Door het landgoed Croy, Aarle-Rixtel te Noord-Brabant

19 km Wandelroute Door het landgoed Croy, te Aarle-Rixtel

Wandeltocht langs het Wilhelminakanaal, de Stiphoutse Bossen, wandelpark Warande en het landgoed Croy. In het landbouwgebied tussen Aarle-Rixtel en het Wilhelminakanaal staat bij een kruising een klein kruisbeeldje het Hagelkruis. Dit kruisbeeldje is het oudst bewaard gebleven hagelkruis in Nederland en werd gezien als een middel om hagelschade aan het gewas af te weren. Het kruisbeeld is voor het eerst vermeld in 1419 met de tekst: ter plaatse geheten dat Haghelcruys. In de Stiphoutse Bossen gaat de wandeltocht door het deelgebied de Geeneindse Heide met diverse vennen waaronder het ven "Schapengracht", dit langwerpig ven is volgens onderzoek ontstaan als een smelt watergeul uit de laatste ijstijd. Het landgoed Croy is eveneens een landbouwgebied rond het kasteel Croy. Het kasteel dateert uit de 15e eeuw, de landerijen en gebouwen eromheen zijn door de eeuwen heen verpacht. De Warande, een voormalig landgoed in het westen van Helmond, is tegenwoordig een natuurgebied en wandelpark. In de omgeving van de Warande worden delen van twee beekjes gevolgd, de Goorloop en de Stiphoutse Loop. De Goorloop is een betrekkelijk ongeschonden zijbeek van de Aa en de Stiphoutse Loop is een onaangetaste meanderend beekje, dat sinds enkele jaren onderdeel is een klein beschermd natuurgebied is. De beek mondt uit in de Goorloop.71% van deze wandeltocht is onverhard.

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers, op: 30-1-2012, laatst bijgewerkt op: 2-2-2024

Routebeschrijving

Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
1.
Met de rug naar het plein voor de kerk RA vertrekken, de doorgaande weg “Dorpsstraat” die t.h.v. plantsoen overgaat in “Kouwenberg” volgen tot weg “Laarweg” aan rechterhand direct na woning nr.12, overige zijwegen negeren.
Bij deze weg RA, “Laarweg”, de weg volgen tot kruising, zijweg negeren.
Bij deze kruising RD, “Laarweg”.
RD, weg aan rechterhand negeren, vervolgens bij 4-sprong RD.
RD, weg aan rechterhand negeren, iets verder bij kruising voor kombord “Einde bebouwde kom Aarle-Rixtel” LA, onverhard pad met kleine begraafplaats aan rechterhand, kn39 volg 59.
Voorbij klein kruisbeeld, bij kruising RA, de wn route wordt weer verlaten.
# Het kruisbeeldje is het oudst bewaard gebleven hagelkruis in Nederland en werd gezien als een middel om het gewas tegen hagelschade te beschermen.
2.
Voor kanaal, bij T-splitsing LA, verhard fietspad, het fietspad met kanaal aan rechterhand ca. 650m volgen tot T-splitsing bij verharde weg, zijpaden negeren.
Iets voor deze T-splitsing LA, direct daarna links aanhouden, verharde weg, vervolgens na ca. 50m rechts aanhouden, onverhard pad.
Bij kruising met doorgaande weg RD, “’t Brierke”, onverhard pad.
Bij kruising RD, “Croylaan”.
Na ca. 100m, iets voorbij perceel rond woning RA, voor het bos buigt het pad naar links, iets voorbij bocht naar rechts volgt het pad de bosrand aan rechterhand.
Na ca. 220m RD, goed herkenbaar pad door het bos aan rechterhand negeren.
Na ca. 130m RA, goed herkenbaar pad door het bos.
Bij T-splitsing LA, het brede pad ca. 270m volgen tot kruising met smal pad en aan rechterhand een houten voetgangerssluis met bordje “Opengesteld”, smalle zijpaden negeren.
Bij deze kruising RA, na ca. 90m buigt het pad naar links.
Aan einde van het pad, bij T-splitsing LA, breed pad met gescheiden verhard fietspad.
Bij kruising RA, breed recht pad, wn route.
Na ca. 350m RA, pad met 6 paaltjes en bordje “Opengesteld”, wn route.
3.
Bij T-splitsing LA, wn route, direct daarna het pad met flauwe bocht naar links verder volgen pad aan rechterhand negeren, wn route.
Bij ruime 4-sprong met aan linkerhand een smal pad RD, de wn route wordt verlaten, het pad volgen tot kruising voorbij Gasunie paal “A521”, smalle zijpaden negeren.
Bij deze kruising LA richting de bosrand, vervolgens t.h.v. de bosrand, bij T-splitsing RA, breed pad.
Na ca. 70m LA, pad met groen metalen afsluitboom tussen twee landbouwpercelen, voorbij de landbouwpercelen en aan linkerhand informatiepaneeltje “Schapengracht” volgt het pad een strook heide aan linkerhand met aan de rand een langwerpig ven.
# Het langwerpige ven de Schapengracht  is volgens onderzoek een smelt watergeul uit de laatste ijstijd.
Voorbij het langwerpige ven, t.h.v. 2de informatiepaneeltje, bij 3-sprong RA, het pad volgen tot kruising met breed pad met langs het pad aan linkerhand parallel een smal pad.
Bij deze kruising RD, pad met rij houten paaltjes en bordje “Opengesteld gemeente Helmond”.
4.
Bij kruising RA, het brede pad met parallel een gescheiden smal pad volgen tot kruising voorbij een groen metalen afsluitboom.
Bij deze kruising LA, breed pad.
RD breed pad “Merellaan” aan rechterhand negeren.
Bij 4-sprong RD richting open gebied lopen, voorbij picknicktafel rechts aanhouden, het pad aan rand van het open gebied ca. 1km volgen tot T-splitsing, zijpaden negeren.
Bij deze T-splitsing LA, kn50 volg 1, het smalle pad door de rand van het open gebied met verderop kn1 volg 2 ca. 700m volgen tot bocht naar links voor een picknicktafel, zijpaden negeren.
Voor deze bocht schuin naar rechts naar de picknicktafel lopen, voor de picknicktafel rechts aanhouden en naar het parallel lopende pad aan rechterhand lopen, direct daarna bij kruising RA, breed pad met wn routepaaltje.
5.
Bij kruising RD, de wn route wordt verlaten.
Bij kruising met breed pad RD.
Na ca. 380m, bij kruising LA, het pad volgen tot kruising, smalle zijpad aan rechterhand negeren.
Bij kruising LA, kn1 volg 2, verderop voor het ven Wasven buigt het pad naar rechts met het ven aan linkerhand, voorbij het ven buigt het pad naar rechts weg van het ven.
Iets voorbij deze bocht bij kruising RA, de wn route wordt weer verlaten, breed pad met iets verder lager gelegen open plek met het Kikkerven (staat vaak droog) aan linkerhand.
Voorbij de open plek het brede pad met bocht naar rechts verder volgen tot 4-sprong bij breed pad voorbij de groene metalen afsluitboom verderop, zijpaden negeren.
Bij deze 4-sprong RA, het brede pad volgen tot bocht naar links met aan rechterhand een metalen afsluitboom, zijpaden negeren.
6.
Bij deze bocht het pad met bocht naar links verder volgen, pad met de metalen afsluitboom aan rechterhand negeren, vervolgens na ca. 60m RD, pad aan rechterhand negeren, het pad dat verderop de bosrand aan rechterhand volgt volgen tot flauwe bocht naar rechts bijna aan einde van het bos, zijpaden negeren.
Bij deze bocht het doorgaande pad met flauwe bocht naar rechts verder volgen, pad “Geeneindseweg” aan linkerhand negeren, wn route, vervolgens voorbij het bos, bij 3-sprong LA, verharde weg, wn route.
Bij T-splitsing RA, direct daarna LA, “Kruisschotseweg”, wn route, het brede grindpad volgen tot T-splitsing.
Bij deze T-splitsing RA, kn60 volg 61, direct daarna bij splitsing links aanhouden, wn route, aan rechterhand passeert men een grote schuur, ruim voorbij 2de schuur buigt het pad naar rechts.
Het brede pad met bocht naar links verder volgen, pad aan rechterhand negeren.
RD, pad aan rechterhand negeren, direct daarna bij 3-sprong rechts aanhouden, verharde weg, kn61 volg 62.
7.
Voorbij boerderij nr.55 rechts van de weg, bij kruising LA, onverhard pad, kn62 volg 64.
Pad met bocht naar rechts verder volgen, doodlopend pad aan linkerhand negeren, wn route.
Bij 3-sprong LA, verharde weg, kn64 volg 68, “Eenselaar”.
# Iets verder gaat de tocht langs een smal beekje de Stiphoutse Loop, tijdens natte jaargetijden kan het pad wat drassig zijn. Als alternatief de weg verder volgen tot T-splitsing. Bij deze T-splitsing RA, wn route. T.h.v. fietsnetwerk bordje LA, verhard fietspad richting brug t.h.v. GSM mast. Ga verder bij punt 8. 7de regel Voorbij het brugje RD………

Na ca. 120m, voor lantaarnpaal rechts van de weg RA, smal onverhard pad met beekje aan linkerhand.
RD, houten voetgangerssluis aan linkerhand negeren, men passeert een houten voetgangerssluis, het pad met beekje aan linkerhand verder volgen.
Bij splitsing links aanhouden richting houten voetgangerssluis, voorbij de voetgangerssluis het beekje verder volgen, verderop voor een poel buigt het pad naar rechts weg van het beekje, het pad door het perceeltje grasland verder volgen tot T-splitsing bij verharde weg.
8.
Bij deze T-splitsing LA, verharde weg, “Rode Beemden”.
T.h.v. woning nr.26 links aanhouden, smal grindpad met iets verder woning nr. 17 aan rechterhand.
Aan einde van het pad RD, verharde weg, weg aan rechterhand negeren.
Bij T-splitsing LA, “Elsdonk”.
Weg met bocht naar links verder volgen, “Eenselaar”, onverhard pad aan rechterhand negeren.
Ca. 90m voorbij deze bocht RA fietspad richting brugje t.h.v. GSM mast
Voorbij het brugje RD, “Goorloopweg”, weg aan rechterhand negeren, de weg volgen tot 4-sprong met informatiepaneel “Warande” en bankje in het bos.
Bij deze 4-sprong RD, het fietspad met flauwe bocht naar rechts verder volgen, wn route.
Bij kruising LA, onverhard pad, kn7 volg 9.
9.
Voor grafeiland, bij T-splitsing RA, met een boog om het grafeiland lopen, vervolgens aan overzijde van het grafeiland bij het 3de pad RA, wn route.
Bij 4-sprong met in het midden een boomstronk rechts aanhouden, wn route, men passeert een bankje, vervolgens iets voorbij het bankje, bij splitsing links aanhouden, wn route.
Voorbij informatiepaneel “Bodemvegetatie” RD, pad aan linkerhand negeren, wn route.
Iets voorbij bankje, bij kruising LA, de wn route wordt verlaten, direct daarna bij splitsing rechts aanhouden richting sportpark, doorlopen tot de omheining.
Voor de omheining RA, verharde weg met de omheining aan linkerhand, bijna aan einde van het sportpark t.h.v. een poort buigt de weg naar rechts met tennisvelden aan rechterhand.
Voorbij bocht naar links RD het verhard fietspad met fietsnetwerk bordje richting knooppunt 06 inlopen.
Aan einde van het fietspad, bij T-splitsing LA, verharde weg, kn9 volg 69.
10.
Na ca. 400m, in flauwe bocht naar rechts van de weg links aanhouden, smal pad met waterloop “Scheveningse Loop” aan linkerhand, kn69 volg 30.
# Tijdens natte jaargetijden kunnen delen van het pad drassig zijn, wie dit wil mijden kan RD de verharde weg verder volgen tot horecagelegenheid de Croyse hoeve. Bij de horecagelegenheid rechts aanhouden, ga verder bij punt 11. 1ste regel.

Bij 3-sprong met aan linkerhand betonnen brug rechts aanhouden, het pad met beek de Goorloop aan linkerhand volgen tot kruising met verharde weg.
Bij deze kruising RA, verharde weg, kn30 volg 54.
RD, pad met klaphek langs kasteelgracht aan linkerhand negeren, kn54 volg 53.
# Het kasteel Croy dateert uit de 15e eeuw.
Voor horecagelegenheid de weg met flauwe bocht naar links verder volgen, de twee zijwegen aan rechterhand negeren, kn53 volg 52.
11.
Bij T-splitsing LA “Croylaan”, iets verder t.h.v. oprijlaan naar het kasteel RA, grindpad, kn52 volg 32, iets verder voorbij het klaphek loopt men door een begrazingsgebied.
# In het begrazingsgebied zijn honden niet toegestaan, als alternatief kan men t.h.v. de oprijlaan RD, de weg verder volgen, kn52 volg 59. Na ca. 200m RA, onverhard pad, “Croylaan 1a-1b-1c”, kn59 volg 39. Bij plantsoen aan rechterhand RA, verhard voetpad door het plantsoen, het voetpad volgen tot brugje aan rechterhand, zijpaden negeren. Bij dit brugje RA het brugje over, verderop t.h.v. woning gaat het voetpad over in een verharde weg, klaphek aan rechterhand negeren. Ga verder bij punt 12. 1ste regel.

Bij splitsing met aan linkerhand een bankje rechts aanhouden, wn route, na ca. 90m passeert men een klaphek verderop een 2de klaphek.
Na verlaten van het begrazingsgebied, bij T-splitsing RA, verhard voetpad, wn route, iets verder t.h.v. de woning gaat het voetpad over in een verharde weg.
12.
Bij kruising RD, verhard voetpad met houten voetgangerssluis, wn route.
Aan einde van het voetpad RD, verharde weg, weg aan linkerhand negeren.
Bij T-splitsing LA, wn route, de weg volgen tot T-splitsing, zijwegen negeren.
Bij deze T-splitsing RA, “Janssensstraat”, wn route.
Bij kruising RA, “Bosscheweg”, wn route.
# Men passeert kapel Onze-Lieve-Vrouw in ’t Zand, deze kapel dateert van omstreeks 1500.
Voorbij de kapel LA, “Kapellaan”, kn32 volg 99.
Bij T-splitsing RA, de wn route wordt verlaten, direct daarna voor woning nr. 7 LA, smal verhard voetpad met aan beide zijde een beukenhaag.
Bij T-splitsing RA, direct daarna voorbij KPN gebouwtje LA, eveneens een smal verhard voetpad.
Bij doorgaande weg LA richting de kerk, het startpunt.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf.
Wandelnetwerk:
Groen/gele markeringen, kn staat voor een knooppuntpaaltje met genummerde richting, wn staat voor netwerk routepaaltje met alleen richting.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

Kerk, Dorpsstraat 5, 5735 EA te Aarle-Rixtel. Plan Route

Met de auto

Parkeren kan op het plein voor de kerk.

Openbaar vervoer

Bushalte Dorpsstraat, Aarle-Rixtel. Aanlooproute: Met de rug naar het plantsoen RA vertrekken, de doorgaande weg volgen tot de kerk het startpunt.

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (9)

Kerk met op de voorgrond het voormalige gemeentehuis van Aarle-Rixtel Adrie: Kerk met op de voorgrond het voormalige gemeentehuis van Aarle-Rixtel
Het Hagelkruis Adrie: Het Hagelkruis
De Schapengracht Adrie: De Schapengracht
Omgeving van het Kamerven Adrie: Omgeving van het Kamerven
Voormalige schaapskooi Adrie: Voormalige schaapskooi
Grafkelder Adrie: Grafkelder
Poortgebouw van kasteel Croy Adrie: Poortgebouw van kasteel Croy
Kasteel Croy Adrie: Kasteel Croy
Kasteel Croy gehuld in ochtend mist Adrie: Kasteel Croy gehuld in ochtend mist

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart door-het-landgoed-croy.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

De Croyse Hoeve is gesloten tot nader bericht

Croylaan 9
5735 PB Aarle-Rixtel

In de plaats Aarle-RixtelErvaringen van wandelaars (9)

 1. Adrie 26 januari 2024 om 19:12

  In het bosgebied de Molenheide is een pad opgeheven om een groter aaneengesloten bosperceel te krijgen voor rust en ruimte voor dieren. Het opgeheven pad is uit de wandeltocht gehaald en een alternatief gezocht. De routebeschrijving en de kaarten zijn aangepast. Veel wandelplezier!!

  Reageren
 2. Adrie 14 december 2022 om 19:28

  Gisteren 13 december 2022 de wandeltocht gecontroleerd. In de Stiphoutse Bossen was een nieuw pad ontstaan verder geen veranderingen gezien. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 3. Adrie 2 februari 2019 om 07:57

  Gisteren 1 februari 2019 in een winters sfeertje de wandelroute gecontroleerd tevens iets gewijzigd. De Stiphoutse Loop, een onaangetast smal meanderend beekje, is in de wandelroute opgenomen. Het beekje stroomt door een klein natuurgebied aan de rand van Stiphout. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 4. Richard Kemmeren 10 februari 2016 om 17:07

  Foto’s: Door het landgoed Croy

  Reageren
 5. Adrie 31 januari 2016

  Vandaag 31 januari 2016 op een grijze maar nog droge ochtend de wandelroute gecontroleerd. Op enkele kleine veranderingen in herkenningspunten klopten de routebeschrijving nog. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 6. Adrie 24 augustus 2013

  Medio september 2013 tot en met december vinden er werkzaamheden plaats aan de vennen in de Stiphoutse bossen (Geeneidsche Heide). Sommige paden zijn gedurende de werkzaamheden niet of slecht begaanbaar. Doel van de werkzaamheden is het verbeteren van het ecosysteem in en rond deze vennen.

  Reageren
 7. Frans van Baars en Piet Creemers 15 december 2012

  Prachtige afwisselende wandeling. Door cultuurlandschap, bossen, vennen, kasteel Croy, prachtige kapel in Aarle Rixtel en uiteraard het Hagelkruis. Een echt Brabants landschap. Compliment voor Adrie Raaijmakers. Zeer zorgvuldig en correct omschreven. Deze tocht is een aanrader.

  Reageren
 8. Lennard 29 januari 2012

  Vandaag deze route bij grijs winters weer gelopen, maar dat mocht de pret niet drukken. Ik heb de lange variant gelopen en zonder het alternatief bij punt 7.

  De route is helemaal correct, alleen had ik even verwarring aan het begin van punt 6. Vlak na de eerste zin komt men al op een kruising met een onverhard pad, maar die met het knooppuntenpaaltje is het volgende. Aangezien die paaltjes nogal eens gevandaliseerd worden stel ik voor tussen eerste en tweede zin van punt 6 de volgende zin tussen te voegen:
  "Direct daarna bij kruising met onverhard pad RD, fietspad blijven volgen."

  Ik had de indruk dat de wandeling geen 19 km is, maar korter. Later thuis bevestigde de GPS-logger mijn vermoeden, de afgelegde afstand was bijna 17 km.

  Reageren
  1. Adrie 30 januari 2012 om 18:20

   Het wijzigings voorstel is in de beschrijving opgenomen. Eveneens is de lengte aangepast. Volgens Google maps is de lengte 18,6 km, de GPS-logger registreerde 17 km. Voorlopig hou ik de geregistreerde lengte van de GPS-logger als de correcte lengte. Lennard bedankt voor je reactie!

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)