Fossa Eugeniana-tocht, Arcen te Limburg

19 km Wandelroute Fossa Eugeniana-tocht, te Arcen

Een wandeltocht langs de Maas, door de Boerenheide, het Straelens Broek ook wel Straelens Schuitwater genoemd, Leeremarksche heide en Barabara's Weerd, de laatste drie behoren tot Landgoed Arcen. Een tocht met een grote verscheidenheid aan verschillende landschappen. Bij de Maas word een pad langs de Eikenweerd gevolgd, een natuurontwikkelingsgebied in de uiterwaarden van de Maas. Op de Boerenheide is in tegenstelling tot de naam doet vermoeden geen heide te vinden, het is een gevarieerd bosgebied met op diverse plaatsen hoogte verschillen door beboste stuifduinen. In het Straelens Broek zijn in 2011 graslanden afgegraven en is het Straelens Schuitwater hersteld, een groot ondiep water. Aan de oostzijde van het Straelens Broek is een historisch fenomeen zichtbaar. Hier zijn wallen te vinden van een schans, Fort Hazepoot, die moest dienen als verdedigingswerk van de Fossa Eugeniana. Fossa is latijn voor gracht of kanaal waarvan nog delen in het landschap zichtbaar zijn. Tijdens de Tachgjarige Oorlog heeft de Spaanse landvoogdes Isabella Clara Eugenia, dochter van Filips II, geprobeerd het kanaal aan te leggen. Men heeft het project nooit kunnen voltooien. Via de Leeremarksche heide, ook een gevarieerd bosgebied met op diverse plaatsen hoogte verschillen door beboste stuifduinen, gaat de tocht door een stukje uiterwaarden van de Maas, het Barabara's Weerd, dit gebied is een natuurontwikkelingsgebied bestaande uit bos en weiden. Als overige bezienswaardigheden komt men langs het doolhof “De Dolgaard” een zogenaamd wallendoolhof uit de 17e/begin 18e eeuw, een ijskelder, kasteel Arcen met zijn tuinen en de watermolen, De Wymarse Molen of Kasteelmolen. 83% van deze wandeltocht is onverhard.

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers, op: 26-11-2015, laatst bijgewerkt op: 2-12-2018

Routebeschrijving

Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
1.
Het parkeerterrein LA verlaten, de doorgaande weg volgen.
Voor bushalte LA, “Burgemeester Linderspromenade”, verhard voetpad, kn50 volg 78, voor de Maas buigt het voetpad naar rechts, vervolgens het voetpad volgen tot bocht naar rechts, verderop passeert men kn78 volg 48.
Voorbij deze bocht LA, onverhard pad, wn route, verderop gaat het onverharde pad over in een verharde weg.
Links aanhouden, weg aan rechterhand negeren, kn48 volg 49.
T.h.v. pont, in bocht naar links RD, onverhard pad met de Maas aan linkerhand, kn49 volg 71, vervolgens het doorgaande pad volgen tot verharde weg, verderop buigt het pad naar rechts weg van de Maas.
Bij de verharde weg RD, men passeert een bankje, weg aan rechterhand negeren, vervolgens de weg volgen tot kruising, zijpaden negeren.
2.
Bij deze kruising LA, fietspad richting rotonde, kn71 volg 72, direct daarna RA de doorgaande weg oversteken, kn72 volg 69, let op drukke weg!
Aan overzijde, bij T-splitsing RA, fietspad, direct daarna bij kruising RD, de wn route wordt verlaten, vervolgens de weg met bocht naar links volgen, onverhard pad aan rechterhand negeren, verderop gaat de verharde weg over in een onverhard pad.
Voorbij omheining, bij splitsing rechts aanhouden, vervolgens het pad volgen tot T-splitsing bij verharde weg, zijpaden negeren.
Bij deze T-splitsing RA, verharde weg, verderop gaat de verharde weg over in een breed grindpad, vervolgens het pad volgen tot kruising voorbij flauwe bocht naar links.
Bij deze kruising LA, wn route.
3.
Iets voor vakantiepark het doorgaande pad met bocht naar rechts verder volgen, het pad stijgt licht, pad richting bungalowpark aan linkerhand negeren, wn route, vervolgens het pad over de heuvelrug met bungalowpark aan linkerhand volgen tot T-splitsing, smalle zijpaadjes aan rechterhand negeren.
Bij deze T-splitsing RA, wn route.
Na ca. 90m LA, stijgend pad, de wn route wordt tijdelijk verlaten.
In laagte RD, smal pad aan linkerhand negeren.
Bij T-splitsing LA, verderop buigt het pad naar rechts om een lage heuvel heen, aan achterzijde van de heuvel richting de rand van het bosgebied lopen, vervolgens het gras-pad met bosrand aan rechterhand en waterplas aan linkerhand volgen tot bocht naar links.
In deze bocht RD, men loopt het bosgebied weer in, vervolgens het bospad volgen tot kruising.
Bij deze kruising LA, wn route, verderop t.h.v. rand bosgebied buigt het pad naar rechts.
4.
Bij T-splitsing RA, verharde weg, wn route.
Voorbij woning nr.50 LA, “Nieuwe Ervenweg”, wn route, verderop gaat de verharde weg over in een onverhard pad.
Bij kruising voor smal brugje LA, kn44 volg 40, vervolgens het pad langs het beekje volgen tot T-splitsing met stenen brugje aan rechterhand.
Bij deze T-splitsing LA, kn40 volg 41, direct daarna eveneens LA, wn route.
Bij splitsing rechts aanhouden, wn route, vervolgens t.h.v. rand bosperceel eveneens rechts aanhouden, pad aan linkerhand negeren.
Bij kruising met verharde weg RD, breed grindpad, “Walbeckerweg 37-39”, kn41 volg 73.
Doorgaande grindpad met bocht naar rechts verder volgen, pad aan linkerhand negeren, wn route.
Ruim voor witte woning RA, smal bospad, wn route.
5.
Bij T-splitsing voor omheining van bungalowpark LA, wn route, vervolgens het pad volgen tot T-splitsing bij verharde weg.
Bij deze T-splitsing RA, verharde weg, wn route, vervolgens weg volgen tot bosgebied aan linkerhand ruim voorbij woning nr.8, zijpaden negeren.
Voor dit bosgebied LA, kn73 volg 36, onverhard pad met bosrand aan rechterhand.
RD, bospad langs lage heuvelrug aan rechterhand negeren, bp route, de bosrand verder volgen.
In bocht naar links RD, pad met houten afsluitboom en SLL bordje, bp en wn route, direct daarna eveneens RD, smal pad aan rechterhand negeren.
Na passeren van laag gelegen brugje, op heuvelrug het doorgaande pad met bocht naar rechts verder volgen, bp en wn route, verderop daalt het pad.
# De waterplas aan rechterhand is Fossa Eugeniana, een kanaal dat vanaf het jaar 1625 gegraven is op initiatief van de Spanjaarden, maar nooit is voltooid.
6.
Bij T-splitsing voor hoge heuvelrug LA, bp en wn route, verderop buigt het pad naar rechts, vervolgens het pad met hoge heuvelrug aan rechterhand verder volgen tot T-splitsing bij verharde weg, zijpad negeren.
# De hoge heuvels langs dit pad zijn de resten van een Spaans fort, dat is aangelegd in 1626, plaatselijk staat het bekend als Fort Hazepoot. De enige zichtbare restanten zijn de dubbele aarden wallen met vier bastions en droge grachten. Voor een bezoek aan het fort, voorbij bocht naar rechts is een pad naar de heuveltop.
Bij deze T-splitsing RA, fietspad aan overzijde van verharde weg volgen, rp en wn route, de bp route wordt verlaten.
In flauwe bocht naar rechts LA, onverhard pad met SLL bordje en houten afsluitboom, rp en wn route.
# Na ca. 150m is aan linkerhand mooi uitzichtpunt met bankje over het Straelens Broek.
Na passeren van houten afsluitboom bij 3-sprong RA, rp en wn route, pad buigt naar links.
7.
Voorbij grenspaal 486 RD, verbindingspad aan linkerhand negeren, rp route.
Het doorgaande pad met flauwe bocht naar rechts verder volgen, pad met grenspaal 485D aan linkerhand negeren, rp route, kn36 volg 35.
Iets voor betonnen brugje RA, gras-pad met beekje aan linkerhand, rp en wn route, verderop voor houten hek de overzijde volgen.
Na passeren van klaphek bij Y-splitsing RD, verharde weg of gras-pad met beekje aan rechterhand volgen, rp route, kn35 volg 34.
Na passeren van uitkijktoren de weg met bocht naar rechts verder volgen, pad aan linkerhand negeren, rp route, kn34 volg 79.
Iets voorbij flauwe rechterbocht LA, zanderig pad met SLL bordje en houten afsluitboom door half open strook in bosgebied volgen, rp route, kn79 volg 77(0,7km), verderop t.h.v. lage heuvel buigt het pad naar links richting goed herkenbare routepaaltjes.
8.
T.h.v. deze routepaaltjes bij T-splitsing RA, rp en wn route, vervolgens het pad volgen tot T-splitsing.
Bij deze T-splitsing LA, rp en wn route.
Bij kruising RA, rp en wn route.
Bij 4-sprong LA, rp route, kn77 volg 67, vervolgens het pad volgen tot 5-sprong, zijpaden negeren.
Bij deze 5-sprong 3de pad aan linkerhand, rp route, kn67 volg 65.
RD, stijgend pad aan rechterhand negeren, rp route, de wn route wordt tijdelijk verlaten.
Bij 6-sprong 1ste pad aan rechterhand, stijgend pad, men passeert een heuvelrug, rp en wn route.
9.
Voor zandwalletje, bij 3-sprong rechts aanhouden, pad met doolhof aan linkerhand, rp en wn route, verderop voorbij het doolhof buigt het pad naar links.
# Het doolhof “De Dolgaard” aan rechterhand is het restant van een zogenaamd wallendoolhof uit de 17e/begin 18e eeuw. De paden in het doolhof worden gescheiden door grondwallen.
Iets voorbij deze bocht, direct na bankje RA, rp route, kn66 volg 65.
# Iets verder passeert men aan de linkerhand een ijskelder.
Voorbij afsluitboom, iets voor de T-splitsing LA, ruiterpad parallel aan het brede pad volgen, de rp en wn route worden verlaten.
Bij Y-splitsing scherp RA, direct daarna bij T-splitsing LA, breed pad met gescheiden fietspad.
Na ca. 80m RA, pad met houten afsluitboom en SLL bordje, verderop na ca. 140m buigt het pad naar links.
Voorbij beukenlaan RD, breed gras-pad aan linkerhand negeren.
RD, pad aan linkerhand negeren.
Na passeren van bankje het doorgaande pad met bocht naar rechts verder volgen, wn route.
Bij T-splitsing RA, kn63 volg 62.
10.
RD, pad aan linkerhand negeren.
RD, pad aan linkerhand negeren, kn62 volg 57, direct daarna bij T-splitsing RA, wn route, vervolgens het doorgaande pad volgen tot wit metalen afsluitboom, iets voorbij 2de bocht naar links.
Na passeren van de afsluitboom RD, verhard voetpad, vervolgens het voetpad volgen tot kruising met doorgaande weg, t.h.v. rood-witte voetgangerssluizen.
Bij deze kruising RD, let op drukke weg!, aan overzijde van de doorgaande weg RD door het klaphek, wn route, na passeren van klaphek buigt het gras-pad naar links richting bosgebied, verderop voorbij perceel berkenbomen buigt het gras-pad naar rechts.
11.
Bij 3-sprong voor de Maas RA, de Maas aan linkerhand volgen, kn57 volg 56.
Na ca. 500m RA, stijgend pad, men passeert bord “HSV De Brasem”, wn route.
Na het passeren van klaphek bij T-splitsing LA, verharde weg, wn route.
# Langs deze weg passeert men aan linkerhand watermolen De Wymarse Molen of Kasteelmolen. In de molen is de graanbranderij de IJsvogel, een ambachtelijke distilleerderij, gevestigd, aan rechterhand zijn de kasteeltuinen van kasteel Arcen te zien.
Na het passeren van watermolen en woning LA door het klaphek, gras-pad, kn56 volg 50, vervolgens het gras-pad over de dijk volgen tot parkeerterrein aan rechterhand, het startpunt.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf
SLL = Stichting het Limburgs Landschap.
bp en rp = routepaaltjes van SLL wandelroutes met respectievelijk blauw en rood geschilderde kop.
Wandelnetwerk:
Rood/gele markeringen, kn staat voor een knooppuntpaaltje met genummerde richting aanduiding, wn staat voor netwerk routepaaltje met alleen richting aanduiding.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

De parkeerplaats bij de Schanstoren, Schans 23, 5944 AE te Arcen. Plan Route

Met de auto

Volg de A73, N270 en N271 naar de Maasstraat in Arcen. Ga verder op de Maasstraat. Rijd naar de Schans. Aan de rand van het dorp langs de Schans zijn ruime parkeermogelijkheden.

Openbaar vervoer

Station Venlo, bus 83 richting Nijmegen. Bushalte Maasstraat/Koestraat Arcen.

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (10)

Landgoed Arcen Adrie: Landgoed Arcen
Brugje over Lingsforterbeek Adrie: Brugje over Lingsforterbeek
Restant van Fossa Eugeniana Adrie: Restant van Fossa Eugeniana
Aan de voet van Fort Hazepoot Adrie: Aan de voet van Fort Hazepoot
Het Straelens Broek Adrie: Het Straelens Broek
IJskelder in landgoed Arcen Adrie: IJskelder in landgoed Arcen
Landgoed Arcen Adrie: Landgoed Arcen
Galloway in Barbara's Weerd Adrie: Galloway in Barbara's Weerd
De Wymarse Molen Adrie: De Wymarse Molen
Poortgebouw kasteel Arcen Adrie: Poortgebouw kasteel Arcen

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart fossa-eugenia-tocht.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

Hamelers / R T A

Raadhuisplein 16
5944 AH Arcen
Bezoek website

Arcener Bakhuys

Schans 2
5944 AG Arcen
Bezoek website

Clevers ijssalon

Raadhuisplein 11
5944 AH Arcen
Bezoek website

Hostellerie de Hamert

Hamert 2
5856 CL Wellerlooi

Ervaringen van wandelaars (1)

  1. Lennard 31 december 2016 om 08:52

    Gisteren gelopen met werkelijk stralend weer.

    Ik vond het een mooie en afwisselende route die, zeker als je wat meer richting de grens met Duitsland komt lekker rustig gelegen is.
    De moeite van het lopen zeker waard.

    Reageren

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)