Door het landgoed Croy, Aarle-Rixtel te Noord-Brabant

19 km Wandelroute Door het landgoed Croy, te Aarle-Rixtel

De wandeltocht gaat door landbouwgebied, langs het Wilhelminakanaal, het bosgebied Geeneindse Heide ook wel Stiphoutse Bossen genoemd, de Warande en Landgoed Croy. In het landbouwgebied tussen Aarle-Rixtel en het Wilhelminakanaal staat bij een kruising een klein kruisbeeld het "Hagelkruis". Dit kruisbeeld is het laatste in Nederland overgebleven hagelkuis en werd werd gezien als een middel om hagelschade aan het gewas af te weren. Het kruisbeeld is voor het eerst vermeld in 1419 met de tekst: ter plaatse geheten dat Haghelcruys. In het bosgebied de Geeneindse Heide gaat de tocht langs diverse vennen waaronder het ven "Schapengracht", dit langwerpig ven is volgens onderzoek ontstaan als een smelt watergeul uit de laatste ijstijd. Het Landgoed Croy is eveneens een landbouwgebied rond het kasteel Croy. Het kasteel dateert uit de 15e eeuw, de landerijen en gebouwen eromheen zijn door de eeuwen heen verpacht. De Warande, een voormalig landgoed in het westen van Helmond, is tegenwoordig een natuurgebied en wandelpark. In de omgeving van de Warande worden delen van twee beekjes gevolgd, de Goorloop en de Stiphoutse Loop. De Goorloop is een betrekkelijk ongeschonden zijbeek van de Aa en de Stiphoutse Loop is een onaangetaste meanderend beekje, dat sinds enkele jaren onderdeel is een klein beschermd natuurgebied is. De beek mondt uit in de Goorloop.71% van deze wandeltocht is onverhard.

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers, op: 30-1-2012, laatst bijgewerkt op: 16-2-2019

Routebeschrijving

Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
1.
Met de rug naar het plein voor de kerk RA vertrekken, doorgaande weg, “Dorpsstraat” iets verder “Kouwenberg”, vervolgens de weg volgen tot weg “Laarweg” aan rechterhand direct na fietsenwinkel “Verbakel Tweewielers” nr.12, overige zijwegen negeren.
Bij deze weg RA, “Laarweg”, vervolgens de weg volgen tot kruising, zijweg negeren.
Bij deze kruising RD, “Laarweg”.
RD, weg aan rechterhand negeren, vervolgens bij 4-sprong RD.
RD, weg aan rechterhand negeren, direct daarna bij kruising voor kombord “Einde bebouwde kom Aarle-Rixtel” LA, onverhard pad, kn39 volg 59.
Voorbij klein kruisbeeld, bij kruising RA, de wn route wordt weer verlaten.
# Het kruisbeeld is het laatste in Nederland overgebleven hagelkruis.
2.
Bij T-splitsing LA, verhard fietspad, vervolgens het fietspad met kanaal aan rechterhand ca. 650m volgen tot T-splitsing bij verharde weg, zijpaden negeren.
Iets voor deze T-splitsing LA, direct daarna links aanhouden, verharde weg, vervolgens na ca. 55m rechts aanhouden, onverhard pad.
Bij kruising met doorgaande weg RD, “’t Brierke”, onverhard pad.
Bij kruising RD, “Croylaan”.
Na ca. 100m, iets voorbij perceel rond woning RA, verderop voor het bosgebied buigt het pad naar links, vervolgens het pad met bosrand aan rechterhand volgen tot T-splitsing bij verharde weg, zijpaden negeren.
Bij deze T-splitsing RD, smal bospad rechts van klein betonnen paaltje inlopen, vervolgens het smalle pad volgen tot T-splitsing met breed pad, verderop buigt het pad naar rechts.
3.
Bij deze T-splitsing LA, vervolgens het brede pad ca. 450m volgen tot pad aan linkerhand met groen metalen afsluitboom.
Bij dit pad LA, pad tussen twee landbouwpercelen.
T.h.v. bosrand aan linkerhand, bij 3-sprong links aanhouden, men passeert aan linkerhand informatiepaneeltje “Schapengracht”.
# Het langwerpige ven de “Schapengracht” aan linkerhand voorbij strook heide is volgens onderzoek een smelt watergeul uit de laatste ijstijd.
Voorbij het langwerpige ven, t.h.v. 2de informatiepaneeltje, bij 3-sprong RA.
Bij kruising met smal pad RD, vervolgens het pad volgen tot kruising met breed pad.
Bij deze kruising RD, pad met bordje “Opengesteld gemeente Helmond”.
Bij kruising RA, eveneens wat breder pad met rechts een gescheiden smal pad, beide paden kunnen gevolgd worden.
4.
Bij kruising RD.
Na passeren van metalen afsluitboom, bij kruising LA.
RD, achtereenvolgens smal pad aan linker- en breed pad “Merellaan” aan rechterhand negeren.
Bij 4-sprong RD richting open gebied lopen, na passeren van picknicktafel rechts aanhouden, vervolgens het pad aan rand van het open gebied ca. 1km volgen tot T-splitsing, zijpaden negeren.
Bij deze T-splitsing LA, kn50 volg 1, het smalle pad direct aan rand van het open gebied inlopen, vervolgens het pad ca. 700m volgen tot bocht naar links voor een picknicktafel, verderop na ca. 170m passeert men kn1 volg 2, zijpaden negeren.
T.h.v. deze bocht schuin naar rechts naar het parallel lopende pad aan rechterhand lopen, direct daarna bij kruising RA, breed pad met wn routepaaltje.
5.
Bij kruising RD, de wn route wordt weer verlaten.
Bij kruising RD, verderop passeert men aan linkerhand een kleine open plek met poel.
Bij kruising LA, vervolgens het pad volgen tot ven aan linkerhand, smalle zijpaden negeren.
Bij dit ven RD, pad aan rechterhand negeren, het pad buigt naar links met ven aan linkerhand.
# Het ven aan linkerhand is het “Wasven”.
Aan overzijde van het ven, voorbij bankje het doorgaande pad met bocht naar rechts verder volgen, direct daarna bij kruising RA, vervolgens het doorgaande pad volgen tot 4-sprong met breed pad voorbij groen metalen afsluitboom, zijpaden negeren, verderop voorbij de open plek buigt het pad naar rechts.
# Het ven in de lager gelegen open plek aan linkerhand is het “Kikkerven”.
Bij deze 4-sprong RA, breed pad.
Doorgaand pad met flauwe bocht naar rechts verder volgen, smal pad aan rechterhand negeren, iets voorbij deze bocht RD, ruiterpad aan linkerhand negeren.
6.
Doorgaand pad met bocht naar links verder volgen, pad met metalen afsluitboom aan rechterhand negeren.
Na ca. 60m, splitsing links aanhouden, vervolgens het pad volgen tot flauwe bocht naar rechts bijna aan einde van het bosgebied, zijpaden negeren, verderop volgt het pad de bosrand.
Bij dit pad het doorgaande pad met flauwe bocht naar rechts verder volgen, pad “Geeneindseweg” aan linkerhand negeren, wn route, vervolgens voorbij het bosgebied, bij 3-sprong LA, verharde weg, wn route.
Bij T-splitsing RA, direct daarna LA, “Kruisschotseweg”, onverhard pad, wn route.
Bij T-splitsing RA, kn60 volg 61, direct daarna bij splitsing links aanhouden, wn route, aan rechterhand passeert men grote schuur, verderop ruim voorbij 2de schuur buigt het pad naar rechts.
Pad met bocht naar links verder volgen, gras-pad aan rechterhand negeren.
RD, pad aan rechterhand negeren, direct daarna bij 3-sprong RA, verharde weg, kn61 volg 62.
7.
Na passeren van boerderij nr.55, bij kruising LA, onverhard pad, kn62 volg 64.
Doorgaande pad met bocht naar rechts verder volgen, doodlopend pad aan linkerhand negeren, wn route.
Bij 3-sprong LA, verharde weg, kn64 volg 68, “Eenselaar”.
# Iets verder gaat de tocht langs een smal beekje “Stiphoutse Loop”, tijdens natte jaargetijden kan het pad wat drassig zijn. Als alternatief de weg verder volgen tot T-splitsing. Bij deze T-splitsing RA, wn route. T.h.v. fietsnetwerk bordje LA, verhard fietspad richting brug t.h.v. GSM mast. Ga verder bij punt 8. 7de regel Na passeren van het brugje RD………

Na ca. 120m, voor 2de lantaarnpaal RA, smal gras-pad met beekje aan linkerhand.
RD, houten voetgangerssluis aan linkerhand negeren, men passeert houten voetgangerssluis, het beekje verder volgen.
Bij 3-sprong voor brede waterloop links aanhouden, door houten voetgangerssluis en het beekje verder volgen, verderop voor poel buigt het gras-pad naar rechts, vervolgens het gras-pad verder volgen tot T-splitsing bij verharde weg.
8.
Bij deze T-splitsing LA, verharde weg, “Rode Beemden”.
T.h.v. woning nr.26 links aanhouden, smal grindpad.
RD, verharde weg, weg aan rechterhand negeren.
Bij T-splisting LA, “Elsdonk”.
Weg met bocht naar links verder volgen, “Eenselaar”, onverhard pad aan rechterhand negeren.
Ca. 90m voorbij deze bocht RA richting brugje t.h.v. GSM mast
Na passeren van het brugje RD, “Goorloopweg”, weg aan rechterhand negeren, vervolgens de weg volgen tot 4-sprong met informatiepaneel “Warande” in het bosgebied.
Bij deze 4-sprong RD, het fietspad met flauwe bocht naar rechts verder volgen.
Bij kruising LA, onverhard pad, kn7 volg 9.
9.
Bij T-splitsing voor grafeiland RA, met een boog om het grafeiland lopen, vervolgens bij het 3de pad aan overzijde van het grafeiland RA, wn route.
Bij 4-sprong met in het midden een boom rechts aanhouden, wn route, men passeert een bankje, vervolgens iets voorbij het bankje, bij splitsing links aanhouden, wn route.
Na passeren van informatiepaneel RD, pad aan linkerhand negeren, wn route.
Bij kruising LA, de wn route wordt verlaten, direct daarna bij splitsing rechts aanhouden richting omheining rond sportpark.
Voor deze omheining RA, smalle verharde weg met omheining aan linkerhand, verderop t.h.v. ingang sportpark het fietspad links van de weg volgen tot verhard fietspad met fietsnetwerk bordje 06 aan linkerhand.
Bij dit fietspad LA, het fietspad volgen.
Bij T-splitsing LA, verharde weg, kn9 volg 69.
10.
Na ca. 400m, in flauwe bocht naar rechts van de weg links aanhouden, gras-pad met waterloop “Scheveningse Loop” aan linkerhand, kn69 volg 30.
# Tijdens natte jaargetijden kunnen delen van het gras-pad drassig zijn, wie dit wil mijden kan RD de verharde weg verder volgen tot horecagelegenheid “de Croyse hoeve”. Bij de horecagelegenheid rechts aanhouden, vervolgens de routebeschrijving verder volgen bij punt 11. 1ste regel.

Bij 3-sprong met aan linkerhand betonnen brug rechts aanhouden, gras-pad met beek aan linkerhand, vervolgens het pad volgen tot kruising met verharde weg.
Bij deze kruising RA, verharde weg, kn30 volg 59.
RD, pad met klaphek langs kasteelgracht aan linkerhand negeren, de wn route wordt verlaten.
# Men passeert kasteel Croy, het kasteel dateert uit de 15e eeuw.
Voor horecagelegenheid de weg met flauwe bocht naar links verder volgen, de twee zijwegen aan rechterhand negeren.
11.
Bij T-splitsing LA “Croylaan”, direct daarna t.h.v. oprijlaan van kasteel RA, grindpad, kn52 volg 32, iets verder voorbij het klaphek loopt men door een begrazingsgebied.
# In het begrazingsgebied zijn honden niet toegestaan, als alternatief kan men t.h.v. de oprijlaan RD, de weg verder volgen, kn52 volg 59. Na ca. 200m RA, onverhard pad, “Croylaan 1a-1b-1c”, kn59 volg 39. T.h.v. plantsoen RA, verhard voetpad, vervolgens het verharde voetpad volgen tot brugje aan rechterhand, zijpaden negeren. Bij dit brugje RA het brugje over, vervolgens het verharde voetpad volgen tot kruising, klaphek aan rechterhand negeren, verderop gaat het voetpad over in een verharde weg. Ga verder bij punt 12. 1ste regel.

Bij splitsing voor bankje rechts aanhouden, wn route, verderop passeert men een klaphek.
Na passeren van tweede klaphek bij T-splitsing RA, verhard voetpad, wn route, iets verder gaat het voetpad over in een verharde weg.
12.
Bij kruising RD, verhard voetpad, wn route.
Aan einde van het voetpad RD, verharde weg, weg aan linkerhand negeren.
Bij T-splitsing LA, wn route, vervolgens de weg volgen tot T-splitsing, zijwegen negeren.
Bij deze T-splitsing RA, “Janssensstraat”, wn route.
Bij kruising RA, “Bosscheweg”, wn route.
# Men passeert kapel Onze-Lieve-Vrouw in ’t Zand, deze kapel dateert van omstreeks 1500.
Na passeren van de kapel LA, “Kapellaan”, kn32 volg 99.
Bij T-splitsing RA, de wn route wordt verlaten, direct daarna voor woning nr. 7 LA smal verhard voetpad met aan beide zijde een beukenhaag.
Bij T-splitsing RA, direct daarna voorbij KPN gebouwtje LA, eveneens een smal verhard voetpad.
Bij doorgaande weg LA richting de kerk, het startpunt.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf.
Wandelnetwerk:
Groen/gele markeringen, kn staat voor een knooppuntpaaltje met genummerde richting aanduiding, wn staat voor netwerk routepaaltje met alleen richting aanduiding.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

Kerk, Dorpsstraat 5, 5735 EA te Aarle-Rixtel. Plan Route

Met de auto

Parkeren kan op het plein voor de kerk.

Openbaar vervoer

NS station Helmond. Buurtbus 261 richting Beek en Donk. Bushalte Kouwenberg, Aarle-Rixtel.

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (9)

Kerk met op de voorgrond het voormalige gemeentehuis van Aarle-Rixtel Adrie: Kerk met op de voorgrond het voormalige gemeentehuis van Aarle-Rixtel
Het Hagelkruis Adrie: Het Hagelkruis
De Schapengracht Adrie: De Schapengracht
Omgeving van het Kamerven Adrie: Omgeving van het Kamerven
Voormalige schaapskooi Adrie: Voormalige schaapskooi
Grafkelder Adrie: Grafkelder
Poortgebouw van kasteel Croy Adrie: Poortgebouw van kasteel Croy
Kasteel Croy Adrie: Kasteel Croy
Kasteel Croy gehuld in ochtend mist Adrie: Kasteel Croy gehuld in ochtend mist

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart door-het-landgoed-croy.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

De Croyse Hoeve

Croylaan 9
5735 PB Aarle-Rixtel
Bezoek website

Eethuis Saray

Dorpsstraat 4
5735 ED Aarle-Rixtel
Bezoek website

Van B restaurant

Dorpsstraat 25
5735 EA Aarle-Rixtel
Bezoek website

Ervaringen van wandelaars (7)

 1. Adrie 2 februari 2019 om 07:57

  Gisteren 1 februari 2019 in een winters sfeertje de wandelroute gecontroleerd tevens iets gewijzigd. De Stiphoutse Loop, een onaangetast smal meanderend beekje, is in de wandelroute opgenomen. Het beekje stroomt door een klein natuurgebied aan de rand van Stiphout. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 2. Richard Kemmeren 10 februari 2016 om 17:07

  Foto’s: Door het landgoed Croy

  Reageren
 3. Adrie 31 januari 2016

  Vandaag 31 januari 2016 op een grijze maar nog droge ochtend de wandelroute gecontroleerd. Op enkele kleine veranderingen in herkenningspunten klopten de routebeschrijving nog. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 4. Adrie 24 augustus 2013

  Medio september 2013 tot en met december vinden er werkzaamheden plaats aan de vennen in de Stiphoutse bossen (Geeneidsche Heide). Sommige paden zijn gedurende de werkzaamheden niet of slecht begaanbaar. Doel van de werkzaamheden is het verbeteren van het ecosysteem in en rond deze vennen.

  Reageren
 5. Frans van Baars en Piet Creemers 15 december 2012

  Prachtige afwisselende wandeling. Door cultuurlandschap, bossen, vennen, kasteel Croy, prachtige kapel in Aarle Rixtel en uiteraard het Hagelkruis. Een echt Brabants landschap. Compliment voor Adrie Raaijmakers. Zeer zorgvuldig en correct omschreven. Deze tocht is een aanrader.

  Reageren
 6. Lennard 29 januari 2012

  Vandaag deze route bij grijs winters weer gelopen, maar dat mocht de pret niet drukken. Ik heb de lange variant gelopen en zonder het alternatief bij punt 7.

  De route is helemaal correct, alleen had ik even verwarring aan het begin van punt 6. Vlak na de eerste zin komt men al op een kruising met een onverhard pad, maar die met het knooppuntenpaaltje is het volgende. Aangezien die paaltjes nogal eens gevandaliseerd worden stel ik voor tussen eerste en tweede zin van punt 6 de volgende zin tussen te voegen:
  "Direct daarna bij kruising met onverhard pad RD, fietspad blijven volgen."

  Ik had de indruk dat de wandeling geen 19 km is, maar korter. Later thuis bevestigde de GPS-logger mijn vermoeden, de afgelegde afstand was bijna 17 km.

  Reageren
  1. Adrie 30 januari 2012 om 18:20

   Het wijzigings voorstel is in de beschrijving opgenomen. Eveneens is de lengte aangepast. Volgens Google maps is de lengte 18,6 km, de GPS-logger registreerde 17 km. Voorlopig hou ik de geregistreerde lengte van de GPS-logger als de correcte lengte. Lennard bedankt voor je reactie!

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)