad aan linkerhand volgen, vervolgens na ca. 60m RA, verderop voor 2de woning aan rechterhand buigt het pad naar links.
10.
Bij kruising met aan linkerhand een metalen afsluitboom RA, het brede grindpad volgen tot kruising met verhard fietspad, fietspad aan linkerhand negeren.
Bij deze kruising RD, verharde weg, ANWB 62685/001 richting “Heeze”, de weg volgen tot kruising met doorgaande weg, zijpaden negeren.
Bij deze kruising RD, kn71 volg 79, verhard fietspad, het verhard pad volgen tot kruising met verharde weg.
Bij deze kruising RD, verhard voet-/fietspad, wn route, het voetpad door rand van het plantsoen met grasveld aan rechterhand volgen tot verharde weg, zijpaden richting woningen negeren.
Iets voor de verharde weg RA, het verhard voetpad door rand van het plantsoen parallel aan de weg volgen, wn route.
Na verlaten van het plantsoen, bij 4-sprong LA het woonerf “De Biestermannen” inlopen, iets verder RD, weg aan rechterhand negeren, vervolgens voor spoor de weg met bocht naar rechts verder volgen, iets verder is aan linkerhand het station, het startpunt.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf
BL = Brabants Landschap
Wandelnetwerk:
Groen/gele markeringen, kn staat voor een knooppuntpaaltje met genummerde richting, wn staat voor netwerk routepaaltje met alleen richting.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

Station Geldrop, Parallelweg 2-b, 5663 EA te Geldrop. Plan Route

Eindpunt

Station Heeze, De Leuren te Heeze.

Met de auto

Parkeren P&R Parallelweg 24, 5664 AD Geldrop

Openbaar vervoer

Station Geldrop

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (10)

Pad door de Gijzenrooische Zegge Adrie: Pad door de Gijzenrooische Zegge
Een van de boerderijen in het buurtschap Riel Adrie: Een van de boerderijen in het buurtschap Riel
Ook een van de boerderijen in het buurtschap Adrie: Ook een van de boerderijen in het buurtschap
Pad door de Gijzenrooische Zegge Adrie: Pad door de Gijzenrooische Zegge
In de verte het Klein Huisven Adrie: In de verte het Klein Huisven
Nogmaals het Klein Huisven Adrie: Nogmaals het Klein Huisven
Het Diepe Meerven Adrie: Het Diepe Meerven
Uitzicht over de Groote Heide Adrie: Uitzicht over de Groote Heide
Pad door de Groote Heide Adrie: Pad door de Groote Heide
Een mooi vennetje Adrie: Een mooi vennetje

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart gijzenrooische-zeggen-en-groote-heide.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

In de plaats Geldrop en HeezeErvaringen van wandelaars (1)

  1. Rianne 11 november 2023 om 17:21

    Prachtige wandeling!!!

    Reageren

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)