Eiland in de Maas, Stevensweert te Limburg

20 km Wandelroute Eiland in de Maas, te Stevensweert

Wandeltocht voor de liefhebber van open landschappen in een waterrijkgebied met veel historie, De wandeltocht combineert drie kortere wandeltochten: 'Langs Walburg en de Teggerse Plas', 'Langs de Huiskensplas' en 'Langs de Molenplas', waarmee het gehele eiland wordt verkend. Het eiland is ontstaan door twee voormalige rivierarmen van de Maas. De hoofdstroom van de Maas vormt de natuurlijke grens met België en wordt daarom ook wel de Grensmaas genoemd. De andere arm is de Oude Maas. De twee plaatsen Stevensweert en Ohé en Laak liggen op het eiland. Omgeven door water was het gebied goed te verdedigen. Een eenvoudige woontoren groeide in de late Middeleeuwen uit tot een machtig kasteel. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog legden de Spanjaarden er een sterke vesting aan. Vanuit deze vesting werden de land- en waterwegen in de omgeving onder controle gehouden. Pas in 1882 kwam er een vaste oeververbinding: een gemetselde brug met acht bogen over de Oude Maas. In de twintigste eeuw is de vertakking van de Oude Maas afgesneden, waardoor er feitelijk geen sprake meer is van een eiland. Aangezien er over het smalle stukje land ter hoogte van de voormalige vertakking geen wegen lopen is er gevoelsmatig nog wel sprake van een eiland. In de 2de helft van de 20ste eeuw werd grind gewonnen op het eiland waardoor een aantal plassen ontstonden zoals de Visplas, de Huyskensplas, de Teggerse Plas, de Dilkensplas, de Schroevendaalse Plas, de Biltplas en de Molenplas, de laatste twee liggen in het stroomgebied van de Oude Maas. De wandeltocht gaat langs alle plassen. Als bezienswaardigheden zijn er op het eiland: de Hompesche Molen, het kasteel met de naam Hasselholt ("Het Geutje"), een uitkijktoren op de funderingsresten van kasteel Walburgen en als laatste het historische centrum van Stevensweert. De Hompesche Molen is een achttiende-eeuwse stellingmolen met aan de bovenste wiek bijna 37 meter hoog en daarmee de hoogste molen van Limburg. Kasteel Hasselholt dat op enige afstand gepasseerd wordt is gebouwd tussen 1500 en 1600. Kasteel Walburg , is rond 1650 gebouwd en later verbouwd tot een imposant buitenverblijf in Versailles-stijl. In het begin van de 20ste eeuw is het kasteel verkocht en raakte het steeds verder in verval, wat rest zijn stukjes fundering. In 2020 zijn de contouren van het kasteel weer zichtbaar gemaakt, vanuit de 10 meter hoge uitkijktoren krijgt men een goede indruk van de grootte van het verdwenen kasteel. Het middeleeuwse Stevensweert bestond uit een machtig kasteel met daaromheen een dorpje. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog van 1568-1648 sloopten de Spanjaarden een deel van de bestaande bebouwing en maakten van het dorp een vesting met een bijna perfecte meetkundige opzet. Rondom kwam een hoge aarden wal met zeven uitspringende bastions en aan de buitenkant daarvan een gracht met vijf ravelijnen (versterkte eilandjes). Na 1874 werd de vesting geleidelijk ontmanteld en de grachten gedempt. Aan de noordkant van Stevensweert is een ravelijn van de verdwenen vestingwerken gereconstrueerd, de wandeltocht gaat langs deze ravelijn. Een deel van de wandeltocht gaat door begrazingsgebieden rond de plassen, men doet er verstandig aan om met stevige bij voorkeur hoge wandelschoenen op pad te gaan. Ook kunnen de stapstenen in de Molenplas bij hoogwater door bijvoorbeeld een stevige regenbui geheel of gedeeltelijk onder water liggen. Zou dit het geval zijn er is een hoogwater alternatief beschikbaar. 77% van deze wandeltocht is onverhard.

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers op: 10-6-2024

Routebeschrijving

Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
1.
Het parkeerterrein P-kern bij een van de twee in-/uitgangen RA verlaten, vervolgens voorbij het parkeerterrein bij kruising met aan rechterhand een verhard voetpad LA, het onverharde pad met omheining aan linkerhand inlopen, verderop buigt het pad naar rechts en gaat geleidelijk over in een half verhard pad.
Het pad met bocht naar links verder volgen, verbindingspad met slagboom naar grindpad aan rechterhand negeren, kn31 volg 71, verderop t.h.v. een groen metalen poort buigt het pad naar rechts weg van de omheining.
Bij T-splitsing LA, verharde weg , wn route.
Iets voorbij woning nr.72 LA, vervolgens voor woning nr.13 met aan linkerhand een kapel de weg met bocht naar rechts verder volgen, doodlopende weg aan linkerhand negeren.
Bij 3-sprong links aanhouden, doodlopende weg richting dijk, voorbij de dijk de weg met verderop kn71 volg 82(3,5km) geheel RD uitlopen tot houten poort met klaphek, zijpaden en zijweg negeren, ruim voor de houten poort wordt de wn route verlaten.
2.
Aan het einde van de weg RD door het klaphek en iets verder door een draaihekje, vervolgens doorlopen tot brede graskade voor de Maas.
Op de brede graskade LA over een brede graskade met de Maas aan rechterhand, na ca. 850m buigt het gras-pad voor een dubbele afrastering naar links weg van de Maas, de rand van begrazingsgebied met dubbele afrastering aan rechterhand volgen tot T-splitsing met aan linkerhand een houten poort met klaphek.
Bij deze T-splitsing RA door klaphek, onverhard pad, wn route, vervolgens voor waterplas LA, pad met de waterplas aan rechterhand, wn route, verderop het begrazingsgebied via een klaphek aan linkerhand verlaten.
Aan einde van het pad, bij T-splitsing RA, wn route, verharde weg.
Na ca. 120m LA, onverhard pad, kn71 volg 82.
Voor de Oude Maas het pad met bocht naar rechts verder volgen, pad aan linkerhand negeren, kn82 volg 32.
3.
Aan einde van het pad met aan linkerhand een woning de weg met bocht naar rechts volgen, wn route, iets voorbij deze bocht LA, grindpad richting visvijver (eventuele gemaaide graspaden langs en rond de visvijver worden niet vernoemd), wn route, vervolgens voor de visvijver, bij 3-sprong LA, wn route, grindpad met de visvijver aan rechterhand.
Voorbij 2de bocht naar rechts, aan andere zijde van de visvijver LA richting trap tegen de talud van een brug lopen, kn32 volg 33, vervolgens de trap op.
#  Verderop gaat het pad over stapstenen, bij hoogwater van de Molenplas liggen deze stenen gedeeltelijk of geheel onder water, als alternatief: Boven aangekomen, bij kruising met doorgaande weg RD de trap aan overzijde van de weg af, kn33 volg 35, aan voet van de talud, bij T-splitsing LA, direct daarna buigt het pad naar rechts met de plas aan linker- en landbouwpercelen aan rechterhand, verderop bij een omheining aan linkerhand buigt het pad naar rechts en gaat voorbij een poort aan linkerhand over in een verharde weg. Iets voorbij de poort LA, onverhard pad, wn route, iets verder buigt het onverharde pad naar links met omheining aan linkerhand en gaat verderop door een klaphek, doorlopen tot 3-sprong voorbij een grote loods aan linkerhand. Bij deze 3-sprong RA, kn35 volg 62, verderop buigt het pad naar rechts richting graskade. Ga verder bij punt 5 2de regel.
4.
Boven aangekomen bij kruising LA de brug over, doorgaande weg, kn33 volg 34.
Iets voorbij de brug RA de betonnen trap af, wn route, voorbij klaphek met NM bordje “Biltplas” links aanhouden, kn34 volg 40, door begrazinggebied met de geul (vispassage) aan rechterhand, iets verder buigt de geul naar rechts, de geul verder aan rechterhand volgen tot een klein parkeerterreintje aan linkerhand direct na een hoogspanningsmast.
Iets voorbij het parkeerterreintje RA de geul over, wn route, aan overzijde RD lopen tot een brugje aan linkerhand.
LA het brugje over, wn route, aan overzijde RA, wn route, door begrazingsgebied met heuvel aan linkerhand, voorbij de heuvel RD, kn40 volg 35 (het routepaaltje staat iets aan linkerhand aan voet van de heuvel), door begrazingsgebied met een uitkijktoren, ruim voorbij de uitkijktoren de stapstenen aan rechterhand over, iets voorbij de stapstenen een brugje aan linkerhand over.
5.
Bij een grote loods aan rechterhand het pad met flauwe bocht naar links verder volgen, pad langs de loods aan rechterhand negeren, kn35 volg 62, verderop buigt het pad naar rechts richting graskade.
Op de graskade voor houten poort met klaphek LA, wn route, het pad over de graskade volgen, vervolgens iets voor hoogspanningsmast links aanhouden, smal grindpad, de graskade wordt weer verlaten.
Bij heuvel aan linkerhand RD, klaphek aan rechterhand negeren, iets verder buigt het pad naar rechts weg van de heuvel, het pad verder volgen tot uitkijkpunt op een heuvel aan linkerhand iets voorbij een klaphek links van een houten poort.
# Voor mooi uitzicht over de Molenplas even de heuvel verderop aan linkerhand oplopen.
6.
T.h.v. het uitkijkpunt RD, pad richting de verharde weg aan rechterhand negeren, kn62 volg 63, het grindpad richting “Bomenmonument” met de waterplas aan linkerhand en verderop een brugje volgen tot iets verhoogt (via trapje) uitkijkpunt met twee bankjes ruim voorbij het Bomenmonument aan linkerhand.
# Het Bomenmonument bestaat uit zwarte eikenstammen die 1500 tot 2000 jaar geleden onder het grind verdwenen zijn en tijdens de grindwinning gevonden zijn.
Bij dit uitkijkpunt RD het trapje af, pad richting klaphek aan rechterhand negeren, iets verder links aanhouden richting houten poort met klaphek, de wn route wordt verlaten, voorbij het klaphek door het begrazingsgebied lopen tot een klaphek aan rechterhand ca. 60m voorbij een geul aan linkerhand met stenen en bosschages.
Bij dit klaphek RA door het klaphek, kn63 volg 64, na verlaten van het begrazingsgebied, bij kruising met verharde weg RD, het onverharde pad dat verderop bij woningen overgaat in een verharde weg volgen tot T-splitsing voorbij de woningen, zijpaden negeren.
7.
Bij deze T-splitsing LA, wn route.
T.h.v. woning nr.39 links van de weg RA, onverhard pad met omheinging aan linkerhand en iets verder aan beide zijde van het pad landbouwpercelen, wn route.
# Het kasteel dat aan rechterhand op enige afstand te zien is is kasteel Hasselholt, dit kasteel is gebouwd tussen 1500 en 1600.
Aan einde van het pad RA, beton pad, direct daarna door het 2de klaphek aan linkerhand, kn64 de wn route wordt verlaten, pad over de dijk (men kan hier ook struinend langs de plas ga door het 1ste klaphek, kn64 volg 65, het pad buigt naar rechts met de plas aan linkerhand, verderop buigt de struin naar rechts weg van de plas richting een klaphek bij de dijk).
Voorbij klaphek, aan einde van het pad links aanhouden, de verharde weg volgen tot kruising met aan linkerhand een ingang naar jachthaven “De Maasterp”.
Bij deze kruising LA langs de slagboom, kn65 volg 50, weg met brasserie aan rechterhand en iets verder de haven aan linkerhand.
T.h.v. toiletgebouw aan rechterhand LA, wn route, vervolgens bijna aan einde van de verharde weg rechts aanhouden de dijk oplopen richting klaphek, voorbij het klaphek met NM bordje “Dilkensweerd” bij T-splitsing RA, wn route, pad over de dijk met de Maas aan linkerhand en na ca. 600m grenspaal No.123.
8.
RD, pad met houten poort en klaphek aan rechterhand negeren, de Maas verder aan linkerhand volgen met bij de volgende plas een klaphek met houten poort (staat meestal open).
Voorbij de plas RD, kn50 volg 10, smal pad tussen afrastering en de Maas.
Iets voorbij een draaihekje rechts aanhouden, verharde weg, wn route, de weg buigt naar rechts, voorbij deze bocht het draaihekje aan linkerhand negeren, de weg verder volgen tot cirkel iets voorbij 2 klaphekken met veeroosters.
Op deze cirkel LA, verhard pad richting uitkijktoren, kn10 volg 21.
# Kasteel Walburg dat op deze plek stond, is rond 1650 gebouwd en later verbouwd tot een imposant buitenverblijf in Versailles-stijl. In het begin van de 20ste eeuw is het kasteel verkocht en raakte het steeds verder in verval, wat rest zijn stukjes fundering.
Voor de uitkijktoren, bij T-splitsing RA, iets verder het pad met bocht naar links verder volgen met laagte aan linkerhand, gras-pad aan rechterhand negeren, de wn route wordt verlaten, voorbij de laagte door het klaphek aan rechterhand, door het perceel grasland richting het klaphek aan de overzijde.
9.
Na verlaten van het perceel het pad over de dijk met bocht naar rechts volgen, pad door voormalige gracht aan rechterhand en draaihekje aan linkerhand negeren.
RD, pad aan rechterhand negeren, pad met brede waterloop aan rechterhand.
Bij 3-sprong RA, breed pad dat verderop overgaat in een half verhard pad.
Aan einde van het pad, bij T-splitsing RA, verharde weg, vervolgens na ca. 60m, iets voor kapel LA, het grindpad over de dijk volgen tot pad aan linkerhand voor een molen, overige zijpaden negeren.
#De Hompesche Molen met horecagelegenheid is een achttiende-eeuwse stellingmolen.
Bij dit pad LA, kn61 volg 30, verderop bij een boerderij aan linkerhand gaat het grindpad over in een verharde weg.
Bij Y-splitsing links aanhouden, iets verder bij 4-sprong LA richting “Ohé en Laak”, “St. Annadijk”, wn route, vervolgens na ca. 40m RA de dijk over, wn route, voorbij de dijk gaat de verharde weg over in een onverhard pad.
Voorbij bocht naar links, het pad met bocht naar rechts verder volgen, pad aan linkerhand negeren, wn route, pad met bosschages en waterloop aan rechterhand.
RD, pad richting de dijk aan rechterhand negeren.
10.
Bij 3-sprong RA richting de dijk, wn route, vervolgens op de dijk, bij T-splitsing LA, verharde weg met verderop grenspaal Nr.124 aan linkerhand.
Voorbij de grenspaal de weg met bocht naar rechts verder volgen, “Maaspoort”, weg aan linkerhand negeren, vervolgens bij 3-sprong links aanhouden, “Singelstraat west”, vervolgens voorbij wit kerkje de weg met plein aan linkerhand verder volgen tot weg “Mandenmakersstraat” aan linkerhand direct na woning nr.12.
Bij deze weg LA, “Mandenmakersstraat”, direct daarna RD, weg “Brouwerstraat” aan linkerhand negeren.
Bij kruising RD door tunnel, na verlaten van de tunnel, bij kruising RA, smal grindpad met plas aan linkerhand, voorbij damwand aan rechterhand RD de trap op, boven aangekomen, bij 5-sprong de 2de weg aan rechterhand volgen, “Julianalaan”, kn30 volg 31.
Iets voor bocht naar rechts van de weg LA, verhard voetpad richting het parkeerterrein, het startpunt.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf
NM = Natuurmonumenten.
Wandelnetwerk:
Rood/gele markeringen, kn staat voor een knooppuntpaaltje met genummerde, wn staat voor netwerkpaaltje met alleen richting of met een genummerde richting.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

Parkeerplaats P-kern, Sportlaan, 6107 BE te Stevensweert. Plan Route

Met de auto

Parkeren kan op het parkeerterrein P-kern

Openbaar vervoer

Bushalte Gouv. Houbenstraat aan de Nieuwendijk, 6107 AV Stevensweert. Aanlooproute: Loop naar het westen op de Nieuwendijk, richting de Julianalaan. Sla RA de Julianalaan in, de weg volgen tot verhard voetpad aan rechterhand voorbij loods bij woning nr.8. RA het voetpad in, iets verder is het parkeerterrein P-kern.

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (9)

Stapstenen in de Molenplas Adrie: Stapstenen in de Molenplas
Aan de rand van  de Molenplas Adrie: Aan de rand van de Molenplas
Bomenmonument Adrie: Bomenmonument
Op de achtergrond de Hompesche Molen Adrie: Op de achtergrond de Hompesche Molen
Kasteel Hasselholt Adrie: Kasteel Hasselholt
Uitkijktoren op de fundamenten van Kasteel Walburg Adrie: Uitkijktoren op de fundamenten van Kasteel Walburg
Kanon op de Maasdijk Adrie: Kanon op de Maasdijk
Plein met de kerk in Stevenweert Adrie: Plein met de kerk in Stevenweert
Tunnel naar gereconstrueerd ravelijn Adrie: Tunnel naar gereconstrueerd ravelijn

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart eiland-in-de-maas.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

In de plaats StevensweertDe Hompesche Molen

Molendijk 6
6107 AA Stevensweert
Bezoek website

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)