De stuwwal-route, Plasmolen te Limburg

20 km Wandelroute De stuwwal-route, te Plasmolen

Wandeltocht door het natuurgebied de Sint-Jansberg en over de Mookerheide. De Sint-Jansberg is een landgoed met beboste hellingen, akkers en weilanden. De landbouwgronden worden doorsneden door holle wegen. Het bosgedeelte bestaat uit fraaie oude loofbossen en naaldbossen. Sint-Jansberg is niet alleen een fraai natuurgebied, er liggen ook sporen uit een ver verleden. Onder de grond bevinden zich waardevolle resten van een Romeinse villa van bijna 2000 jaar oud. Bovengronds geven lage muurtjes de grondcontouren weer. Een kunstwerk van buizen is een driedimensionale weergave van het oorspronkelijke hoofdgebouw. De Mookerheide ligt op een uitloper van de Nijmeegse stuwwal en kent forse hoogteverschillen. Hierdoor heeft u op sommige punten prachtige vergezichten over de Maas. Tijdens de wandeltocht komt men nog een aantal andere bezienswaardigheden tegen zoals de restanten van een voormalig landhuis. In de tweede wereldoorlog is dit landhuis vernield en waarvan nu nog slechts de fundamentresten. Vlakbij ligt een voormalige ijskelder. Deze biedt nu ruimte aan verschillende soorten vleermuizen. Verder komt men langs een jachtslot De Mookerheide gebouwd in 1904 . Eveneens worden er twee schansen aangedaan, de eerste de Heumense schans is vermoedelijk uit de tweede helft van de zeventiende eeuw gebouwd. De schans is gebouwd in de vorm van een vijfpuntige ster met een doorsnede van 50 meter. De tweede schans de Mookerschans en is uit dezelfde periode gebouwd als een vierkant en heeft een omvang van ongeveer 70 bij 70 meter. Als laatste komt men langs een oude watermolen de bovenste Plasmolen, deze molen stamt uit 1725. Om de Bovenste Plasmolen van water te voorzien, heeft men enkele eeuwen geleden het water via een kanaaltje parallel aan de helling naar de Molen geleid. Het water van de helbeek komt via de Molenvijver in het midden van het waterrad uit. 91% van deze wandeltocht is onverhard.

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers, op: 18-3-2012, laatst bijgewerkt op: 4-9-2020

Routebeschrijving

Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
1.
Kijkend naar de horecagelegen aan het parkeerterrein, het parkeerterrein aan de linkerzijde verlaten, na verlaten van het parkeerterrein RA, de weg volgen tot T-splitsing bij doorgaande weg.
Bij deze T-splitsing RA, fietspad aan overzijde van de doorgaande weg volgen, “Rijksweg”, let op drukke weg!!, het fietspad volgen tot bushalte aan linkerzijde van de doorgaande weg.
Iets voorbij deze bushalte LA, grindpad met NM bord “St Jansberg”, “St Maartensweg”.
Bij 4-sprong met waterbron RA door houten voetgangerssluis, grindpad met smal beekje “Helbeek” aan linkerhand, w-NM route.
# Voor bezichtiging van de driedimensionale weergave van het Romeinse hoofdgebouw, hier even RD de helling oplopen, zie bordje Romeinse villa. Om vervolgens weer terug te keren tot dit punt.
Voorbij houten voetgangerssluis, bij 3-sprong met aan linkerhand een houten vlonder RA, vervolgens na ca. 40m bij 4-sprong RD, b-NM “Landgoed route”, het pad loopt parallel met een iets lager gelegen pad aan rechterhand, verderop komen beide paden samen, bij samenkomst met lager gelegen pad RD, b-NM route.
2.
Bij 4-sprong met in het pad aan rechterhand een bankje LA, stijgend pad met enkele traptreden inlopen, pad met waterbekken aan rechterhand, de b-NM route wordt verlaten.
Bij 4-sprong met aan rechterhand aarden dam RD, men passeert aan rechterhand 2de waterbekken.
Voorbij laagte met waterbekken, bij 3-sprong iets links aanhouden, het pad stijgt licht, het pad volgen tot kruising, ruim voor deze kruising passeert men aan rechterhand het restant van een tuinmuur.
# De tuinmuur is restant van een voormalig landhuis. In de tweede wereldoorlog is dit landhuis vernield, wat resteert zijn de fundamenten en de tuinmuur.
Bij deze kruising RA, licht stijgend pad.
Bij T-splitsing LA, pad door de bosrand, men volgt weer de b-NM route.
# Na ca. 50m passeert men aan linkerhand pad naar een ijskelder, na restauratie in gebruik als vleermuizen verblijf.
Bij 5-sprong 2de pad aan linkerhand volgen, b-NM route.
3.
Voorbij houten afrastering langs een diep dal, bij 3-sprong rechts aanhouden, de b-NM route wordt verlaten, stijgend pad, vervolgens op hoogste punt RD, pad aan linkerhand negeren.
Voorbij boomstam als afsluitboom, bij 3-sprong rechts aanhouden, het pad stijgt weer.
Bij 4-sprong met ANWB paddenstoel 21689/001 RD, “St. Maartensweg”, het pad volgen tot T-splitsing, zijpaden aan linkerhand negeren, na ca. 100m passeert men een perceel grasland aan linkerhand en iets voorbij een bocht naar links volgt het pad aan linkerhand de bosrand.
Bij deze T-splitsing RA richting rand van het bosgebied.
Ruim na verlaten van het bos, bij T-splitsing LA, pad met landbouwgebied aan rechterhand, het pad ca. 1,2km volgen tot 3-sprong voor bosrand en aan linkerhand een woning, zijpaden negeren, ruim voor deze 3-sprong passeert men in een flauwe bocht naar rechts zwerfstenen met een informatiepaneeltje.
# De zwerfstenen komen uit verschillende delen van Europa, afhankelijk van hun ontstaanswijze liggen er zowel noordelijke als zuidelijk zwerfstenen.
4.
Bij deze 3-sprong RA, pad met bosrand aan linkerhand, “Zandbaon”.
Voorbij informatiepaneel RD, pad langs bosrand aan linkerhand negeren.
Na ca. 450m LA richting bosgebied, “Kapitein Arie Bestebreurtjepad”.
Bij bosrand RD, pad aan linkerhand negeren, SBB bordje “Groesbeekse bos”, direct daarna bij kruising eveneens RD, smal pad door grasland volgen.
Aan overzijde van het grasland, bij T-splitsing LA, smal pad met bosrand aan rechterhand.
Na ca. 70m RA, smal bospad.
RD, pad aan linkerhand negeren, direct daarna bij 4-sprong RD.
Bij kruising met brede laan RD, het pad volgen tot kruising voor smal deel dichtgegroeid pad.
Bij deze kruising LA.
Voor houten afsluitboom met rechts daarvan een kapelletje, bij kruising RA, het pad volgen tot 5-sprong bij doorgaande weg met ANWB paddenstoel 24757 en aan linkerhand horecagelegenheid Herberg ‘t Zwaantje.
5.
Bij deze 5-sprong RD, de doodlopend weg aan overzijde van de doorgaande weg inlopen, g-NM route, de weg volgen tot poel aan linkerhand, iets voorbij woning nr.10.
# Tegenover deze herberg staat een oude waterput, De Alde put, uit 1913, diep 57m en gerestaureerd in 1996. De poel verderop is een voormalige leemgroeve De Biessael.
Voorbij deze poel LA, grindpad met NM bord “Mookerheide”, g-NM route.
Ca. 50m voorbij smal bosperceel het pad met bocht naar rechts verder volgen, smal pad aan linkerhand negeren, g-NM route.
RD, pad langs bosrand aan linkerhand negeren, g-NM route, men loopt een bosgebied in dat ingericht is als natuurbegraafplaats, iets verder t.h.v. informatiepaneel gaat het pad over in een breed grindpad, het grindpad volgen tot 3de kruising voorbij de grote open plek aan rechterhand.
Bij deze kruising LA, “Heidelaan”, g-NM route, het pad ca. 300m volgen tot 2de grindpad aan rechterhand, grindpad met g-NM routepaaltje.
6.
Bij dit grindpad RA, g-NM route, het grindpad buigt met flauwe bocht naar rechts, het grindpad verder volgen tot kruising met verharde weg met aan linkerhand een parkeerterrein, zijpaden bij twee kruisingen en zijpad negeren.
Bij deze kruising LA, verharde weg,  direct daarna rechts aanhouden, langs voorzijde van het jachtslot Mokerheide, de g-NM route wordt verlaten.
# Jachtslot Mookerheide is in 1904 gebouwd.
Iets voorbij het jachtslot scherp LA, breed grindpad, men loopt weer terug naar het jachtslot.
T.h.v. het jachtslot RA, direct daarna rechts aanhouden, grindpad, iets verder passeert men aan rechterhand vijver “Léau d’Armour”, verderop voor schuur “Scottish Barn” buigt het grindpad naar links.
Bij Y-splitsing RA, vervolgens bij 4-sprong RD, g-NM route.
7.
Bij T-splitsing LA, g-NM “Twee schansen” route, direct daarna rechts aanhouden richting houten hek met klaphek, verderop ruim voorbij het klaphek gaat het pad door heidegebied, ruim voorbij de schans pad met traptreden.
# De Heumense schans is vermoedelijk uit de tweede helft van de zeventiende eeuw gebouwd.
Voorbij klaphek, bij T-splitsing LA, g-NM route, vervolgens na ca. 70m RA, g-NM route.
RD, pad aan rechterhand negeren, g-NM route.
Bij Y-splitsing RA, g-NM route, vervolgens na. ca. 50m RD, pad aan linkerhand negeren, g-NM route.
RD, pad aan linkerhand negeren, g-NM route, het pad buigt met flauwe bocht naar links, vervolgens voor heidegebied LA, g-NM route, pad met bosrand aan linkerhand, na ca. 40m buigt het pad langs de bosrand met flauwe bocht naar links.
Ca. 60m voorbij deze bocht rechts aanhouden richting uitkijktoren, g-NM route, verderop passeert men houten vlonder.
# De Mookerschans vermoedelijk ook uit de tweede helft van de zeventiende eeuw is gebouwd als een vierkant en heeft een omvang van ongeveer 70 bij 70 meter.
8.
T.h.v. uitkijktoren, bij 4-sprong RD, de g-NM route wordt verlaten, voorbij de uitkijktoren pad met bosrand aan linkerhand, vervolgens het pad volgen tot T-splitsing voorbij het heidegebiedje.
Bij deze T-splitsing LA, stevig dalend pad.
Voorbij houten afsluitboom, bij 3-sprong links aanhouden, dalend grindpad, direct daarna bij 3-sprong scherp LA, pad met NM bordje “Mookerheide” en houten afsluitboom.
Bij 3-sprong rechts aanhouden, men volgt weer de g-NM route, het pad volgen tot kruising, zijpad negeren.
Bij deze kruising RA, g-NM route, eveneens wat breder pad.
Bij T-splitsing LA, g-NM route.
Bij kruising RD, g-NM route.
In laagte RD, pad aan linkerhand negeren, de g-NM route wordt verlaten.
Bij T-splitsing RA richting rand bosgebied.
9.
Bij kruising met doorgaande weg RD, “Hendrik van Nassaulaan 1 t/m 29”, verharde weg.
Voorbij landbouwperceel, bij kruising RA, grindpad, “Avilaweg”.
Voorbij bosperceel LA, smal pad met bosrand aan linkerhand, iets verder buigt het pad naar rechts en gaat door de bosrand.
Bij T-splitsing LA, direct daarna bij 3-sprong links aanhouden, G-R route.
Bij kruising RD, G-R route, het dalend pad verder volgen.
Na daling, bij T-splitsing RA, vervolgens na ca. 40m LA, G-R route, stijgend pad, let op dit pad is tevens een ATB!, verderop voor parkeerterreintje buigt het pad met flauwe bocht naar rechts.
Direct na deze bocht RD, pad aan rechterhand negeren.
Voorbij het parkeerterreintje rechts aanhouden, r-NM route.
Bij 6-sprong gescheiden door houten afsluitboom 2de pad aan rechterhand volgen, r-NM route.
10.
Iets voorbij klaphek, bij 3-sprong rechts aanhouden, r-NM route, het pad buigt naar rechts met heidegebied aan linkerhand, het pad ca. 400m verder volgen tot dalend pad aan linkerhand, klaphek aan rechterhand negeren.
Bij dit pad LA, het dalend pad door heidegebied inlopen, r-NM route.
Na ca. 80m RA, smal licht dalend pad door dalletje, r-NM route.
In bebost deel, bij 3-sprong voor afrastering LA, stijgend pad, r-NM route, het pad buigt naar links en volgt afrastering, verderop na ca. 300m buigt het pad naar links weg van de afrastering, r-NM route.
Bij 3-sprong rechts aanhouden, r-NM route, verderop passeert men een bankje bij een eik met mooi uitzicht.
Voor bosrand met kleine witte woning, direct na bocht naar links RA door klaphek, de r-NM route wordt verlaten, iets voorbij het klaphek links aanhouden, direct daarna bij Y-splitsing eveneens links aanhouden, p-NM route.
11.
RD stijgend pad aan rechterhand negeren, p-NM route.
Na ca. 250m rechts aanhouden, p-NM route, het licht stijgend pad buigt met flauwe bocht naar rechts.
Bij splitsing rechts aanhouden, direct daarna bij Y-splitsing RA, verharde weg, p-NM route.
Na ca. 50m, bij 3-sprong LA, grindpad, p-NM route, let op! verderop voorbij inrit woning nr.10 buigt het pad iets naar links, p-NM route, het pad (inrit) naar de iets naar achtergelegen woning aan rechterhand negeren.
Voor bosrand, bij T-splitsing RA, de p-NM route wordt verlaten, het pad met bosrand aan linkerhand volgen tot flauwe bocht naar rechts, bijna aan einde van de graslanden.
Voor deze bocht LA, stijgend pad, direct daarna bij splitsing links aanhouden.
Op heuvelrug, bij 4-sprong RD.
12.
Voor dal met houten afrastering, bij 3-sprong LA.
Bij splitsing rechts aanhouden richting aarden dam, vervolgens voorbij de aarden dam, bij 3-sprong rechts aanhouden.
RD, stijgend pad aan linkerhand negeren, w-NM route, verderop buigt het pad met ruime bocht naar rechts.
Bij  T-splitsing RA, w-NM route, het pad volgen tot T-splitsing bij doorgaande weg, zijpaden negeren.
# Verderop passeert men aan rechterhand watermolen de bovenste Plasmolen met muurankerjaartal 1725. De exacte ouderdom van de Bovenste Plasmolen is onbekend, maar mogelijk deed hij al in de vijftiende eeuw dienst.
Bij deze T-splitsing RA, fietspad langs doorgaande weg volgen, vervolgens het fietspad volgen tot zijweg aan linkerhand.
Bij deze zijweg LA, “Witteweg”, let op drukke weg!!, de weg volgen tot het parkeerterrein aan linkerhand, het startpunt.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf
NM = Natuurmonumenten
SBB = Staatsbosheer
b-NM, g-NM, p-NM, r-NM en w-NM = zijn NM routepaaltjes met respectievelijk blauwe, gele, paarse, rode en witte pijlen voor richting aanduiding.
G-R = streekpad met geel – rode routemarkeringen.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

Parkeerterrein aan de Muldershofweg, zijweg van de Witteweg, 6586 AD te Plasmolen. Plan Route

Met de auto

Parkeren kan op het grote parkeerterrein aan de Witteberg.

Openbaar vervoer

Met de bus: Bushalte Swaere Noodt, Plasmolen. Aanlooproute: met de rug naar de horecagelegenheden LA vertrekken, fietspad volgen. Start bij punt 1. 2de regel.
Met de trein: Station Mook-Molenhoek. Aanlooproute: aan zijde van het heidegebied het perron aan linkerzijde verlaten, vervolgens de "Twee schansen route" volgen. Voor afrastering links aanhouden. Na ca. 50m RA via trap van houten balken helling oplopen. Boven aangekomen RD pad aan linkerhand negeren, direct daarna rechts aanhouden richting houten hek met klaphek, g-NM route, ruim voorbij het klaphek pad het door heidegebied volgen. Start bij punt 7. 2de regel.

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (9)

Bewoners in het Zevendal Adrie: Bewoners in het Zevendal
St. Jansberg, langs het pad de helbeek Adrie: St. Jansberg, langs het pad de helbeek
Tuinmuur van het in WOII vernielde landhuis Adrie: Tuinmuur van het in WOII vernielde landhuis
De Alde Put Adrie: De Alde Put
Jachtslot Mookerheide Adrie: Jachtslot Mookerheide
Trap naar heidegebied met de Heumense Schans Adrie: Trap naar heidegebied met de Heumense Schans
De Mookerheide Adrie: De Mookerheide
De Bovenste Plasmolen Adrie: De Bovenste Plasmolen

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart de-stuwwal-route.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

In de plaats PlasmolenHerberg Restaurant 't Zwaantje

Groesbeekseweg 106
6585 KH Mook
Bezoek website

Ervaringen van wandelaars (18)

 1. Wiljan 27 september 2020 om 20:24

  Prachtige pittige route, gemakkelijk parkeren, en leuke pauzeplek halverwege.
  GPS track gevolgd zonder problemen.

  Reageren
 2. Adrie 4 september 2020 om 11:38

  30 augustus 2020 de wandelroute gecontroleerd. Inmiddels is de de natuurbegraafplaats in de omgeving van het jachtslot ingericht. Het jachtslot ondergaat grote onderhoudswerkzaamheden, als alles volgens de planning verloopt verdwijnt het wit en maakt plaats voor oud roze, de originele kleur. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 3. Adrie 21 april 2018 om 15:02

  Gisteren 20 april 2018 op een zomerse lentedag de wandelroute gecontroleerd. Wat kleine veranderingen in de extra herkenningspunten klopte de routebeschrijving. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 4. Theo Wilbers en Huub Dieteren 16 december 2016

  Wij hebben 15 december 2016 deze route gelopen.
  Het is een prachtige, afwisselende route die geen enkel moment verveelt. Een echte aanrader.

  Reageren
 5. Jo Heylen 26 oktober 2016

  Wij hebben deze uitstekende route gelopen op maandag 24 oktober 2016.
  Wij hebben gebruik gemaakt van onze GPS en is perfect te volgen.
  Deze route komt met stip binnen in onze TOP 5 aller tijden !!!
  Bedankt Adrie voor deze supermooie route.

  Reageren
 6. meranda ackerman 18 oktober 2016

  Punt 12, laatste zin: Bij kruising met doorgaande weg RA, moet zijn : Bij kruising met doorgaande weg RD….

  Een prachtige route!

  Reageren
  1. Adrie 18 oktober 2016 om 11:59

   Inderdaad het moet RD zijn, bij het aanpassen van de route is een foutje in de routebeschrijving geslopen. De routebeschrijving is aangepast. Meranda Ackerman bedankt voor het melden!

 7. Adrie 5 juli 2016

  De wandelroute op 4 juli 2016 gecontroleerd. Een kleine wijziging doorgevoerd, een pad dat door Natuurmonumenten als verbindingspad diende tussen twee tochten van Natuurmonumenten is uit de route gehaald. De routepaaltjes bij het pad waren verdwenen en het pad zelf was bijna dichtgegroeid. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 8. Jeroen en Marianne bax 13 mei 2015

  Vandaag deze schitterende en afwisselende route gelopen. Route klopt helemaal, bedankt Adrie voor weer een mooie wandeldag.

  Jeroen en Marianne Bax

  Reageren
 9. Lennard 29 november 2014

  Vandaag heb ik deze mooie en afwisselende route nog eens gelopen en tevens gecontroleerd. Het waaide af en toe redelijk stevig, maar een waterig zonnetje maakte dat weer goed en van de wind had je weinig in de bossen.

  Ook vermeldenswaardig: de oude uitkijktoren bij de Mookerschans is vervangen door een nieuwe die hoger is en daardoor een beter uitzicht over de omgeving geeft.

  De route is op een paar punten aangepast zodat hij weer helemaal actueel is. Veel wandelplezier!

  Reageren
 10. Johanna 30 augustus 2014

  Weer een prachtige wandelroute van Adrie. Met veel afwisseling. We hebben genoten. Bedankt Adrie. Ga zo door.
  Groeten en voor iedereen veel wandelplezier.

  Reageren
 11. Rene en Soca (hond) 1 februari 2014

  Bij werkelijk schitterend weer deze route gelopen. Foutloos gelopen en genoten van alle bezienswaardigheden. Ongeveer 20 km lang met hier en daar flinke kuitenbijters. Mooie route voor nog eens te lopen in het naseizoen! Complimenten aan de maker!

  Reageren
 12. Ria & Nils 25 november 2013

  Wij hebben in oktober deze route gelopen op een regenachtige dag. Het weer deed niets af an de route! geweldig mooie route, ook voor de hond.

  Reageren
 13. Wim en Marga 31 mei 2012

  Afgelopen weekend deze route gelopen met warm weer. Prachtige route en doordat deze ook voor een groot deel door of langs bossen gaat prima te doen met warm weer. Route beschrijving was prima te volgen. Toch nog even één puntje. Het zou makkelijker zijn als er voor iedere zin een nummer staat dan is het makkelijker terug te vinden op het geprinten formulier als je een aantal dezelfde regels achter elkaar hebt. Eventueel zouden deze nummer dan ook op de platte grond gezet kunnen worden (of een deel daarvan) zodat je op de plattegrond ook ziet waar je bent. Hartelijk dank voor de mooie route.

  Reageren
 14. Pieter 8 mei 2012 om 14:01

  Afgelopen weekend deze route gelopen, het is een mooie afwisselende route met af en toe een klimmetje maar voor iedereen goed te doen.
  Hij is goed beschreven maar ik denk op sommige punten iets te vaag.

  Foto’s volgorde van links naar rechts en van boven naar beneden: bewoner Mookerheide, de Bovenste Plasmolen, de Alde Put 1913, de Helbeek met wandelpad, de Heumense schans, de Mookerschans, een van de vennetjes, waterbron en toegang tot Heumense schans.

  Reageren
  1. Adrie 9 mei 2012 om 16:54

   Pieter bedankt voor je reactie! De ontvangen verbetervoorstellen zijn in de routebeschrijving opgenomen.

 15. Lennard 18 maart 2012

  Gisteren deze prachtige wandeling gelopen bij overwegend prima wandelweer.

  Voor mij was vrijwel de hele route bekend van diverse andere wandelingen en kwam me daardoor enigszins voor als een "samenvatting" hiervan. Pluspunt: het zijn m.i. de mooiere stukken die in deze wandeling bijeenkomen.
  Mensen die hier nog niet bekend zijn wil ik dan ook aanraden om deze route als eerste te lopen.

  In de route vond ik één foutje:
  Punt 1, 3e zin. de Helbeek ligt op de linkerhand i.p.v. rechterhand nadat met RA is gegaan.

  Dan nog een tip:
  Bij punt 6, op twee en op één na laatste zinnen:
  "RD, pad op rechterhand negeren, de rode NM route wordt tijdelijk verlaten.
  RD, pad op rechterhand negeren, de rode NM route wordt weer gevolgd."

  Het is de moeite waard om wèl de rode NM route te blijven volgen. Dit is een leuker stukje dan recht over de hei. Maakt wandeling ca. 500 m langer.

  Hiervoor bovenstaande twee zinnen vervangen door:
  "RA, smal heidepad door dalletje, rode NM route.
  In bossig deel ruim voor hek LA omhoog, rode NM route.
  Pad buigt naar links richting de hei.
  RA, rode NM route."

  Reageren
  1. Adrie 18 maart 2012 om 12:34

   Het foutje is gecorrigeerd. Tijdens het samenstellen van deze route had ik al getwijfeld bij de keuze rechtdoor over de heide of rechtsaf door het dalletje waardoor de route een stukje langer wordt. Vooral het deel door het dalletje is een mooi stukje, de tip is dan ook de route verwerkt, tevens is de kaart hierop aangepast. Lennard bedankt voor je reactie!

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)