De Kattelaarsput, Spoordonk te Noord-Brabant

24 km Wandelroute De Kattelaarsput, te Spoordonk

Wandeltocht door het dal van de Beerze, de Kampina en door Het Banisveld. Op de Kampina gaat de wandeltocht o.a. langs Belversven, Huisvennen en de Zandbergsvennen, drie van de bekendste vennen. Minder bekende vennen zijn het Klein Glasven/Kattelaarsput en het Ansumven deze vennen liggen aan de rand van de Kampina en het beekdal waardoor voedselrijker, beide vennen zijn opgeschoond en weer duidelijk zichtbaar in het landschap. Verder wordt het grafmonument van Pieter Gerbrand van Tienhoven bezocht, het monument herinnert aan een groot natuurbeschermer. De Beerze is een beek met moeraszones, vistrappen, zandige oeverranden en overstromingsvlakten. Het Banisveld, dit is een 90 ha groot voormalige landbouwgebied waarop door natuurlijke processen een nieuw landschap kan ontstaan. In het gebied staat op een heuvel een uitkijktoren "Tour de Frans" die een mooi uitzicht biedt over het Banisveld. De ingekorte wandeltocht 16 kilometer beperkt zich tot het stroomgebied van de Beerze, men komt dan niet door het vennengebied op de Kampina ook niet langs het ven De Kattelaarsput. 96% van deze wandeltocht is onverhard.

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers, op: 21-8-2008, laatst bijgewerkt op: 4-10-2023

Routebeschrijving

Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
1.
Vanuit de voormalige kerk RD richting doorgaande weg lopen, vervolgens bij doorgaande weg LA het voetpad aan overzijde volgen.
Voorbij woning nr.125 rechts aanhouden richting  watermolen “Wijers oude jenever”.
Voorbij 2de houten brug RA, het smalle pad met de beek aan rechterhand volgen tot smalle metalen brug.
T.h.v. de brug, het pad met flauwe bocht naar links verder volgen, de brug aan rechterhand negeren, kn50 volg 26.
Iets voorbij hoogspanningslijnen rechts aanhouden het houten brugje over, gras-pad langs waterloop aan linkerhand negeren.
Bij T-splitsing LA, verharde weg, kn26 volg 8.
Bij kruising RA, “Langendonksedijk”, wn route, verderop voorbij woning nr.4 gaat de verharde weg over in een onverhard pad met gescheiden grindpad, het grindpad volgen tot 2de klaphek aan rechterhand iets voor verharde weg, iets voorbij het 1ste klaphek passeert men een verhoogt uitzichtpunt met twee bankjes.
2.
Bij dit klaphek RA door het klaphek, kn8 volg 25, de brede graskade aan rand van het gebied volgen tot volgend klaphek direct na bocht naar rechts.
Via dit klaphek het gebied verlaten, de wn route wordt even verlaten, de verharde weg oversteken en doorlopen tot T-splitsing op graskade, bij deze T-splitsing LA, pad over de graskade parallel aan verharde weg, iets verder buigt het pad over de graskade naar rechts, de wn route wordt weer gevolgd.
Bij 3de bocht naar rechts, het pad over de graskade met bocht naar rechts verder volgen, pad aan linkerhand negeren, kn9 volg 70, verderop voorbij klaphek de graskade door begrazingsgebied volgen.
Ruim na verlaten van het begrazingsgebied via klaphek, voorbij NM bordje LA, r-NM route, kn70 volg 31, men verlaat de graskade met bankje aan linkerhand.
# Verderop passeert men een in 2015 zichtbaar gemaakt fundament van een van de vijf boerderijen die ooit de landbouwenclave Balsvoort vormde.
3.
In bocht naar links van het pad rechts aanhouden, pad met NM bordje “Kampina”, r-NM route, de wn route wordt verlaten, verderop voorbij een klaphek buigt het pad naar links, het pad met afrastering aan linkerhand verder volgen, r-NM route, ca. 450m voorbij het klaphek, t.h.v. metalen poort buigt het pad naar rechts weg van de afrastering, r-NM route, voorbij deze bocht het doorgaande pad verder volgen tot T-splitsing bij verhard fietspad.
# Bij het verharde fietspad kan de route ingekort worden tot 17 kilometer, ga bij deze T-splitsing RA, pad met verhard fietspad, r-NM route, het pad met fietspad ca. 1,1km volgen tot kruising voorbij witte “Kampina” woning. Bij deze kruising RA, r-NM route, kn16 volg 22. Ga verder bij punt 8. 1ste regel.

Bij deze T-splitsing LA, pad met verhard fietspad, wn route, de r-NM route wordt verlaten.
Na ca. 260m RA, kn56 volg 55, het pad volgen tot kruising, smalle zijpaadjes negeren.
Bij deze kruising RD, wn route.
# Voor een bezoekje aan het mooie “Brandven” een klein stukje het pad aan linkerhand inlopen en de heuvel oplopen voor uitzicht over het ven.
4.
Bij kruising LA, kn55 volg 30.
Bij 4-sprong RD, pad met grind-/fietspad.
Iets voor bosrand aan rechterhand, t.h.v. NM bordje “Kampina” scherp RA, de wn route wordt verlaten, verderop volgt het pad op enige afstand een groot ven aan linkerhand, het pad met het ven aan linkerhand verder volgen tot 3-sprong iets voorbij een wat hogere heuvel met voor de heuvel een bankje t.h.v. smalle zijde van het ven, zijpaadjes aan rechterhand negeren.
Bij deze 3-sprong rechts aanhouden richting metalen klaphek met veerooster, vervolgens bij T-splitsing LA het veerooster over, grind-/fietspad, direct daarna voorbij het veerooster RD, pad aan linkerhand negeren.
Bij 4-sprong met verhard fietspad RA, onverhard pad met NM bordje “Kampina”, wn19.
Na verlaten van wat dichter bosperceel LA door klaphek, direct daarna links aanhouden, wn19, verderop passeert men aan linkerhand het “Palingven”, voorbij het ven buigt het pad met flauwe bocht naar rechts, voorbij deze flauwe bocht het pad verder volgen tot T-splitsing.
5.
Bij deze T-splitsing RA, kn19 volg 20.
Na ca. 70m LA, pad met NM bordje “Kampina”, kn20 volg 54.
Iets voorbij flauwe bocht naar rechts scherp LA richting het bos, wn54.
Na ca. 240m RA, w-NM en wn54 route, na ca. 140m buigt het pad naar links, w-NM route, ruim voorbij deze bocht buigt het pad naar rechts richting open gebied, gaat een klein stukje door de rand en buigt vervolgens naar links het bos in.
Direct na deze bocht, bij 3-sprong rechts aanhouden, w-NM en wn54 route, verderop voor afrastering buigt het pad naar rechts.
RD, pad aan linkerhand negeren, w-NM en wn54 route, verderop passeert men een heuvel en voorbij de heuvel een klein houten brugje.
Bij 3-sprong rechts aanhouden, b-NM route, de w-NM en wn54 route worden verlaten.
Voor open gebied met groot ven, bij T-splitsing LA, b-NM route, pad met het ven aan rechterhand, verderop voor zanderige heuvels buigt het pad naar rechts.
6.
T.h.v. bordje “Kogelvangersven” RD, pad door de heuvels aan linkerhand negeren, b-NM en wn13 route.
Na ca. 80m RD, pad met het vennengebied aan rechterhand verder volgen, wn13, de b-NM route wordt verlaten, verderop buigt het pad naar links weg van het ven.
Bij 3-sprong met bankje rechts aanhouden, grind-/rolstoelpad, de wn route wordt weer verlaten.
Bij kruising RD, het grind-/rolstoelpad verder volgen, o-NM route.
Het grind-/rolstoelpad met flauwe bocht naar rechts verder volgen, pad aan linkerhand negeren, o-NM route, verderop voor de “Zandbergsvennen” buigt het pad naar links.
# Iets voorbij deze bocht passeert men het grafmonument van Pieter Gerbrand van Tienhoven, het monument herinnert aan een groot natuurbeschermer.
Iets voorbij het monument, bij 3-sprong rechts aanhouden, het grind-/rolstoelpad verder volgen, o-NM route.
Grind-/rolstoelpad met bocht naar links verder volgen, pad aan rechterhand negeren, o-NM route.
7.
Voor bankje, bij kruising RA, gras-pad, de o-NM route wordt verlaten, het gras-pad buigt met flauwe bocht naar links.
Bij 3-sprong links aanhouden richting klaphek, vervolgens voorbij het klaphek, bij 4-sprong RA, verderop passeert men een breed klaphek.
Aan einde van het bosperceel aan linkerhand, voor ven LA, licht slingerend pad met NM bordje “Kampina” en bankje met opschrift “Groot Glasven”, het pad gaat in een grote boog om twee vennen, verderop op een lage heuvel met uitzicht over het “Ansumven” buigt het pad met ruime bocht naar rechts.
Bij T-splitsing LA, breed pad.
RD, “Nanadreef”, smal pad aan linkerhand negeren, direct daarna bij kruising met “Annadreef” RD, kn16 volg 22, voorbij de witte “Kampina” woning passeert men een klaphek.
8.
Bij kruising RD, r-NM en wn22 route, verderop voor beek de Beerze buigt het pad naar links, voorbij deze bocht het pad met beek aan rechterhand volgen tot een smal metalen brugje met iets voor het brugje een klaphek en een bankje.
RA het brugje over, r-NM route, kn22 volg 80, smal pad door de bosrand, verderop na verlaten van het bos een brugje over.
Voorbij het brugje, bij T-splitsing RA, r-NM route, wn57 (het knooppuntpaaltje 80 staat iets aan linkerhand), pad met iets verder bosschages aan rechterhand.
Bij kruising RA, smalle verharde weg met NM bord “Banisveld”, r-NM en wn route, verderop gaat de verharde weg over in een onverhard pad.
# Bij deze overgang passeert men aan linkerhand een grindpad naar uitkijktoren “Tour de Frans” op een heuvel.
Bij 4-sprong gescheiden door veerooster het pad met bocht naar rechts verder volgen, r-NM route, kn57 volg 24.
Voorbij veerooster met klaphek LA, pad met bosrand aan rechterhand, kn24 volg 23, de r-NM route wordt verlaten, iets verder gaat het pad over een graskade, het pad over de graskade volgen tot verharde weg, iets voor de verharde weg buigt het pad naar links emet aan rechterhand een picknicktafel.
9.
Bij de verharde weg RD door klaphek aan overzijde van de weg, kn23 volg 26, voorbij het klaphek links aanhouden, de brede graskade aan rand van het gebied met bocht naar rechts volgen, verderop buigt de graskade met ruime bocht naar rechts, ca. 180m voorbij deze bocht het gebied via klaphek aan linkerhand verlaten, voorbij het klaphek pad met de beek aan rechterhand volgen.
Bij kruising met verharde weg RD, het gras-pad, kn26 volg 51, gras-pad met beek aan rechterhand ca. 1km volgen tot smalle metalen brug.
# Na ca. 350m passeert men aan linkerhand een pad naar viskwekerij De Stroom met boerderijterras.
Bij deze brug RA de smalle brug over, kn51 volg 50/27, aan overzijde bij 3-sprong LA, kn50 volg 27, het pad met de beek aan linkerhand volgen tot smalle verharde klinkerweg met aan linkerhand  houten brug.
Bij deze smalle weg LA de houten brug over, klinkerweg.
Bij Y-splitsing links aanhouden, de weg volgen tot weg aan rechterhand richting de kerk, het startpunt.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf
NM = Natuurmonumenten
w-NM, b-NM, r-NM en o-NM= zijn routemarkeringen van NM wandelroutes met respectievelijk witte, blauwe, rode en oranje pijl voor de richting.
Wandelnetwerk:
Groen/gele markeringen, kn staat voor een knooppuntpaaltje met genummerde richting, wn staat voor netwerk routepaaltje met alleen richting.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

Bernadettekerk (Dorpshuis Hart van Spoordonk), Bernadettestraat 2-4, 5688 KN te Spoordonk. Plan Route

Met de auto

Parkeren kan langs het pleintje voor de kerk.

Openbaar vervoer

Bushalte Bernadettestraat in Spoordonk.

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (8)

Vistrappen in de Beerze Adrie: Vistrappen in de Beerze
Holle boom langs de Beerze Adrie: Holle boom langs de Beerze
Dal van de Beerze, waterberging Adrie: Dal van de Beerze, waterberging
Grafmonument van Pieter Gerbrand van Tienhoven Adrie: Grafmonument van Pieter Gerbrand van Tienhoven
Pad met links van het pad de Kattelaarsput Adrie: Pad met links van het pad de Kattelaarsput
Uitkijktoren Tour de Frans Adrie: Uitkijktoren Tour de Frans
Uitzicht vanuit de uitkijktoren Adrie: Uitzicht vanuit de uitkijktoren
Voormalige Spoordonkse watermolen Adrie: Voormalige Spoordonkse watermolen

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart de-kattelaarsput.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

In de plaats SpoordonkViskwekerij De Stroom

Broekstraat 25A
5688 JX Spoordonk
Bezoek website

Ervaringen van wandelaars (27)

 1. Kenneth 7 augustus 2022 om 14:22

  Dit is een echte toproute met veel afwisseling en mooie paden en weggetjes. Hou er wel rekening mee dat als de heide bloeit het op delen van de route druk kan zijn (andere wandelaars en fietsers). De routebeschrijving klopte volledig.

  Reageren
 2. Adrie 1 januari 2022 om 16:38

  Vandaag 1 januari 2022 de wandelroute gecontroleerd. Op een paar plaatsen was er bos gerooid en bij het nieuwe brugje over de Heiloop was het pad een klein stukje door de recente werkzaamheden wat drassig. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 3. Adrie 8 november 2021 om 18:18

  Inmiddels zijn de werkzaamheden aan de rand van het Banisveld afgerond ook is het tijdelijk brugje over de Heiloop vervangen door een nieuw brugje. Veel wandelplezier!

  Reageren
 4. Koen 21 februari 2021 om 14:19

  Route gelopen op 19 februari aan de hand van de .GPX (ging perfect). Mooie, afwisselende route en zeer goed te lopen. Alleen begin/einde rond de Beerze was behoorlijk drassig maar met goede schoenen verder geen punt. Bedankt!

  Reageren
 5. Lara Loopt 4 februari 2021 om 17:54

  Vandaag de helft van deze tocht gelopen tot aan de Melaniedreef. Het dal van de Beerze, de Logtse Velden en nog net de Kampina aangetikt. Langs het Banisveld retour. Op zich bekend terrein, ben er al vaker geweest maar was toch weer lang geleden. Prachtige tocht door waterrijk gebied. Nog steeds werkzaamheden overigens bij het Banisveld maar daar heb je verder geen last van. Het ziet er even wat minder fraai uit. De route is gewoon te lopen. In het dal van de Beerze is het wel erg drassig op dit moment. Stevige schoenen vereist.

  Reageren
 6. Adrie 5 november 2020 om 13:37

  Er wordt volop gewerkt in de Kampina met name aan de rand van het Banisveld wordt de Heiloop gedeeltelijk gedempt en er wordt gewerkt bij de stuwen langs de Brinksdijk. Vooral in het Banisveld rekening houden met deze werkzaamheden.

  Reageren
 7. Irene 12 juni 2020 om 13:36

  Mooie afwisselende route! We hebben genoten.

  Reageren
 8. Adrie 11 oktober 2018 om 12:48

  De wandelroute is vernieuwd een deel van de lange Nanadreef is uit de wandelroute gehaald. De tocht gaat nu langs de Zandbergsvennen en men komt langs het grafmonument Mr. Pieter Gerben van Tienhoven. Verder is een nieuw pad dat in een grote boog om de Kattelaarsput en het Ansumven gaat in de wandelroute opgenomen. Op foto uitzicht over Kampina vanuit de Zandbergsvennen. Veel wandelplezier!

  Reageren
 9. Adrie 27 december 2015

  De werkzaamheden zijn bij het Glasven en het Ansemven beëindigd, het pad bij deze vennen is ook wat opgehoogd wat zeker zo prettig is in natte jaargetijden. Tevens de route gecontroleerd, de routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 10. Adrie 2 oktober 2015

  Begin september 2015 is Natuurmonumenten met werkzaamheden gestart bij het Glasven en het Ansemven. Met deze werkzaamheden wil men voorkomen dat de vennen verder dichtgroeien, waardoor bijzondere planten, zoals moerashertshooi, zonnedauw en snavelbies, hier blijven groeien. Een gedeelte van de Ninadreef is gesloten gedurende deze werkzaamheden. In de routebeschrijving is een alternatief gedurende de werkzaamheden opgenomen. Veel wandelplezier!

  Reageren
 11. Cora & Aloys 17 maart 2015

  Wij hebben deze mooie route op woensdag 11-03-2015 gelopen. De auto geparkeerd bij het oorlogsmonument bij Roond zodat we halverwege in Spoordonk van de horeca gebruik konden maken. Tegen de klok in zijn we gaan lopen, met behulp van de gps-track. Het was een mooie bijna-voorjaarsdag en erg rustig met wandelaars. Enkel in het laatste stuk van de Kampina kwamen we enkele lopers tegen.

  Er zijn enkele drassige stukken en hoge, waterdichte wandelschoenen zijn zeker noodzakelijk als je droge voeten wilt houden. De Van Tienhovendreef was zelfs met deze schoenen niet begaanbaar vanwege het hoge water. De omleiding die beschreven is in de routebeschrijving staat niet aangegeven in de gps-track (in onze track nu wel). Wij hadden de routebeschrijving niet bij ons maar hebben dezelfde omleiding gevonden door de geel-rode markering van het Brabantse Vennenpad te volgen tot aan de Melaniedreef en dan rechtsaf.
  Ook bij het Winkelsven moesten we even klein stukje van de route omdat de weg is verlegd, maar dat wijst zich vanzelf. Daar troffen we ook een aantal bouwvakkers die een de muren van een schuur, die hier vroeger gestaan had, aan het herbouwen waren. Een restauratie van een ruine, zogezegd.

  Steeds hoorden we vogels fluiten en we troffen onderweg een reegeit die rustig de dekking opzocht toen ze ons spotte.

  Het is een heel mooie en afwisselende route, een aanrader voor iedereen die van wandelen in de natuur houdt.

  Reageren
  1. Adrie 20 maart 2015 om 17:46

   Cora en Aloys bedankt voor de reactie! Het waterpeil van de vennen naast de Van Tienhovendreef is al een poosje hoog. In de Kampina zijn in 2013 en 2014 maatregelen getroffen om het grondwaterpeil te verhogen met als doel het voorkomen dat de natte heide verdwijnt. Mogelijk dat de hoge waterstand van de vennen naast de Van Tienhovendreef hier een gevolg van is. Voor de GPS gebruikers is nu ook het alternatief aan het GPS bestand bijgevoegd. Ook is de tot 17 km ingekorte route bijgevoegd. Veel wandelplezier!

 12. Adrie 8 december 2013

  De wijziging van Natuurmonumenten is in de route beschrijving verwerkt, tevens is het kaartje en het GPX bestand hierop aangepast. Veel wandelplezier!

  Reageren
 13. Adrie 4 december 2013

  Van een wandelaar bericht ontvangen dat onder punt 5, het natte gedeelte langs de vennen door Natuurmonumenten is gewijzigd. Deze wijziging, aangegeven met een bord, is duidelijk bewijzerd en sluit weer naadloos aan op de oorspronkelijke route. Binnenkort ga ik kijken en de beschrijving hierop aanpassen.

  Reageren
 14. Rene en Soca (hond) 7 mei 2013

  Vorige week zondag op een warme dag de route gelopen. Ik heb geen veranderingen kunnen ontdekken werkelijkheid en beschrijving. Dit is een hele afwisselende route van water, heide, bos en zand. Door de vele vennen (soms liep er een pad tussen 2 vennen in) was het voor de hond een walhalla met al dat water. Hier en daar heb ik ze vast moeten zetten vanwege de wilde dieren (paarden) en het kwetsbare gebied. Bij mooi weer veel publiek. Let op! Bij "De witte NM route blijven volgen langs oevers van vennen, dit gedeelte van de tocht kan nat zijn" wordt je tijdelijk omgeleid. Er is een nieuw pad gemaakt (dat is te zien aan de wortels) en dit pad blijven volgen. Totdat de witte pijl weer te zien is. In de tekst staat: Bij splitsing rechts aanhouden, nu de blauwe NM route volgen, de witte NM route wordt verlaten. Hier moet men rechtdoor de blauwe route volgen.De witte route wordt inderdaad verlaten.

  Reageren
 15. Creemers 19 maart 2013 om 19:45

  De wandeling is fraai, wij hebben er ondanks slecht weer volop van genoten !

  Reageren
 16. Adrie 27 december 2012

  Als gevolg van de hoge waterstand 26-12-2012 van beek de Beerze is het deel aan begin van punt 6. lastig of zelfs niet begaanbaar. Zou men punt 6. 3de regel niet verder kunnen, dan teruglopen naar de witte "Kampina" woning. Op het kruispunt voorbij de woning RA, pad met gescheiden fietspad. Doorlopen tot men op linkerhand een parkeerterrein ziet, men nadert de bosrand. Voor dit parkeerterrein RA bospad volgen. Aan het einde van dit pad na het passeren van een klaphek RA. Dit pad blijven volgen tot een brugje op de linkerhand. LA brugje over, rode NM route. Vanaf dit punt kan men de route weer vervolgen bij punt 6. 6de regel.

  Reageren
 17. Adrie 14 januari 2012

  De route is op 7-1-2012 gecontroleerd. Enkele kleine wijzigingen zijn in de beschrijving opgenomen.

  Reageren
 18. Jochem 24 november 2011

  Eind september deze route gelopen en moet werkelijk zeggen dat het een genot was in afwisseling van de diverse flora en fauna. De route is duidelijk te volgen. Verstandig is het wel om drinken en eten mee te nemen want onderweg kom je niets tegen. Vergeet vooral niet je fototoestel en een verrekijker mee te nemen.

  Reageren
 19. C.Admiraal 7 november 2011 om 18:14

  Wat een geweldige wandeling, bijna alleen maar door het groen en dat met al die schitterende herfsttinten en geuren. Echt super. Dank

  Reageren
 20. Arie en Moniek 7 juli 2011

  Een prachtige wandeling maar ondanks de deet( bedankt voor de tip tjerk) , toch nog 4 keer gestoken door de dazen. Jammer dat er geen koffie/soep onderweg te krijgen is. Adrie bedankt.

  Reageren
 21. Willia en Rinie 8 mei 2011

  Met een heerlijk zonnetje hebben we deze route gelopen. In een woord prachtig. Wij zijn begonnen bij de parkeerplaats op de logtsebaan, en zelf dan was het makkelijk om de route op te pikken. Een heel goede beschrijving!

  Reageren
 22. Nico 26 mei 2010

  Route vorige week gelopen: Fraai Nog mooier als er een GPS versie van komt

  Reageren
 23. Tjerk 1 augustus 2009

  Vandaag hebben we deze route gelopen. Het afwisselende landchap is erg mooi. We hebben echt ernorm genoten. Wel heb ik een tip: smeer je in met Deet, dit voorkomt dat je gestoken wordt door dazen (11x vanddag!!). Word je alsnog gestoken zorg dat je nestosil of azaron bij je hebt (eigenlijk moet dat standaard in je rugzak aanwezig zijn).

  Beschrijving is perfect!!

  Reageren
 24. Marjan en Riet 16 mei 2009

  Erg mooie wandeling, schitterende natuur zonder autowegen. De beschrijving is prima.
  Adrie, bedankt voor deze route.

  Reageren
 25. wim en thea 6 mei 2009

  Wij hebben de route afgelopen zondag gelopen.
  Wat een mooie route heb je uitgezet.
  ondanks het mindere weer hebben we genoten van het begin tot het einde.
  De beschrijving is perfect.
  Adrie bedankt voor deze mooie route

  Reageren
 26. w.v.d.burg 24 april 2009

  23-04-2009 de nieuwe route gelopen , in een woord : geweldig ! Prachtige natuur, zeer goed beschreven,we hadden de ingetekende route vergroot en uitgedraaid , een aanrader ,goed met trein en bus bereikbaar,Adrie bedankt

  Reageren

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)