Eikelpad lang, Oosteeklo te Oost-Vlaanderen

19 km Wandelroute Eikelpad lang, te Oosteeklo

Door de ligging van Oosteeklo op de heuvelrug Antwerpen-Maldegem (Antwerpse Heirweg) bestaat de ondergrond voornamelijk uit zandgrond, ideaal voor de groei en bloei van de eikelboom. Eek is de oude benaming voor eik; lo is een open plaats in het bos of het bos zelf. Dat verklaart de benaming Eeklo, het gehucht ten oosten ervan werd dus Oosteeklo genoemd. Het eikelpad loopt grotendeels door bos en restanten ervan.

Opgesteld op: 12-4-2013

Routebeschrijving

ALGEMENE GEGEVENS
* Lengte van het wandelpad: 19,5 km.
* Duur van de wandeling: 5 uur
* Wegenis: voornamelijk bos-  en veldwegen
* Gedrag in de natuur: De algemene reglementering van de gemeente Assenede is van toepassing!

Verklaring afkortingen in routebeschrijving:
L=linksaf  R=rechtsaf  RD=rechtdoor SL=schuinlinks SR=schuinrechts  B=bezienswaardigheid

Inleiding tot de wandeling:
1) B Heilig Kruis en Onze-Lieve-Vrouwkerk – Boer met dansende varkens – Oorlogsmonument – Vrijheidsboom – oude Dorpspomp
2) Met de rug naar het oorlogsmonument (kant van de straat) ga naar L tot ingang kerkdomein – stap op kerkdomein L van de kerk (kerk op rechts)
3) Op einde kerkdomein (negeer naar rechts) – stap RD langs afsluithekken
4) B kerkommegang – oude pastorij
5) Wandel aan het pastorijgebouw naar L via toegangspaadje naar de ‘Koning Albertlaan’ toe – stap naar R verder

Langs het Kerrepad naar de Heide en de Lembeekse bossen.
6) Straat neemt bocht naar links en komt uit op 4-sprong op kruising met de ‘Rijckestraat’ – wandel RD de ‘Kerrestraat’ in
7) Wandel na 400 meter (tussen huisnummers 24 en 26) op links naar L ‘Kerrepad’ in
8) Kerrepad maakt S-beweging en komt uit op de drukkere ‘Ledestraat’ – stap naar R op het linkse fietspad verder
9) Stap na 350 meter naar L de veldweg in (aan overzijde Ledestraat is bloemisterij-serres)
10) B bunkers Hollandstellung
11) Veldweg loopt door open landschap en komt aan de bossen uit – stap RD boswegel in
12) Bosweg maakt een S-beweging en komt op einde uit in de ‘Heidestraat’ – stap naar L
13) Na 100 meter stap naar R brede grintweg ‘Slingerij’ (= straatnaam) in
14) LET OP: Wandel na 400 meter (bijna einde grintweg) naar R het smal bospad in (staat aangeduid met bordje wandelpad)
15) Pad slingert ons steeds RD – verderop langs een sloot – aan samenloop paden RD – volg dus breder graspad – voorbij pomphuis (staat ‘dispatching’ op) en komt dan na 300 meter op t-sprong aan enkele huizen uit – stap naar R verder
16) Wordt een smal wandelpad dat metéén naar rechts draait en dan weer naar links gaat
17) Komt op einde uit op de asfaltweg ‘Heidestraat’ – stap naar L verder
18) Straat buigt verderop naar links – stap 50 meter door de bocht het smalle paadje naar L in (links is tuin van huizen en rechts weiland met prikkeldraad)
19) Paadje komt na licht links bochtje uit op de drukkere steenweg ‘Gentweg’ – steek SR over en ga dan RD de bredere bosdreef (Antwerpse Heerweg) genaamd in

Langsheen de Antwerpse Heirweg en de Heidekapel naar het Bardelaeremuseum.
20) Wandel na 250 meter in bosdreef RD – negeer links brede boswegel
21) Stap 100 meter verder naar L smal bospaadje in en hou SL aan – aangeduid met wandelpadbordje
22) Komt op einde uit op breder graspad in bos – stap naar R verder
23) Negeer alle zijpaadjes – je passeert pomphuis RD en stap dan 100 meter voorbij pomphuis op 4-sprong naar R via een mooi smal dreefje
24) Op einde kom je terug uit op de bredere Antwerpse Heerweg – wandel naar L verder
25) Stap aan 4-sprong van hoofdboswegen naar R verder op smaller bospad (aan fietsbewegwijzeringsborden)
26) Pad zwenkt verderop naar links – kies op t-sprong voor SL verder
27) Pad slingert ons nu door bos heen en komt op einde uit in de bredere bosdreef ‘Tragelstraat’ genaamd – stap naar R verder – komt verderop aan parkeerplaats en camping uit
28) B Heidekapel met Mariagrot
29) Wandel nu steeds RD tot einde bosdreef in de bocht van de ‘Tragelstraat’ (asfaltweg) – je komt aan heel wat horecazaken uit op het gehucht ‘Ter Heide’
30) B Clara Geleyte ‘Galette’ (moeder van Lembeekse horeca)
31) Steek straat over en wandel RD het smalle wandelpad in
32) Volg wandelpad tot je op links een voetbrug ziet over de sloot (nog voor de drukkere ‘Eeklostraat’)
33) Stap brug naar L over en wandel dan RD op paadje
34) Paadje komt uit in de ‘Heihoek’ (= straatnaam) in woonverkaveling – stap SR verder
35) Aan t-sprong (aan groot driehoekspark) – hou L aan de ‘Bardelaere’ (= straatnaam)
36) Negeer na 50 meter op rechts de straat, maar stap 10 meter verder naar L (ook ‘Bardelaere’ genaamd)
37) Op einde draait straat naar rechts aan een parking op links – op L bevindt zich het ‘Bardelaeremuseum’
38) B Bardelaeremuseum (ambachtelijk museum ondergebracht in een oude schuur) Hier maakt de bezoeker kennis met het oude Meetjesland. Met meer dan 15000 collectiestukken, verdeeld over 105 verschillende beroepen en verspreid over ongeveer 1 200 vierkante meter tentoonstellingsruimte, breekt de Bardelaere-collectie menig records. Open iedere zondag van 14 uur tot 18 uur, vanaf de 1ste zondag van maart tot de laatste zondag van oktober. Toegangsprijs: 2,50 euro. Groepen kunnen het museum bezoeken op afspraak: tel 0032-9-3770422. Er is ook een volkscafeetje met bijhorend terras.

Via de Kwadebossen en de Avrijevaart naar het gehucht “’t Singel”.
39) Na uw bezoek ga aan toegangspoort tot museumdomein RD via hoofdtoerit museum naar de ‘Ledestraat’ – stap naar R verder
40) Stap na 120 meter naar L de doodlopende ‘Berkenlaan’ in – negeer alle zijstraten
41) Wandel op einde RD wandelpad op
42) Op t-sprong van wandel- fietspaden stap naar L verder het ‘Lorkenpad’ volgen tot einde
43) Kruis de straat ‘Warande en stap RD de bosweg ‘Antwerpse Heerweg’ in
44) Waar de heerweg kort naar links draait – stap RD (opgelet 1ste brede wegel rechtdoor is oprit tot woning) het smalle paadje in (loopt evenwijdig met bredere oprit op rechts)
45) Pad komt verder aan open terrein op je rechterzijde (over de sloot) en komt dan op t-sprong uit – vervolg naar L en volg het smalle kronkelend pad tot je aan een duidelijke 4-sprong komt van bredere boswegen (negeer de smallere paadjes onderweg die je kruist) – vervolg je wandelweg naar R
46) We komen na 400 meter aan betonnen brug over de ‘Avrijevaart’ (waterloop)
47) B Avrijevaart
48) Stap 50 meter over de brug naar L via dwarsbalk het bospad in (loopt evenwijdig met waterloop)
49) Het bospad draait na 120 meter naar R het bos in
50) Draait na 150 meter naar L en komt dan na 200 meter op t-sprong van bospaden – stap RD verder
51) Je verlaat bos via dwarsbalk en komt verderop op t-sprong van veldwegen – stap naar L verder
52) Net voor bos ga je terug over betonnen brug over de waterloop – stap RD bospad in
53) Na 250 meter op t-sprong stap naar R zandweg in op rand van bos
54) Kronkelende zandweg steeds RD blijven volgen op bosrand (links is bos en op rechts is open terrein)
55) Negeer alle bospaden op links – je komt na 200 meter aan een klein huisje op rechts met de naam ‘Rido Torto’ aan t-sprong van wegen – wandel RD verder de bosrand volgend over nog 400 meter – negeer daarbij alle smalle bospaadjes op links
56) Je komt dan aan een soort t-sprong van brede boswegen – stap hier naar L het bos terug in
57) Stap op de 4-sprong na 100 meter naar R het graspad op en neem na 150 meter naar L het zeer smal wandelpaadje (aan bord met ‘Liefdeslied’ op) – wandelt verderop op rand van akker (op rechts) verder en komt op einde uit in de bredere zanddreef ‘Antwerpse Heerweg’
58) Stap naar R verder tot aan de drukkere ‘Gentweg’ – volg deze over 400 meter – je bent op het gehucht ‘Singel’ – op links kom je café ’t Singel tegen
59) B het gehucht ‘Singel’
60) Negeer na 200 meter de 1ste straat op links ‘de Heidestraat’ – maar neem na 400 meter op L de 2de straat ‘Antwerpse Heerweg’

Langsheen open veld, bunkers uit WOI en de voormalige abdij naar Oosteeklo terug.
61) Wandel op de t-sprong in de straat mee naar SL – straat komt na 100 meter in bos uit
62) Stap RD bosdreef ‘Antwerpse Heirweg’ volgend
63) B Antwerpse Heirweg
64) Na 300 meter op de t-sprong in het bos (aan bankstellen en infoborden) stap RD verder de kasseistrook op
65) Ga 100 meter verder naar R de veldweg in (links is bos en rechts een haag van huis)
66) Veldweg draait naar links en wandelt dan voorbij enkele huizen op rechts – stap RD
67) Veldweg loopt door bosrestantje – draait naar rechts en dan naar links – loopt nu door open terrein verder – draait terug naar links en dan naar links en komt op einde uit in de ‘Kegelstraat’ aan enkele huizen – stap naar L verder op asfaltweg
68) Wandel op 4-sprong van straten naar R de straat ‘Tervenen’ in
69) Stap na 100 meter naar L het smalle paadje in naar een bosrestant
70) Volg in bos het slingerend bospaadje dat op einde uitkomt op bredere grintweg – wandel naar L verder
71) Negeer aan huis op rechts de veldweg – stap grintweg RD tot einde
72) Stap aan 4-sprong (op links is een klein kapelletje) RD de straat ‘Heide’ in
73) B bunkers van de Hollandstellung
74) Volg asfaltweg over 600 meter – stap dan naar R het smalle ‘Kloosterpad’ in op bosrand (bosrestant is links van je) – verderop op links is een paardenrenbaan
75) Einde ‘Kloosterpad’ komt uit in een bocht van de straat ‘Abdijstraat’ – stap naar R
76) In volgende bocht van de straat naar rechts – stap naar L bekiezelde ‘Kloosterakkerstraat’ in
77) B voormalig Abdij van Oosteeklo
78) Zandweg draait naar rechts en wandelt rond het kloosterdomein
79) Aan achterzijde domein op t-sprong stap RD – negeer bijkomende kizelweg van rechts
80) Straat wordt verderop beton en draait naar links – ga op t-sprong einde straat aan wit kapelletje op rechts naar L de asfaltstraat ‘Gooiken’ volgend
81) Einde ‘Gooiken’ na 350 meter – steek drukkere straat ‘Doorsteek’ over
82) LET OP: wandel RD over een balk over de sloot en wandel de asfaltstraat in achter de huizen heen op links
83) Op einde straat stap SR mee langs de hoofdweg tot aan de kerk terug
84) Einde wandeling

Tal van horecazaken staan ter uwer beschikking aan het kruispunt nabij de kerk.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

Heilig Kruis en Onze Lieve Vrouwkerk, Oosteeklo-Dorp 20, 9968 te Oosteeklo. Plan Route

Met de auto

Via de E34 Antwerpen-Knokke afrit Oosteeklo/Assenede, dan verder naar Oosteeklo.

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Honden zijn niet toegestaan in dit gebied.

Foto's (1)

De heidekapel op het gehucht Heide De heidekapel op het gehucht Heide

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Er is geen topografische kaart beschikbaar

Download(s)

  1. eikelpad-lang.gpx

Horecagelegenheden

In Oosteeklo, op de Heikant en in het BardelaeremuseumSchrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)