Door het Nuenens Broek, Nuenen te Noord-Brabant

16 km Wandelroute Door het Nuenens Broek, te Nuenen

Wandeltocht door de rand van Nuenen, het landbouwgebied tussen Nuenen en Gerwen en door de plaats Gerwen. Maar ook door de rand van de Papenvoortse Heide, Geeneindse Heide en door het Nuenens Broek. Het gedeelte tussen Nuenen en Gerwen is vooral bekend door de schilderijen van Vincent van Gogh die tijdens zijn verblijf in Nuenen er het boerenleven vastlegde. De wandeltocht gaat langs het Van Goghkerkje, molen de Roosdonck gebouwd in 1884 en langs de Oude Sint-Clemenskerk alle drie motieven voor zijn schilderijen. De Papenvoortse Heide en Geeneindse Heide, beide deelgebieden van de Stiphoutse Bossen, zijn van oorsprong productiebossen met overwegend grove den en fijnspar. Door het huidige beheer is het een meer gevarieerd bosgebied geworden. In het gebied zijn een tiental grotere en kleinere vennen die het gebied erg verlevendigen, de wandeltocht gaat langs twee van deze vennen, het Witven en het Kamerven. Het Nuenens Broek, lokaal het Broek genoemd is een nat gebied dat gevormd wordt door een grote afwisseling tussen vochtige graslanden, struwelen, bosjes en houtwallen. Dit landschap lijkt nog een beetje op dat uit de tijd van Vincent van Gogh en vormde eveneens een belangrijke bron van inspiratie voor de schilder. Het is een nat gebied goede wandelschoenen zijn dan ook een noodzaak, voor het natste deel is een alternatief in de routebeschrijving opgenomen. 59% van deze wandeltocht is onverhard.

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers, op: 19-6-2023, laatst bijgewerkt op: 4-4-2024

Routebeschrijving

Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
1.
Met de rug naar het parkeerterrein aan “Jan van Schijnveltlaan” LA vertrekken, vervolgens bij 4-sprong LA, “Papenvoort”.
# Aan overzijde van de weg “Papenvoort” is aan rechterhand het van Goghkerkje.
Bij kruising LA, “Jan van Amerzoyenlaan”, wn route.
Bij T-splitsing LA, “Jhr. Hugo van Berkellaan”, direct daarna RA, kn36 volg 48, verhard voetpad door het “Baron van Hardenbroekpark”, iets verder het brugje over.
# Het Weefhuis aan rechterhand is in 1888 gebouwd als linnenfabriek, tot 1920 is hier met behulp van handweefgetouwen linnen vervaardigd.
Direct na het brugje LA, iets verder buigt het pad naar links en gaat een tweede  brugje over doorlopen tot de vijver, voor de vijver RA, men passeert aan rechterhand enkele bankjes.
Tussen het laatste bankje en het brugje iets verder RA het grasveld oplopen, wn route, na enkele meters links aanhouden het betonnen brugje over en het gras-pad met aan beide zijde berken inlopen.
RD, beide graspaden aan rechterhand negeren, iets verder bij splitsing links aanhouden, vervolgens voorbij greppel bij splitsing rechts aanhouden, wn route, het gras-pad met de molen aan linkerhand volgen tot T-splitsing bij verharde weg.
# Molen de Roosdonck, de uitzonderlijk smalle molen werd in 1884 gebouwd. De oorspronkelijke oliemolen kwam in 1959 buiten bedrijf en raakte in verval. Na restauratie is de molen in gebruik voor het malen van graan.
2.
Bij deze T-splitsing RA, het fietspad volgen, wn route, iets verder LA, onverhard pad, “De Rijt”.
Voorbij woonboerderij nr.2  RD, pad “Broekeindsedreef” aan linkerhand negeren, de wn route wordt verlaten.
Voor verharde weg RA, het smalle pad direct na het groene elektriciteitskastje inlopen, smal pad over een heuvel met een ven aan rechterhand, aan einde van het pad, bij 4-sprong RA, “Hool”, verderop gaat het brede onverharde pad over in een verharde weg.
De weg met flauwe bocht naar rechts verder volgen, beide zijwegen aan linkerhand negeren, iets verder eveneens de weg met flauwe bocht naar rechts verder volgen, het grindpad voor de poel aan linkerhand negeren, vervolgen voorbij de poel, bij Y-splitsing RA, “Laar”, kn46 volg 52, de weg die iets verder door de bebouwde kom gaat volgen tot weg aan rechterhand voor de Oude Sint-Clemenskerk.
Bij deze weg RA, “Heuvel”, voorbij de kerk passeert men aan linkerhand een plein met aan de rand een kiosk.
# De Oude Sint-Clemenskerk aan linkerhand is door Van Gogh in december 1883 getekend. Op deze plaats hebben drie kerken gestaan: De eerste stenen kerk van 1350-1400 was een eenvoudige zaalkerk. Vervolgens werd een driebeukige kruiskerk gebouwd van 1420-1440. In 1620 kwam, na een brand in 1612, de huidige kerk tot stand.
3.
Voorbij het plein, bij T-splitsing RA, direct daarna LA, “Kerkakkers”, kn53 volg 54, de weg volgen tot kruising met doorgaande weg, zijwegen negeren.
Iets voor deze kruising LA, “De Polder”, wn route, de weg die parallel aan de doorgaande weg loopt volgen tot fietspad aan rechterhand bij vluchtheuvel op de doorgaande weg, overige zijwegen negeren.
Bij het fietspad RA de doorgaande weg oversteken, let op drukke weg!!!, wn route, aan overzijde buigt de smalle weg naar rechts.
Iets voorbij deze bocht links aanhouden, wn route, vervolgens na ca. 60m bij kruising RD, “Hoevensestraat nrs. 9-10-11”, de wn route wordt verlaten.
Bij kruising LA, onverhard pad, “Tweevennekesweg”, wn route, het pad volgen tot T-splitsing in het bos, zijpad negeren.
Bij deze T-splitsing RA, kn54 volg 8, vervolgens na ca. 60m, t.h.v. houten poort aan rechterhand  LA, de wn route wordt weer verlaten, let op het pad is tevens een ATB pad.
4.
Bij 4-sprong RD, de ATB route wordt weer verlaten, het pad volgen tot bocht naar rechts, smalle zijpaden negeren.
Direct na deze bocht bij 3-sprong LA, pad met een bosperceel aan linkerhand met lage begroeiing.
Bij kruising LA, het rechte pad met het bosperceel met lage begroeiing aan linkerhand volgen tot kruising met verharde weg.
Bij deze kruising RD, het brede onverharde pad aan overzijde van de weg volgen tot bocht naar rechts voor een groen metalen afsluitboom.
# Tijdelijke omleiding: In deze bocht het 1ste pad aan linkerhand inlopen, het pad met de metalen afsluitboom. Na ca. 250m RA, het pad met verderop op enige afstand aan rechterhand het Witven volgen tot kruising met een breed pad. Ga verder bij punt 5 1ste regel.
In deze bocht het 2de pad aan linkerhand inlopen, het pad met de houten paaltjes ca. 70m volgen tot pad aan rechterhand met in het pad een bankje voor ven het Witven.
Bij dit pad RA richting het bankje, voor het bankje LA, smal pad pal naast het ven met het ven aan rechterhand.
Voorbij het ven bij 4-sprong rechts aanhouden, de wn route wordt verlaten, direct daarna bij routepaaltje aan linkerhand RD, pad aan linkerhand negeren.
Na ca. 25m, iets voorbij een greppel LA richting een grote eik, voorbij de eik bij T-splitsing RA.
5.
Bij kruising LA, het pad ca. 230m volgen tot pad aan linkerhand met in het pad een routepaaltje met wit bordje met rode driehoek, zijpad aan rechterhand negeren.
Bij dit pad LA, smal bospad.
Bij T-splitsing RA, pad met aan linkerhand een wn routepaaltje.
Bij kruising RD, wn route, het pad volgen tot kruising.
Bij deze kruising RD, de wn route wordt verlaten, het pad volgen tot T-splitsing (het 3de pad van 3 parallel lopende paden) aan de rand van een groot open gebied met het Kamerven.
Bij deze T-splitsing LA, het pad door de rand van het open gebied met verderop kn1 volg 50 volgen tot bosrand aan rechterhand.
Voor de bosrand RA, kn50 volg 84, het pad ca. 200m volgen tot pad aan linkerhand ca. 100m voorbij een bankje aan rechts van het pad.
Bij dit pad LA, smal bospad, de wn route wordt verlaten, vervolgens bij 4-sprong RD.
6.
Voor woning nr. 6, bij T-splitsing RA, iets verder bij kruising LA, het fietspad aan overzijde van de doorgaande weg volgen, wn route, let op drukke weg!!
Voor bocht naar links van de doorgaande weg RA, “Bosweg”, kn51 volg 78, de weg ca. 100m volgen tot onverhard pad aan linkerhand met straatnaambordje “Huysvendreef”.
Bij dit pad LA, onverhard pad, “Huysvendreef”, de wn route wordt verlaten, iets verder gaat het pad langs de achterzijde van woningen en buigt vervolgens naar rechts, het bochtige pad verder volgen tot T-splitsing bij verharde weg.
Bij deze T-splitsing RA, verharde weg, iets verder RD, pad “Langrepelpad” aan rechterhand negeren.
Bij ruime 4-sprong LA, “Rullen nrs 1 t/m 13 oneven”, iets verder de weg met flauwe bocht naar rechts verder volgen, smalle zijwegen voor en achter de poel aan linkerhand negeren, wn route, verderop gaat de weg “Rullen” over in “Laar”.
7.
Weg met flauwe bocht naar rechts verder volgen, weg aan linkerhand negeren, kn89 volg 45, vervolgens na ca. 45m LA, “39-41-43-45”, wn route, in bocht naar rechts gaat de verharde weg over in een onverhard pad, ruim voor een woning buigt het pad naar links, “Weindelenbeemd”, wn route.
Bij Y-splitsing LA, pad met perceel populieren aan rechterhand, wn route.
Bij T-splitsing RA, verharde weg, wn route.
Bij kruising met doorgaande weg RD, “Broek”, kn45 volg 49, de weg volgen tot kruising met beekje voor een witte woning.
# Bij het beekje gaat de wandeltocht door het Nuenens Broek, dit deel kan drassig zijn, als alternatief bij het beekje RD, de weg verder volgen tot 4-sprong. Bij deze 4-sprong RA, “Houtrijtdreef”, onverhard pad met BL bordje “Nuenens Broek”. Na ca. 240m, t.h.v. bosrand aan linkerhand LA. Ga verder bij punt 8. laatste regel, Iets voor bocht naar rechts…….
8.
Voor het beekje RA, “Gegraven Loop”, gras-/onderhoudspad met houten afsluitboom en BL bordje “Nuenens Broek”, wn route, verderop voor kleine open grasrijke plek buigt het pad naar links en gaat een betonnen brugje over, ca. 100m voorbij het brugje buigt het pad naar links weg van de waterloop, wn route.
Ca. 150m voorbij deze bocht, iets voor flauwe bocht naar rechts RA, wn route, verderop voor een grasrijke open plek aan rechterhand met bordje “Natuurreservaat” buigt het pad naar links met waterloop aan linkerhand, wn route.
Voorbij houten afsluitboom, bij 3-sprong RA, wn route, het pad met bosrand aan rechterhand buigt iets verder naar rechts met verderop een bankje aan rechterhand.
Iets voor bocht naar rechts, voor bordje “Rustgebied” LA, smal pad met afrastering aan linkerhand, wn route, verderop volgt het pad een waterloop aan rechterhand, voor een landbouwperceel buigt het pad naar links, voorbij deze bocht het pad verder volgen tot verharde weg, zijpaden negeren.
9.
Bij de verharde weg RD, verharde weg, weg aan rechterhand negeren, kn49 volg 48, vervolgens in bocht naar links van de weg rechts aanhouden, grindpad met kombord “Nuenen”, wn route.
Voor woonboerderij RD, pad “Maaskantpad” aan rechterhand negeren, wn route, verderop gaat het grindpad over in een verharde weg.
Bij T-splitsing LA, wn route, direct daarna voorbij bocht naar rechts van de weg LA, doodlopende smalle weg inlopen met plantsoen aan rechterhand.
Voorbij het plantsoen, bij T-splitsing LA, “Broek”, breed grindpad, wn route, verderop t.h.v. witte woonboerderij nr.4 gaat het grindpad over in een verharde weg.
Ca. 60m voorbij de woonboerderij RA, onverhard pad, “Krom Dreef”, wn route.
Ruim voor metalen poort LA, smal pad met omheining aan rechterhand, wn route, verderop voor een beekje buigt het pad aan rechts.
10.
Voorbij brugje, bij ruime 4-sprong RD, kn48 volg 36, het pad volgen tot Y-splitsing bij verharde weg, ruim voorbij de Y-splitsing wordt de wn route verlaten, zijpaden negeren.
Bij deze Y-splitsing rechts aanhouden, het fietspad langs de weg volgen, vervolgens in bocht naar links van de weg RA richting “Nuenen”, de weg volgen tot weg “Jhr. Marcus van Gerwenlaan” aan linkerhand direct na woning nr.82.
Bij deze weg LA, “Jhr. Marcus van Gerwenlaan”.
In bocht naar rechts van de weg RD het brugje over, het verhard voetpad door “Baron Hardenbroekpark” volgen, verderop buigt het voetpad naar links en gaat een brugje over, voorbij het brugje buigt het voetpad naar rechts.
Iets voorbij deze bocht, bij T-splitsing RA het volgende brugje over.
Aan einde van het voetpad, bij T-splitsing RA, verharde weg.
Na ca. 120m LA, “Jan van Schijnveltlaan”, de weg volgen tot het parkeerterrein aan linkerhand, het startpunt.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf
BL = Brabants Landschap.
Wandelnetwerk:
Groen/gele markeringen, kn staat voor een knooppuntpaaltje met nummers voor de richting, wn staat voor netwerk routepaaltje met alleen de richting.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

Parkeerterrein aan Jan van Schijnveltlaan bij het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 3, 5671 CK te Nuenen. Plan Route

Met de auto

Parkeren kan op het kleine parkeerterrein aan de Jan van Schijnveltlaan of op het grotere parkeerterrein aan Jonckheer Hugo van Berckellaan.

Openbaar vervoer

Bushalte Lindeboom, Nuenen. Aanlooproute naar startpunt: Ga in zuidoostelijke richting op Berg naar Weverstraat. Bij 4-sprong LA naar de Beekstraat. Bij 5-sprong LA naar de Papenvoort. Na ca. 120m LA naar de Jan van Schijnveltlaan, na ca. 60m is aan rechterhand het startpunt.

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (11)

Het van Goghkerkje Adrie: Het van Goghkerkje
Molen de Roosdonck Adrie: Molen de Roosdonck
Pad het Hool tussen Nuenen en Gerwen Adrie: Pad het Hool tussen Nuenen en Gerwen
De Oude Sint-Clemenskerk Adrie: De Oude Sint-Clemenskerk
Langgevel boerderij Adrie: Langgevel boerderij
Het Kamerven Adrie: Het Kamerven
Schapen in de buurt van het Kamerven Adrie: Schapen in de buurt van het Kamerven
Waterloop door het Broek Adrie: Waterloop door het Broek
Flink begroeid pad Adrie: Flink begroeid pad
Nu in een ander seizoen Adrie: Nu in een ander seizoen
Insectenwand Adrie: Insectenwand

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart door-het-nuenens-broek.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

In de plaats Nuenen en GerwenErvaringen van wandelaars (4)

 1. Adrie 4 april 2024 om 19:27

  Door de vele regen van de laatste tijd vandaag 4 april 2024 de wandeltocht vroegtijdig gecontroleerd. De paden rond het Witven staan momenteel ook onderwater dit zal de komende tijd waarschijnlijk ook nog zijn, hiervoor een tijdelijke omleiding in de routebeschrijving opgenomen zie ook de oranje lijn op de Google Maps kaart. Bij punt 5 4de en 5de regel staat het pad onderwater men kan hier stukje door het bos, neem de bocht ruim de bodem is zacht en doorweekt. In het Nuenens Broek zijn de paden drassig hoge wandelschoenen zijn daar zeker een noodzaak voorlopig daar het alternatief volgen. Op twee plaatsen een kleine wijziging doorgevoerd: Bij een poel langs de Broekdijk is een smal pad met uitzicht over een poel in de wandeltocht opgenomen en bij het Kamerven komt men nu langs een punt met een bankje met mooi uitzicht over het Kamerven. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 2. Adrie 31 januari 2024 om 13:42

  In de Stiphoutse Bossen zijn diverse paden opgeheven met flinke gevolgen voor de wandeltocht. De wandeltocht is hierop gewijzigd. Een van de veranderingen is dat men op een ander punt bij het open gebied met het Kamerven uitkomt en iets langer de rand volgt van dit open gebied met mooi uitzicht over dit gebied. Veel wandelplezier!

  Reageren
 3. Rianne 2 juli 2023 om 15:37

  Prachtige route weer!
  Dank!

  Reageren
 4. Katinka 24 juni 2023 om 12:13

  Een prachtige, afwisselende en lommerrijke wandeling die we gisteren hebben gelopen. Zeker de moeite waard voor herhaling! De route is duidelijk beschreven. Het deel door het Nuenens Broek (punt 7-8) was niet drassig ondanks de regen van de dag ervoor (en dankzij de vier voorafgaande droge weken).
  Katinka, 24 juni 2023

  Reageren

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)