Door de noordelijke Groote Heide, Heeze te Noord-Brabant

16 km Wandelroute Door de noordelijke Groote Heide, te Heeze

De Groote Heide was ooit een ongeveer 5000 hectare groot heidegebied dat zich uitstrekte tussen Heeze, Geldrop, Eindhoven, Valkenswaard en de Achelse Kluis. Vooral in het begin van de 20e eeuw vonden er grootschalige ontginningen plaats, waarbij vennen werden drooggelegd en -voornamelijk- naaldbos werden aangeplant. Het grote heidegebied is opgesplitst in de Groote Heide ter hoogte van Heeze, de Valkenhorst het deel tussen de A2 en N296, het Leenderbos en de Groote Heide tussen het Leenderbos en de Belgische grens. Alle genoemde gebieden maken deel uit van het Natuurgrenspark De Groote Heide. De wandeltocht gaat door het noordelijke deel van de Groote Heide met enkele mooie vennen zoals het Drooge Meerven, het Diepe Meerven, het Veeven en het Klein Huisven. Een van de vennen het Groot Huisven dat destijds is drooggelegd en ontgonnen tot weiland was vermoedelijk het grootste heide-ven van Nederland. Het betreft een ruim 2,5 kilometer lang, tamelijk grillige laagte, met een omvang van omstreeks 150 ha. De wandeltocht gaat langs dit voormalige ven, het reliëf van de oeverzones zijn nog (zichtbaar!) aanwezig in het landschap. 87% van deze wandeltocht is onverhard.

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers, op: 25-4-2020, laatst bijgewerkt op: 18-10-2023

Routebeschrijving

Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
1.
Aan westzijde van het station (perron 2) en met de rug naar het station RD vertrekken, de weg “De Leuren” volgen tot T-splitsing, zijwegen negeren.
Bij deze T-splitsing RA, “de Ambachten”, direct daarna LA verhard voet-/fietspad door plantsoen rechts van de school inlopen.
Voor speelveldje, bij 3-sprong van verharde paden LA, iets verder voorbij omheining rond het schoolgebouw LA, vervolgens bij Y-splitsing links aanhouden.
T.h.v. speelplaats, bij 3-sprong rechts aanhouden, vervolgens voorbij heuveltje LA.
Aan einde van het voetpad, voor woning nr.132, bij T-splitsing RA, verharde weg, direct daarna LA het verhard voetpad achter de woning inlopen, het voetpad volgen tot kruising met verharde weg, zijpaden negeren.
Bij deze kruising RA, het voetpad aan overzijde van de weg “Ter Borchwardlaan” (men passeert het straatnaambordje in flauwe bocht naar rechts) volgen tot T-splitsing bij doorgaande weg, zijwegen en paden negeren.
2.
Bij deze T-splitsing LA, “Muggenberg”, vervolgens na ca. 60m RA, breed grindpad.
Het pad langs de bosrand met bocht naar rechts verder volgen, pad aan linkerhand negeren, het pad verder volgen tot kruising met verhard fietspad, zijpaden negeren.
Bij deze kruising RD, pad met bordje “waterwingebied Groote Heide”.
Na ca. 90m, bij 4-sprong LA, het 1ste pad aan linkerhand inlopen, het pad volgen tot 5-sprong t.h.v. bosrand, zijpad negeren.
Bij deze 5-sprong het 2de pad aan rechterhand volgen, het pad door de bosrand met landbouwperceel (grasland) aan linkerhand volgen tot breed pad aan linkerhand ca. 80m voorbij bocht naar rechts.
Bij dit pad LA, eikenlaan met bosrand aan rechterhand, verderop gaat het pad door het landbouwgebied.
Bij 3-sprong LA, kn94 volg 78, eveneens eikenlaan, verderop buigt het pad naar rechts.
In bocht naar links van het pad RA, pad met aan beide zijde bosschages, de wn route wordt verlaten.
3.
Bij kruising LA, breed zandpad met iets verder open gebied aan rechterhand.
Iets voor metalen afsluitboom, t.h.v. bankje rechts aanhouden, het smalle pad met rij paaltjes door de rand van het open gebied parallel aan het bredere pad inlopen, het pad ca. 340m volgen tot 3-sprong met aan linkerhand een wat breder stijgend zanderig pad richting top van een lage heuvel.
Bij deze 3-sprong links aanhouden, men passeert de heuvel, het pad verder volgen tot kruising met verhard fietspad.
Bij deze kruising RA, ruiterpad met verhard fietspad.
In bocht naar rechts van het fietspad, bij 5-sprong schuin naar rechts het smalle pad rechts van het iets breder parallel lopend pad inlopen, wn route, het pad volgen tot Y-splitsing bij zandpad.
Bij deze Y-splitsing rechts aanhouden, wn route, direct daarna LA het houten brugje over, wn route.
Ca. 40m voorbij het brugje RD, smal pad met rood routepaaltje aan linkerhand negeren, iets verder bij splitsing rechts aanhouden, wn route.
4.
Bij Y-splitsing met aan linkerhand zicht op een groot ven rechts aanhouden, breed zanderig pad.
# Aan linkerhand is op enige afstand een wildviaduct te zien.
Bij 4-sprong met aan linkerhand een bordje “Natuurreservaat niet betreden” RD, pad met verhard fietspad, wn route.
Bij kruising met ANWB paddenstoel 21510 RD, onverhard pad, kn91 volg 60.
Na ca. 170m voor een lage heuvel, bij splitsing links aanhouden, wn en G-R route, het pad volgen tot bosrand, zijpad aan rechterhand negeren.
Iets voor de bosrand rechts aanhouden, smal pad, het pad buigt naar rechts, G-R route, de wn route wordt verlaten.
Voorbij bord waterwingebied, bij 4-sprong LA, de G-R route wordt verlaten, het pad volgen tot 4-sprong, zijpaden negeren.
Bij deze 4-sprong links aanhouden, wn route.
5.
Voor talud, bij T-splitsing RA, kn60 volg 62, de verharde weg volgen tot een bocht naar links van 180 graden.
#Voor een bezoek aan een horecagelegenheid voor de talud LA, kn60 volg 87, vervolgens voor veerooster RA de talud oplopen, wn route. Boven aangekomen LA het viaduct over. Ca. 200m voorbij het viaduct is aan linkerhand een horecagelegenheid.
In deze bocht, voor ANWB 62731/002 paddenstoel RA, het onverharde pad links van het verhard fietspad inlopen, pad met metalen afsluitboom en BL bordje “Groote Heide”, wn route, iets voorbij de afsluitboom RD, pad aan linkerhand negeren, kn62 volg 63, het pad parallel aan het verhard fietspad verder volgen tot kruising met aan rechterhand ANWB paddenstoel 21683/001.
Bij deze kruising LA, pad met houten afsluitboom, de wn route wordt verlaten.
Ruim voorbij het ven dat op enige afstand aan rechterhand te zien is, iets voorbij flauwe bocht naar links RA, pad met rood routepaaltje.
Na ca. 150m, iets voor bosrand rechts aanhouden, pad door rand van het open gebied met nog steeds het ven aan rechterhand en verderop een bankje aan linkerhand.
Bij T-splitsing LA, pad met aan rechterhand verhard fietspad,
6.
Na ca. 80m RA langs boomstam en lage houten paal, het smalle bospad met rood routepaaltje aan overzijde van het fietspad inlopen.
Na ca. 180m, bij Y-splitsing scherp LA.
Bij 3-sprong RA, het pad volgen tot kruising t.h.v. de bosrand.
Bij deze kruising LA, pad door de bosrand, let op het pad is tevens een ATB pad, iets verder buigt het pad naar rechts.
Na verlaten van het bos, bij ruime 4-sprong RD, breed pad met landbouwpercelen (graslanden) aan rechterhand, kn61 volg 65, het pad met verderop een bord “Waterwingebied” ca. 550m volgen tot breed pad aan linkerhand voor een landbouwperceel (grasland), overige zijpaden negeren.
# Het pad dat men volgt gaat door de rand van wat vermoedelijk ooit het grootste heide-ven van Nederland is geweest. het reliëf van de oeverzones zijn aan linkerhand nog zichtbaar door de overgang naar de iets hoger gelegen randen.
Bij dit pad LA, wn route, iets verder t.h.v. Brabant Water grondwatermeetbuis B51G 027 gaat het pad over in een grindpad met iets verder landbouwpercelen (grasland) aan rechterhand.
7.
Voorbij gebouwtje aan linkerhand, bij 3-sprong RA, wn route, het grindpad dat verderop met flauwe bocht naar rechts buigt volgen tot kruising met breed pad, smalle zijpaden negeren.
Bij deze kruising LA, breed onverhard pad, kn65 volg 67, het pad volgen tot smal pad aan linkerhand door bosschages voorbij een landbouwperceel (grasland) aan linkerhand en iets voorbij bord “einde Waterwingebied”.
Bij dit pad LA, de wn route wordt verlaten, verderop gaat het pad door het bos met de waterloop aan linkerhand, het pad verder volgen tot 4-sprong met aan linkerhand een brugje bestaande uit twee balken.
Bij deze 4-sprong RA, het pad volgen tot kruising met breed pad en iets verder een ven.
Bij deze kruising RA, het pad dat iets verder door de bosrand gaat met een landbouwperceel (grasland) aan rechterhand volgen tot Y-splitsing, zijpaden negeren.
Bij deze Y-splitsing rechts aanhouden, direct daarna bij 3-sprong LA, pad door bosrand met landbouwperceel (grasland) aan rechterhand, het pad volgen tot kruising met verhard fietspad, zijpaden negeren.
8.
Bij deze kruising RD, verderop verlaat men het bos.
Bij kruising met verhard fietspad RD.
Bij kruising RA, pad door smal bosperceel.
Bij kruising met verharde weg RD.
Bij kruising LA, de verharde weg volgen tot kruising met doorgaande weg.
Bij deze kruising RD, kn71 volg 79, het verhard voet-/fietspad volgen tot kruising met verharde weg.
Bij deze kruising RD, verhard voet-/fietspad, wn route, het voetpad door rand van het plantsoen met grasveld aan rechterhand volgen tot verharde weg, zijpaden richting woningen negeren.
Iets voor de verharde weg RA, het verhard voetpad door rand van het plantsoen parallel aan de weg volgen, wn route.
Na verlaten van het plantsoen, bij 4-sprong LA het woonerf “De Biestermannen” inlopen, iets verder RD, weg aan rechterhand negeren, vervolgens voor spoor de weg met bocht naar rechts verder volgen, iets verder is aan linkerhand het station, het startpunt.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf
BL = Brabants Landschap
G-R = geel-rode routemarkeringen van streekpad
Wandelnetwerk:
Groen/gele markeringen, kn staat voor een knooppuntpaaltje met genummerde richting, wn staat voor netwerk routepaaltje met alleen richting.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

Station Heeze, De Leuren, 5591 GH te Heeze. Plan Route

Met de auto

Parkeren P&R, De Laarstukken 2, 5591 EZ Heeze.

Openbaar vervoer

Station Heeze

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (11)

Uitzicht over het Klein Huisven Adrie: Uitzicht over het Klein Huisven
Gevolgen van de droge zomer in 2018 en 2019 Adrie: Gevolgen van de droge zomer in 2018 en 2019
Het Diepe Meerven Adrie: Het Diepe Meerven
Uitzicht over het gebied met Veeven Adrie: Uitzicht over het gebied met Veeven
Het klein Huisven Adrie: Het klein Huisven
Broekbos Adrie: Broekbos
Nat grasland Adrie: Nat grasland
Pad door het waterwingebied Adrie: Pad door het waterwingebied
Vennetje in het waterwingebied Adrie: Vennetje in het waterwingebied
Pad door de bos Adrie: Pad door de bos
Eikenlaan Adrie: Eikenlaan

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart door-de-noordelijke-groote-heide.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

In de plaats HeezeHut van Mie Pils op ca. 200m

Leenderweg 1
5583 TC Waalre

Ervaringen van wandelaars (8)

 1. Adrie 18 oktober 2023 om 16:11

  Vandaag 18 oktober 2023 de wandeltocht gecontroleerd. Een onverhard pad met verhard fietspad was nu geheel verhard verder geen verandering gezien. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 2. Mark 25 april 2023 om 19:54

  Vanmiddag met half bewolkt weer en enkele lichte buitjes, deze mooie tocht gelopen. Een afwisselende wandeling door bossen, over heide, langs vennen en graslanden. De Groote Heide bij Heeze is een heerlijk wandelgebied. Voor diegenen waarvoor 16 km te lang is, er zijn door Brabant Water een viertal gemarkeerde wandelingen in het gebied uitgezet, variërend van 4 tot 7 km. Startpunt parkeerplaats bij Huisvenseweg 14. Let op, door boswerkzaamheden en de regen van de laatste tijd waren enkele paden wat lastiger begaanbaar. Routebeschrijving is actueel.

  Reageren
 3. Adrie 21 maart 2022 om 19:53

  Vandaag 21 maart 2022 de wandeltocht gecontroleerd en iets gewijzigd. Een pad dat langs nat grasland ging met een ven is uit de wandeltocht gehaald. Langere tijd hebben er delen van onder water gestaan en nu na een wat langere droge periode was dit pad nog steeds behoorlijk drassig. De wandeltocht is zodanig gewijzigd dat het nat grasland wel bezocht wordt maar er niet meer langs gelopen wordt. Verder zijn in Heeze de verbodsborden voor honden in een plantsoen verdwenen, het alternatief voor honden is hierdoor komen te vervallen. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 4. Hanne van den Hoven 30 april 2021 om 16:09

  Kan het zijn dat bij deze route alleen een topografische kaart zit maar geen routebeschrijving? ik kon deze tenminste niet vinden.

  Reageren
  1. Adrie 30 april 2021 om 16:32

   Beste Hanne van den Hoven bedankt voor de reactie! Onder de iconen Routekaart, Topo-kaart enz. staat de routebeschrijving, de tekst begint met:
   Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
   1.
   Aan westzijde van het station (perron 2) ……………..
   Alleen het eerste deel is te zien, wil men de volledige tekst zien klikken op de tekst: Bekijk volledige routebeschrijving.

  2. Hanne van den Hoven 2 mei 2021 om 12:36

   Gisteren de wandeling gelopen samen met mijn 2 oudere zussen, zonder routebeschrijving dat ging goed tot na de stop bij de hut van Mie Pils, daar kwamen we na een tijd zuidwaarts gelopen te hebben weer op de route. Heeze is onze geboortegrond en vroeger ging ons pap met ons ieder zondag naar de bossen o.a. naar het Diepmeerven om pootje te baaien, er werd ook in gezwommen en uiteraard in de winter geschaats op de kleinere vennen. De wandeling was voor ons dus een soort memory lane. We hebben genoten!

 5. Margriet 6 mei 2020 om 17:44

  Vandaag deze afwisselende tocht gelopen. Genoten van de lange eikenlanen, de vergezichten, de vennen, de kikkerconcerten.
  We vragen ons vaker af, hoe Adrie die kleine verrassende paadjes toch weer altijd weet te vinden….

  Reageren
 6. Adri en Reinier 3 mei 2020 om 20:48

  Wij hebben de wandeling gisteren gelopen. Afwisselende wandeling door mooi bosgebied en over de Grote Heide, met zicht op mooie vennen. Route is goed begaanbaar en duidelijk aangegeven.

  Reageren

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)