De Ruiten Aa en de Sellinger Bossen, Jipsinghuizen te Groningen

14 km Wandelroute De Ruiten Aa en de Sellinger Bossen, te Jipsinghuizen

Deze wandeling start bij Hotel de Waalehof in Jipsinghuizen en gaat door de Breedwisch en het bos naar het Theater van de Natuur in Sellingen. De terugweg gaat voornamelijk over paden langs de Ruiten Aa, de levensader van Westerwolde, die bij Ter Apel uit Drenthe de provincie binnenkomt. Daar heet de rivier nog de Runde. In de Ter Apeler bossen is het de Bosbeek en daarna slingert de rivier zo’n 30 km. naar het noorden om bij Wedde uit te monden in de Westerwoldse Aa , die vervolgens bij Nieuweschans uitmondt in de Dollard. De rivier heeft haar oude meanders weer terug en er zijn overal vistrappen aangebracht. De wandelaar hoort daar het water stromen en de vissen kunnen de rivier op- en afzwemmen. Dit is goed voor de visstand in de Waddenzee. Het werk is begonnen bij Sellingen. Het Theater van de Natuur herinnert daaraan. In de bossen zijn nogal wat vennen en heideveldjes. De Breedwisch is een 112 ha. groot begrazingsgebied, waar je overal kunt lopen, weliswaar zonder hond. 88% van deze wandeltocht is onverhard.
Geïnteresseerd in de omgeving? Bezoek de VBT ( Vereniging Bevordering Toerisme ).

Opgesteld door: Margriet en Gijs Smeets, op: 23-1-2021, laatst bijgewerkt op: 1-11-2021

Routebeschrijving

Advies : print of download de topografische kaart om de richting te kunnen bepalen door de Breedwisch punt 6 t/m 8 en langs de Hankampesch, punt 44 t/m 47. Dit zijn gebieden waar geen echte paden zijn, maar die wel goed begaanbaar zijn.

Soms zijn er merktekens vermeld. De merktekens dienen slechts als extra herkenningspunt. Soms verandert er weleens iets.
kn. = wandelknooppuntpaaltje met een cijfer.

 1. Steek van af de parkeerplaats voor Hotel de Waalehof de weg over en ga RA richting de benzinepomp.
 2. Steek voorbij de benzinepomp de straat over, ga heel even naar links en dan naar rechts, een pad op langs een sloot. Het pad leidt naar een bos.
 3. Volg dit pad door het bos, ga steeds RD tot het einde van het bos.
 4. Ga RD en volg een breed zandpad door het veld, dat uitkomt bij een weg.
 5. Steek aan het einde de weg en het fietspad ernaast over en ga door een klaphek RD het natuurterrein op. Dit is een groot begrazingsgebied, de Breedwisch, verboden voor honden. Er zijn hier geen echte paden. Iedereen mag hier overal lopen, maar honden niet. Volg nu ook de lijn op de kaart.
 6. Loop min of meer RD in de richting van een brug over een oude arm van de Ems, een rivier in Duitsland.
Advies : print of download de topografische kaart om de richting te kunnen bepalen door de Breedwisch punt 6 t/m 8 en langs de Hankampesch, punt 44 t/m 47. Dit zijn gebieden waar geen echte paden zijn, maar die wel goed begaanbaar zijn.

Soms zijn er merktekens vermeld. De merktekens dienen slechts als extra herkenningspunt. Soms verandert er weleens iets.
kn. = wandelknooppuntpaaltje met een cijfer.

 1. Steek van af de parkeerplaats voor Hotel de Waalehof de weg over en ga RA richting de benzinepomp.
 2. Steek voorbij de benzinepomp de straat over, ga heel even naar links en dan naar rechts, een pad op langs een sloot. Het pad leidt naar een bos.
 3. Volg dit pad door het bos, ga steeds RD tot het einde van het bos.
 4. Ga RD en volg een breed zandpad door het veld, dat uitkomt bij een weg.
 5. Steek aan het einde de weg en het fietspad ernaast over en ga door een klaphek RD het natuurterrein op. Dit is een groot begrazingsgebied, de Breedwisch, verboden voor honden. Er zijn hier geen echte paden. Iedereen mag hier overal lopen, maar honden niet. Volg nu ook de lijn op de kaart.
 6. Loop min of meer RD in de richting van een brug over een oude arm van de Ems, een rivier in Duitsland.
 7. Ga de brug over en loop dan met een grote bocht schuin naar rechts naar een groepje geïsoleerde bomen in de verte. Er staan hier en daar wat paaltjes om de richting te bepalen. Vaak is er ook wel gemaaid.
 8. Passeer het groepje bomen en ga RD over de wei in de richting van een bosrand of schuin naar links, afhankelijk van het maaipad. Ga daar een breed pad op tussen twee hekken.
 9. Ga LA in de richting van het tweede hek, ga het hek door en ga RD.
 10. Steek aan het einde een breed zandpad met fietspad over en ga RD een smal kronkelpad op, dat langs een ven gaat.
 11. Aan het einde RA. Negeer een pad naar rechts en ga RD. Dit pad komt uit bij een fietspad met zandweg.
 12. Ga hier LA over het fietspad en ga even verder het 1ste pad weer LA.
 13. Ga daarna het 1ste pad RA bij het wit-rode merkteken van het Noaberpad.
 14. Ga bij een kruising van paden RD bij een wit-rood merkteken en dan na een bocht naar links het 1ste pad RA, bij wit-rood.
 15. Ga bij een kruising RD en bij de volgende kruising LA. Negeer op dit punt het wit-rood van het Noaberpad.
 16. Ga na 230 meter het 1ste pad RA, een smal kronkelpaadje dat even verder langs een heideveldje loopt.
 17. Ga hier RD, negeer de paden naar links, houd rechts aan en steek verderop een fietspad over, ga bij een T-splitsing LA.
 18. Ga aan het einde RA en bij de kruising RD de Dennenweg op, een klinkerweg.
 19. Loop RD, even verder is bij kn.2 een wildrooster met klaphek. Hier staat aan de rechterkant een wegwijzer naar Restaurant de Ruiten Aa. Er is daar ook een terras voor koffie/ thee enzovoort.
 20. Passeer het wildrooster en loop door naar een volgend wildrooster.
 21. Ga even voorbij het 2de wildrooster naar links in de richting van een kunstmatige heuvel met natuurstenen traptreden. Op elke trede is een kort gedicht te lezen en bovenaan staat een draaibaar toneelkader. Dit is het Theater van de Natuur, dat uitzicht biedt op de Ruiten Aa.
 22. Daal de trappen weer af en ga met de rug naar het kunstwerk LA en loop verder langs de Ruiten Aa. Passeer een grondwaterpeilmeter.
 23. Ga verderop, even voordat de rivier naar rechts buigt naar rechts in de richting van een slagboom.
 24. Steek voorbij de slagboom de klinkerweg over en ga RD. Hier is de Noordmee met een terras. Er gelden beperkte openingstijden. Raadpleeg de website. Er staan een paar aardige kunstwerken : een ijzeren wandelboom en een grote houten ijsvogel.
 25. Ga na 400 meter vanaf de klinkerweg het 3de pad RA. { pas op het 1ste pad is tegenover het gebouw van de Noordmee, dit is een tunnel van wilgentakken, die naar een speelbos leidt}.
 26. Ga daarna het 1ste pad LA, een smaller pad.
 27. Ga bij een kruising van paden RD en negeer verderop de paden naar links of naar rechts.
 28. Ga aan het einde op een kruising met een breder pad nog steeds RD.
 29. Ga voorbij een bocht naar rechts het 1ste pad LA en loop zo in de richting van een brede zandweg met fietspad.
 30. Steek over, passeer een slagboom en ga direct RA, een smal pad dat langs twee bosvennen gaat.
 31. Na het 2de ven is een kruising. Ga hier RA.
 32. Steek aan het einde bij kn.1 weer het fietspad met de zandweg over en ga heel even RD het bos in en daarna direct LA een smal kronkelpad, dat op een gegeven moment evenwijdig aan een wat breder pad rechts loopt.
 33. Bij een kruising RA, steek het brede bospad over en ga RD.
 34. Ga bij een wat onduidelijke kruising met een pad naar links en naar rechts vlak na elkaar ook RD en ga hierna het 1ste pad LA. Dit pad gaat langs een huis. Dit was de directeurswoning bij het voormalige Jeugdkamp ofwel het Boefjeskamp in de volksmond, hoewel er niet altijd boefjes terecht kwamen.
 35. Passeer een slagboom en loop RD langs een ven en een heideveldje, een klinkerweg.
 36. Ga voorbij het heideveldje LA, een smal paadje tussen de hei en een parkeerplaats rechts.
 37. Bij een kruising van paden RD. Rechts is een ven.
 38. Volg dit pad dat rond een heideveld (rechts ) loopt tot het einde en kom weer uit bij de Dennenweg. ( punt 19)
 39. Ga bij kn.2 LA en loop door tot een kruispunt. Ga hier RA en loop door tot een brug over de Ruiten Aa.
 40. Negeer voorbij de brug, bij kn.10, de 1ste weg naar rechts en ga daarna de 1ste weg LA de Vonderweg, een doodlopende weg.
 41. Ga zodra het mogelijk is naar links een paadje op langs een afrastering. Hier staan ook allerlei merktekens.
 42. Dit pad maakt een bocht naar links en dan naar rechts en gaat vervolgens langs de rivier, eerst door het bos, dan door het veld.
 43. Loop bijna aan het einde over een dam, ga bij kn.11 RD en steek aan het einde de asfaltweg over*
  *Er is hier niet echt een pad. Groningers noemen dit een struun-pad, een pad waarbij je je eigen weg moet zoeken. In het bos is wel een goed pad. Daarna is het gras soms hoog, omdat er maar 2x per jaar wordt gemaaid. Hierna volgt een alternatief, de blauwe lijn op de kaart:

  • Ga voorbij de brug RA over de Rijsdammerweg, een asfaltweg.
  • Loop door tot huisnummer 12 aan de rechterkant en ga hier LA, een breed voetpad door het veld in de richting van een hek.
  • Ga het hek door ( het hek kan open, sluiten s.v.p.) en ga RD tot een splitsing bij een afrastering.
  • Ga nu RA, een smaller paadje rechts van de afrastering en loop in de richting van een hek.
  • Ga LA het hek door en loop in de richting van een brug over de Ruiten Aa. Ga verder bij punt 48.
 44. Loop min of meer RD over het natuurterreintje en kom uit bij een smal
  paadje dat het bos ingaat.
 45. Ga het bos in en volg dit kronkelende bospad dat soms langs de Aa loopt. Er is hier maar 1 pad, dat op een gegeven moment naar rechts buigt en uitkomt bij een afrastering.
 46. Ga hier LA, een smal pad tussen de afrastering en het bos. Soms is door de begroeiing het pad niet echt zichtbaar. Loop maar gewoon een klein stukje door, totdat het pad zo’n 30 meter voor het water naar rechts buigt en breder wordt.
 47. Loop nu over het gras-pad tussen het water en een natuurgebied en ga tegenover een houten voetbrug LA. Loop in de richting van de brug.
 48. Ga voorbij de brug even RD, het pad loopt eerst door het bosje en dan even links van de rivier en ga op het punt waar de rivier voor de 2de keer naar rechts buigt RD, een smal paadje, volg nu de rivier en het wandelmerkteken niet meer en loop in de richting van een fietspad met zandweg.
 49. Ga hier LA en ga na 300 meter het 1ste pad RA het bos in bij wit-rood en geel-blauw. Ga bij een kruising van paden heel even RD en daarna direct RA. Dit is een rondlopend pad over rivierduinen.
 50. Ga aan het einde LA en aan het einde is er weer het fietspad met zandweg van punt 48. Ga hier ook LA. Passeer een wildrooster en even verder een brug met doorwaadbare plaats.
 51. Loop langs de eerste huizen van Jipsinghuizen en kom uit bij het hotel, het startpunt van de wandeltocht.
  Bijna aan het einde staat in het water een standbeeld van Eddy Roos, de Hel van Jipsinghuizen, een herinnering aan de werkverschaffing in de jaren dertig van de vorige eeuw. De arbeiders kwamen hier aan met de tram en moesten voor heel weinig geld heel zwaar werk verrichten. Het tramhuis staat nog op de hoek van de provinciale weg, verborgen achter een hoge heg. Barak de Beetse is er nog steeds en is te bezoeken. De barak is in W.O.II een interneringskamp geweest. www.kampdebeetse.wordpress.com.
  Om de hoek van het hotel is aan de Wollinghuizerweg tegenover het oude tramhuis nog een monument voor de gevallenen bij de slag van Jipsinghuizen in 1665. Dit is tegelijkertijd een verklaring voor de naam Heidenslegerweg, nu het fietspad met zandweg door de Breedwisch.
Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

Hotel de Waalehof, Weenderstraat 4, 9551 TK te Jipsinghuizen. Plan Route

Openbaar vervoer

NS Station Winschoten. Bus 14 (richting Stadskanaal via Vlagtwedde). Bushalte Marke, Vlagtwedde. Bus 42 (richting Emmercompascuum via Roswinkel). Bushalte Heidensleger, Sellingen. De bushalte Heidensleger is tijdelijk verplaatst naar Wollinghuizerweg 3, vlakbij de hoek met de provinciale weg.

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Honden zijn niet toegestaan in dit gebied.

Foto's (12)

Het Theater van de Natuur aan de Dennenweg Paul Hoomoedt: Het Theater van de Natuur aan de Dennenweg
Een brug in de Breedwisch Margriet Smeets: Een brug in de Breedwisch
Charolais koeien en kalfjes in de Breedwisch Margriet Smeets: Charolais koeien en kalfjes in de Breedwisch
De Ruiten Aa vanaf het Theater van de Natuur Margriet Smeets: De Ruiten Aa vanaf het Theater van de Natuur
De Sellinger wandelboom Margriet Smeets: De Sellinger wandelboom
Zonsondergang in de Sellinger Bossen Margriet Smeets: Zonsondergang in de Sellinger Bossen
Winter langs de Ruiten Aa Margriet Smeets: Winter langs de Ruiten Aa
Een plas in het veld bij Sellingen Margriet Smeets: Een plas in het veld bij Sellingen
De Ruiten Aa tussen Sellingen en Jipsinghuizen Margriet Smeets: De Ruiten Aa tussen Sellingen en Jipsinghuizen
Langs de Ruiten Aa bij de Breedwisch Margriet Smeets: Langs de Ruiten Aa bij de Breedwisch
Een pad over rivierduinen Margriet Smeets: Een pad over rivierduinen
De hel van Jipsinghuizen voor het oude tramhuis Margriet Smeets: De hel van Jipsinghuizen voor het oude tramhuis

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart de-ruiten-aa-en-de-sellinger-bossen.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

Hotel de Waalehof

Weenderstraat 4
9551 TK Sellingen
Bezoek website

De Noordmee, beperkt geopend

Dennenweg 1A
9551 VJ Sellingen
Bezoek website

Restaurant de Ruiten Aa

Zevenmeersveenweg 1
9551 VT Sellingen
Bezoek website

Ervaringen van wandelaars (3)

 1. Koert 2 augustus 2021 om 15:02

  Prachtige wandelroute…. tot …. oversteken Rijsdammerweg ( vanuit richting Vonderweg)
  Vanaf daar een gok, want het pad is overwoekerd en nagenoeg onzichtbaar. Toch de GPS gevolgd en na het veld wordt bij het bosje het pad zichtbaar. Uit het bosje komend, blijkt alles bij het gaaswerk overwoekerd en stopt het pad ( volgens GPS moet je dan doorlopen…) abrupt.
  Enigste optie is bosje weer doorkruisen en echte de woning bij de hovenier uitkomen. ( Zie pijlen in zwart) Daarna links af. Na 200m zag ik in het veld een Bruin wandelbord van SBB staan en via dat hek weer op GPS richting hek gelopen om het oude pad weer op te pakken, hetgeen gelukte. Daarna richting brug over de Ruiten AA.

  Het lijkt mij verstandig dit stuk traject opnieuw te bezien.
  Gelukkig ben ik een ruim ervaren kaartlezer en wandelaar, anders zou ik dit stuk nooit hebben gevonden ….. Jammer.

  De route is verder prachtig, naar door deze omissie heb ik ca 750m omgelopen.

  Reageren
  1. Gijs en Margriet Smeets. 2 augustus 2021 om 16:57

   Beste Koert, Dank voor de melding en de duidelijke kaart. Wij hebben dit pad twee weken geleden nog gelopen en inderdaad geconstateerd dat het pad vanaf de Rijsdammerweg bij de Ruiten Aa niet is gemaaid, terwijl dat dit voorjaar wel het geval was. Met het regenachtige weer van de laatste week is het er natuurlijk niet beter op geworden. Waarschijnlijk wil Staatsbosbeheer niet dat er wandelaars in het bosje lopen. Het spijt ons dat u moest omlopen. Wij zullen het zo spoedig mogelijk bekijken en de route vanaf punt 43 t/m 45 herzien. Gelukkig dat u uw weg heeft gevonden. Met vriendelijke groeten, Margriet Smeets.

  2. Gijs en Margriet Smeets. 5 augustus 2021 om 20:08

   Beste Koert, Wij hebben de route gewijzigd. iets anders dan het voorstel. Iets verderop bij huisnummer 12 is een officieel pad door het veld, waar we gebruik van hebben gemaakt.

Laat een antwoord achter aan Koert (Annuleer)

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)