Efkes zitten, Moergestel te Noord-Brabant

21 km Wandelroute Efkes zitten, te Moergestel

Wandeltocht door het natuurgebied Oisterwijkse Bossen en Vennen, de Oude Hondsberg en langs de beek de Reusel. Het grootste deel gaat door het natuurgebied Oisterwijkse Bossen en Vennen. Dit heel populaire wandelgebied is vooral bekend om zijn vele vennen. de wandeltocht gaat dan ook langs diverse vennen. Enkele van de vennen hebben een aanzienlijke omvang en zijn aantrekkelijk door hun zwaar beboste, grillige oevers en de kleine eilandjes. Verder gaat de wandeltocht door het landgoed Oude Hondsberg, dit gebied bestaat uit landbouwgronden, naald- en loofbossen, doorsneden door de beek de Reusel. Via beek de Reusel gaat de tocht weer richting Moergestel. 85% van deze wandeltocht is onverhard.

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers, op: 9-11-2012, laatst bijgewerkt op: 29-5-2022

Routebeschrijving

Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
1.
In de “Kerkstraat”, met de rug naar de ingang van de kerk RA vertrekken, via plein naar de achterzijde van de kerk lopen.
Aan achterzijde RA, de smalle weg tussen kerk en horecagelegenheid inlopen, kn78 volg 1, direct daarna links aanhouden, smal voetpad “Pastoorspaadje”, wn1.
Aan einde van het voetpad, bij T-splitsing LA, de wn route wordt verlaten.
Voorbij woning nr.5 RA, smal onverhard pad, “Simonnepaadje”.
Bij T-splitsing RA, doorgaande weg, wn route.
Voor beek RA, kn79 volg 76, smal gras-pad met beek aan linkerhand, het gras-pad volgen tot T-splitsing t.h.v. stuw.
Bij deze T-splitsing LA de stuw over, kn76 volg 75, na ca. 100m buigt het pad naar rechts weg van de beek, wn route.
RD, gras-/onderhoudspaden langs de waterloop negeren, kn75 volg 74, verderop gaat het onverhard pad over in een verharde weg.
2.
Bij T-splitsing RA, kn74 volg 73.
Voorbij ruime bocht naar links van de weg RA, smalle klinkerweg met gescheiden fietspad, “Hildsven”, wn route.
T.h.v. overgang naar onverhard pad RD, pad aan rechterhand negeren, kn73 volg 72.
RD, pad aan rechterhand negeren, wn route.
Bij 3-sprong LA, kn72 volg 64, het pad dat verderop overgaat in een verharde weg volgen tot kruising met doorgaande weg, zijpaden negeren.
Bij deze kruising RD, “Allemansven”, onverhard pad met beekje de Rosep aan rechterhand, kn64 volg 1.
Bij 3-sprong rechts aanhouden, wn route, pad door de bosrand.
RD, pad aan linkerhand negeren, wn route, na ca. 30m bij 3-sprong LA, wn route, het pad volgen tot T-splitsing t.h.v. bosrand, zijpaden negeren.
Bij deze T-splitsing RA, wn route, het pad volgen tot T-splitsing bij verharde weg.
3.
Bij deze T-splitsing RA, fietspad aan overzijde van de weg, kn1 volg 2, het fietspad volgen tot verhard fietspad voor brug over het beekje de Rosep, zijpaden negeren.
Bij dit fietspad LA, verhard fietspad, kn2 volg 85, het fietspad volgen pad aan rechterhand direct na een waterloop, zijpad negeren.
Bij dit pad RA, onverhard pad met NM bordje en de waterloop aan rechterhand, wn route, iets verder mondt de waterloop uit in het beekje de Rosep.
Bij 3-sprong RA, kn85 volg 88, het pad met het beekje aan rechterhand verder volgen.
Bij 4-sprong met aan rechterhand een brugje RD, kn88 volg 36, rode NM route.
Bij T-splitsing LA, wn en rode NM route.
Bij T-splitsing RA, direct daarna LA, kn36 volg 38, rode NM route.
Bij Y-splitsing RA, wn en rode NM route.
4.
Na ca. 110m scherp LA, ruiterpad, de wn en rode NM route worden verlaten.
Bij kruising RA, ruiterpad.
Bij 4-sprong RA, blauwe NM route.
Het pad met bocht naar links verder volgen, pad aan rechterhand negeren, wn en blauwe NM route, het pad RD volgen tot verharde weg voor horecagelegenheid Boshuis Venkraai, iets voor de verharde weg wordt de wn route verlaten.
Bij de verharde weg RA, de weg volgen tot wit houten afsluitboom.
Pal voor deze afsluitboom RA, onverhard pad, direct daarna het pad met flauwe bocht naar links verder volgen, kn38 volg 39, gele NM route.
Voor het ven Voorste Goorven het doorgaande pad met bocht naar rechts verder volgen, wn en gele NM route, het pad met het ven aan linkerhand volgen tot een 4-sprong gescheiden door een houten afsluitboom voorbij het ven.
Bij deze 4-sprong RD, het linker pad aan overzijde van de afsluitboom inlopen, wn en gele NM route.
5.
RD, pad met houten voetgangerssluis aan linkerhand negeren, direct daarna RA, de gele NM route wordt verlaten.
Voor doorgaande weg LA, fietspad.
T.h.v. parkeerterrein, bij kruising RA de doorgaande weg oversteken, kn39 volg 34, direct daarna voorbij ingang van het parkeerterrein RA, wn en groene NM route, verderop volgt het pad een ven aan rechterhand, het pad volgen tot 4-sprong voorbij het ven.
Bij deze 4-sprong RA, groene NM route, kn34 volg 11, men passeert een bankje aan de smalle zijde van het ven Klein Aderven.
Doorgaand pad met bocht naar links verder volgen, pad aan rechterhand negeren, direct daarna LA, de groene NM en wn route worden verlaten, verderop buigt het pad naar rechts.
Bij Y-splitsing RA, direct daarna LA.
Bij 3-sprong links aanhouden, groene NM route, vervolgens bij kruising LA, groene NM route.
6.
RD, ruiterpad aan linkerhand negeren, wn en groene NM route, vervolgens na ca. 55m LA, kn28 volg 65, groene NM route, pad met groot ven aan rechterhand.
Na ca. 140m LA, het ven wordt verlaten, kn65 volg 34, groene NM route, direct daarna bij kruising met ruiterpad RD, het pad buigt naar rechts en volgt het ven aan linkerhand.
Bij T-splitsing LA, groene NM route, direct daarna het doorgaande pad met bocht naar rechts verder volgen, pad aan linkerhand negeren, de groene NM route wordt verlaten, het pad volgen tot een parkeerterreintje.
Iets voor de verharde weg RA, smal grindpad parallel aan de verharde weg inlopen.
Bij T-splitsing met aan rechterhand ingang natuurtheater LA de doorgaande weg oversteken, aan overzijde bij kruising met fietspad RA het fietspad volgen, kn66 volg 6, vervolgens na ca. 40m LA, pad met NM bordje en iets verder het ven aan rechterhand.
7.
Bij 3-sprong RA, iets verder passeert men een brugje, het pad met het ven aan rechterhand verder volgen tot 3-sprong ca. 40m voorbij stenen monumentje met bankjes.
Bij deze 3-sprong LA, direct daarna RD, pad aan linkerhand negeren, kn68 volg 41, gele NM route.
Bij 3-sprong links aanhouden, wn en gele NM route, vervolgens t.h.v. smalle zijde van het langwerpige ven RD, smal pad langs het ven aan linkerhand negeren, wn en gele NM route.
Bij kruising RD, iets verder buigt het pad voor het ven naar rechts, gele NM en wn route, verderop aan smalle zijde van het ven passeert men op een lage lage heuvel aan rechterhand een bankje, het pad met iets voorbij het bankje kn41 volg 38 verder volgen tot T-splitsing bij verharde weg, iets voor de T-splitsing buigt het pad naar rechts weg van het ven.
Bij deze T-splitsing LA, verharde weg, direct daarna RA, onverhard pad met ven Heiven aan linkerhand, gele NM route, de wn route wordt verlaten.
Bij 5-sprong 2e pad aan rechterhand inlopen, gele NM route, vervolgens ca. 60m bij kruising met verharde weg RD, beukenlaan, gele NM route.
8.
Na ca. 70m LA, beukenlaan richting bezoekerscentrum, gele NM route.
Voor speelveldje met iets verder het bezoekerscentrum, bij T-splitsing LA, verharde weg, de gele NM route wordt verlaten.
Bij 5-sprong RD, het onverhard pad aan overzijde van de weg inlopen, gele NM route, het pad volgen tot kruising.
Bij deze kruising RD, kn40 volg 62, gele NM route, het pad volgen tot kruising met verhard fietspad.
Bij deze kruising RD, wn route, de gele NM route wordt verlaten.
Bij kruising RD, licht slingerend bospad, de wn route wordt verlaten, vervolgens na ca. 40m bij kruising eveneens RD.
RD, pad aan linkerhand negeren, iets verder het pad met bocht naar rechts verder volgen, pad aan linkerhand negeren, wn route, het pad met ven aan linkerhand ca. 120m volgen tot 3-sprong met aan linkerhand klein bordje “Kolkven”.
9.
Bij deze 3-sprong RA, het ven wordt verlaten, wn route, direct daarna bij 3-sprong links aanhouden, kn62 volg 47, het pad volgen tot kruising met verharde weg, zijpaden negeren.
Bij deze kruising RD, onverhard pad met NM bordje, wn route, het pad met het ven Brandven volgen tot splitsing aan smalle zijde van het ven, zijpaden aan rechterhand negeren.
Bij deze splitsing rechts aanhouden, wn route, vervolgens t.h.v. de bosrand, bij T-splitsing RA, kn47 volg 18, iets verder LA, pad door bosschages, wn18.
Bij T-splitsing RA, verharde weg, wn route.
In bocht naar links van de weg RD, breed grindpad met BL bordje “Oude Hondsberg”, “Hondsberg 2a-4”, kn18 volg 46, het pad met verderop de Hondsberghoeve volgen tot kruising met verhard fietspad, zijpad negeren, wn route.
10.
Bij deze kruising LA, verhard fietspad, de wn route wordt verlaten.
Iets voorbij flauwe bocht naar rechts van het fietspad LA, onverhard pad met BL bordje, iets verder kan zowel het pad door het smalle bosperceel als het pad met houten afsluitboom langs het bosperceel gevolgd worden, verderop komen beide paden weer samen.
Bij 4-sprong met aan linkerhand een pad naar de boerderij RA.
Bij 3-sprong RA richting brugje.
Ca. 60m voorbij het brugje over de beek RA, kn20 volg 50, verderop volgt het pad de beek aan rechterhand gaat over een brugje en bij het Rietven over een 2de brugje.
Voorbij houten voetgangerssluis, bij 4-sprong LA, kn50 volg 52, het pad buigt naar rechts.
Bij T-splitsing LA, fietspad langs doorgaande weg, wn route.
T.h.v. restaurant RA de doorgaande weg oversteken, let op drukke weg!!, onverhard pad, “Klaas Aijerlaan”, wn route, vervolgens na ca. 50m LA, bospad met houten afsluitboom en iets verder BL bordje “Ter Braakloop”, wn route.
11.
Na ca. 100m, bij 3-sprong links aanhouden, pad met rood-blauw route paaltje, de wn route wordt verlaten.
Bij splitsing links aanhouden, pad met rood routepaaltje.
T.h.v. wn routepaaltje LA richting kruising met doorgaande weg, bij deze kruising RD de doorgaande weg oversteken, let op beperkt zicht!! , klinkerweg met witte afsluitboom “Hooge Braken” inlopen, “Stokeind”, wn route.
T.h.v. overgang naar onverhard pad RD, pad aan linkerhand negeren, kn13 volg 16.
Bij kruising met verharde smalle privéweg RD, wn route.
Voor sportvelden, bij kruising LA, verharde weg, kn16 volg 17.
# Voor een pauze op ca. 150m is Health wellness en sport club ilCuore met horeca. Voor een bezoek ga bij kruising RD, onverhard pad “Stokeind”, kn16 volg 78, iets verder is aan rechterhand de horecagelegenheid.
RD, “Waterhoefstraat”, weg aan rechterhand negeren, wn route.
Voor beek de “Reusel” RA langs metalen afsluitboom, pad over graskade met de beek aan linkerhand, kn17 volg 79.
Bij 4-sprong met aan linkerhand brugje RD, grindpad door plantsoen, wn route.
Bij T-splitsing RA, verharde weg, kn79 volg 78, de weg volgen tot de kerk, het startpunt.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf
BL = Brabants Landschap.
NM = Natuurmonumenten.
Wandelnetwerk:
Groen/gele markeringen, kn staat voor een knooppuntpaaltje met genummerde richting, wn staat voor netwerk routepaaltje met alleen richting of met een genummerde richting.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

Sint Jans Onthoofding Kerk, Kerkstraat 13, 5066 AS te Moergestel. Plan Route

Met de auto

Rijd naar de Raadhuisstraat in Moergestel. Parkeren kan op het plein naast de kerk.

Openbaar vervoer

Bushalte Raadhuisstraat, Moergestel.

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (9)

Het bankje met tekst Adrie: Het bankje met tekst "Efkes zitten"
Het beekje de Rosep Adrie: Het beekje de Rosep
Natuurgebied Oisterwijkse Bossen en Vennen Adrie: Natuurgebied Oisterwijkse Bossen en Vennen
Het Voorste Goorven Adrie: Het Voorste Goorven
Natuurgebied Oisterwijkse Bossen en Vennen Adrie: Natuurgebied Oisterwijkse Bossen en Vennen
Het Staalbergven Adrie: Het Staalbergven
Het Klein Aderven Adrie: Het Klein Aderven
Het landgoed De Oude Hondsberg Adrie: Het landgoed De Oude Hondsberg
Beek de Reusel Adrie: Beek de Reusel

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart efkes-zitten.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

In plaats MoergestelPartyboerderij 't Draaiboompje

Hild 1
5066 CL Moergestel
Bezoek website

Boshuis Venkraai

Bosweg 162
5062 SH Oisterwijk
Bezoek website

ilCuore Health wellness met horeca, op ca. 150m

Stokeind 11
5066 XA Moergestel
Bezoek website

Ervaringen van wandelaars (12)

 1. Rene (zonder hond) 29 mei 2022 om 18:25

  Vandaag deze mooie wandeling gelopen. Het regende af en toe, het was (maar) 13 graden maar het zonnetje scheen!
  Als je van vennen en bossen houdt dan dan is deze wandeling er uitermate geschikt voor.
  De route is goed beschreven. Ik ben twee keer van de route afgeweken maar dat was meer mijn fout dan van de routemaker.
  Ik heb 1 klein foutje kunnen vinden. In alinea 10 de tweede zin: Iets voorbij flauwe bocht naar links van het fietspad… Deze weg loopt niet naar links maar naar rechts! En dan linksaf het onverharde pad nemen. Thats all!
  De complimenten aan de routemaker!

  Reageren
  1. Adrie 29 mei 2022 om 18:59

   Rene bedankt voor melden van het foutje en het compliment! Het foutje is inmiddels hersteld.

 2. Koen 26 februari 2021 om 20:33

  Ik heb deze tocht gewandeld afgelopen zondag met veel plezier in het heerlijke zonnetje. Prachtige natuur. Zeer duidelijke routebeschrijving.

  Reageren
 3. Geanne 9 mei 2020 om 13:09

  Vandaag deze route gewandeld, prachtig! Duidelijke en kloppende routebeschrijving.

  Reageren
 4. Adrie 18 september 2017 om 14:55

  Deze wandeltocht en de kortere “Efkes zitten-de kleine tocht” op 17 september 2017 gecontroleerd en tevens vernieuwd. Nieuw zijn twee leuke smalle steegjes in Moergestel en een kennismaking met het Moergestelsbroek een waterbergingsgebied. Verder geen grote veranderingen geconstateerd. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 5. Adrie 2 oktober 2016

  Natuurmonumenten is in begin september gestart met het herstellen van de oevers van het Van Esschenven, Witven en Voorste Goorven. Door bomen en andere begroeiing op de oevers worden verwijderd en de oevers glooiender gemaakt. De werkzaamheden duren een aantal weken, in die periode kunnen wandelpaden rondom deze vennen afgesloten zijn. Voor de zekerheid de wandelkaart meenemen.

  Reageren
 6. Adrie 15 oktober 2015

  De wandelroute op 10 oktober 2015 gecontroleerd, de routebeschrijving is weer actueel. Tevens is de route iets gewijzigd, het pad langs het "Achterste Ven" is drassiger aan het worden. Het pad is uit de routebeschrijving gehaald en er is gekozen voor het pad rond het "Hildsven". Voor wie 20km te lang vind er is nu ook een kortere variant van 16km de "Efkes zitten de kleine tocht".

  Reageren
 7. Adrie 1 december 2013

  Werkzaamheden aan het beekherstel van de Rosep zijn afgerond. Het is een mooi meanderend beekje geworden. Als gevolg hiervan zijn enkele paden verlegd. De beschrijving en het kaartje zijn hierop aangepast. Veel wandelplezier!

  Reageren
 8. Adrie 14 september 2013

  Werkzaamheden beekherstel van de Rosep. Natuurmonumenten, Landgoed Rozephoeve en Waterschap De Dommel hebben de handen ineengeslagen om het beekdal van de Rosep te herstellen. Vanaf augustus 2013 worden de benodigde maatregelen uitgevoerd. Naar verwachting is het werk eind 2013 klaar. Wandel- en fietspaden blijven zoveel mogelijk toegankelijk. Als een pad vanwege het werk tijdelijk afgesloten moet worden, dan wordt dat ter plekke duidelijk aangegeven. Voor meer informatie: http://www.dommel.nl/actueel/werk-uitvoering/beekherstel_rosep

  Reageren
 9. Rene en Soca (hond) 3 maart 2013

  In tegenstelling tot Lennard zijn wij 2x verkeerd gelopen. 1 keer bij gelegenheid "La Trappe", en 1 keer bij de rode paaltjes route bij- na op het eind. Mijn fout had ik beter op moeten letten….. De route was verrassend, veel stukken waar de hond los mag lopen. Met het omlopen erbij (30km) hebben we er 6 uur over gedaan. Als je goed om je heen kijkt, dan kom je nog meer horeca gelegenheden tegen.

  Reageren
 10. Lennard 9 november 2012

  Vandaag gelopen met grijs maar droog weer. Het is een mooie route die voornamelijk door bosgebied loopt.

  De route is duidelijk beschreven en op twee foutjes na correct.

  Punt 7, 2e zin:
  "Bij 5-sprong 2e pad op linkerhand, gele NM route."
  moet zijn:
  "Bij 5-sprong 2e pad op rechterhand, gele NM route."

  Punt 11, 3e zin:
  "RD, smal pad op rechterhand negeren, kn13 volg 16."
  moet zijn:
  "RD, smal pad op linkerhand negeren, kn13 volg 16."

  Reageren
  1. Adrie 9 november 2012 om 15:23

   De beschrijving is aangepast, Lennard bedankt!

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)