Door het Groot Huisven, Heeze te Noord-Brabant

24 km Wandelroute Door het Groot Huisven, te Heeze

Wandeltocht door het noordelijk deel van het natuurgebied de Groote Heide, het prachtige beekdal van de Kleine Dommel en de Herbertusbossen. Dit deel van de Groote Heide bestaat naast bos ook uit uitgestrekte heidegebieden met vennen en imposante stuifduinen met vliegdennen. Enkele mooie vennen zijn het Diepe Meerven en het Drooge Meerven. Herbertusbossen is de naam van een oud bos met hoog opgaand loof- en naaldhout nabij het kasteel van Heeze. Door het Groot Huisven is misschien een vreemde naam voor een route. Het Groot Huisven is namelijk de naam van een voormalig, zeer groot heide-ven. Het betreft een ruim 2,5 km lange, tamelijk grillige laagte, met een omvang van omstreeks 150 ha. Het destijds vermoedelijk grootste heide-ven van Nederland is rond 1920 ontgonnen tot weiland. Een stukje van de tocht gaat door dit voormalige ven, het reliëf van de oeverzones zijn nog (zichtbaar!) aanwezig in het landschap. Op de route komt men ook enkele bezienswaardigheden zoals het schilderachtige buurtschap Kerkhof. Vroeger heeft er een kerk gestaan, hoewel de oude kerk niet meer bestaat is er nog steeds een rustieke begraafplaats op het gehucht. Het gehucht kent meerdere langgevelboerderijen, uit 1705, 1714, en 1903. Verder is er het Kasteel Heeze een statig, aan drie zijden omgracht gebouw uit 1660-1665. Het complex omvat tevens diverse bijgebouwen uit 1735. Ook is er een merkwaardig duifhuis. Dit is een duiventoren die, buiten het kasteel, op het landgoed staat. 85% van deze wandeltocht is onverhard.

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers, op: 4-5-2012, laatst bijgewerkt op: 31-5-2024

Routebeschrijving

Opmerking vooraf:
Afgelopen maanden eind 2023 en begin 2024 is er meer neerslag gevallen als gemiddeld met als gevolg dat lager gelegen paden en paden in de buurt van vennen volledig onderwater staan. In de routebeschrijving zijn vier omleidingen beschreven die gevolgd kunnen worden zie ook de blauwe lijn op de kaarten.

Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
1.
Met de rug naar het plantsoentje voor de ingang van de kerk RA richting rotonde vertrekken, vervolgens bij de rotonde RD richting “Doorgaand verkeer”, kn76 volg 78, direct daarna rechts aanhouden, “Emmerikstraat”, wn route, de weg die verderop overgaat in “Kruis” ca. 750 m volgen tot weg “Kruis 21a” aan linkerhand iets voorbij woning nr.20 links van de weg, overige zijwegen negeren.
Bij deze weg LA, direct daarna eveneens LA, kn78 de wn route wordt verlaten, smalle weg “21 en 21b” met woonboerderij 21/21b aan rechterhand, voorbij de woonboerderij gaat de weg over in een onverhard pad.
Bij kruising met doorgaande weg RD, onverhard pad.
Na ca. 250m, in 2de flauwe bocht naar links RA, gras-pad, verderop gaat het onverharde pad over in een verharde weg, “Hazenhurk”, de weg volgen tot 3-sprong voor boerderij nr.1.
2.
Bij deze 3-sprong RA, weg met de boerderij aan linkerhand.
Bij T-splitsing LA, vervolgens RD, weg “Kerkhof” aan rechterhand negeren.
# Buurtschap Kerkhof met enkele typische Brabantse boerderijen uit o.a. 1714, 1734 en 1903.
In bocht naar links van de weg RA richting “Begraafplaats”, “Holeweg”, kn73 volg 97.
# De begraafplaats is een mooi voorbeeld van een bewaard gebleven ‘kerk in de akkers’, ooit heeft in de directe omgeving een kerk gestaan.
RD, fietspad aan linkerhand negeren, kn97 volg 92, voorbij de begraafplaats gaat de verharde weg over in een onverhard pad, het pad volgen tot T-splitsing voorbij bosperceel aan rechterhand, zijpad negeren.
Bij deze T-splitsing RA, wn route, vervolgens na ca. 50m LA, pad richting bos.
3.
Bij bosrand aan linkerhand RD, het smalle pad door de bosrand met BL bordje “Heezerven” aan linkerhand negeren, pad met bosrand aan linkerhand, verderop gaat het pad door het bos.
In het bos RD, smal ATB pad aan rechterhand negeren, iets verder in bocht naar rechts LA, vervolgens na ca. 25m RA, stijgend pad, het smalle pad over de langgerekte heuvel (stuifduin) door heide volgen tot T-splitsing, smalle zijpaden negeren.
Bij deze T-splitsing RA, iets verder RD, wn route, pad aan linkerhand negeren, vervolgens na ca. 60m het zanderige pad met bocht naar rechts met aan linkerhand bordje “Welkom in de gemeentelijke natuurterreinen” verder volgen richting smal bospad aan overzijde van het smalle deel van het open gebied, wn route, aan overzijde het smalle bospad inlopen, iets verder buigt het pad naar links, verderop volgt het pad de bosrand aan rechterhand.
Bij T-splitsing RA, wn route, het pad door het bos volgen tot kruising met breed pad en verhard fietspad.
4.
Bij deze kruising RD de kleine open plek met bord “Scoutingkampeerterrein achter ’t Heezerbosch” oplopen richting groen metalen afsluitboom, wn route, voorbij de afsluitboom bij kruising LA, de wn route wordt tijdelijke verlaten, iets voor open gebied, bij 3-sprong RA, het brede pad met iets verder de bosrand aan rechterhand ca. 350m volgen tot flauwe bocht naar rechts, smalle zijpaden negeren.
In deze flauwe bocht RA, wn route, pad door het bos.
Bij splitsing links aanhouden, wn route.
Na verlaten van het bos, bij Y-splitsing RA, breed zanderig pad, wn route.
5.
# Omleiding door wateroverlast, niet langs de vennen: Na ca. 100m RD, kn95 volg 93, pad aan linkerhand negeren, het pad volgen tot kruising met verhard fietspad. Bij deze kruising RD, de wn route wordt verlaten, iets verder een heuvel over, vervolgens voorbij de heuvel, bij splitsing links aanhouden, het pad tevens een ATB pad volgen tot kruising voor landbouwgebied. Bij deze kruising LA, pad met landbouwpercelen aan rechterhand. Na ca. 350m met aan rechterhand een ingang naar een landbouwperceel links aanhouden, smal pad. Bij kruising met onverhard pad en verhard fietspad RA, het pad met fietspad volgen tot 4-sprong in bocht naar rechts van het fietspad, zijpaden negeren. Bij deze 4-sprong het fietspad met bocht naar rechts verder volgen.  Ga verder bij punt 6 1ste regel.

Na ca. 100m LA, zanderig pad door open gebied, kn95 volg 91, het pad buigt naar links.
In het midden van het open gebied, bij 5-sprong met verhard fietspad 2de pad aan linkerhand inlopen, smal pad rechts van het iets breder parallel lopend pad, wn route.
Bij Y-splitsing rechts aanhouden, direct daarna LA het houten brugje over, wn route.
Voorbij het houten brugje RD, smal pad aan linkerhand negeren, iets verder bij splitsing rechts aanhouden, wn route.
Bij 3-sprong met aan linkerhand uitzicht op een groot ven rechts aanhouden, breed zanderig pad.
Bij 4-sprong met aan linkerhand bordje “Natuurreservaat” RD, pad met verhard fietspad, wn route.
6.
Bij kruising met ANWB paddenstoel 21510 RD, onverhard pad, kn91 volg 60.
Na ca. 170m, voor een lage heuvel, bij splitsing links aanhouden, wn route.
T.h.v. bankje RD, pad aan rechterhand negeren, wn route, het pad verder volgen tot bosrand.
Iets voor de bosrand rechts aanhouden, smal pad door heide, de wn route wordt verlaten, het pad buigt naar rechts, G-R route.
Voorbij bord “Waterwingebied Groote Heide”, bij 4-sprong RD, G-R route, het pad volgen tot verhard fietspad aan linkerhand, overige zijpaden negeren.
Bij dit fietspad RD, pad met verhard fietspad, verhard fietspad aan linkerhand negeren.
In bocht naar rechts van het fietspad RD, het onverharde pad verder volgen, wn en G-R route.
7.
Het pad met bocht naar rechts verder volgen, wn route, de G-R route wordt verlaten, iets verder bij Y-splitsing RA, wn route.
Na ca. 250m, bij kruising LA, de wn route wordt verlaten, smal pad met aan beide zijde eikenbomen door grasland.
# De graslanden links en rechts van het pad vormde ooit het grootste heideven van Nederland, het Groot Huisven. De rand van het ven is het best herkenbaar aan de op enige afstand gelegen woning, deze woning staat duidelijk hoger dan het daarvoor gelegen grasland.
Voor bosrand, bij kruising RD, breed pad door het bos.
Bij kruising RD, het pad met open plek met ven aan rechterhand volgen tot kruising voorbij een landbouwperceel (weiland) eveneens aan rechterhand, zijpad negeren.
8.
# Omleiding door wateroverlast, niet langs kleine vennen:  Bij deze kruising RD, het brede pad verder volgen tot volgende kruising. Bij deze kruising RD, kn65 volg 67, het pad volgen 3-sprong, smal zijpad negeren. Bij deze 3-sprong links aanhouden, iets verder bij splitsing eveneens links aanhouden, wn route, het pad door de bosrand met een perceel grasland aan linkerhand volgen tot kruising. Bij deze kruising RD, wn route. Voorbij brandweerpaaltje 15, bij kruising met smal pad RA, smal pad, de wn route wordt verlaten. Bij 3-sprong van smalle paden rechts aanhouden. Aan einde van het pad, bij 3-sprong rechts aanhouden, verhard fietspad, iets verder in bocht naar rechts van het fietspad links aanhouden, onverhard pad met verderop een bankje. Bij 3-sprong met brandweerpaaltje 6 LA. Bij 4-sprong rechts aanhouden, kn67 volg 68, pad met verhard fietspad. Voorbij metalen afsluitboom, bij kruising RA, de wn route wordt verlaten, het brede pad met verhard fietspad volgen tot 4-sprong in flauwe bocht naar links van het fietspad. Bij deze 4-sprong het 2de pad aan rechterhand volgen, breed onverhard pad. Bij kruising RD, het pad volgen tot kruising met verhard fietspad. Ga verder bij punt 9 1ste regel.

Bij deze kruising RA, iets verder passeert men informatiepaneeltje “Postroute en Weverspad”.
Ca. 80m voorbij het informatiepaneeltje LA, direct daarna links aanhouden, het pad links van Brabant-Water buis B51G 0359 inlopen, het pad met verderop open plek aan rechterhand volgen tot T-splitsing voorbij een elektriciteitsgebouwtje.
Bij deze T-splitsing LA, breed pad, vervolgens bij kruising RA, eveneens breed pad, kn65 volg 67.
Direct na bord “Einde waterwingebied” LA, de wn route wordt weer verlaten, smal pad langs waterloop tussen twee landbouwpercelen (weilanden), verderop in het bos de waterloop aan linkerhand verder volgen tot 4-sprong met aan linkerhand brugje bestaande uit twee balken en open plek met ven.
Bij deze 4-sprong scherp RA, het pad met verderop een informatiepaneeltje “Houtwallen” volgen tot kruising met breed pad, smalle zijpaadjes negeren.
Bij deze kruising RD, pad buigt iets naar links door de open plek met het ven aan rechterhand, het pad verder volgen tot 4-sprong bij verhard fietspad in het bos.
Bij deze 4-sprong LA, verhard fietspad, direct daarna voor bocht naar links van het fietspad rechts aanhouden, onverhard pad met iets verder een bankje.
Bij 3-sprong rechts aanhouden, wn route, pad met iets verder hoogspanningslijnen.
Bij 5-sprong 2de pad aan rechterhand inlopen, wn route, het pad volgen tot 4-sprong.
Bij deze 4-sprong RD, wn route, het pad verder volgen tot T-splitsing, smalle zijpaden negeren.
Bij deze T-splitsing RA, wn route, het pad volgen tot kruising met verhard fietspad.
9.
Bij deze kruising RD, wn route, het pad buigt naar links richting spoorwegovergang.
Voorbij spoorwegovergang het pad met bocht naar rechts verder volgen, pad aan linkerhand negeren, wn route.
Bij Y-splitsing scherp LA, fietspad langs doorgaande weg, wn route, vervolgens na ca. 50m RA de doorgaande weg oversteken, let op zeer drukke weg!!!, breed onverhard pad, wn route.
Bij T-splitsing RA, verharde weg, wn route.
Na ca. 90m, voor bosrand LA, pad met bordje “Opengesteld” tussen omheind perceel grasland en bosrand, wn route, verderop buigt het pad naar rechts, het pad verder volgen tot 3-sprong ca. 50m voorbij een bocht naar links met voor deze bocht een bankje, zijpaden negeren.
Bij deze 3-sprong RA, wn route.
Iets voorbij bocht naar links RD, pad aan rechterhand negeren, wn route.
10.
# Omleiding door wateroverlast, door de rand van het dorp en over de heide: RD, pad aan rechterhand negeren, vervolgens voorbij flauwe bocht naar rechts eveneens RD, kn40 volg 4, het pad dat verderop naar rechts buigt verder volgen tot T-splitsing bij verharde weg, zijpaden negeren. Bij deze T-splitsing LA, verharde weg, wn route. Bij T-splitsing LA, kn4 volg 7, de weg met verderop de Kleine Dommel volgen tot onverhard pad aan rechterhand iets voorbij het parkeerterrein van een natuurpoort. Bij dit pad RA, onverhard pad. Na ca. 100m links aanhouden, het pad met SBB bordje “Strabrechtsheide” aan overzijde van het grind-/fietspad inlopen, wn44, niet het ervoor gelegen ruiterpad inlopen, het pad volgen tot T-splitsing met aan overzijde een picknicktafel en een informatiepaneel. Bij deze T-splitsing RA, kn44 volg 47, grindpad, vervolgens RD, grind-/fietspad aan rechterhand negeren, direct daarna LA, kn47 volg 1, grind-/fietspad met BL bordje “Herbertusbossen” en verderop een brugje. Ga verder bij punt 11 1ste regel.

RD, pad aan rechterhand negeren, vervolgens voorbij flauwe bocht naar rechts LA, (gras)pad, kn40 volg 49, verderop buigt het pad naar rechts richting een draaihekje, voorbij het draaihekje links aanhouden door smalle strook grasland richting een brugje aan de overzijde lopen, wn route, voorbij het brugje rechts aanhouden door de rand van het grasland, wn route.
Na het verlaten van het grasland, voorbij houten afsluitboom rechts aanhouden, smal pad, direct daarna bij Y-splitsing RA, breed pad met gescheiden grind-/fietspad. RD, pad met metalen afsluitboom en iets verder een horecagelegenheid aan linkerhand negeren, wn route.
Bij 4-sprong RA, ANWB paddenstoel 21730/001 richting “Heeze”, verharde weg, “Rul”, kn48 volg 44, vervolgens voorbij grind-/fietspad LA, onverhard pad, wn route.
RD, pad aan linkerhand negeren, de wn route wordt verlaten. Na ca. 220m, iets voor flauwe bocht naar rechts RA, gras-pad met SBB bordje “Kleine Dommeldal” en bosschages aan rechterhand, wn route, verderop voor beekje buigt het gras-pad naar rechts.
Iets voorbij deze bocht LA het brugje over, wn route, voorbij het brugje het gras-pad met afrastering aan linkerhand volgen tot 2de brugje, voorbij het 2de brugje de afrastering aan rechterhand volgen tot 3de een kleiner brugje met draaihekje.
Voorbij het 3de brugje RD door linkerzijde van het grasland, de wn route wordt verlaten, iets verder buigt het gras-pad iets naar links en gaat door een tweede perceel grasland, na het verlaten van het grasland het pad dat iets verder naar rechts buigt volgen.
T.h.v. houten poort het pad met bocht naar links verder volgen, gras-pad aan rechterhand negeren, wn route.
Bij T-splitsing LA, kn7 volg 73, direct daarna RD, smal pad langs waterloop aan rechterhand negeren, verderop gaat het onverharde pad over in een klinkerweg.
Iets voorbij deze overgang LA, de wn route wordt verlaten, men loopt bebouwde kom van Heeze weer uit, de weg volgen tot grindpad aan rechterhand ca. 100m voorbij een metalen afsluitboom en SBB bord “Strabrechtse Heide”, zijpaden negeren.
Bij dit pad RA, grind-/fietspad met BL bordje “Herbertusbossen, kn47 volg 1, verderop passeert men een brugje.
11.
Bij T-splitsing het grind-/fietspad met bocht naar rechts verder volgen, kn1 volg 83, iets verder buigt het grindpad naar links.
Bij 4-sprong RD, wn route.
Bij 5-sprong met bankje het grind-/fietspad met bocht naar rechts verder volgen, wn route, het grindpad verder dat verderop naar links buigt volgen tot T-splitsing bij verharde weg, zijpaden negeren.
12.
# Omleiding door wateroverlast, direct naar het kasteel Heeze: Bij deze T-splitsing LA, “Boschlaan”, kn83 volg 73. , de weg volgen tot pad met poort aan linkerhand voorbij de kasteelgracht, overige zijpaden negeren.
# Voor de kasteelgracht is iets in het pad aan linkerhand een ijskelder.
Ga verder bij punt 13 1ste regel.

Bij deze T-splitsing LA, verharde weg, “Boschlaan”, kn83 volg 82, iets verder gaat de verharde weg over in een breed onverhard pad.
Iets voorbij houten afsluitboom RA, bospad met BL bordje “Herbertusbossen”, wn route.
Bij T-splitsing RA, wn route, vervolgens voorbij houten afsluitboom, bij T-splitsing LA, direct daarna voorbij waterloop RA, de wn route wordt verlaten, pad met iets verder aan rechterhand grasland dat dienst doet als waterbuffer, weer in het bos volgt het pad een beekje aan linkerhand, verderop LA een brugje over.
Iets voorbij het brugje, bij T-splitsing RA, verderop kasteelgracht aan linkerhand.
# Bijna aan einde van de kasteelgracht passeert men aan rechterhand een ijskelder.
Bij T-splitsing LA, verharde weg met kasteelgracht aan linkerhand.
13.
Voorbij de kasteelgracht LA door de poort richting kasteel Heeze, onverhard pad.
# Kasteel Heeze, het bestaat uit een middeleeuws deel, en een in 1665 gebouwde deel.
T.h.v. ingang kasteel RA, verharde oprijlaan.
Voorbij poort LA, het onverharde pad dat na ca. 170m t.h.v. een bankje naar rechts buigt volgen tot kruising iets voorbij een perceeltje grasland aan rechterhand met een poel, zijpad negeren.
# De toren aan rechterhand is een duiventoren laat 18de eeuw gebouwd.
Bij deze kruising RD, iets verder voor woningen gaat het onverharde pad over in een verharde weg, de weg volgen tot T-splitsing bij doorgaande weg.
Bij deze T-splitsing LA richting de kerk, het startpunt.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf
SBB = Staatsbosbeheer
BL = Brabants Landschap
Wandelnetwerk:
Groen/gele markeringen, kn staat voor een knooppuntpaaltje met nummers voor de richting, wn staat voor netwerk routepaaltje met alleen de richting.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

St. Martinus kerk, Jan Deckersstraat 24, 5591 HS te Heeze. Plan Route

Met de auto

Parkeren kan in de omgeving van de kerk.

Openbaar vervoer

Station Heeze. Aanlooproute: Het station aan oostzijde verlaten richting groot parkeerterrein aan rechterhand, vervolgens het parkeerterrein oplopen richting pad aan rechter achterzijde, smal grindpad met spoorlijn aan rechterhand, verderop voorbij tennisvelden buigt het pad naar links, voorbij deze bocht het pad verder volgen tot T-splitsing. Bij deze T-splitsing RA, verharde weg, vervolgens na ca. 40m LA, “Marijkelaan”. Bij 4-sprong RA, “Molenstraat”, de weg volgen tot 4-sprong bij doorgaande weg. Bij deze 4-sprong RD “Jan Deckersstraat” richting de kerk, het startpunt.

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (9)

Natuurgebied Heezerven Adrie: Natuurgebied Heezerven
De Groote Heide Adrie: De Groote Heide
Uitgestrektheid van de Groote Heide Adrie: Uitgestrektheid van de Groote Heide
Een van de vele vennen in de Groote Heide Adrie: Een van de vele vennen in de Groote Heide
Een van de vele vennen in de Groote Heide Adrie: Een van de vele vennen in de Groote Heide
Dit grasland is in het verleden onderdeel van het Groot Huisven geweest Adrie: Dit grasland is in het verleden onderdeel van het Groot Huisven geweest
Buitengebied van Heeze Adrie: Buitengebied van Heeze
Woning bij kasteel Heeze Adrie: Woning bij kasteel Heeze
De duiventoren Adrie: De duiventoren

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart door-het-groot-huisven.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

In plaats HeezeHeidecafé de Strabrechtse Heide

De Plaetse 71A
5591 TX Heeze
Bezoek website

Ervaringen van wandelaars (13)

 1. Adrie 1 juni 2024 om 18:04

  Gisteren 31 mei 2024 de wandeltocht gecontroleerd althans delen ervan. Op vier plaatsen kon ik niet verder met name in de directe omgeving van vennen en door het beekdal van de Kleine Dommel. Het zal met name bij de vennen nog een geruime tijd duren voordat de paden langs de vennen weer begaanbaar zijn. In de routebeschrijving zijn alternatieven opgenomen voor de onbegaanbare delen; zie ook de blauwe lijn op de kaarten. Veel wandelplezier!

  Reageren
 2. Adrie 15 december 2023 om 16:37

  Vandaag 15 december 2023 naar de waterstand van de Kleine Dommel gaan kijken. De waterstand is momenteel zo hoog dat het gehele gedeelte dat door het beekdal van de Kleine Dommel gaat niet gelopen kan worden, ook het alternatief dat ik in mijn antwoord op de reactie van Rene had voorgesteld niet. De beek is op diverse plaatsen ver buiten zijn oevers, zelfs als het water in de Kleine Dommel voldoende gezakt is kan het nog dagen/weken duren voordat ook de omgeving weer droog is. Volg gedurende deze tijd de omleiding in de routebeschrijving zie ook de blauwe lijn op de Google Maps kaart. Bij de drie brugjes, zie reactie van Rene was tot zover ik het kon zien (bij twee van de drie brugjes geweest) niets veranderd.

  Reageren
 3. Rene en Nizoe (hond) 8 december 2023 om 21:18

  Net terug van een mistige wandeling Het Groot Huisven. Het is dat ik hoge waterdichte schoenen had aangetrokken, door de hoge waterstand en de vele (diepe) plassen was het soms echt klunen en slootje springen geblazen! Zeker bij punt 10 (na het draaihekje) stond het water best hoog omdat de Kleine Dommel uit zijn oevers was getreden. Hij deed zijn naam geen eer aan!
  Gelukkig was er niet lang daarna een stop bij het Heidercafe.
  Na de stop gingen we naar de Kleine Dommeldal. Daar was echt geen beginnen aan, het hele gebied stond blank! We hebben toen een alternatieve route gezocht en gevonden!
  Er zit wel een wijziging bij 11. Je kan niet meer voorbij het tweede brugje dat pad loopt dood. Je moet nu het tweede brugje over en dan kom je middels een lus weer bij het punt wat het derde brugje is geweest. Thans dat gaf de navigatie aan. Het werd inmiddels donker vandaar..
  Bij elkaar genomen vindt ik het een mooie lange wandeling met veel heel veel water! :))

  Reageren
  1. Adrie 9 december 2023 om 16:14

   Rene bedankt voor de reactie! Ja nat is het, zodra het water weer wat gezakt is ga ik kijken wat er veranderd is. De laatste keer dat ik daar gelopen heb, zo’n twee maanden geleden was het pad voorbij het 2de brugje tussen de beek en een afrastering behoorlijk smal met op een plaats een stukje verzakte oever, mogelijk dat het pad nu iets anders loopt. Bij het zoeken naar een alternatief hebben jullie waarschijnlijk een stukje de weg richting Heeze gevolgd en iets voorbij de beek ter hoogte van De Rulse Hoeve LA gegaan je komt dan ook uit bij het 2de brugje. Dit alternatief heb ik al verwerkt in Ommetje De Rul en ga dit ook doen bij deze wandeltocht.

 4. Adrie 15 november 2021 om 18:01

  Gisteren op een grijze dag de wandeltocht gecontroleerd, ondanks dat het een sombere dag was maakte de herfstkleuren veel goed. Momenteel wordt het gebied rondom de Rielloop afgegraven zodat er weer een moeras kan ontstaan. Van oudsher was het een moeras dat in de jaren 40 omgezet was tot grasland. De werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de wandeltocht in de omgeving van de Natuurpoort De Plaetse gaat de wandeltocht een stukje over een zandpad dat ook gebruikt wordt voor het transport van het afgegraven zand hier even opletten op het eventuele vrachtverkeer. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 5. Adrie 26 mei 2019 om 15:50

  De wandelroute is iets gewijzigd als gevolg van de nieuwe randweg die momenteel ten zuiden van Heeze aangelegd wordt. Veel wandelplezier!

  Reageren
 6. Adrie 24 juli 2018 om 14:48

  Vandaag 24 juli 2018 i.c.m. “Het Groot Huisven-rondje” van gisteren is nu ook deze wandelroute volledig gecontroleerd en tevens iets gewijzigd. Een smal pad langs een open plek met twee vennen is in de route opgenomen verder een nagenoeg dicht gegroeid pad uit de wandelroute gehaald. De reeën op de foto namen even de tijd voor een foto voordat ze verdwenen in de struiken. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 7. John Cornelissen 26 mei 2017 om 11:21

  De weersvoorspelling voor hemelvaartsdag waren veelbelovend. Dus de wandelschoenen aan om deze tocht rondom Heeze te gaan wandelen.
  Het wandelweer was prachtig en wat een mooie route!
  Vanaf het begin tot aan het einde van de route hebben wij genoten.
  Heel veel mooie weien vol met natuurbloemen afgewisseld met bossen en vennen.
  De route was wel zwaar en dit kwam vooral door het vele lossen zand waar we doorheen moesten ploeteren. Dus voor diegene die deze route wil gaan lopen, zorg voor een goede conditie!
  Het mooie en afwisselende landschap maakt de wandeling tot een topwandeling. ECHT EEN AANRADER!

  wandelgroeten van John en Karin

  Reageren
 8. Adrie 3 mei 2016

  30 april 2016 de wandeltocht gecontroleerd. Op enkele kleine veranderingen na klopte de routebeschrijving nog. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 9. Adrie 24 april 2014

  Op 21 april de route gecontroleerd. In het gebied zijn boswerkzaamheden geweest, de beschrijving is hierop aangepast en is weer actueel. Voor degene die 24km wat lang vindt er is ook een kortere variant van 16km beschikbaar van deze route, zie hiervoor de wandelroute "Het Groot Huisven rondje".

  Reageren
 10. Rene, Nell en Soca (hond) 26 april 2013

  Zondag 21 maart de route gelopen. De beschrijving klopte helemaal. Op het einde (kasteel en duiventil) overgeslagen omdat we die al met de NS wandeling hadden gezien.
  Onze hond hebben we regelmatig los laten lopen waar het kon, er zaten ook stukken bij waar het te gevaarlijk was.
  Mooie route, verder weinig op aan te merken!

  Reageren
 11. Lennard 7 oktober 2012

  Vandaag heb ik deze mooie en afwisselende route met prima wandelweer gelopen.

  De route is helemaal correct, als was er op twee puntjes even twijfel, vandaar onderstaande twee aanvullingen:

  Punt 1, 12e en 13e zinnen:
  "RD pad gaat over in een verharde weg, “Hazenhurk”.
  Voor boerderij RA."
  Tussen deze twee zinnen zou toegevoegd kunnen worden:
  "RD, graspad op rechterhand negeren."

  Punt 5, 4e en 5e zinnen:
  "Einde pad bij verhard fietspad LA, fietspad volgen.
  RD, fietspad wordt weer verlaten, onverhard bospad."
  Tussen deze twee zinnen zou toegevoegd kunnen worden:
  "Volg fietspad met bocht mee, negeer graspad op linkerhand."

  Reageren
  1. Adrie 8 oktober 2012 om 15:21

   De aanvullingen zijn in de beschrijving opgenomen. Lennard bedankt voor de reactie!

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)