Eerste wereldoorlogpad lang, Ertvelde te Oost-Vlaanderen

15 km Wandelroute Eerste wereldoorlogpad lang, te Ertvelde

Met dit wandelpad nemen we de wandelaars mee langs stille getuigen van de Eerste Wereldoorlog en kom je meer te weten over het dagelijkse leven tijdens de bezetting door de Duitse Troepenmachten. Gebouwen en locaties waar je doorgaans achteloos voorbij stapt, verbergen soms een onverwachte geschiedenis. In combinatie met wat groen en natuur maken we deze wandeling extra aangenamer. Met de brochure uitgegeven in het jaar 2013 ter gelegenheid van "100 jaar wereldoorlog één" (1914-1918) door de gemeente Evergem is het alsof je deze oorlog herbeleefd tijdens je wandeling.

Opgesteld op: 12-4-2013

Routebeschrijving

ALGEMENE GEGEVENS
* Lengte van de wandeling: 15,5 km.
* Wandelduur: 2u of 4,5 uur
* Schoeisel: sport- of stapschoenen aanbevolen
* Wegenis: meestal verharde paden met enkele onverharde zandwegen en doorsteekjes
* Gedrag in de natuur: De algemene reglementering van de gemeente Evergem is van toepassing!

Verklaring afkortingen in routebeschrijving:
L=linksaf  R=rechtsaf  RD=rechtdoor SL=schuinlinks SR=schuinrechts  B=bezienswaardigheid

Inleiding tot de wandeling:
1) B Onze Lieve Vrouwkerk – Dorpspomp – Monument WO – Voormalig gemeentehuis
2) Met de rug naar de hoofdingang van de kerk steek straat over en wandel aan rondpunt wandel naar R de ‘Eeklostraat’ in
3) In ‘Eeklostraat’ naar R
4) B Monumentje ‘Onderwijs’

Via enkele doorsteekjes naar de Stenen Molen.
5) Na 100 meter R ‘Achterstraat’ ingaan
6) Tussen huisnummers 3 en 5 L doorsteekje nemen naar ‘Vlasstraat’
7) In ‘Vlasstraat’ naar R, bocht nemen naar links en dan RD ‘Albrecht Rodenbachplein’ in
8) Bocht naar rechts volgen en na 100 meter op links (voor petanque) wandelpad L opgaan
9) Pad volgen naar rechts en dan SL op de rand van een akker naar de ‘Albijn Van den Abeelestraat’
10) In bocht van de straat naar SR straat volgen
11) Op t-sprong naar R ‘Frits Vanden Berghestraat’ ingaan
12) Op doodlopend einde naar L wandelpad nemen tot ‘Biezenkouter’
13) In ‘Biezenkouter’ naar R tot einde straat, dan R ‘Holstraat’ volgen over 100 meter
14) Aan huisnummer 51 (op rechts) naar L onverharde bomendreef ingaan
15) B op Uw linkerkant ‘bunker uit WOI’
16) Na 100 meter op rechts R smal wandelpad nemen naar ‘Ertveldse Molen’
17) B Ertveldse Stenenmolen en Rosmolen
18) Komen uit in de ‘Stenenmolenstraat’, stap naar L
19) Negeer na 150 meter op rechts de ‘Kapoenstraat’ en stap de straat tot op het einde
20) Op de t-sprong met de ‘Rijschootstraat’ naar L
21) Voorbij huisnummer 30 op rechts R wandelpad opgaan

Langs de Stoepekapel en het ‘Terlooverengoed’ naar het gehucht Callemansputte.
22) Het wandelpad bocht naar rechts en komt uit in de ‘Predikherenlei’
23) Wandel naar L over 30 meter en stap dan R de ‘Kartuizerlei’ in
24) De straat bocht naar L en neem dan op het einde straat wandelpad naar R
25) Op de 4-sprong van wandelpaadjes naar L via s-bochtje wandelpad naar ‘Predikherenlei’
26) Stap over 30 meter naar R en ga dan voorbij huisnummer 45 L wandelpaadje in
27) Wandelpaadje bocht na 70 meter naar L en na 70 meter terug naar R en komt op het einde uit op de kiezelweg ‘Klein Kapittellei’ – stap naar R naar de Stoepekapel
28) B Stoepekapel met bedevaartsommegang
29) Stap langs de Stoepekapel RD naar de grote baan ‘Stoepestraat’ toe
30) Wandel naar L langs de grote baan ‘Stoepestraat’ over 350 meter en ga dan aan huisnummer 17 op rechterkant naar R de veldweg in
31) Deze veldweg gaat door open akkerland in een S-bocht tot aan de boerderij ‘Ter Looverengoed’
32) B Ter Looverengoed
33) Aan boerderij op t-sprong naar R, dan rond boerderij wandelen via bomendreef tot het oude ‘Ter Looverengoed’, om via de toegangsdreef naar R naar de ‘Ter Looverendreef’ te wandelen
34) Stap aan het klein witgekalkt kapelletje op t-sprong naar L op de dubbele betonstrook
35) Wandel de dreef tot op het einde en stap op de t-sprong naar R
36) Stap na 100 meter op de t-sprong over de fiets- en wandelbrug naar andere zijde R4
37) Aan andere zijde brug op de t-sprong naar R ‘Callemansputte’ volgen
38) Op uw linkerzijde zie je een hoge berg met zonnepanelen erop
39) Blijf  deze straat RD volgen tot na 350 meter op de bredere baan, waar we naar L op het fietspad vervolgen
40) Stap de rotonde volledig rond (in wijzerzin) op het fietspad en kies op aan andere zijde naar L voor smal doorsteekfietspad naar de ‘Callemansputtestraat’ (links ligt een waterpartijtje)

Via het station van Rieme en de ‘Bommels’ naar de ‘Hoge Wal’.
41) Aan de t-sprong voorbij de waterpartij naar R
42) Volg asfaltwegje over 400 meter tot voorbij bosrestant op links
43) Stap naar L langs rand bospartije en ga dan L bos is via bospaadje
44) Volg bospaadje naar rechts en komt op einde op grintweg uit ‘Kerreweg’ genaamd
45) Stap naar L op de ‘Kerreweg ‘ tot op betonbaantje ‘Callemansputtestraat’
46) Stap naar R tot op de 4-sprong van betonbaantje, stap naar L ‘Stationsstraat’ in tot station van ‘Rieme’
47) B Station van Rieme dat tijdens WOI een zeer belangrijke rol speelde. Het station werd benut als opslagplaats voor de landbouwproducten en allerlei goederen uit het Meetjesland.
48) Volg in bocht aan station verder ‘Stationsstraat’ – komt uit op de bredere ‘Riemesteenweg’
49) Stap naar R over 100 meter – neem L 2de doorsteek (onverharde) tussen huisnummers 184 en 182 naar ‘Riemewegel’
50) Wandel naar R ‘Riemewegel’ tot einde – op t-sprong met ‘Spiedamstraat’ RD onverhard paadje opgaan – ‘oude Riemewegel’
51) Komt op einde uit in ‘Nachtegaalstraat’ – wandel RD door de straat
52) Negeer rechts de ‘Zandstraat’ en iets verder de ‘Bosweitbloemstraat’
53) Ga op de 4-sprong naar L de ‘Koekoekstraat’ in
54) Tussen huisnummers 10 en 12 stap naar L graspad op
55) Pad zwenkt kort links en rechts en komt aan vijver uit in parkje
56) Wandel naar R langs de vijver (op links)
57) Komt op einde uit in de ‘Reigerstraat’ – stap naar L tot t-sprong
58) Aan t-sprong met ‘Pelikaanstraat’ voor kort naar R tot 4-sprong
59) Op 4-sprong naar R de ‘Hoge Avrijestraat’ in over 150 meter
60) Tussen huisnummers 17 en 19 naar L onverharde wegel ingaan
61) Wegel loopt rond akkerland en wordt den breder – aan t-sprong veldwegen naar R
62) Aan R4 autoweg – aangelegd wandelpad naar R volgen langs R4
63) Negeer na 200 meter rechts de ‘Spreeuwstraat’ en stap RD tot verkeerslichten R4
64) Steek aan 1ste zebrapaden de R4 autoweg over en ga metéén aan overzijde naar L op fietspad
65) Wandel na 100 meter R de straat ‘Trilkouter’ in
66) Neem na 100 meter tussen huisnummers 36 en 34 aarden wegel naar L
67) Op t-sprong van paadjes naar L door bosje naar fietspad langs R4
68) Fietspad naar R volgen over 450 meter
69) R de straat ‘Bommels’ ingaan
70) Volg asfaltbaantje ‘Bommels’ tot einde (slingert eens links en dan rechts) en komt op drukkere ‘Noordweg’ uit (negeer alle zijwegen)

Langsheen de ‘Hoge Wal’ en de monumentale WOI-gebouwen naar Ertvelde terug:
71) Stap baan over RD ‘Vaartstraat-West’ in
72) Na lichte linkse bocht (over 150 meter) ga R ‘Guldensporenstraat’ in
73) Na 100 meter op 4-sprong ga R ‘Jacob van Arteveldelaan’ in
74) Na 50 meter op t-sprong ga L doodlopende ‘Roelandlaan’ in
75) Op einde straat SR doorsteekje nemen via hekje  naar terreinen ‘Hoge Wal’
76) Metéén naar R over grasveldje en dan op wandelpad (boomschors) verder stappen rond heuvel (op links)
77) Aan achterzijde heuvel naar L naar Hoge Wal (heuvel met kijkbrug) stappen (aan achterzijde de trap nemen voor uitzicht op omgeving)
78) B Motekasteel Hoge Wal
79) Aan andere zijde wandelpad en via klein trapje en over houten brug wandelpad (boomschors) naar L volgen
80) Op t-sprong van wandelwegen naar R door bosje tot achterzijde sportcomplexgebouw
81) Metéén aansluitend op de 4-sprong RD wandelen en dan via smal paadje langs struikgewas op links tot kiezelbaantje op zijkant sportcomplex wandelen
82) Kort baantje naar SL volgen en na 50 meter in bocht naar links SR smal wandelpaadje naast bomenrij opgaan (op links is open veld)
83) Paadje bocht langzaam naar rechts en komt op einde uit via betonbrugje in brede overgroeide wandeldreef
84) Volg wandeldreefje naar R
85) Na 200 meter op t-sprong van wandeldreefjes naar L woonverkaveling ingaan
86) Komen uit in de ‘Julianialaan’, stap RD naar ‘Nederlandplein’ (op rechts)
87) Blijf RD verder stappen in ‘Julianialaan’ (negeer onderweg alle zijstraten)
88) Op einde volg naar R de ‘Kuipstraat’ en negeer na 50 meter op links ‘HHGeeststraat’
89) Komen uit op de drukke baan en wandelen naar L de ‘Lindelaan’ volgend
90) Steken aan de 1ste zebrapaden de drukke weg over en vervolgens steeds RD hoofdweg verder volgen tot aan de rotonde en de kerk
91) B op nummer 31 de officiersmess (vroegere casino) of ook wel de’ Offizierkasino der Kommandatur’ genaamd
92) B op huisnummer 27 ‘gevangenis uit WOI’ In het huis van de postmeester van Ertvelde (je ziet er nog de tralies op het raam aan de rechterzijkant en volgens een brief van Maria van der Jeugt ging het er hier niet altijd rustig aan toe). Er net naast
93) B op huisnummer 25  ‘brouwerij Van Steenberghe’ Deze werd stilgelegd tijdens WOI, waarbij de paarden werden aangeslagen en het huis van de familie werd gebruikt als Duits soldaten kwartier. Die tijd werd ook alle koper aangeslagen, maar in deze brouwerij werd toen nog met houten en gietijzeren ketels geproduceerd.
94) Aan de kerk (aan de rotonde) stap kort naar R de Pastorijstraat in tot huisnummer 10
95) B ‘het pasbureau’ (Passbüro) in het huis van burgemeester Paul Vermeersch. Er werden etappegebieden ingesteld en daarvoor moest men een reispas aanvragen, ja zelfs om naar een buurtgemeente te gaan en waarvoor geld werd gevraagd door de Duitse bezetters. De Duitsers hadden het hier vooral op gouden muntstukken gemunt en lieten met een opschrift ‘Wie met goud betaald, wordt eerst bediend’ niets aan de verbeelding over.
96) Steek aan Passburö straat over en stap RD via wandelpad rond de kerk
97) B in café ‘Oud Gemeentehuis’, Marktplein, 2 (tegenover de kerk) de ‘Kommandatur’ gevestigd tijdens de Duitse bezetting in Wereldoolog 1 (opgelet: gesloten op maandag, dinsdag en woensdag)!

Geniet met mate van een Augustijn-biertje in één van de cafeetjes nabij het ronde punt.
Hierna enkele monumentale gebouwen Wereldoorlog 1 in Ertvelde-centrum

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk, N458 1a, 9940 te Ertvelde. Plan Route

Met de auto

Via de E34 tussen Antwerpen en Knokke afrit Assenede-Ertvelde-Evergem.

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (1)

Het oud stationneke op het gehucht Rieme Het oud stationneke op het gehucht Rieme

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Er is geen topografische kaart beschikbaar

Horecagelegenheden

In Ertvelde, het gehucht Stoepe en in het gehucht RiemeSchrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)