Door Maaspark Ooijen-Wanssum, Meerlo te Limburg

17 km Wandelroute Door Maaspark Ooijen-Wanssum, te Meerlo

Wandeltocht door het Maaspark Ooijen-Wanssum, het plaatsje Blitterswijck en het bosgebied Hooge Heide. Het Maaspark Ooijen-Wanssum is een in 2020 nieuw ingericht gebied met op tal van plekken geulen en laagtes. Deze zorgen bij hoogwater voor een betere doorstroming van de Maas. De wandeltocht gaat door een deel van de in 2012 aangelegde klimaatbuffer 't Sohr, een oude Maasmeander die nu onderdeel is van het meer dan 500 hectare grootste aaneengesloten gebied met Maasnatuur in Noord-Limburg. In Blitterswijck wordt het restant van kasteel Blitterswijck bezocht, wat rest zijn stukjes muur die overgebleven zijn. Kasteel Blitterswijck was een kasteel uit de 14e eeuw, het kasteel werd in november 1944 opgeblazen door terugtrekkende Duitse soldaten. De Hooge Heide maakte tot 1820 deel uit van een uitgestrekt heidegebied dat later met bomen beplant is omdat stuifzand de omliggende dorpen bedreigde. Aan de rand van Meerlo stroomt de Groote Molenbeek met als bezienswaardigheid Kasteel van Meerlo ook wel 't Kasteelke genoemd. Het is een zogenaamde slothoeve dat in 1619 gesticht is. Vermoedelijk is het ouder, omdat het tijdens de 80-jarige oorlog voor een groot deel door brand is verwoest. Vooral tijdens de nattere jaargetijden zijn waterdichte wandelschoenen raadzaam. 72% van deze wandeltocht is onverhard.
Eens in de zoveel tijd stroomt er Maaswater door het gebied. Bij hoge waterstanden van de Maas stromen de hoogwatergeulen als eerste mee. Wanneer de waterstanden in de Maas verder stijgen zal de gehele tien kilometer lange nieuw ingerichte Maasarm van Ooijen tot Wanssum zich vullen met Maaswater en kan deze wandeltocht niet gelopen worden.

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers, op: 27-12-2020, laatst bijgewerkt op: 10-10-2022

Routebeschrijving

Opmerking vooraf:
In het Maaspark is het vrij wandelen. De wandeltocht gaat ook door delen met geen of beperkt herkenbare paden waarbij een deel zelfs een gedeelte van het jaar niet toegankelijk is door een te hoge begroeiing, voor deze laatste is er een alternatief beschreven. In de routebeschrijving wordt deze delen als struingebied omschreven.
Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
1.
Met de rug naar de kerk LA vertrekken, de weg volgen tot woning/winkel nr.39 aan linkerhand.
Voorbij deze woning/winkel LA, “Monseigneur Jenneskensstraat”, kn47 volg 51, de weg volgen tot zijweg aan linkerhand voorbij basisschool “Megelsheim” aan rand van het dorp.
Bij deze weg LA, “Peschweg”, wn route, de weg met verderop kn51 volg 65 volgen tot smalle kade aan linkerhand, halverwege omheind sportveldje en ruim voor ingang van bungalowpark.
Bij deze kade LA, onverhard pad over kade, de wn route wordt verlaten, verderop buigt het pad naar rechts.
Bij T-splitsing LA, breed grindpad, direct daarna buigt het pad naar rechts, het pad volgen tot ingang naar visvijver H.S.V. Grondel Geduld, ruim voorbij het bungalowpark.
Bij deze ingang LA richting de visvijver, vervolgens voor de visvijver RA, direct daarna bij 3-sprong LA het brugje over, aan overzijde bij 3-sprong RA, grindpad met visvijver aan rechterhand.
2.
Voorbij inlaat van water LA de visvijver verlaten, direct daarna bij T-splitsing RA, verharde weg.
RD, onverhard pad “Peschweg” aan rechterhand negeren, kn65 volg 64, vervolgens na ca. 50m LA, breed onverhard pad, wn route, het pad volgen tot kruising met aan linkerhand een klaphek met veerooster, zijpad negeren.
Bij deze kruising RD, kn64 volg 62, het pad verder volgen tot kruising met aan linkerhand een klaphek, zijpad negeren.
Bij deze kruising RD, kn62 volg 61.
In bocht naar rechts van het pad LA door klaphek, wn route.
Voor geul (langwerpige waterplas) aan rechterhand RA, kn61 volg 4, gras-pad met geul aan linkerhand, verderop voorbij een kleinere geul aan rechterhand buigt het pad met flauwe bocht naar rechts met iets verder aan beide zijde van het pad populieren en de geul aan rechterhand.
3.
Voorbij de populieren, bij kruising RD, wn route, pad met een langwerpige geul aan rechterhand, het pad volgen tot 3-sprong met kn4 en met iets verder aan linkerhand stapstenen.
Bij deze 3-sprong links aanhouden, kn4 volg 5, de geul bij de stapstenen oversteken, aan overzijde smal pad met de geul aan rechterhand, wn route.
Bij verharde weg rechts aanhouden, verharde weg, wn route.
Voorbij bosperceel aan linkerhand LA, wn route, verderop buigt de weg naar links, kn5 volg 3, de weg verder volgen tot bocht naar rechts direct na verlaten van het begrazingsgebied.
In deze bocht LA, verhard fietspad, “Brouwersveldweg”, kn3 volg 59.
Aan einde van het fietspad, bij T-splitsing RA, verharde weg, wn route.
Voor bosperceel aan linkerhand LA, verhard fietspad, “Wolterskampweg”, de wn route wordt verlaten.
4.
Bij kruising RD, het verhard fietspad verder volgen.
Na ca. 450m LA door klaphek met veerooster, onverhard pad.
Voor geul aan rechterhand RA, kn60 volg 63, smal gras-pad met de geul een linkerhand, verderop buigt het pad voor een wn routepaaltje naar rechts weg van de geul.
# Aan einde van het pad gaat de wandeltocht door een struingebied als alternatief: aan einde van het pad, bij T-splitsing RA, kn63 volg 20, verderop trapje op en het begrazingsgebied via een klaphek verlaten. Na verlaten van het begrazingsgebied, bij T-splitsing LA, verhard fietspad, kn20 volg 23, het fietspad volgen tot T-splitsing. Bij deze T-splitsing LA, vervolgens na ca. 40m RD  richting de dijk, “Kortenbos” , weg aan rechterhand negeren, op de dijk passeert men een klaphek met veerooster en gaat de weg over in een grindpad.  Ca. 160m na de dijk RA, “Natuurschoonweg”, kn21 volg 6, verderop passeert men een geul met stapstenen. Ga verder bij punt 5 3de regel.
5.
Aan einde van het pad, bij T-splitsing LA, kn63 volg 62, iets verder RA het struingebied inlopen met de geul aan linkerhand.
Na verlaten van het struingebied naar het pad “Natuurschoonweg” met houten afsluitboom aan overzijde van het brede grindpad inlopen, kn21 volg 6, verderop passeert men een doorwaadbare plaats met stapstenen.
Ca. 50m voorbij deze geul RA, kn6 volg 5, het struingebied met bosschages aan rechterhand inlopen tot een klaphek aan linkerhand, door dit klaphek direct daarna door het 2de klaphek en het begrazingsgebied verlaten, na verlaten van het begrazingsgebied rechts aanhouden richting grindpad over de dijk met links van het grindpad bungalows, wn route, dit grindpad uitlopen tot T-splitsing bij verharde weg met aan rechterhand de brug.
Bij deze T-splitsing LA, kn5 volg 8, direct daarna de weg met flauwe bocht naar rechts verder volgen, weg aan linkerhand negeren, de wn route wordt verlaten.
Voorbij woning nr.1 rechts aanhouden, het smalle pad met omheining aan linker- en een stukje diepe geul aan rechterhand inlopen, het pad volgen tot verharde weg.
6.
# Verderop aan overzijde van deze weg zijn de resten van kasteel Blitterswijck, voor een bezoek iets voorbij een kleine poort op de dijk de dijk aan linkerzijde afdalen en naar de muurresten lopen op het gildeterrein. Het kasteel uit de 14e eeuw werd in november 1944 door terugtrekkende Duitse soldaten vernietigd.
Bij de verharde weg schuin naar rechts richting het poortje op de dijk lopen, op de dijk RD door klaphek en via traptreden de dijk afdalen, aan voet van de dijk het grindpad volgen, iets verder passeert men een betonnen brugje.
Voor muur, bij 3-sprong LA, grindpad met muur aan rechterhand, kn3 volg 2, na ca. 120m passeert men een betonnen brugje en iets verder een kruisbeeld, verderop voor een verharde weg buigt het pad naar links en loopt parallel aan de weg, kn2 volg 1/26.
7.
Voorbij klaphek met veerooster, bij kruising op de dijk RD, kn2 volg 1, direct daarna eveneens RD, grindpad aan linkerhand negeren, wn1, verharde weg met kloostermuur aan linkerhand.
Weg met flauwe bocht naar links verder volgen, wn route, weg aan rechterhand negeren.
Voor de kerk RA, weg met pleintje aan linkerhand, kn1 volg 17, voorbij het pleintje rechts aanhouden, “Pastoor Verheggenstraat”, bij 1ste zijweg aan rechterhand passeert men kn17 volg 13, de weg verder volgen tot woning nr.15, zijwegen negeren.
Voorbij deze woning LA, “Op den Dries”, wn route, direct daarna bij splitsing rechts aanhouden, “Beetezijweg”, wn route.
Bij kruising met doorgaande weg RD, “Beetezijweg”, wn route.
Bij Y-splitsing rechts aanhouden, wn route.
Voorbij woning nr.14, in flauwe bocht naar links van de weg RA, wn route, voorbij het erf gaat de verharde weg over in een grindpad.
8.
RD, pad door bosperceel aan rechterhand negeren, kn13 volg 11.
T.h.v. picknicktafel RD, “Jan Hendriks laantje”, pad aan rechterhand negeren, verderop buigt het pad naar links.
Voor bosrand, bij T-splitsing LA, kn11 volg 12, direct daarna voorbij bankje RA, pad door de bosrand, wn route, verderop buigt het pad naar links.
Ruim voorbij deze bocht RD, bospad aan rechterhand negeren, de wn route wordt verlaten.
Bij kruising met verharde weg RD, smal bospad met bordje “Hooge Heide” inlopen, iets verder gaat het pad over een heuvelrug door de bosrand.
RD, pad aan rechterhand negeren, verderop buigt het pad naar rechts dieper het bos in.
Bij kruising met aan linkerhand een wn routepaaltje RD.
9.
Voorbij bankje, bij 4-sprong RA, het pad volgen tot T-splitsing voor open gebied, zijpad negeren.
Bij deze T-splitsing RA, het pad volgen tot pad voor een landbouwperceel aan rechterhand.
Bij dit pad RD, kn66 volg 50, het pad volgen tot 3-sprong bij verharde weg.
Bij deze 3-sprong links aanhouden, verharde weg met klaphek en veerooster, wn route, de weg volgen tot brugje over een beek iets voorbij volgend klaphek met veerooster.
Voor het brugje RA, onverhard pad met beek aan linkerhand, kn50 volg 49.
Na ca. 450m LA het betonnen brugje over, kn49 volg 48.
Na ca. 80m LA, de binnenplaats oplopen, wn route, iets verder door het poortgebouw.
# Kasteel van Meerlo ook wel ’t Kasteelke genoemd. Het is een zogenaamde slothoeve dat in 1619 gesticht is.
Bij kruising LA, doorgaande weg “Hoofdstraat” richting de kerk, het startpunt.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf
SBB = Staatsbosbeheer.
Wandelnetwerk:
Rood/gele en metalen markeringen, kn staat voor een knooppuntpaaltje met nummers voor de richting, wn staat voor netwerk routepaaltje met alleen de richting of met een genummerde richting.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

Kerk, Hoofdstraat 17, 5864 BC te Meerlo. Plan Route

Met de auto

Parkeren kan op het pleintje tegenover de kerk.

Openbaar vervoer

Bushalte Beatrixstraat in de directe nabijheid van de kerk.

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (12)

De Groote Molenbeek Adrie: De Groote Molenbeek
In de verte de kerk van Meerlo Adrie: In de verte de kerk van Meerlo
Brugje bij visvijver Adrie: Brugje bij visvijver
Pad aan rand van het park Adrie: Pad aan rand van het park
Een van de geulen Adrie: Een van de geulen
Een verlaagd pad met stapstenen Adrie: Een verlaagd pad met stapstenen
Nogmaals een van de geulen Adrie: Nogmaals een van de geulen
Brugje over een geul Adrie: Brugje over een geul
Wat later in de zomer Adrie: Wat later in de zomer
Nieuw pad langs een oude muur Adrie: Nieuw pad langs een oude muur
Bijna terug bij het startpunt Adrie: Bijna terug bij het startpunt
Kasteel van Meerlo Adrie: Kasteel van Meerlo

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart door-maaspark-ooijen-wanssum.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

In de plaats Meerlo en BlitterswijckErvaringen van wandelaars (11)

 1. Yvonne 16 juli 2021 om 13:41

  De printversie van deze routebeschrijving werkt niet. Geen aparte printopmaak, gewoon de webpagina.

  Reageren
  1. Adrie 16 juli 2021 om 14:06

   Yvonne bedankt voor de reactie! Als alle keuzemogelijkheden bij het printen aangevinkt zijn krijgt men in grote lijnen ook de inhoud van de webpagina op papier. Met alleen de routebeschrijving aangevinkt krijgt men een afdruk zoals op het voorbeeld. Bij deze wandelroute maar ook bij de andere wandelroutes vanuit Meerlo, Wanssum en Blitterswijck moet men de komende dagen wel rekening houden dat de tocht niet gelopen kan worden. Gezien de uitzonderlijke situatie in Limburg is de kans heel groot dat de gehele tien kilometer lange nieuw ingerichte Maasarm van Ooijen tot Wanssum zich zal vullen met Maaswater.

 2. Elly en Marie-Joze 20 mei 2021 om 19:52

  Vandaag deze wandeling gemaakt met mijn zus. Wat een mooie route en dat de natuur zo dicht bij huis zo mooi is.
  Heb helaas twee puntjes; bij nummer 1 staat voor de kade passeert men kn 51 volg 65. Wij hebben helaas de knooppuntpaal niet kunnen vinden, misschien niet gezien of hij is weg.
  En bij punt 4-5 staat Natuurschoonweg kn. 21 volg 19 maar dit moet zijn kn.21 volg 6. Nummer 19 staat pas op de paal als je de geul al voorbij bent en je RA moet. Hopelijk is het duidelijk.
  Maar deze kleinigheidjes kon de pret niet drukken van die prachtige route, in èèn woord adembenemend.
  Adrie weer bedankt en op naar de volgende.

  Reageren
  1. Adrie 21 mei 2021 om 06:15

   Elly en Marie-Joze bedankt voor het melden van de veranderingen in het wandelnetwerk! Tussen knooppunt 21 en 19 is een nieuw knooppuntnummer 6 tussengevoegd, is aangepast in de routebeschrijving. Bij knooppunt 51 zijn geen veranderingen volgens de kaart van wandelnetwerk beheerder, voorlopig doorgestreept in de routebeschrijving.

 3. Suzanne Verstraelen 15 januari 2021 om 16:15

  Vandaag deze wandeling gemaakt. Heerlijke struinwandeling door nieuwe natuurgebied. Goede wandelschoenen noodzakelijk.
  Wat een rust , op deze winterse vrijdag. Nieuwe gebieden ontdekken , vlak bij huis.
  Frans en Suzanne

  Reageren
 4. Ruud en Mieske Aalbers 3 januari 2021 om 18:46

  Beste Adrie,
  Vandaag deze route gelopen . Wat hebben wij genoten . Van begin tot het einde mooi. De afwisseling van veld en bossage . De prachtige riet kragen die we regelmatig tegen kwamen. En dan op het laatst het stukje langs kateelke Meerlo. Dank je wel Adrie voor het uitzetten van deze route en zoveel andere. Wij weten hoeveel werk ermee gemoeid is. Daar wij in onze omgeven een klompenpad hebben uitgezet.

  Reageren
 5. Annie van Neerven 3 januari 2021 om 15:49

  Hoi Adrie. Ik bedoel het stukje tussen de Ooijenseweg en de Veerweg. Daar zijn we uitgeweken via de Kerkstraat.

  Reageren
  1. Adrie 3 januari 2021 om 16:27

   Hallo Annie, bedankt! Tussen de Ooijenseweg en de Veerweg mag je inderdaad niet over de dijk. Gevolgd wordt een smal pad langs de omheinde percelen achter de woningen. Dit pad werd voor de werkzaamheden ook gebruikt door het wandelnetwerk zou dus openbaar zijn. Voorlopig het alternatief in de routebeschrijving opgenomen, binnenkort ga ik kijken of dat pad niet meer toegankelijk is.

  2. Adrie 18 januari 2021 om 14:28

   Inmiddels naar het pad gaan kijken nu was het niet gesloten. Het alternatief weer uit de routebeschrijving verwijderd.

 6. Annie van Neerven 1 januari 2021 om 19:46

  Prachtige wandeling, een echte beauty. Bij Blitterswijck moesten we een stukje anders lopen omdat de dijk was afgesloten met linten (“prive gebied”).

  Reageren
  1. Adrie 2 januari 2021 om 07:34

   Annie van Neerven bedankt voor de reactie! Mij is niet duidelijk welk stukje bedoelt wordt? Voorbij woning nr.1 aan de Ooijenseweg wordt een smal pad langs een omheining met de dijk en een brede waterloop aan rechterhand gevolgd. Aan het einde van het pad loopt men schuin naar rechts richting het poortje op de dijk en wordt de dijk overgestoken. In de routebeschrijving de beschrijving van het pad wat meer benadrukt.

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)