Geeneind-tocht, Helmond te Noord-Brabant

18 km Wandelroute Geeneind-tocht, te Helmond

Wandeltocht door wandelpark de Warande, landgoed Croy en de Stiphoutse Bossen. De Warande is een voormalig landgoed dat tegenwoordig een natuurgebied en wandelpark is. Na verlaten van de Warande wordt het beekje de Goorloop gevolgd, een beekdal met kleinschalige landbouw. In het buitengebied van Aarle-Rixtel passeert men twee bezienswaardigheden, het kasteel Croy en het oudste bewaard gebleven hagelkruis in Nederland. Hagelkruizen werden voornamelijk bij kruispunten opgetrokken, met als doel gewassen te beschermen voor hagel. Via het Wilhelminakanaal gaat de wandeltocht naar Molenheide en de Geeneindse Heide, beide deelgebieden van de Stiphoutse Bossen. Aan het einde van de wandeltocht wordt nog een bezoek gebracht aan de Oude Toren. Al met al een wandeltocht met veel verschillende landschapstype en diverse bezienswaardigheden. 74% van deze wandeltocht is onverhard.

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers, op: 20-1-2015, laatst bijgewerkt op: 16-12-2022

Routebeschrijving

Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
1.
Met de rug naar de ingang van de kerk RA vertrekken, vervolgens bij kruising LA, “Kloosterstaat”, de weg die verderop overgaat in “van Heijnsbergenstraat” volgen tot bocht naar links t.h.v. rand bebouwing, zijwegen negeren.
Bij deze bocht rechts aanhouden, onverhard pad dat iets verder over graskade gaat tussen waterberging en waterloop.
Iets voorbij de waterberging, bij 3-sprong RA door houten voetgangerssluis, smal pad met beekje aan linkerhand, verderop voor een poel buigt het pad naar rechts, voorbij de poel verder door het perceeltje grasland richting woningen lopen.
Voorbij metalen voetgangerssluis, bij T-splitsing LA, verharde weg, “Rode Beemden, vervolgens t.h.v. woning nr.26 links aanhouden, smal grindpad met iets verder aan rechterhand woning nr. 17.
Aan einde van het grindpad RD, verharde weg, weg aan rechterhand negeren.
Bij T-splitsing LA, “Elsdonk”.
2.
Weg met bocht naar links verder volgen, “Eenselaar”, onverhard pad aan rechterhand negeren.
Ca. 90m voorbij deze bocht RA fietspad richting brugje t.h.v. GSM mast
Voorbij het brugje RD, “Goorloopweg”, weg aan rechterhand negeren, de weg volgen tot 4-sprong met informatiepaneel “Warande” en bankje in het bos.
Bij deze 4-sprong RA, onverhard pad, vervolgens na ca. 50m bij 3-sprong rechts aanhouden, het pad door de bosrand volgen tot 5-sprong voor een informatiepaneel en aan rechterhand een metalen afsluitboom, zijpad en zijpaden bij een kruising negeren.
Bij deze 5-sprong het 3de pad aan linkerhand inlopen, het pad volgen tot kruising voorbij een midgetgolfbaan, zijpad negeren.
3.
Bij deze kruising RA, smalle verharde weg, vervolgens voorbij metalen afsluitboom LA, verhard voetpad met aan rechterhand klein gebouwtje “De Bijenhal”, vervolgens voor rotonde links aanhouden en het 1ste voetpad aan linkerhand inlopen, direct daarna bij splitsing rechts aanhouden, voetpad met laag heuveltje aan linkerhand.
Het voetpad met flauwe bocht naar links langs het heuveltje verder volgen, voetpad aan rechterhand negeren.
Bij Y-splitsing RA, men passeert een bankje.
Bij kruising RD, onverhard pad, direct daarna voor grafeiland LA, vervolgens bij het 3de pad aan overzijde van het grafeiland LA.
Bij T-splitsing RA, voorbij informatiepaneel “Bosbeheer”, bij 3-sprong links aanhouden, vervolgens t.h.v. bankje het pad met flauwe bocht naar rechts verder volgen, pad aan linkerhand negeren, het pad verder volgen tot T-splitsing, zijpad negeren.
4.
Bij deze T-splitsing LA, pad met sportpark aan linkerhand, t.h.v. poort gaat het pad over in een verharde weg met nog steeds het sportpark aan linkerhand, bijna aan einde van het sportpark buigt het pad t.h.v. de volgende poort naar rechts weg van de sportpark.
Voorbij bocht naar links RD het verhard fietspad met fietsnetwerk routebordje richting knooppunt 06 inlopen.
Aan einde van het fietspad, bij T-splitsing LA, verharde weg, kn9 volg 69.
Na ca. 400m, in flauwe bocht naar rechts van de weg links aanhouden, smal pad met waterloop “Schevelingse waterloop” aan linkerhand, kn69 volg 30.
Bij 3-sprong met aan linkerhand een betonnen brugje rechts aanhouden, wn route, het pad met het beekje de Goorloop aan linkerhand volgen tot kruising met verharde weg.
Bij deze kruising RA, verharde weg, kn30 volg 54.
5.
RD, pad met klaphek aan linkerhand langs kasteelgracht negeren, kn54 volg 53.
# Kasteel Croy, de oudste delen van het kasteel stammen vermoedelijk uit het midden van de vijftiende eeuw.
Voor horecagelegenheid de weg met flauwe bocht naar links verder volgen, twee zijwegen aan rechterhand negeren, kn53 volg 52.
Bij T-splitsing LA “Croylaan”, direct daarna t.h.v. oprijlaan naar kasteel RD, onverhard pad aan rechterhand negeren, kn52 volg 59.
Na ca. 200m RA, “Croylaan 1a,1b,1c” onverhard pad, kn59 volg 39.
Ruim voorbij boerderij nr.1 RD, verhard voetpad aan rechterhand negeren.
Voor overgang naar verharde weg LA door klaphek, wn route, het onverharde pad dat verderop naar rechts buigt volgen tot T-splitsing bij doorgaande weg.
Bij deze T-splitsing LA, fietspad langs de doorgaande weg, wn route.
6.
Iets voor woning aan rechterhand RA, onverhard pad, wn route.
Voor klein kruisbeeld, bij kruising LA, de wn route wordt verlaten, het pad volgen tot T-splitsing voor kanaal.
# Het kleine kruisbeeld “Hagelkruis” diende ter bescherming van de gewassen tegen hagel, het kruisbeeld is voor het eerst vermeld in 1419.
Bij deze T-splitsing LA, het verharde fietspad met kanaal aan rechterhand volgen tot T-splitsing bij verharde weg, zijpaden negeren.
Iets voor deze T-splitsing LA richting de verharde weg lopen, bij de weg links aanhouden, vervolgens na ca. 50m rechts aanhouden, onverhard pad.
Bij kruising met doorgaande weg RD, “’t Brierke”, breed grindpad.
Bij kruising met eveneens een breed pad RD, “Croylaan”.
7.
Na ca. 100m, iets voorbij perceel rond woning RA, voor het bos buigt het pad naar links, voorbij bocht naar rechts de bosrand aan rechterhand ca. 250m volgen tot duidelijk herkenbaar pad aan rechterhand.
Bij dit pad RA, bospad.
Bij 4-sprong met aan rechterhand een bankje RD, wn route, het pad volgen tot 4-sprong met breed pad en verhard fietspad.
Bij deze 4-sprong RD, smal grindpad met bankje, “Heicamp”.
Na verlaten van het bos, bij 5-sprong 2de pad aan linkerhand inlopen, de wn route wordt verlaten, verderop volgt het pad de bosrand, het pad met bosrand aan linkerhand volgen tot bocht naar rechts voorbij landbouwperceel aan rechterhand, zijpaden aan linkerhand negeren.
Bij deze bocht links aanhouden, direct daarna bij 3-sprong LA, wn route, bospad met vier houten paaltjes, vervolgens bij kruising met smal pad RD, wn route, verderop iets voor breder pad buigt het pad met flauwe bocht naar links en loopt een klein stukje parallel aan het bredere pad.
8.
Bij T-splitsing LA, wn route, iets verder is op enige afstand aan rechterhand een open plek met een vennetje (staat meestal droog) te zien.
Bij 3-sprong rechts aanhouden, wn route, het pad met flauwe bocht naar rechts verder volgen tot 5-sprong (het 2de pad een ATB pad aan linkerhand is meegeteld), smalle zijpaden aan linkerhand negeren.
Bij deze 5-spong RD, wn route, het pad volgen tot T-splitsing, smalle zijpaden negeren.
Bij deze T-splitsing RA, de wn route wordt verlaten, het pad volgen tot kruising direct na een gasunie paal A-521 aan rechterzijde van het pad, zijpad negeren.
Bij deze kruising LA, pad richting de bosrand.
T.h.v. de bosrand, bij T-splitsing RA, breed pad door de bosrand.
Na ca. 70m LA, pad met groen metalen afsluitboom tussen twee landbouwpercelen.
9.
Aan rand van het landbouwperceel aan linkerhand, bij 3-sprong links aanhouden, pad met klein informatiepaneeltje “Schapengracht” en iets verder een bankje.
# Het langwerpig ven “Schapengracht” aan rand van heide is volgens onderzoek een smeltwatergeul uit de laatste ijstijd.
Voorbij het smalle langwerpige ven, t.h.v. 2de informatiepaneeltje, bij 3-sprong links aanhouden, smal pad door de bosrand.
Bij kruising met breed pad RD, smal bospad met houten paaltjes en bordje “Opengesteld”, verderop buigt het pad naar rechts met iets verder een stalletje aan linkerhand.
Voorbij het stalletje RD, pad aan rechterhand negeren.
Bij 4-sprong RD, breed pad met metalen afsluitboom.
10.
Voor open plek, bij 4-sprong RA, wb route, smal pad door de rand van de open plek, voorbij de open plek rechts aanhouden.
# In het lager gelegen deel ligt het Kikkerven staat meestal droog, in 2014 zijn herstel werkzaamheden rond het ven geweest.
Bij T-splitsing LA, wb route, het pad volgen tot kruising, smal zijpad negeren.
Bij deze kruising LA, zowel het smalle als parallel lopend brede pad kan gevolgd worden, de wb route wordt weer verlaten.
Bij kruising RD, iets verder voor het ven rechts aanhouden, het smalle pad door heide met ven aan linkerhand inlopen.
# Het ven aan linkerhand is het Wasven.
11.
Voor bankje rechts aanhouden, men verlaat het ven, aan het einde van het pad, bij Y-splitsing rechts aanhouden, vervolgens na ca, 30m LA, smal bospad.
Bij T-splitsing RA, direct daarna LA, wb en wn route, smal pad, vervolgens voor open plek met ven iets links aanhouden, wn route, smal pad met het ven aan rechterhand.
# Het ven aan rechterhand is het Kromven ook wel Eiven genoemd.
Bij T-splitsing LA, de wb en wn route worden verlaten.
Bij T-splitsing LA, breed pad, direct daarna RA, smal pad richting open plek, verderop voor het ven in de open plek buigt het pad naar links en gaat met een boog om het ven.
# Het ven aan rechterhand is het Kulkesven.
Aan overzijde van het ven RD richting bos, smal pad aan linkerhand negeren.
Bij T-splitsing RA, recht bospad, direct daarna LA, smal bospad.
Bij kruising met breed pad RD, pad met bordje “Opengesteld”, het pad volgen tot T-splitsing..
12.
Bij deze T-splitsing RA, iets verder verlaat men het bos, verderop buigt het pad naar links en gaat over in een breed grindpad.
Bij bosrand aan rechterhand, voor overgang naar verharde weg RA, smal pad door de bosrand, verderop buigt het pad naar links dieper het bos in.
Bij kruising RD, verderop iets voor een omheind perceel aan linkerhand buigt het pad naar rechts, het pad verder volgen tot 4-sprong.
Bij deze 4-sprong LA richting de woning in de verte.
Iets voor verharde weg, voor metalen afsluitboom scherp LA, het pad volgen tot men het bos verlaat vervolgens doorlopen tot 4-sprong bij verharde weg.
Bij deze 4-sprong RD, verharde weg, “Oude Torenstraat”.
Bij kruising RD, “Oude Torenstraat”.
RD, smal grindpad, “Oude Torenstraat”, verhard voetpad aan rechterhand negeren.
13.
Bij kruising met verharde weg RD richting kerktoren, breed grindpad, “Oude Torenstraat”, wn route.
# De kerktoren is de Oude Toren van Stiphout, het overblijfsel van de vroegere Sint-Trudokerk.
Voorbij de kerktoren, bij kruising RA, “van der Brugghenstraat”, kn63 volg 65, verderop gaat het onverharde pad over in een verharde weg.
RD, weg aan linker- en rechterhand negeren, “van der Brugghenstraat”, wn route, de weg volgen tot witte woning nr.17, zijwegen negeren.
Iets voorbij deze woning RA, “Van der Weidenstraat”, de weg volgen tot “van Duijnhoverstraat” aan linkerhand iets voorbij woning nr.18.
Bij deze weg LA, “van Duijnhovenstraat”.
Bij T-splitsing RA, de weg volgen tot T-splitsing bij doorgaande weg.
Bij deze T-splitsing LA richting de kerk, het startpunt.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf
wb route = wit/blauwe routemarkeringen van gemeente Helmond wandelroute met gekleurde driehoek voor de richting.
Wandelnetwerk:
Groen/gele markeringen, kn staat voor een knooppuntpaaltje met nummers voor de richting, wn staat voor netwerk routepaaltje met alleen de richting of met een genummerde richting.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

Sint Trudo Kerk, Dorpsstraat 32, 5708 GC te Helmond. Plan Route

Met de auto

Beperkte parkeermogelijkheden naast de kerk of in de parkeervakken langs de doorgaande weg.

Openbaar vervoer

Bushalte Kerk Stiphout, Helmond.

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (9)

Kasteel Croy Adrie: Kasteel Croy
Poortgebouw kasteel Croy Adrie: Poortgebouw kasteel Croy
Oude Toren Adrie: Oude Toren
Hagelkruis Adrie: Hagelkruis
Schapengracht Adrie: Schapengracht
Geeneindse Heide Adrie: Geeneindse Heide
Oude Toren Adrie: Oude Toren
Stiphoutse kerk Adrie: Stiphoutse kerk
Poortgebouw kasteel Croy Adrie: Poortgebouw kasteel Croy

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart geeneind-tocht.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

Trinacria

Dorpsstraat 17
5708 GC Helmond

Café-bar D'n Brouwer

Dorpsstraat 39
5708 GC Helmond

Restaurant De Gulle Big

Dorpsstraat 33-B
5708 GC Helmond

De Croyse Hoeve tot nader bericht gesloten

Croylaan 9
5735 PB Aarle-Rixtel

Ervaringen van wandelaars (9)

 1. Adrie 2 april 2022 om 16:21

  Gisteren op een best wel gure 1 april 2022 de wandeltocht gecontroleerd. Het alternatief voor de Goorloop is komen te vervallen, het pad langs de Goorloop is ook tijdens de nattere jaargetijden prima te belopen. Verder wat kleine veranderingen in de extra herkenningspunten aangepast. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 2. ank 28 februari 2021 om 15:36

  24 febr met prachtig weer deze mooie tocht gelopen. wel meteen een foutje gemaakt door na de poel meteen rechts af te gaan. denk niet secuur gelezen . na dit hersteld te hebben geen een foutje meer gemaakt prima beschreven.
  dank voor de mooie tocht, grt peter ank

  Reageren
 3. Maria 29 augustus 2020 om 08:16

  Wie kan mij vertellen hoeveel km deze wandeling is?

  Reageren
  1. Adrie 29 augustus 2020 om 09:42

   Beste Maria, de wandeltocht is 18km, de lengte staat in de afbeelding bij de omschrijving en op de topografische kaart.

 4. Adrie 16 september 2019 om 15:33

  De wandeltocht is iets gewijzigd, nieuw in de tocht is het Kromven ook wel Eiven genoemd. Veel wandelplezier!

  Reageren
 5. Adrie 4 maart 2018 om 17:46

  Vandaag 3 maart 2018 op een nog winterse dag de wandelroute gecontroleerd. In de directe omgeving van de Goorloop op de grens met Helmond en Aarle-Rixtel zijn beekherstel werkzaamheden geweest met als het resultaat een leuk stukje beek met amfibieënpoel. Op de foto een winterlandschap in de vroege uurtjes gezien vanuit het Wilhelminakanaal. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 6. Adrie 5 januari 2017 om 18:38

  2 januari 2017 de wandeltocht gecontroleerd. Op twee plaatsen waren de wandelnetwerk bordjes verdwenen. dit is gemeld bij routebureau Brabant. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 7. Johanna 12 juni 2015

  Vandaag, met temperaturen van tegen de 30 graden, geen zin om lang in de auto te zitten om een wandelroute te lopen.
  Daarom besloten om dicht bij huis te starten en gekozen voor de Geeneindtocht. Deze route komt langs ons huis. Het is een prachtige wandelroute die alles in zich heeft. Bossen, heide, vennen, dorpjes en een lommerrijk kanaal. Wij kenden uiteraard de omgeving maar op deze manier kijk je toch anders naar de natuur in je eigen dorp. De beschrijving is perfect. Bedankt Adrie.

  Reageren
 8. Lennard 7 maart 2015

  Vandaag deze mooie en afwisselende route gelopen met redelijk zonnig wandelweer.

  Ik vond het een mooie tocht die aan het begin niet bijzonder rustig is gelegen, maar verderop wordt dat weer goed gemaakt.

  De route is goed beschreven en de moeite van het lopen zeker waard.

  Reageren

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)