Door het Zwart Water, Velden te Limburg

22 km Wandelroute Door het Zwart Water, te Velden

Wandeltocht door drie natuurgebieden, het Zwart Water, het Vreewater en de Schandelosche Heide met de mooie Ravenvennen. Het Zwart Water is een gevarieerd natuurgebied rond de Venkoelen, een oude Maasmeander. Het bestaat uit vochtige en droge bostypen, grasland en enkele kleine heide-restanten. Het Vreewater is een smalle verbindingszone tussen beide andere gebieden , het gebied bestaat uit een afwisselend oud cultuurlandschap met kleine bosjes en weiland . De Schandelosche Heide met de Ravenvennen is een droog bosgebied met overwegend grove dennen op oud stuifzand, afgewisseld door cultuurgronden, vennetjes en wat heide. Het meest aantrekkelijke deel de Ravenvennen zijn de vele vennen, die tot stand kwamen als uitgestoven laagtes in het rivierduinzand. Een imposant duin is de Wittenberg. In de buurt daarvan ligt een fraaie groep vennen. Als leidraad in deze tocht zijn de vijf wandelroutes die verbonden zijn met Gekke Maondaagvierder. Op een drietal plaatsen komt men kleine beelden tegen van de Gekke Maondaagvierder. In vroegere eeuwen trokken jonge vrijgezelle boerenknechten op Gekke Maondaag rond in de buurtschappen. De Gekke Maondaag is als Veldens volksfeest nog altijd springlevend en een bijzonder cultuurverschijnsel. 82% van deze wandeltocht is onverhard.

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers, op: 19-6-2012, laatst bijgewerkt op: 13-1-2024

Routebeschrijving

Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
1.
Met de rug naar de ingang van de kerk LA vertrekken, direct daarna bij T-splitsing LA, kn10 volg 2, iets verder gaat “Markt” over in “Dorpstraat”.
Bij 3-sprong rechts aanhouden, “Vorstweg”, de weg volgen tot woning nr.13, zijwegen negeren.
T.h.v. deze woning links aanhouden, “Genooierweg”, weg aan rechterhand negeren, vervolgens t.h.v. woning nr.7 RA, gras-pad, wn route.
Bij T-splitsing LA, verharde weg, wn route.
Na ca. 150m, iets voorbij inrit woning nr.40 LA, wn route, het grindpad volgen tot 3-sprong bij verharde weg, zijpad richting een stal aan rechterhand negeren.
Bij deze 3-sprong RA, verharde weg, wn route.
Bij kruising LA, “Hoeverstraat”, kn2 de wn route wordt verlaten.
Bij kruising RD, “Hoeverstraat”, breed grindpad.
2.
RD, pad “Weerdweg” langs bosrand aan rechterhand negeren.
Bij kruising met doorgaande weg RD, verharde weg, let op drukke weg!!!, voorbij inrit woning aan rechterhand gaat de verharde weg over in een onverhard pad, het pad volgen tot kruising direct na 2de omheind perceel grasland aan rechterhand en gele paal L-6353 van hoge drukleiding .
Bij deze kruising LA, smal bospad met houten afsluitboom en SLL bordje.
Na ca. 100m, voor omheind bosperceel aan linkerhand, bij kruising RA.
Bij kruising RD, pad met SLL bordje door rand van open plek met de open plek aan rechterhand.
Bij T-splitsing RA, direct daarna het grindpad met bocht naar links verder volgen, smal pad aan rechterhand negeren, wn route.
Bij kruising met aan rechterhand een bankje LA, wn route, verderop buigt het pad naar rechts.
Voor langgerekte heuvel, bij Y-splitsing links aanhouden, wn route, het pad met aan linkerhand een groot ven en aan rechterhand de hoge heuvel tot pad aan linkerhand voorbij picknicktafel met mooie uitkijk over het ven .
3.
Bij dit pad links aanhouden, wn route, pad met het ven verder aan linkerhand volgen.
In flauwe bocht naar rechts LA richting het ven, kn4 volg 49, voor het ven buigt het pad naar rechts, het smalle pad met het ven aan linkerhand ca. 250m volgen tot Y-splitsing met iets verder een verharde weg.
Bij deze Y-splitsing links aanhouden, iets verder voor verbindingspad met veerooster naar de verharde weg links aanhouden, wn route, het grindpad met iets verder een witte afsluitboom aan rechter- en het ven aan linkerhand parallel aan de weg volgen.
Voor bosrand RA, wn route, direct daarna bij kruising met aan linkerhand een wit metalen afsluitboom RD via het smalle veerooster aan rechterhand naar het fietspad aan overzijde van de verharde weg lopen, wn route, het verhard fietspad volgen.
Bij kruising met aan linkerhand een picknicktafel LA, breed onverhard pad, kn49 volg 6.
Voorbij houten afsluitboom, bij T-splitsing RA, breed pad, kn6 volg 29.
4.
Bij 4-sprong RD langs de wit metalen SLL afsluitboom, pad kruist een smalle verharde weg, wn route, het pad volgen tot T-splitsing, zijpad aan rechterhand negeren.
Bij deze T-splitsing LA, wn route.
Voorbij witte afsluitboom, bij 3-sprong rechts aanhouden, grindpad met gescheiden verhard fietspad, wn route
Bij kruising RD, het brede onverharde pad met verderop kn29 volg 21 ca. 1,5km volgen tot bocht naar links, zijpaden negeren.
Bij deze bocht het pad met bocht naar links verder volgen, pad aan rechterhand negeren, wn route.
Na ca. 120m het pad met bocht naar rechts verder volgen, het pad kruist een verhard fietspad en loopt parallel aan het fietspad, wn route.
5.
In bocht naar links van het pad RA, wn route, iets verder voor een perceel grasland buigt het pad naar links.
RD, pad aan rechterhand negeren, wn route, voorbij voorbij het perceel grasland buigt het pad naar rechts met een brede waterloop aan rechterhand, het pad langs de brede waterloop volgen tot T-splitsing voor horecagelegenheid “Jagers Rust (Beejde Grens)”.
Bij deze T-splitsing LA, kn21 volg 20, de verharde weg volgen tot breed pad aan rechterhand met gescheiden fietspad.
Bij dit pad RA, breed onverhard pad, iets verder voor bord “Fietsknooppunt 34” LA, wn route.
RD, pad aan linkerhand negeren, wn route.
Bij kruising RD, kn20 volg 19, het pad verder volgen tot 3-sprong in het bos verderop, voor dit bos is aan linkerhand een mooi uitzichtpunt met bankje over een langwerpig ven.
Bij deze 3-sprong links aanhouden, wn route.
6.
Voor landbouwperceel aan linkerhand, bij kruising RA, pad door het bos met SLL bordje en houten afsluitboom, wn route.
Na ca. 100m, voor open plek aan linkerhand RA, stijgend bospad, wn route.
Voorbij ruime bocht naar links, bij 4-sprong RD richting houten poort met klaphek, wn route, voorbij het klaphek buigt het pad naar rechts met iets verder een ven aan rechterhand, verderop buigt het pad naar links weg van het ven.
Bij Y-splitsing RA door klaphek, kn19 volg 22.
RD, pad aan rechterhand negeren, kn22 volg 28.
Iets voor breed pad met fietspad, direct na groen routepaaltje het pad met bocht naar links verder volgen, verbindingspad naar het brede pad aan rechterhand negeren, de wn route wordt verlaten.
Bij kruising LA, pad met groen routepaaltje.
7.
Na ca. 350m LA door klaphek, smal pad door vennengebied, het licht slingerend pad met een heel ruime bocht naar rechts volgen tot klaphek iets voor een zanderige heuvel.
# De zanderige heuvel “Wittenberg” is een goed voorbeeld van een paraboolduin. Voor een mooi uitzicht over het vennengebied de heuvel even oplopen.
Voorbij het klaphek, voor de heuvel LA, het pad tussen heuvel en omheind gebied volgen tot kruising iets voorbij met omheinde vennengebied met bij deze kruising aan rechterhand een pad met groen en wit routepaaltje.
Bij deze kruising LA, iets verder buigt het pad voor de afrastering met flauwe bocht naar rechts.
Bij T-splitsing met aan linkerhand een houten poort met klaphek RA, het pad volgen tot 5-sprong.
Bij deze 5-sprong LA, breed pad, kn12 volg 18.
RD, pad “Leikoelseweg 17” aan rechterhand negeren.
8.
Bij kruising met aan linkerhand een SLL bord “Ravenvennen” RA, wn route.
In bocht naar links van het pad rechts aanhouden, kn18 volg 81, het pad volgen tot flauwe bocht naar rechts met bankje.
# Als in de flauwe bocht het pad aan linkerhand met een poort gesloten is het pad met flauwe bocht naar rechts verder volgen. Voor bosrand het pad met bocht naar links verder volgen, pad aan rechterhand negeren, wn route, het pad met bosrand aan rechterhand volgen tot kruising. Bij deze kruising RA, pad met SLL bord “Ravenvennen”, wn route. Ga verder bij punt 8. laatste regel.

In deze bocht LA, het pad met bordje “Opengesteld” volgen tot T-splitsing, zijpad negeren.
Bij deze T-splitsing RA, pad met aan rechterhand twee grote keien.
RD, pad aan linkerhand negeren, vervolgens bij kruising RD, pad met SLL bord “Ravenvennen”, wn route.
Voor omheind bosperceel aan linkerhand LA, wn route, voorbij het omheinde bosperceel RA, de wn route wordt tijdelijk verlaten, het pad met omheining aan rechterhand volgen tot T-splitsing voor bosrand, iets voor de T-splitsing buigt het pad naar rechts, zijpaden negeren.
9.
Bij deze T-splitsing LA, pad met bosrand aan rechterhand, wn route.
T.h.v. bosrand aan linkerhand RA, wn route.
Bij 4-sprong RD, kn81 volg 29, het pad met houten afsluitboom en met SLL bordje inlopen, iets verder eveneens RD, ruiterpad aan rechterhand negeren.
Bij 4-sprong RD, kn29 volg 23, het grindpad richting de bosrand volgen.
T.h.v. de bosrand, in bocht naar links van het grindpad rechts aanhouden, kn23 volg 26, pad met bosrand aan rechterhand.
In het bos RD, pad aan rechterhand negeren, wn route, na ca. 40m buigt het pad naar links.
Bij T-splitsing LA, kn26 volg 60.
Bij kruising met aan linkerhand een pad richting grasland RD, wn route, vervolgens na ca. 40m LA, pad met wit routepaaltje, de wn route wordt verlaten, verderop volgt het pad aan rechterhand een hoge heuvel.
Bij Y-splitsing rechts aanhouden, de voet van de heuvel verder volgen, vervolgens voorbij het informatiepaneel “Welkom op de Ravenvennen” schuin naar links het parkeerterreintje oversteken, na verlaten van het parkeerterreintje het pad met bocht naar rechts verder volgen, breed grindpad.
10.
Voor de doorgaande weg scherp LA, onverhard pad, kn24 volg 80, verderop gaat het onverharde pad over in een verharde weg.
Voorbij woningen, bij 4-sprong RA, kn80 volg 14.
Voor bosperceel aan linkerhand LA, wn route, het pad met bosrand aan rechterhand volgen tot kruising met smal pad ruim in het bos, zijpad negeren.
Bij deze kruising met bankje RD, wn route.
Pad met flauwe bocht naar links verder volgen, pad aan rechterhand negeren, iets verder bij T-splitsing RA, wn route, het pad met bosrand aan rechterhand volgen tot 4-sprong, ruim voor de 4-sprong gaat het onverharde pad over in een verharde weg met aan rechterhand een parkeerterrein bij een begraafplaats.
Bij deze 4-sprong de 2de weg aan rechterhand volgen, wn route, direct daarna RD, weg aan linkerhand negeren, kn14 volg 13, men verlaat “Hasselderheide”.
11.
Bij kruising met doorgaande weg RD, let op drukke weg!!!, wn route, direct daarna RD, “Hasselt”, onverhard pad aan linkerhand negeren.
Weg met bocht naar rechts verder volgen, “Hasselt”, weg “Paaweg” aan linkerhand negeren, wn route, de weg verder volgen tot bocht naar rechts, zijpad negeren.
In deze bocht links aanhouden, “Hasselt”, kn13 volg 12, t.h.v. inrit met poort buigt de weg naar links.
T.h.v. veer, bij 3-sprong links aanhouden, “Veerweg”, kn12 volg 11.
In bocht naar links van de weg rechts aanhouden, doodlopende weg over de dijk, kn11 volg 2.
Na ca. 400m LA, de wn route wordt verlaten, de dijk wordt verlaten, iets verder onverhard pad.
Bij kruising RD, verharde weg, “Vorstweg”.
Bij 3-sprong LA, “Vorstweg”, de weg volgen tot 3-sprong voorbij woning nr.2, zijwegen negeren.
Bij deze 3-sprong links aanhouden, “Dorpsstraat”, de weg volgen tot de kerk, het startpunt.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf
SLL = Stichting het Limburgs Landschap
Wandelnetwerk:
Rood/gele markeringen, kn staat voor een knooppuntpaaltje met genummerde richting, wn staat voor netwerk routepaaltje met alleen richting.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

Kerk, Markt 21, 5941 GA te Velden. Plan Route

Met de auto

Rijd naar de Markt in Velden. Parkeren kan in de directe omgeving van de kerk.

Openbaar vervoer

Bushalte Rijksweg/Markt, Velden.

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (8)

De Venkoelen, een oude Maasmeander Adrie: De Venkoelen, een oude Maasmeander
De Venkoelen Adrie: De Venkoelen
Vennetje in het Ravenvennen gebied Adrie: Vennetje in het Ravenvennen gebied
De Witte Berg Adrie: De Witte Berg
De Ravenvennen, vennecomplex Adrie: De Ravenvennen, vennecomplex
De Ravenvennen, maar nu in de winter Adrie: De Ravenvennen, maar nu in de winter
Oude schuur Adrie: Oude schuur
Beeldje van de Gekke Maondaagvierder Adrie: Beeldje van de Gekke Maondaagvierder

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart door-het-zwart-water.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

In de plaats VeldenJagersrust

Straelseweg 35
5941 NJ Velden
Bezoek website

Ervaringen van wandelaars (11)

 1. Petra 12 februari 2024 om 17:36

  Vandaag deze mooie route gewandeld. Door bossen, langs weilanden en de mooie vennen. Soms over zompige paden.Zelfs in de weilanden stond veel water. Sommige paadjes waren voor ons ook nieuw, zo kom je nog eens ergens. Bij de Wittenberg stond het water nog op het pad. Door het poortje was geen optie. Route klopt verder op papier .Adrie bedankt voor de route.

  Reageren
 2. Adrie 13 januari 2024 om 18:24

  Vandaag 13 januari 2024 op een grijze dag de wandeltocht gecontroleerd. Met uitzondering van een stukje pad voor de Wittenberg waren de rest van de paden prima te belopen. Voor de Wittenberg was het ven buiten zijn oevers en stond het pad onder water. Met hoge waterdichte schoenen was het nog te doen. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 3. Adrie 10 september 2021 om 17:00

  Eergisteren 8 september 2021 de wandeltocht gecontroleerd. Een nagenoeg dichtgegroeid pad is uit de wandeltocht gehaald. De kaarten en routebeschrijving zijn aangepast en weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 4. Betty van Genugten 14 juni 2017 om 20:35

  Vandaag de route gewandeld, het is een erg mooie tocht. Een echte aanrader.
  De beschrijving van de route was erg goed te volgen, klopte helemaal.

  Reageren
 5. Adrie 12 juli 2016

  De wandelroute op 10 juli 2016 gecontroleerd. Er zijn op een aantal plaatsen in beperkt schaal werkzaamheden geweest, met als gevolg dat een paar zijpaden slecht herkenbaar waren. De routebeschrijving is hierop aangepast. Bij twee wat lastig te beschrijven punten was de oorspronkelijke routebeschrijving te detailleert waardoor er mogelijk wat onduidelijkheid is ontstaan, deze punten zijn wat eenvoudiger beschreven. Wat betreft de hoge waterstand in het vennengebied is tijdelijk met nog een paar dagen droog weer en het pad is weer goed beloopbaar, anders het in mijn vorige voetnootje beschreven alternatief volgen. Veel wandelplezier!

  Reageren
 6. Mieke 7 juli 2016

  Een prachtige wandeling, maar vanwege de hevige regenval in de afgelopen weken is het nu heel vaak klunen door de modder langs de velden en in de bossen. Verder zijn de Ravenvennen vlak voor het stuifzand momenteel niet toegankelijk ivm de hoge waterstand. We hebben via gras- en heidepollen ons pad naar het stuifzand gezocht, maar kregen onvermijdelijk natte voeten. De wandeling is dus nu helaas geen aanrader totdat het langere tijd droog is geweest. De aanwijzingen in de route zijn niet altijd eenduidig en dan dus verwarring wekkend. Er zijn ook veel werkzaamheden in het Limburgs Landschap waardoor situaties zijn veranderd. De routebeschrijving verdient dus de aandacht.

  Reageren
  1. Adrie 8 juli 2016 om 15:21

   Mieke bedankt voor de reactie! Ik ga binnenkort eens kijken of de routebeschrijving aangepast moet worden als gevolg van de genoemde werkzaamheden. Wat betreft de hoge waterstand in het vennengebied kan men bij punt 9. 2de regel i.p.v. LA door het klaphek als voorlopig alternatief ook RD het pad langs de afrastering verder volgen tot klaphek t.h.v. de stuifduin. Bij dit klaphek eveneens RD vervolgens de routebeschrijving bij punt 9. 5de regel verder volgen.

 7. Jos 24 april 2016 om 21:33

  Mooie route, afwisseling door weilanden – bossen – vennen – rivierengebied.
  Prachtig Limburgs landschap.
  gelopen aan de hand van het GPS bestand.
  bedankt voor deze mooie ronde.

  Foto: Beeldje op de Straelseweg aan de grens.

  Reageren
 8. Adrie 11 augustus 2015

  2-8-2015 de wandelroute gecontroleerd, de route beschrijving is weer actueel. De route is tevens wat gewijzigd, het deel dat door een kassencomplex liep is verwijderd uit de route. Veel wandelplezier!

  Reageren
 9. Lennard 30 september 2012

  Vandaag gelopen met werkelijk stralend weer. Het is een mooie route met voldoende afwisseling.

  Op een paar kleine foutjes na is de route correct.

  Bij punt 4, 10e zin is de richting weggevallen:
  "Einde pad op T-splitsing , blauw (4) wordt verlaten."
  Dit zou moeten zijn:
  "Einde pad op T-splitsing RA, blauw (4) wordt verlaten."

  Punt 5, zinnen 5 t/m 7:
  "LA, smal pad langs afrastering volgen, G-R route.
  Einde pad links aanhouden, breder pad volgen, G-R route.
  Voor klaphek RA, blauw (4)."

  Hier had ik wat verwarring. De geel-rode route loopt niet vlak langs de afrastering maar een meter of 10 verder via een graspad naar links dat verderop overigens wel naar de afrastering toe buigt. Het smalle paadje langs de afrastering begon bovendien redelijk overgroeid te raken.
  Voorgestelde wijziging voor die zinnen:
  "LA, graspad, G-R route.
  T.h.v. klaphek op linkerhand RA, blauw (4).

  Reageren
  1. Adrie 30 september 2012 om 18:20

   Het wijzigingsvoorstel is in de beschrijving opgenomen. Lennard bedankt voor de reactie!

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)