De twaalf vennekes-tocht, Helmond te Noord-Brabant

12 km Wandelroute De twaalf vennekes-tocht, te Helmond

Wandeltocht door de Stiphoutse Bossen voor de liefhebber van boswandelingen. De Stiphoutse Bossen is een bosgebied op de grens van de drie gemeenten Helmond, Laarbeek en Nuenen, Gerwen en Nederwetten. De wandeltocht gaat in de Stiphoutse Bossen door de deelgebieden de Papenvoortse Heide en de Geeneindse Heide. De van oorsprong heidevelden en voormalige stuifzanden zijn in de jaren '20 van de 20e eeuw voornamelijk beplant als productiebos met grove den en diverse sparrensoorten. Inmiddels is het bosgebied omgevormd tot een aantrekkelijk wandelgebied met enkele heiderestanten en een aantal vennen. De wandeltocht gaat langs twaalf plus één van deze vennen. Twaalf van de vennen zijn terug te vinden op de huidige topografische kaarten, eentje de dertiende is sinds 2000 verdwenen van de topografische kaarten mogelijk dat het niet meer als vennetje gezien wordt. Ook verschillen de vennen veel, de een is wat groter dan de ander, drie zelfs heel klein en drie zonder naam. Afhankelijk van de neerslag kan het zijn dat enkele van de vennen na een wat langere droge periode droogstaan. Bezocht worden het ven De Meer, drie naamloze vennen, het Witven, het Kamerven, een klein vennetje het Halve Maantje (volgens een oud inwoner van Stiphout), de Schapengracht, het Kikkerven, het Wasven, het Kromven ook wel Eiven genoemd, het Kulkesven en het Langdaalven. 96% van deze wandeltocht is onverhard.

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers, op: 31-3-2020, laatst bijgewerkt op: 7-2-2024

Routebeschrijving

Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
1.
Vanuit het parkeerterrein naar de ingang van sportpark “Stiphout Vooruit” lopen, vervolgens met de rug naar de ingang LA vertrekken, het brede verhard fietspad Molenven volgen tot 2de smalle bospad met ruiter routepaaltje aan rechterhand, iets voorbij de sportvelden aan linkerhand.
Bij dit pad rechts aanhouden, smal bospad.
Bij kruising met breed pad RD, pad met bosrand aan linkerhand, wn route.
Na ca. 200m, ruim voor metalen afsluitboom LA, smal bospad, wn en groene (witte routebordjes met groene driehoek) route.
# Rond het ven De Meer staan de paden volledig onderwater, als tijdelijke omleiding: Bij T-splitsing RA, het brede verhard fietspad volgen tot kruising met ruiterpad iets voorbij het informatiepaneel links van het fietspad. Bij deze kruising LA, het ruiterpad volgen tot 4-sprong iets voorbij het ven dat op gegeven moment aan linkerhand te zien is. Ga verder bij punt 1 laatste regel.

Bij T-splitsing RA, breed verhard fietspad, wn en groene route, iets verder LA richting ven (De Meer), wn en groene route, vervolgens voor het ven, bij 3-sprong rechts aanhouden, pad met ven aan linkerhand.
Na ca. 90m (men heeft dan ongeveer voor 1/3 rond het ven gelopen) rechts aanhouden, het ven wordt verlaten, het pad met iets verder wn en groene routepaaltje ca. 60m verder volgen tot 4-sprong.
Bij deze 4-sprong RA, wn en groene route.
2.
Bij 3-sprong links aanhouden, wn en groene route, het pad buigt naar links, vervolgens voorbij deze bocht RD, pad aan rechterhand negeren, wn route.
Bij ruime 4-sprong RA, wn en groene route, vervolgens bij T-splitsing RA, kn9 volg 11, groene route, het pad volgen tot kruising voorbij een half open plek aan rechterhand, zijpaden negeren.
Bij deze kruising LA, kn11 volg 8, de groene route wordt verlaten.
Bij 4-sprong RA, wn route, vervolgens bij volgende 4-sprong LA, wn route.
Bij kruising met breed pad RD, kn8 volg 54, het pad met metalen afsluitboom en bordje “Opengesteld” volgen tot T-splitsing voor open plek met ven, zijpad negeren.
Bij deze T-splitsing LA, wn route, pad met de open plek aan rechterhand.
Voorbij de open plek RA, de wn route wordt verlaten, het pad ca. 150m volgen tot kruising met in het pad aan rechterhand een wn routepaaltje, zijpaden negeren.
3.
Bij deze kruising RA, wn route, iets verder t.h.v. IVN routepaaltje links aanhouden, het pad verder volgen tot 4-sprong bij breed pad en met in het pad aan rechterhand een metalen afsluitboom en bordje “Opengesteld”, zijpaden negeren.
Bij deze 4-sprong RD, wn route, het brede rechte pad volgen tot T-splitsing bij verhard fietspad.
Bij deze T-splitsing LA, verhard fietspad, wn route, direct daarna RA, breed recht onverhard pad, “Mikboomweg”, wn route.
Voor open plek met heide RA, smal pad door de heide, de wn route wordt verlaten.
Voorbij de open plek het pad met bocht naar rechts verder volgen, direct daarna voor klein boogvormige vennetje, bij 3-sprong rechts aanhouden pad met het vennetje aan linkerhand, vervolgens voorbij informatiepaneel “Landgoed Alverhool” en picknicktafel, bij splitsing links aanhouden, het pad buigt met flauwe bocht naar rechts weg van het ven, iets voorbij deze bocht het pad met bocht naar links verder volgen.
Na ca. 90m, bij 3-sprong RA, direct daarna bij splitsing van smalle paden links aanhouden, iets verder voorbij de flinke eik eveneens links aanhouden, pad met bosperceel met jonge aanplant aan rechterhand.
4.
Bij 4-sprong RD, het pad kruist een breed pad, het smalle bospad aan overzijde van het brede pad inlopen.
Bij 3-sprong links aanhouden, vervolgens bij kruising RD, recht bospad.
Bij kruising met ruiterpad RD, wn route.
Bij kruising met verharde weg en fietspad RD, let op beperkt zicht!!, wn route, het brede pad aan overzijde van het fietspad inlopen.
Bij 5-sprong gescheiden door een metalen afsluitboom LA, kn31 volg 1.
Na ca. 120m RA, smal bospad met rij paaltjes, wn route, iets verder RD, pad aan linkerhand negeren, wn route.
Iets voor ven (Witven) het pad met flauwe bocht naar links verder volgen, pad richting het ven aan rechterhand negeren, wn route.
5.
Pad met bocht naar rechts verder volgen, smal pad aan  linkerhand negeren, wn route, vervolgens t.h.v. bankje bij oever van het ven (Witven) RD, pad aan linkerhand negeren, wn route, het smalle pad pal naast het ven met het ven aan rechterhand volgen.
Voorbij het ven bij 4-sprong rechts aanhouden, de wn route wordt verlaten, direct daarna bij routepaaltje aan linkerhand RD, pad aan linkerhand negeren.
Na ca. 25m, iets voorbij een greppel LA richting een grote eik, voorbij de eik bij T-splitsing RA.
Bij kruising LA, het pad ca. 230m volgen tot pad aan linkerhand met in het pad een routepaaltje met rood (wit bordje met rode driehoek) routepaaltje, zijpad aan rechterhand negeren.
Bij dit pad LA, smal bospad.
Bij T-splitsing RA, pad met aan linkerhand een wn routepaaltje.
Bij kruising RD, wn route, het pad volgen tot kruising.
Bij deze kruising RD, de wn route wordt verlaten, het pad volgen tot T-splitsing (het 3de pad van 3 parallel lopende paden) aan de rand van een groot open gebied met het (Kamerven).
6.
Bij deze T-splitsing LA, het pad door de rand van het open gebied met verderop kn1 volg 50 volgen tot bosrand aan rechterhand.
Voor de bosrand RA, kn50 volg 84, het pad aan rand van de open plek ca. 1,2km volgen tot bocht naar rechts voor bosrand aan lange rechte zijde van de open plek en met een picknicktafel links van deze bocht (dit is de 2de picknicktafel die men links van het pad tegenkomt), onderweg wordt blauwe (witte routebordjes met blauwe driehoek) route gevolgd en na ca. 300m wordt de wn route verlaten.
Voor deze bocht schuin naar links naar het parallel lopend pad links van de picknicktafel lopen, blauwe route.
Iets voorbij de picknicktafel, bij kruising RD, wn en blauwe route.
Bij kruising LA, smaller bospad, wn en blauwe route.
Bij kruising met pad en smal pad RD, blauwe route, de wn route wordt verlaten, het pad met verderop een klein vennetje (Halve Maantje) volgen tot T-splitsing bij breed pad, zijpad negeren, ruim voorbij het vennetje wordt de blauwe route verlaten.
Bij deze T-splitsing LA, breed pad.
7.
Bij kruising RD, na ca. 60m passeert men iets in het bos aan rechterhand een boogvormig vennetje vooral in de zomermaanden staat het vennetje droog, het pad verder volgen tot T-splitsing voorbij een metalen afsluitboom.
Bij deze T-splitsing RA, het brede pad volgen tot pad met metalen afsluitboom aan rechterhand met aan beide zijde een landbouwperceel.
Bij dit pad RA, voorbij de landbouwpercelen en een klein informatiepaneeltje “Schapengracht” volgt het pad een smalle strook heide aan linkerhand met aan de rand een langwerpig ven (Schapengracht).
# Het langwerpig ven de Schapengracht is volgens onderzoek een smeltwatergeul uit de laatste ijstijd.
Voorbij het smalle langwerpige ven, t.h.v. 2de informatiepaneeltje, bij 3-sprong links aanhouden, smal pad door de bosrand.
Aan einde van het pad, bij T-splitsing RA, breed pad.
8.
Na ca. 90m LA, bospad met bordje “Opengesteld”, verderop voor een houten afsluitboom en aan linkerhand een schuurtje buigt het pad naar rechts.
Bij deze 4-sprong RD, breed pad met metalen afsluitboom en bordje “Opengesteld”.
Voor open plek met ven (Kikkerven), bij 4-sprong RD, het brede zandpad met de open plek aan rechterhand volgen tot kruising iets voorbij de open plek.
Bij deze kruising LA richting ven (Wasven), voor het ven buigt het pad naar links met het ven aan rechterhand, voorbij het ven buigt het pad naar links weg van het ven.
#Verderop gaat de wandeltocht langs het Kromven, het Kulkesven en het Langdaalven, de paden rond deze vennen staan volledig blank, als tijdelijke omleiding: Bij kruising RD, kn2 de wn route wordt verlaten, het pad ca. 300m volgen tot kruising met een breed pad. Bij deze kruising LA, het brede pad volgen tot T-splitsing t.h.v. de bosrand. Bij deze T-splitsing RA, het onverharde pad dat verderop overgaat in een verharde weg volgen tot kruising met doorgaande weg. Bij deze kruising RD de weg “Molenven” inlopen richting ingang sportpark, het startpunt.

Bij kruising RA, kn2 volg 3.
Na ca. 100m LA richting open plek met ven (Kromven), voor de open plek buigt het pad iets naar links met het ven aan rechterhand.
Voorbij de open plek met ven, bij T-splitsing LA.
9.
Bij T-splitsing LA, breed pad, direct daarna RA richting open plek, in de open plek buigt het pad voor het ven (Kulkesven) naar links en gaat met een boog om het ven met het ven aan rechterhand, aan overzijde buigt het met flauwe bocht naar links weg van het ven en gaat iets verder door het bos.
Bij T-splitsing RA, het pad volgen tot 4-sprong met een breed pad.
Bij deze 4-sprong RD, rode (wit routebordje met rode driehoek) route.
RD, pad aan rechterhand negeren, pad met open plek met ven (Langdaalven) aan rechterhand, rode route, het pad verder volgen tot kruising.
Bij deze kruising RD, de rode route wordt verlaten, na ca. 150m buigt het pad naar links, voorbij deze bocht het pad verder volgen tot T-splitsing bij verharde weg voor woningen.
Bij deze T-splitsing RA, verharde weg.
Bij kruising RD, de weg “Molenven” inlopen richting ingang sportpark, het startpunt.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf
Wandelnetwerk:
Groen/gele markeringen, kn staat voor een knooppuntpaaltje met nummers voor de richting, wn staat voor netwerk routepaaltje met alleen de richting of met een genummerde richting.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

Sportvereniging Stiphout-Vooruit, Molenven 7, 5708 DW te Helmond. Plan Route

Met de auto

Parkeren kan op het parkeerterrein bij het sportpark aan de weg Molenven, bereikbaar via Gerwenseweg of de Stiphoutse Dreef.

Openbaar vervoer

Bushalte Kerk Stiphout, Helmond (wijk Stiphout), op ruim 1km van het startpunt.

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (13)

Ven De Meer Adrie: Ven De Meer
Ven in de Papenvoortse Heide Adrie: Ven in de Papenvoortse Heide
Klein boogvormig vennetje in de Papenvoortse Heide Adrie: Klein boogvormig vennetje in de Papenvoortse Heide
Het Witven Adrie: Het Witven
Het Kamerven Adrie: Het Kamerven
Het Halve Maantje Adrie: Het Halve Maantje
Sinds 2000 verdwenen van de topografische kaarten Adrie: Sinds 2000 verdwenen van de topografische kaarten
De Schapengracht Adrie: De Schapengracht
Het Kikkerven na een droge zomer Adrie: Het Kikkerven na een droge zomer
Het Wasven Adrie: Het Wasven
Het Kromven ook wel Eiven genoemd Adrie: Het Kromven ook wel Eiven genoemd
Het Kulkesven na een droge zomer Adrie: Het Kulkesven na een droge zomer
Het Langdaalven Adrie: Het Langdaalven

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart de-twaalf-vennekes-tocht.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

Op enige afstand bij de kerk in wijk StiphoutErvaringen van wandelaars (24)

 1. Adrie 2 februari 2024 om 13:46

  In de Stiphoutse Bossen zijn diverse paden opgeheven. De paden langs het De Meer, het Kromven, het Kulkesven en het Langdaalven staan volledig onderwater. De wandeltocht is aangepast wat betreft de opgeheven paden. En voor de paden rond de vier vennen zijn tijdelijke omleidingen in de routebeschrijving opgenomen zie ook de oranje lijn op de Google Maps kaart. Veel wandelplezier!

  Reageren
 2. Mark 29 oktober 2023 om 13:28

  Vandaag met zonnig weer en een stevige wind, voor de tweede keer deze mooie tocht langs de Stiphoutse bosvennetjes gelopen. De Stiphoutse Bossen zijn een prachtig wandelgebied. Zeker nu het zich in herfstkleuren vertoont. Ondanks de vele regen van de afgelopen dagen, zijn de meeste paden goed begaanbaar. Voordeel van de vele regen is wel dat er weer voldoende water in de vennen staat.
  Routebeschrijving is actueel.

  Reageren
  1. Mark 16 januari 2024 om 16:12

   Vandaag met fantastisch winterweer een heerlijke wandeling door de besneeuwde Stiphoutse Bossen gemaakt. Daarbij geconstateerd dat de twaalf-vennekes tocht nu niet volgens de routebeschrijving gelopen kan worden. De meeste vennen zijn door de vele regenval buiten hun oevers getreden waarbij paden onder water zijn komen staan. Ook enkele andere paden staan onder water en wel zodanig dat ze niet te passeren zijn. Ook omdat diverse bospercelen volledig onder water staan. Dat wordt dus wachten tot het voorjaar om deze mooie tocht weer te kunnen lopen.

 3. Adrie 29 juni 2023 om 19:47

  Vandaag 29 juni 2023 de wandeltocht gecontroleerd. Op wat kleine veranderingen in de extra herkenningspunten geen andere veranderingen gezien. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 4. Mark 11 december 2021 om 16:41

  Vanuit mijn achtertuin deze mooie route gelopen. Bekend terrein, maar leuk om te doen. De stiphoutse bossen zijn een mooi wandelgebied. Tip! hou je van een rustige wandeling, ga dan buiten het weekend om. In het weekeinde kan het op sommige plekken erg druk zijn met mountainbikers en wandelaars met loslopende honden.
  Foto is het Kamerven

  Reageren
 5. Marij Verhoeven 26 november 2021 om 15:43

  Mooie afwisselende tocht en inderdaad ik heb twaalf vennekes gefotografeerd.

  Reageren
 6. Anita P 30 oktober 2021 om 13:51

  Vandaag deze prachtige herfstwandeling gemaakt. De moeite waard!

  Reageren
 7. Adrie 23 oktober 2021 om 18:06

  Vandaag 23 oktober 2021 de wandelroute gecontroleerd. Er was een nieuw pad ontstaan en op twee plaatsen een knooppuntnummer gewijzigd. Ook de wandelroute iets gewijzigd, het Kulkesven wordt via een ander punt benaderd waardoor men een mooier zicht heeft op het ven. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 8. Jolanda van Kasteren 11 februari 2021 om 10:04

  Gisteren de tocht in een prachtig sneeuw landschap gewandeld middels de gps. Het was werkelijk een prachtige tocht

  Reageren
 9. Lara Loopt 18 januari 2021 om 10:27

  Mooie tocht weer. Met uitsluitend bossen en heideveldjes en uiteraard vennekes. Al stond er weinig tot geen water meer in. Geen horeca, dus zelf even een thermoskannetje meenemen.

  Reageren
 10. Jo Smeets. 19 november 2020 om 08:29

  Route gelopen. Echt de moeite waard. Veel afwisseling en bankjes om lekker te zitten. Ik loop alle routes met gps dus verdwalen lukt mij niet :).

  Reageren
 11. Petra Bartels 8 november 2020 om 14:45

  Hallo Adrie,
  Gisteren deze mooie tocht gelopen. Je routebeschrijvingen vinden we meestal erg duidelijk. Alleen deze keer zijn we even verkeerd gelopen omdat ons inziens iets niet heel erg duidelijk beschreven stond. Daarom dan ook dit mailtje.
  Bij ons ging het mis bij punt 5. Bijna aan het einde van dit punt heb je het over een picknicktafel links van deze bocht. Vervolgens zeg je voor deze bocht schuin naar links naar het parallel lopend pad links van de picknicktafel lopen. Genoemde tekst vonden we niet zo duidelijk. In dat gedeelte staan 2 picknicktafels. Je bedoeld dat je na de 1e picknicktafel gewoon je weg moet vervolgen. Vervolgens kom je een 2e picknicktafel tegen en dan moet je naar het parallel lopend pad links van de picknicktafel lopen. Tussentijds staat er wel dat onderweg de wb route gevolgd wordt en nog iets over 300 meter maar op 1 of andere manier zijn we toch fout gelopen. Misschien helpt het anderen als je iets toevoegt over het feit dat er 2 tafels zijn en dat je na de 1e tafel gewoon het pad moet blijven volgen tot aan de 2e tafel.
  Groetjes weer en bedankt voor de mooie route.
  Petra

  Reageren
  1. Adrie 8 november 2020 om 15:30

   Petra bedankt voor het verbetervoorstel! Het klopt dat men links van het pad twee picknicktafels tegenkomt beide zijn nu vermeld. Vermoedelijk is de derde aanwijzing die in deze zin staat ook niet duidelijk geweest er staat: “volgen tot bocht naar rechts voor bosrand aan lange zijde van de open plek”. Er is maar een zijde van deze open plek die nagenoeg recht is, deze zin heb ik gewijzigd in “volgen tot bocht naar rechts voor bosrand aan lange rechte zijde van de open plek”.

 12. Adrie 26 juni 2020 om 13:08

  Vandaag 26 juni 2020 de wandelroute gecontroleerd met extra aandacht voor het laatste deel van punt 3, zie reactie van Henk en Petra. Geen veranderingen op dat punt gezien, wel de routebeschrijving iets gewijzigd door de smalle paden iets specifieker te beschrijven hopelijk dat het daardoor wat duidelijker is. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 13. Petra 23 juni 2020 om 15:51

  Hallo,
  Vandaag deze route gelopen, prachtige route, mooie vennen en natuur, veel bossen! Alleen bij het einde van punt 3 “Na ca 100mtr, bij 3-sprong RA ……enz, zijn we tot 2 keer toe terug gelopen naar dat punt maar de eerste splitsing links aanhouden konden we niet vinden…Uiteindelijk met navigatie stuk gelopen waarna we de route weer konden oppikken! Gr Henk en Petra

  Reageren
  1. Adrie 23 juni 2020 om 17:12

   Petra en Henk bedankt voor het melden! Het is een lastig punt met enkele smalle wat rommelige paden. Binnenkort ga ik kijken of er wat te verbeteren valt aan de routebeschrijving.

 14. Hanneke 19 juni 2020 om 10:36

  Beste Adrie,

  Tijdens het lopen van deze route waren wij de route ‘kwijtgeraakt’. Misschien lag het aan onszelf en hebben we iets over het hoofd gezien, gezien dat anderen die deze toch recent hebben gelopen er geen problemen mee hadden, maar we kwamen er niet uit. Dit was aan het einde van nummer 1 : ‘Voorbij het ven rechts aanhouden, wn en wg route, het pad verder volgen tot 4-sprong’. Wij zijn het ven bij wijze van spreken ‘overgestoken’, dus direct tegenover waar je het pad rondom het ven opkomt, zijn wij er ook weer af gegaan. Het was ook mogelijk om het pad wat verder te volgen, zodat je ongeveer 2/3 rond loopt voor je van het pad af gaat. Is dit dan de bedoeling? Want waar wij uitkwamen leek het meer op een 3-sprong i.p.v. een 4 sprong. Ook als wij hierna het volgende punt volgden (RA) kwamen wij niet meer op de route terecht. Gelukkig ken ik de bossen zelf ook best goed en hebben wij toch een mooie wandeling gehad.

  Groeten van Hanneke

  Reageren
  1. Adrie 19 juni 2020 om 13:05

   Beste Hanneke,
   Een belangrijk iets, de extra herkenningspunten in dit geval routebordjes hebben jullie over het hoofd gezien. In dat deel van de tocht wordt zowel de groen-gele wandelnetwerk bordjes als de wit-groene bordjes gevolgd. Zelfs als jullie het ven voor 2/3 rond zijn geweest en bij de 3-sprong RA zijn gegaan zouden jullie iets verder de bordjes gezien moeten hebben om vandaar de route verder te vervolgen. In het eerste deel van de tocht wordt de wit-groene route gevolgd tot de 3de regel van punt 2 en het wandelnetwerk tot laatste regel van punt 2. In betreffende zin heb ik nu ook de afstand vermeld en dat men het ven voor 1/3 deel rond is geweest.

 15. Margriet 12 april 2020 om 20:46

  Vandaag, 12 april, deze mooie route gelopen met daarbij prachtig weer. Leuk om al die vennetjes te ontdekken! We hebben genoten

  Reageren
 16. Arnold Schweren 12 april 2020 om 14:39

  Het is een soort ‘zoektocht’ naar de 11 vennetjes, en gewoon fijn om te doen. Mooie plekjes, we waren er op 1e Paasdag, best wel druk overal. Maar vooral gewoon een mooie wandeling in een mooi bosgebied tussen Helmond en Nuenen.
  M vr gr Arnold & Hilde

  Reageren
  1. Adrie 13 april 2020 om 06:01

   Arnold & Hilde bedankt voor de reactie! Het zijn er toch echt 12.

 17. Erna Poulussen 12 april 2020 om 13:26

  Vanochtend in alle vroegte deze tocht gelopen met GPS
  Prachtige route!
  Dank daarvoor
  Erna en Peter

  Reageren
 18. Martin (Ti.) en Ineke 7 april 2020 om 20:59

  Deze nieuwe wandeling meteen bij de eerste gelegenheid (dinsdagochtend) opgepakt. Perfect te wandelen met de GPS, (we kunnen dus over de routebeschrijving zelf geen oordeel geven). Zeer afwisselend, nauwelijks asfalt. En niet te vergeten, heerlijk bankje precies halverwege voor de koffie, daar zouden we uren kunnen blijven zitten genieten van de zon en het uitzicht.
  12 vennetjes gevonden (en vastgelegd op de GPS). Dank voor deze mooie route!
  Misschien een idee om de coordinaten van de venntjes op te nemen in het GPX bestand?

  Reageren
  1. Adrie 8 april 2020 om 06:20

   Martin (Ti.) en Ineke bedankt voor de reactie! Ik heb overwogen de coördinaten van de vennetjes op te nemen in het GPX bestand uiteindelijk niet gedaan. Tijdens de wandeltocht zal men al zoekend meer oog hebben voor het bosgebied waardoor men loopt.

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)