Dommelbeemden-de grote tocht, Sint-Oedenrode te Noord-Brabant

18 km Wandelroute Dommelbeemden-de grote tocht, te Sint-Oedenrode

Een wandeltocht met grote diversiteit in landschappen. De wandeltocht gaat door landbouwgebied, de nieuwbouwwijk Sonniuspark in Son, de Dommelbeemden, en het Vresselse Bos met daarin een mooi vennengebied de Hazenputten. Sonniuspark is een nieuwbouwwijk in een parkachtige omgeving met veel groen. De Dommelbeemden zijn de laaggelegen graslanden direct langs de Dommel. Door regelmatige overstromingen waren deze gronden alleen maar geschikt als hooiland. Dit hooi was belangrijk omdat het diende als wintervoer voor het vee. Ook komt men in de Dommelbeemden langs de Moerkuilen, een veenplas ontstaan door vroegere turfwinning. Wie nu door het Vressels Bos wandelt zal zich maar moeilijk kunnen voorstellen dat hier in de vorige eeuw nauwelijks een boom te bekennen was. Het gebied bestond grotendeels uit zandverstuivingen en heide. Aan de randen van het gebied woonden boeren die veel last hadden van het stuifzand. Om de akkers te beschermen werd daarom besloten de stuifzanden te bebossen. 82% van deze wandeltocht is onverhard.
De wandeling gelopen door Willem, fotoverslag met uitgebreide achtergrond informatie.

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers, op: 12-6-2018, laatst bijgewerkt op: 5-7-2021

Routebeschrijving

Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
1.
Met de rug naar de parkeerplaats van de natuurpoort LA vertrekken, vervolgens RD, “Vresselseweg”, weg “Hei-Eind” aan rechterhand negeren.
T.h.v. groen elektriciteitskastje LA, “Hoogakkerpad”, kn3 volg 11, het pad volgen tot fietspad aan linkerhand, zijpad negeren.
Bij dit fietspad RD, pad langs de bosrand verder volgen, het fietspad aan linkerhand negeren, wn en G-R route.
RD, smal pad aan rechterhand negeren, G-R en wn route, vervolgens in het bos het pad met flauwe bocht naar rechts verder volgen, pad aan linkerhand negeren, G-R route, de wn route wordt verlaten.
T.h.v. bosrand, bij T-splitsing LA, G-R route, pad door bosrand, let op het pad is tevens ATB pad, verderop na ca. 120m buigt het pad met een bocht naar links .
Ca. 60m voorbij deze bocht, bij splitsing rechts aanhouden, pad door de bosrand verder volgen, G-R route, het ATB pad wordt verlaten.
2.
Iets voorbij bocht naar links RA, G-R route, dalend pad, voor riviertje de Dommel buigt het pad naar links.
Iets voor verlaten van het bos RD, beide zijpaden aan linkerhand negeren, de Dommel verder volgen, G-R route, men verlaat even het bos, iets verder buigt het pad naar rechts het bos weer in met nog steeds de Dommel aan rechterhand, G-R route.
Bij 5-sprong met bankje 1ste pad aan rechterhand inlopen, wn en G-R route, het brede grindpad volgen tot T-splitsing bij doorgaande weg, iets voor de T-splitsing gaat het grindpad over in een verharde weg.
Bij deze T-splitsing RA, fietspad langs doorgaande weg, de wn en G-R route worden verlaten, vervolgens voorbij het sportpark LA de doorgaande weg oversteken, let op drukke weg!!!, verharde weg, “Bijenlaan”, de weg volgen tot kruising met aan rechterhand “Keverlaan” en linkerhand fietspad naar basisschool, overige zijwegen negeren.
Bij deze kruising RA, “Keverlaan”, de weg volgen tot kruising voorbij woning nr.24 met aan rechterhand de weg “Zandloopkever”.
3.
Bij deze kruising LA, verhard voetpad, het voetpad met vijver aan rechterhand volgen tot 5-sprong in scherpe bocht naar rechts van het verhard voetpad, bij deze 5-sprong staat aan rechterhand een groen metalen kastje iets voorbij smalle zijde van het ven, overige zijpaden negeren, verderop passeert men aan rechterhand een “schiereilandje” met bankje.
Bij deze 5-sprong RD, “Vuurlibel”, de weg volgen tot kruising met grindpad, direct na de weg “Jufferlaan” aan linkerhand, aan beide zijde van het grindpad staan eikenbomen.
Bij deze kruising LA, grindpad.
Iets voor voet van de hoge geluidswal het pad met bocht naar rechts verder volgen.
Bij 3-sprong LA de helling oplopen richting kunstobject, vervolgens bij T-splitsing op de top van geluidswal RA, direct daarna rechts aanhouden dalend grindpad, het grindpad verder volgen tot Y-splitsing ruim voorbij brugje over ondiepe waterloop.
Bij deze Y-splitsing LA brugje over, direct daarna voorbij het brugje RA, het pad met brede waterloop aan rechterhand volgen tot kruising iets voor doorgaande weg, zijpad negeren.
4.
Bij deze kruising LA, grindpad parallel aan doorgaande weg, wn route, het grindpad volgen tot bocht naar rechts.
Voorbij deze bocht RD de doorgaande weg oversteken, let op drukke weg!!!, smalle weg “Rooijseweg 12” met bordje “Eigen weg nr.12” inlopen, kn83 volg 89, men passeert een poort.
Voorbij 2de poort, bij 3-sprong LA, wn route.
Iets voorbij bocht naar links, voorbij perceel rond boerderij nr.5 RA, onverhard pad, verderop voor de Dommel buigt het pad iets naar links, men passeert houten afsluitenboom en SBB bordje “Noordoost Brabant”, het gras-pad met de Dommel aan rechterhand volgen tot doorgang tussen twee eiken met links daarvan bosschages als scheiding tussen twee percelen grasland en direct na de doorgang is een afrastering met een houten voetgangerssluis.
# Voorbij deze doorgang heeft men de keuze uit de tocht verder volgen langs de Dommel of een alternatief over een openbaar toegankelijk pad op het terrein van landschapscamping de Graspol met enkele mooie doorkijkjes over de Dommelbeemden het pad is van 09:00 uur ’s morgens tot een half uur na zonsondergang toegankelijk, niet buiten de paden treden honden dienen aangelijnd te zijn. Indien het alternatief gevolgd wordt ga voor de houten voetgangerssluis LA, iets verder na verlaten van het grasland het smalle pad inlopen, vervolgens het doorgaande pad volgen tot Y-splitsing bij smalle verharde weg, verderop passeert men aan linkerhand een klein gebouwtje op campingterrein, zijpaden negeren. Bij deze Y-splitsing scherp RA, grindpad, verderop buigt het grindpad naar links. Ca. 100m voorbij deze bocht RA, “Hooibeemdenpad”, kn9 volg 74. Voor het riviertje de Dommel het grindpad met flauwe bocht naar links verder volgen, gras-pad aan rechterhand negeren, verderop passeert men een brugje. Ga verder bij punt 5. 1ste regel.

Voorbij deze doorgang RD door de houten voetgangerssluis, het gras-pad door grasland met afrastering en de Dommel aan rechterhand volgen tot men het grasland ca. 50m voorbij de 3de houten voetgangerssluis via een klaphek weer verlaat.
Ca. 50m voorbij het klaphek, bij 3-sprong RA, grindpad met de Dommel aan rechterhand, verderop passeert men een brugje.
5.
Bij T-splitsing LA, verharde weg, kn74 volg 73.
Bij T-splitsing RA, fietspad langs doorgaande weg, “Lieshoutseweg”, kn73 volg 71.
Iets voorbij woning nr.35A LA, grindpad, “Lieshoutseweg 35B+35C”, bw (blauw-witte) route “Veldweg”, verderop voorbij woning nr.35B iets links aanhouden, iets verder passeer men een metalen afsluitboom, het onverhard pad verder volgen tot houten voetgangerssluis met in de verte een uitkijktoren, ruim voor de voetgangerssluis volgt het pad aan linkerhand een klein stukje een dode zijarm van de Dommel, voorbij deze zijarm iets links aanhouden.
Via de voetgangerssluis het grasland inlopen richting de uitkijktoren, bw route, verderop voorbij de uitkijktoren het grasland via een voetgangerssluis weer verlaten en het pad volgen tot T-splitsing voor landbouwperceel.
Bij deze T-splitsing RA, bw route, het gras-pad langs de landbouwpercelen volgen tot T-splitsing bij verharde weg, ruim voor deze T-splitsing buigt het pad t.h.v. informatiepaneel “Dommelbeemden” naar links.
6.
Bij deze T-splitsing RA, verharde weg, bw route, men passeert een kapelletje.
Iets voorbij inrit woning nr.12 RA, bospad, de bw route wordt tijdelijk verlaten, direct daarna bij splitsing rechts aanhouden, verderop voor een waterplas buigt het pad naar links, voorbij deze bocht het pad met de waterplas aan rechterhand volgen tot men het bos weer verlaat, zijpaden aan linkerhand negeren.
Na verlaten van het bos het smalle pad met ruime bocht naar rechts langs een landbouwperceel volgen, voorbij doorgang naar volgend perceel rechts aanhouden, bw route, ook nu het smalle pad langs het perceel met waterplas aan rechterhand volgen, verderop buigt het pad naar links weg van de waterplas.
Voor groter landbouwperceel, bij 3-sprong RA, bw route, pad met aan beide zijde bosschages, verderop voorbij een metalen afsluitboom wordt het pad breder en gaat achtereenvolgens met bocht naar rechts en links langs boerderijen.
Bij T-splitsing LA, fietspad langs doorgaande weg, de bw route wordt verlaten.
7.
Na ca. 200m RA, smalle verharde weg, “Hazenputten”, kn71 volg 72.
Voor inrit woning nr.19 links aanhouden, breed onverhard pad, wn route.
Voor bosrand het doorgaande pad met bocht naar links verder volgen, “Strobolse Heidesteeg”, pad aan rechterhand negeren, kn72 volg 45, vervolgens t.h.v. inrit nr.10 RD, ATB pad aan rechterhand negeren, wn route.
Iets voor “Hoeve Strobol” RA, bospad, wn route.
# Hoeve Strobol is een museumboerderij met een arsenaal aan zeldzame nostalgische aandenkens.
Bij kruising RD, vervolgens na ca. 60m bij T-splitsing (kan ook gezien worden als een kruising) LA, wn route.
Bij kruising RA, eikenlaan, wn route, het pad volgen tot licht stijgend pad aan linkerhand t.h.v. wn routepaaltje, overige smalle (ATB) paden negeren.
Bij dit pad LA, het pad buigt met een ruime bocht naar rechts terug naar de eikenlaan, let op het wn routepaaltje.
8.
Bij 4-sprong met aan rechterhand de eikenlaan RD, kn45 volg 77.
Bij 3-sprong RA, de wn route wordt verlaten, verderop buigt het pad met ruime bocht naar links, voorbij deze bocht volgt men op enige afstand een groot vennengebied aan linkerhand, het pad verder volgen tot 5-sprong (twee smalle ATB paden zijn meegeteld) met breed pad ruim voorbij volgende bocht naar links, zijpaden negeren.
Bij deze 5-sprong LA, het pad volgen tot klaphek aan linkerhand in flauwe bocht naar rechts.
Bij dit klaphek LA door het klaphek, kn78 volg 77
Bij 3-sprong RA, kn77 volg 47, men verlaat het vennengebied.
Bij kruising met breed pad RD, wn route.
Bij kruising met smal pad RA, wn route.
Voor open gebied, bij T-splitsing RA, breed pad, de wn route wordt verlaten, vervolgens na ca. 60m, voor bosrand LA, smal pad
RD, smal pad aan rechterhand negeren, wn route, verderop passeert men een klaphek.
Bij ruime 4-sprong RD, smal bospad, wn route.
9.
Bij T-splitsing LA, wn route, iets verder buigt het pad naar rechts, wn route, ca. 30m voorbij deze bocht bij 4-sprong RD, wn route, het pad buigt naar links.
Na ca. 100m RA, smal bospad door dicht bosperceel, wn route.
Bij kruising met aan linkerhand een kleine open plek met picknicktafel en bankje RD, kn79 volg 2.
Bij kruising met verharde weg RD, smal bospad met SBB bordje, wn route, het pad buigt naar links.
RD, verbindingspad richting zandpad aan rechterhand negeren, vervolgens na ca. 25m bij 4-sprong eveneens RD, wn route, het pad kruist een ruiterpad.
Bij kruising RA, kn2 volg 4, het pad volgen tot T-splitsing t.h.v. bosrand.
Bij deze T-splitsing LA, pad met bosrand aan linkerhand, wn route.
Na ca. 100m RA, pad met bordje “Meierijstad eigen weg”, de wn route wordt verlaten.
Na ca. 250m, ruim voor metalen poort RA.
RD, verharde weg, weg aan linkerhand negeren.
In bocht naar rechts van de weg links aanhouden, onverhard pad met bordje “Meierijstad eigen weg”, “Vresselse Akkers”.
Bij Y-splitsing LA, verharde weg, vervolgens bij T-splitsing LA richting parkeerterrein, het startpunt.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf
SBB = Staatsbosbeheer
G-R = Streekpad met geel-rode route markeringen.
Wandelnetwerk:
Groen/gele markeringen, kn staat voor een knooppuntpaaltje met genummerde richting aanduiding, wn staat voor netwerk routepaaltje met alleen richting aanduiding.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

Natuurpoort Vresselse Hut, Vresselseweg 33, 5491 PA te Sint-Oedenrode. Plan Route

Met de auto

Parkeren kan op de grote parkeerplaats van de natuurpoort tegenover de Vresselse Hut.

Openbaar vervoer

Bushalte Penseelkever Son. Aanlooproute: Vanuit bushalte de zijweg "Penceelkever" inlopen. Bij kruising LA, "Zebrakever". RD, weg aan rechterhand negeren. Na ca. 100m RA, "Spiegelkever", Bij T-splitsing RA, vervolgens de weg volgen tot kruising voorbij woning nr.24 met aan rechterhand de weg “Zandloopkever”. Start de route bij punt 3. 2de regel.

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (9)

De Dommel Adrie: De Dommel
Kunst op de geluidswal bij het Sonniuspark Adrie: Kunst op de geluidswal bij het Sonniuspark
De Dommelbeemden Adrie: De Dommelbeemden
Brugje over de Dommel Adrie: Brugje over de Dommel
In de verte de Knoptoren Adrie: In de verte de Knoptoren
Uitkijktoren in de Dommelbeemden Adrie: Uitkijktoren in de Dommelbeemden
Uitzicht vanuit de uitkijktoren Adrie: Uitzicht vanuit de uitkijktoren
Bloemrijk veld met in de verte de Knoptoren Bloemrijk veld met in de verte de Knoptoren
Museum Hoeve Strobol Adrie: Museum Hoeve Strobol

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart dommelbeemden-de-grote-tocht.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

De Vresselse Hut

Vresselseweg 33
5491 PA Sint Oedenrode
Bezoek website

Ervaringen van wandelaars (2)

 1. Willem van Gerwen 1 januari 2020 om 17:37

  Adrie,

  Een mooie wandeling door de diverse natuurgebieden.
  Ik liep de tocht op 30 december 2019.
  Routebeschrijving weer zeer duidelijk.

  Omdat Staatsbosbeheer in het gebied erg actief is geweest en zij een draaihekje hebben vervangen door een klaphek, moet je tekst een klein beetje aanpassen.

  De op een na laatste zin onder punt 4 luidt:
  “Voorbij deze doorgang RD, vervolgens de Dommel aan rechterhand verder volgen tot men het gebied via een draaihekje weer verlaat.”

  Dat moet worden: “Voorbij deze doorgang RD, vervolgens de Dommel aan rechterhand verder volgen tot men het gebied via een klaphek weer verlaat.”

  Ik heb op mijn site een fotoreportage geplaatst zie: Verslag en fotoreportage.

  Reageren
  1. Adrie 1 januari 2020 om 18:07

   Willem bedankt voor het melden! Ook de details zijn belangrijk om een routebeschrijving actueel te houden. De routebeschrijving is aangepast. Ik heb de link naar de betreffende pagina met het uitgebreide fotoreportage/verslag laten wijzen, een mooie aanvulling op de redelijk beknopte omschrijving die de wandelroute staat.

Laat een antwoord achter aan Willem van Gerwen (Annuleer)

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)