Door het Oventje, Zeeland te Noord-Brabant

22 km Wandelroute Door het Oventje, te Zeeland

Wandeltocht door de Maashorst en het buurtschap het Oventje. De Maashorst bestaat uit een bijzonder gevarieerd natuur- en cultuurlandschap. Men loopt door gevarieerde bossen, heideveld, over indrukwekkende stuifduinen. In het gebied grazen exmoorpony's, tauros runderen en wisenten. Het begrazingsgebied van de wisenten is niet toegankelijk, op een paar plaatsen wordt een pad gevolgd pal naast de afrastering van het begrazingsgebied met wat geluk krijgt men de wisenten ook nog te zien.. Na het verlaten van het gebied gaat de wandeltocht via het buurtschap het Oventje weer terug naar het plaatsje Zeeland. Het buurtschap Oventje is een kern die slechts bestaat uit enkele tientallen huizen en boerderijen. Als bezienswaardigheden komt men langs de molens De Dageraad in Zeeland en de bijzonder mooie Sint Victor in het buurtschap Oventje. 78% van deze wandeltocht is onverhard.

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers, op: 8-5-2013, laatst bijgewerkt op: 13-9-2021

Routebeschrijving

Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
1.
Met de rug naar de ingang van de kerk RA vertrekken, de doorgaande weg volgen tot parkeerterrein aan rechterhand.
Bij dit parkeerterrein RA, kn58 volg 30, naar linker achterzijde van het parkeerterrein lopen, vervolgens in deze hoek de rechter weg inlopen, weg met oplopende huisnummers 5, 7 enz.
Bij T-splitsing LA, wn route.
Voorbij molen, bij T-splitsing RA, wn route, de weg volgen tot kruising, zijwegen negeren.
# Molen De Dageraad, een beltmolen gebouwd in 1814-1815.
Bij deze kruising LA, “Pastoor Janssenstraat”, kn30 volg 31, de weg volgen tot T-splitsing, zijweg negeren.
Bij deze T-splitsing RA, “Kapelweg”, wn route, de weg volgen tot bocht naar rechts van de weg ruim voorbij de kapel, zijweg en zijpad aan linkerhand negeren.
2.
In deze bocht RD, smal onverhard pad, wn route.
Bij kruising met doorgaande weg RD, let op drukke weg!!!, direct daarna aan overzijde bij 3-sprong LA, wn route, iets verder buigt het pad met flauwe bocht naar rechts door een bosperceel.
Ruim na verlaten van het bosperceel RD, pad aan rechterhand negeren, kn31 volg 59.
Bij bosschages aan linkerhand LA, smal grindpad, wn route.
In open plek met trimtoestellen en picknicktafels, bij T-splitsing RA, de wn route wordt tijdelijk verlaten.
Bij kruising RA, wn route, iets verder verlaat men het “Schoolbosje” weer.
Bij 6-sprong schuin naar links het onverhard pad aan overzijde van de verharde weg inlopen, kn59 volg 60, het pad volgen tot 3-sprong op heuvelrug in het bos.
Bij deze 3-sprong RA, kn60 volg 53, pad over heuvelrug, vervolgens na ca. 50m LA richting lager gelegen pad lopen, wn route, bij het lager gelegen pad rechts aanhouden, direct daarna bij splitsing aan voet van de heuvelrug links aanhouden, wn route.
RD, pad aan rechterhand negeren, wn route.
3.
Bij T-splitsing LA, wn route, direct daarna RA, wn route.
Voor afrastering, bij T-splitsing LA, pad met afrastering aan rechterhand, de wn route wordt verlaten, het pad volgen tot kruising.
Bij deze kruising RA, het pad met de afrastering aan rechterhand volgen tot 4-sprong met aan rechterhand een klaphek, zijpad negeren.
Bij deze 4-sprong RA door het klaphek, men loopt het begrazingsgebied in, na ca. 120m buigt het pad naar links en gaat vervolgens slingerend door het bos.
Bij T-splitsing RA, verderop gaat het pad door de rand open grasland met het grasland aan rechterhand.
Voorbij bankje, bij T-splitsing LA, pad met gescheiden verhard fietspad en met afrastering aan rechterhand, verderop passeert men houten hek met klaphek en veerooster, voorbij het klaphek het pad verder volgen tot kruising met verhard fietspad “Slingerpad”.
4.
Bij deze kruising RA richting “Bedaf”, “Slingerpad”, verhard fietspad, het fietspad volgen tot ruime bocht naar rechts met aan beide zijde van het fietspad beukenbomen.
In deze bocht links aanhouden richting perceel dennen, onverhard pad, direct daarna bij 3-sprong voor het perceel dennen RA, wn route zie achterzijde routepaaltje, het pad loopt parallel aan het fietspad.
Iets voor bocht naar links RA richting fietspad, wn route, direct daarna bij kruising met het fietspad RD, wn route.
Ruim voor klaphek LA, wn route.
Bij T-splitsing LA, wn route.
Bij kruising met verhard fietspad RA, verhard fietspad, de wn route wordt tijdelijk verlaten.
Bij kruising RA richting klaphek, onverhard pad, wn route.
5.
Ruim voor klaphek, 5-sprong 1ste pad aan linkerhand inlopen, wn route.
Bij T-splitsing LA, breed pad, wn route, direct daarna bij kruising met verhard fietspad RD, wn route, vervolgens na ca. 20m RA, wn route, verderop buigt het pad naar links.
Het doorgaande pad met bocht naar rechts door het bosperceel dat gedeeltelijk begroeid is met berken volgen, smal pad aan linkerhand negeren, wn route.
Voorbij het bosperceel, bij T-splitsing RA, pad met half open plek aan rechterhand, kn25 volg 22.
Voorbij het bosperceel LA, iets verder breed pad met aan beide zijde beuken, wn route.
Bij kruising met breed pad RD door klaphek, wn route, men loopt het begrazingsgebied in, het pad volgen tot kruising met verhard fietspad.
Bij deze kruising RD, direct daarna RA, wn route.
6.
Voor afrastering, bij Y-splitsing links aanhouden, wn route, vervolgens voorbij hoek in afrastering RA, smal pad met afrastering aan rechterhand, de wn route wordt verlaten, verderop buigt het pad naar links.
# Men loopt nu langs het begrazingsgebied met de wisenten.
Bij kruising met verhard fietspad RD, brede beukenlaan, kn22 volg 21, het pad volgen tot kruising met grindpad.
Bij deze kruising RA, grindpad, wn route, verderop buigt het grindpad naar links.
Ruim voor klaphek LA, bospad, wn route, verderop voor een open plek buigt het pad naar rechts, wn route, het pad verder volgen tot 3-sprong bij verhard fietspad.
Bij deze 3-sprong RA, verhard fietspad, “Karlingerweg”, wn route, verderop passeert men houten hek met veerooster en klaphek.
7.
Voorbij het klaphek en bankje LA, onverhard pad met metalen afsluitboom en SBB bordje, kn21 volg 23, verderop iets voorbij een poel en een houten vlonder buigt het pad naar links en gaat door bosschages, wn route, voorbij deze bocht het pad verder volgen tot kruising op top van een heuvelrug, zijpaden negeren, ruim voor de heuveltop passeert men een klaphek.
Bij deze kruising RA, witte (paaltjes) en wn route, het pad over de heuvelrug volgen tot pad aan linkerhand ca. 50m voorbij een draaihekje, overige dalende zijpaadjes negeren, voorbij het draaihekje loopt men iets onder top van heuvelrug.
Bij dit pad LA de heuveltop over, witte en wn route, voorbij de heuveltop dalend pad richting klaphek aan voet van de heuvelrug volgen.
Voorbij het klaphek RD, zanderig pad met bosrand aan rechterhand, de witte en wn route worden verlaten.
8.
Bij T-splitsing RA, eveneens zanderig pad met iets verder bosrand aan rechterhand.
Na ca. 150m, bij kruising LA richting solitaire berk.
Direct na deze berk (tweestammig), bij splitsing links aanhouden.
Voor lage stuifzandheuvel, bij T-splitsing LA, geel(7) (paaltjes) route, het zanderige pad volgen tot 3-sprong bij verhard fietspad links van houten hekwerk tegen bosrand.
Bij deze 3-sprong RA door het klaphek, verhard fietspad, direct daarna t.h.v. picknicktafel en fietsbordje 81 LA, onverhard pad, wn route, vervolgens op lage heuvelrug, bij ruime 5-sprong het 2de pad aan linkerhand inlopen, het pad kruist een ATB pad, gele en wn route.
Iets voor half open strook met hoogspanningslijnen, bij 4-sprong LA, gele en wn route, het pad volgen tot T-splitsing met grindpad.
9.
Bij deze T-splitsing LA, grindpad, gele route, kn4 volg 23, het grindpad met verderop  aan rechterhand een smalle open plek voor een heuvelrug volgen tot klaphek, smalle zijpaden negeren.
Iets voorbij het klaphek RA, onverhard pad, gele en wn route, het pad buigt met flauwe bocht naar links door half open heideveld.
Bij kruising met verhard fietspad RD, gele en wn route, vervolgens na ca. 50m, bij 4-sprong RA, gele en wn route, verderop een poel aan rechterhand.
Aan voet van heuvelrug het doorgaande pad met flauwe bocht naar rechts verder volgen, pad aan linkerhand negeren, gele en wn route, vervolgens voor bankje het doorgaande pad met flauwe bocht naar links verder volgen, gele en wn route, iets verder passeert men op enige afstand aan rechterhand omheinde plek met informatiepanelen.
Bij 5-sprong met iets verder aan linkerhand fundament van een blokhut RA, kn23 volg 9 het pad volgen tot 4-sprong met verhard fietspad voorbij de omheinde plek.
10.
Bij deze 4-sprong schuin naar links het fietspad richting “Uden” inlopen, “Vijverweg”, wn route, pad met verhard fietspad, het fietspad met verderop een houten hek met klaphek en veerooster volgen tot T-splitsing bij verharde weg.
Bij deze T-splitsing LA, verharde weg, wn route, verderop t.h.v. kn9 volg 29 gaat de weg over in een breed grindpad met gescheiden verhard fietspad, het pad volgen tot kruising met “Bosdreef”.
Bij deze kruising RA, “Bosdreef”, wn route.
Na ca. 110m schuin naar links het bospad met wn routepaaltje inlopen, kn29 volg 5, smal licht slingerend bospad, wn route.
Bij kruising RD, wn route, het pad buigt naar links en verderop naar rechts, wn route, voorbij deze bocht het pad verder volgen tot T-splitsing, zijpad negeren.
Bij deze T-splitsing LA, iets breder pad, wn route, vervolgens na ca. 50m RA, smal bospad, wn route.
Bij T-splitsing LA, wn route, vervolgens bij kruising RA, breed pad met aan beide zijde beuken, kn5 volg 3.
11.
Voorbij bankje, bij kruising RA, kn3 volg 8.
Ruim voor verlaten van het bos LA, smal slingerend bospad, kn8 volg 7.
Bij kruising met ATB pad RD, W-R route zie markering op een beukenboom.
Bij Y-splitsing links aanhouden, W-R en wn route, na ca. 50m het pad met bocht naar rechts verder volgen, W-R en wn route.
Bij T-splitsing RA, wn route, de W-R route wordt verlaten, vervolgens na ca. 50m LA, wn route.
Bij kruising LA, breed pad, de wn route wordt verlaten, het pad volgen tot kruising met breed pad “Corsicanerweg”.
Bij deze kruising RA, direct daarna LA, smal slingerend bospad, W-R en wn route.
Bij T-splitsing LA, breed pad, W-R en wn route, vervolgens bij kruising RA, verhard fietspad, W-R route, de wn route wordt verlaten, het fietspad volgen tot verhard fietspad aan rechterhand t.h.v. een informatiepaneel “Vluchtoord Uden”, zijpaden en zijpaden bij kruisingen negeren.
12.
Bij dit verhard fietspad RD, fietspad aan rechterhand negeren, W-R route.
Bij 4-sprong het verhard fietspad met bocht naar rechts verder volgen.
Bij kruising met verhard fietspad RD, direct daarna bij kruising voor verharde weg LA, onverhard pad met metalen afsluitboom en aan linkerhand picknicktafels, de W-R wordt verlaten.
RD, pad aan rechterhand negeren, men passeert informatiepaneel “IBN de basis voor groei”.
Bij kruising met “Grensweg” RD, het pad volgen tot kruising.
Bij deze kruising RD, pad met lage heuvel aan rechterhand, let op het pad is tevens ATB pad, het pad volgen tot T-splitsing.
Bij deze T-splitsing LA, de ATB route wordt weer verlaten.
Bij kruising met verhard fietspad RA, verhard fietspad, wn route.
Bij kruising met aan linkerhand bankje RD, het fietspad verder volgen, wn route.
Bij kruising RD, het fietspad verder volgen, wn route.
13.
Na ca. 100m, voor wn routepaaltje RA, bospad, de wn route wordt verlaten, het pad volgen tot splitsing aan voet van een heuvelrug, zijpad negeren.
Bij deze splitsing links aanhouden, de heuvelrug oplopen, direct daarna bij 3-sprong op de heuvelrug LA, pad over heuvelrug, na ca. 130m passeert men een betonnen bak, het pad over de heuvelrug verder volgen tot T-splitsing bij verharde weg, smalle dalende zijpaden negeren.
Bij deze T-splitsing RA, verharde weg, wn route.
Voor rotonde rechts aanhouden, kn29 volg 32, via fietspad de doorgaande weg oversteken, aan overzijde bij splitsing links aanhouden richting “Zeeland”, “Udenseweg”, kn32 volg 58, vervolgens doorlopen tot zijweg voor horecagelegenheid “De Pannekoekenbakker”.
Voor deze horecagelegenheid RA, “Udenseweg 33A”, de wn route wordt verlaten.
Bij T-splitsing RA, “Brand 75 t/m 81”, vervolgens na ca. 60m LA, breed grindpad.
14.
Voor bosperceel LA, pad met bosrand aan rechterhand, kn33 volg 38, het pad volgen tot T-splitsing bij verharde weg, ruim voor de verharde weg wordt de wn route weer verlaten.
Bij deze T-splitsing LA, fietspad langs doorgaande weg, “Boekelsedijk”.
T.h.v. woning nr.6 RA, onverhard pad met gescheiden verhard fietspad, wn route.
RD, verhard voet-/fietspad aan linkerhand negeren, kn62 volg 69.
Direct na overgang naar verharde weg RD, pad aan linkerhand negeren, kn69 volg 78.
Bij T-splitsing LA, kn78 volg 70.
Bij 3-sprong links aanhouden, fietspad richting molen, “Verbindingsweg”, kn70 volg 16, het fietspad volgen tot verharde weg aan linkerhand in flauwe bocht naar rechts ruim voorbij de molen.
# Aan linkerhand is een horecagelegenheid, iets verder passeert men molen de Sint Victor gebouwd in 1938.
Bij deze weg LA, “Verbindingsweg 5-7”, wn route.
15.
RD, grindpad, weg aan rechterhand negeren, wn route, vervolgens voorbij woning met hooiberg eveneens RD, pad aan linkerhand negeren, wn route.
In flauwe bocht naar links LA, smal pad door bosschages, de wn route wordt verlaten.
Bij T-splitsing RA, vervolgens bij kruising RD, kn57 volg 67.
Bij kruising RD, verharde weg, kn67 volg 9.
Bij kruising RA, onverhard pad door bosschages, de wn route wordt verlaten.
Bij T-splitsing LA, eveneens een smal pad.
Bij T-splitsing RA, verharde weg, direct daarna LA, onverhard pad.
Bij T-splitsing LA richting dorp.
Voorbij kombord “Zeeland” RD, verharde weg, weg aan linkerhand negeren, wn route.
Voorbij kleine woonboerderij nr.13 RA, onverhard pad, kn9 volg 8.
16.
Voor weiland met achter in het weiland een stalletje LA, smal gras-pad met het weiland aan rechterhand, wn route, verderop voor een poel buigt het gras-pad naar rechts.
Bij splitsing links aanhouden, wn route, pad met bijenhotel, iets verder voorbij waterloop rechts aanhouden, vervolgens voor landbouwperceel (grasland) het pad met bocht naar links verder volgen richting metalen poort, wn route, voor de metalen poort buigt het gras-pad naar links, voorbij een bocht naar rechts passeert men een vlonder iets verder een 2de vlonder.
Aan einde van het pad, bij verharde weg LA, fietspad volgen, “Langenboomseweg”, kn8 volg 77.
Voorbij woning nr.59 RA, verhard voetpad, kn77 volg 64.
Bij 4-sprong LA, verhard voetpad met speelveldje aan linkerhand, wn route, iets voorbij bocht naar rechts volgt het voetpad een vijver aan rechterhand.
Bij T-splitsing RA, direct daarna LA, verhard voetpad met vijver aan rechterhand verder volgen, wn route.
Voetpad met flauwe bocht naar links verder volgen, brugje aan rechterhand negeren, wn route, direct daarna bij splitsing links aanhouden, vervolgens bij Y-splitsing LA.
Bij T-splitsing RA, verharde weg.
Bij T-splitsing LA, “Kerkstraat”, de weg volgen tot de kerk, het startpunt.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf
Wandelnetwerk:
Groen/gele markeringen, kn staat voor een knooppuntpaaltje met genummerde richting aanduiding, wn staat voor netwerk routepaaltje met alleen richting aanduiding.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

H. Jacobus de Meerdere kerk, Kerkstraat 53, 5411 EA te Zeeland. Plan Route

Met de auto

Parkeren kan in de direct omgeving van de kerk.

Openbaar vervoer

Bushalte Gemeentehuis, Kerkstraat, Zeeland.

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (11)

Molen De Dageraad Adrie: Molen De Dageraad
De Maashost, donker naaldbos Adrie: De Maashost, donker naaldbos
Tauros in Maashorst Adrie: Tauros in Maashorst
Wisenten Adrie: Wisenten
Slabroek, mooi vennetje Adrie: Slabroek, mooi vennetje
Slabroek in de ochtend mist Adrie: Slabroek in de ochtend mist
Slabroekse, heidegebied Adrie: Slabroekse, heidegebied
Slabroekse Bergen, stuifduinen Adrie: Slabroekse Bergen, stuifduinen
Molen de Sint Victor Adrie: Molen de Sint Victor
Hooiberg in buurtschap 't Oventje Adrie: Hooiberg in buurtschap 't Oventje
Boerderij in omgeving van Zeeland Adrie: Boerderij in omgeving van Zeeland

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart door-het-oventje.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

In de plaats ZeelandDe Pannekoekenbakker

Udenseweg 31
5411 SB, Zeeland (Nbr)
Bezoek website

Eeterij d’n Oven

Verbindingsweg 1
5411 NP Zeeland (Oventje)
Bezoek website

Ervaringen van wandelaars (17)

 1. Adrie 22 november 2018 om 10:35

  Naar aanleiding van reactie Elly gaan kijken wat er veranderd is. Het begrazingsgebied voor taurossen langs het gebied met de wisenten is fors uitgebreid met als gevolg dat er paden gesloten zijn. Ook is men bezig het wandelnetwerk te wijzigen. Er zijn knooppuntpaaltjes verplaatst en op een aantal plaatsen tussen twee knooppunten nieuwe knooppunten tussengevoegd. Begrijpelijk dat Elly bij kn22 de fout in gegaan is. Men moet nu 21 volgen i.p.v. 20. Het knooppuntpaaltje 20 staat nu op een andere plek. Wel moet men de komende tijd nog rekening houden dat nog niet alle klaphekken er staan. De afrastering is geplaatst met op een aantal plaatsen al wel de openingen in de afrastering maar de klaphekken moeten nog geplaatst worden. Ook zijn de veranderingen in het wandelnetwerk nog niet klaar, bij twijfel vooral kijken naar de andere verwijzingen. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 2. Elly 17 november 2018 om 20:52

  17 november 2018

  Heb deze wandeling geprobeerd om te lopen maar ben 2x de weg kwijt geraakt . Wel verhoogd uitzichtpunt gezien maar geen grintpad want bij kn22 staat volg 20 en dit is rechtdoor dan kom je geen grintpad tegen. Ook bij punt 7 voor bosrandbij kruising met verhard fietspad RD gele en wn route, ook hier is een afrastering geplaatst dus loopt hier geen pad meer!!! Na de weg gevraagd te hebben ben ik maar het slingerpad uitgelopen terug naar het beginpunt. Nu heb wel genoten en het was ook heerlijk weer !!!!! Ga deze route nog wel een keer lopen maar dan hopelijk helemaal !!!

  Reageren
  1. Adrie 18 november 2018 om 06:34

   Elly bedankt voor het melden! Uit uw opmerkingen kan ik opmaken dat er veranderingen zijn in dat deel van de Maashorst. De wandelroute is tijdelijk gesloten, ik ga binnenkort kijken.

 3. Adrie 27 oktober 2017 om 17:06

  Het voorstel van Hans van der Aalst is in de routebeschrijving en de op de kaarten verwerkt. Verder zijn enkele kleine wijzigingen van het wandelnetwerk in de routebeschrijving verwerkt. Ook is de indeling van punten iets gewijzigd, de in vorige reacties genoemde punten komen niet meer overeen met huidige. Hans van der Aalst nogmaals bedankt voor de suggestie, het is inderdaad een mooi stukje natuur.

  Reageren
 4. Hans van der Aalst 25 oktober 2017 om 20:57

  25 oktober 2017.
  Ik heb vandaag de route gelopen met gps. Klopte perfect. Heel mooie, afwisselende route.
  Ik heb nog de suggestie om een heel fraai stukje natuur (Wijstgebiedje) op te nemen, zonder de lengte van de route ernstig te beïnvloeden. (Naar mijn mening iets meer dan 400 meter)
  Onder 18. zou dan moeten staan:
  Bij T-splitsing LA, wn route.
  RD, verharde weg, weg aan linkerhand negeren.
  En dan het nieuwe stukje:
  even verderop rechtsaf. Kn9 volg 8, Even verder paadje links; volg wn. Bij verharde weg links(“Langenboomseweg”)kn8, volg 77. Bij kn77 RA, volg 64 verhard voetpad.
  De rest van de route blijft hetzelfde.
  Hopelijk is deze suggestie van nut.
  Met vriendelijke groet,
  Hans

  Reageren
  1. Adrie 26 oktober 2017 om 07:15

   Hans van der Aalst bedankt voor de suggestie. Een mooi voorstel, ik heb het voorlopig als keuzemogelijkheid in de routebeschrijving opgenomen maar nog niet verwerkt in de kaarten en in de GPS track. Binnenkort ga ik daar kijken en uw voorstel verder uitwerken zodat het ook op de kaarten en in de GPS track verwerkt is. Wandelaars die deze tocht binnenkort gaan lopen rekening houden met kleine wijzigingen in het wandelnetwerk bij punt 17 en punt 18, routebureau Brabant heeft het wandelnetwerk iets gewijzigd in dat deel van de tocht.

 5. Adrie 17 april 2017 om 18:31

  De grens van het wengebied voor de wisent is verlegd naar de noordkant van de Zevenhuizerweg. In feite is het wengebied kleiner gemaakt. De wandeltocht liep aan de zuidkant van de Zevenhuizerweg en is nu ook wat naar het noorden opgeschoven. Gevolgd wordt nu een nieuw ontstaan pad dat langs de omheining van het wengebied loopt. Met een beetje geluk zijn de wisenten te zien. Veel wandelplezier!

  Reageren
 6. Irene 9 april 2017 om 14:50

  Geen wisenten gezien, jammer. Maar het was wel een super mooie wandeling, gelopen met GPS track, dus geen opmerkingen over de routebeschrijving

  Reageren
 7. Adrie 16 maart 2016

  Ik ben vandaag 16 maart 2016 gaan kijken naar het omheinde gebied. Het is aanzienlijk groter dan eerder in de media vermeld. Ik heb de wandelroute aangepast en gezocht naar paden dicht bij de afrastering, met een beetje geluk krijgt men de wisenten te zien. Veel wandelplezier!

  Reageren
 8. Adrie 5 december 2015

  De wandelroute is gewijzigd, een deel van de oorspronkelijke route liep door een begrazingsgebied dat in februari 2016 afgesloten wordt voor het publiek. In maart 2016 worden naar verwachting dertien wisenten, het neefje van de Amerikaanse bizon, geplaatst in dit begrazingsgebied. Als voorbereiding hierop is men al begonnen met het afrasteren. De route loopt nu ten zuiden van dit gebied. Op een tweetal plaatsen komt men langs het begrazingsgebied, mogelijk dat men een glimp kan opvangen van deze dieren. Veel wandelplezier!

  Reageren
 9. Adrie 2 november 2015

  Op 2 november 2015 de wandelroute gecontroleerd. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 10. Harrie en Nellie 11 januari 2015

  4-1-2015 gelopen prachtige route goede beschrijving

  Reageren
 11. Johanna 6 juli 2014

  Prachtige route. Beschrijving correct. Bedankt Adrie.

  Reageren
 12. Adrie 1 mei 2014

  De werkzaamheden in de Maashorst zijn afgerond, het zijn inderdaad grootschalige werkzaamheden geweest. Er is een nieuw struinpad gecreëerd, en op diverse plaatsen zijn paden afgesloten of zelfs geheel verdwenen. De wandelroute volgt nu een deel van het nieuwe struinpad, de routebeschrijving is hierop aangepast. Veel wandelplezier!

  Reageren
 13. Wandelmiep 28 april 2014

  Route gelopen. Het was een drama. Door werkzaamheden in het bos kom je echt niet meer uit de route. Er is heel veel veranderd. Paden zijn verlegd. Slagbomen, hekjes ol onverwachte plaatsen.

  Reageren
  1. Adrie 28 april 2014 om 09:11

   Jammer dat de wandeltocht zo verlopen is. Er zijn blijkbaar op grotere schaal werkzaamheden uitgevoerd dan in eerder voetnootje aangegeven is. Ik ga binnenkort kijken en de beschrijving hierop aanpassen. Bedankt voor het melden!

 14. Adrie 10 maart 2014

  In de Maashorst vinden momenteel boswerkzaamheden plaats, er wordt een bosrand gecreëerd om een geleidelijke en natuurlijkere overgang van het open gebied naar het bos te ontwikkelen. Bij punt 4. 2de en 3de regel kan men enige hinder ondervinden als gevolg van deze werkzaamheden.

  Reageren

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)