Hazenputten-route, Nijnsel te Noord-Brabant

18 km Wandelroute Hazenputten-route, te Nijnsel

Wandeltocht door het Vresselsbos, Vresselsche Akkers, de Moerkuilen, langs de Everse Akkers en door de Dommelbeemden. Wie nu door het Vresselsbos wandelt met daarin een het mooie vennengebied de Hazenputten zal zich maar moeilijk kunnen voorstellen dat hier in de vorige eeuw nauwelijks een boom te bekennen was. Het gebied bestond grotendeels uit zandverstuivingen en heide. Aan de randen van het gebied woonden boeren die veel last hadden van het stuifzand. Om de akkers te beschermen werd daarom besloten de stuifzanden te bebossen. In die tijd werden vrijwel uitsluitend naaldhoutsoorten toegepast. De Vresselsche Akkers een kleinschalig landbouwgebied afgewisseld door kleine bospercelen langs de Dommel. Door de bospercelen wordt een hoger gelegen smal pad door de rand van het bos gevolgd met mooi uitzicht over de lager gelegen Dommel. Het natuurgebied de Dommelbeemden zijn de laaggelegen graslanden direct langs de Dommel. Door regelmatige overstromingen waren deze gronden alleen maar geschikt als hooiland, dit hooi was belangrijk omdat het diende als wintervoer voor het vee. Oorspronkelijk werd dit landschap afgewisseld door broekbossen en hakhoutwallen. Op de hogere delen van het beekdal- de bolle akkers werden vooral granen geteeld. In de Dommelbeemden passeert men een waterplas de Moerkuilen, een veenplas die door vroegere turfwinning is ontstaan. 79% van deze wandeltocht is onverhard.

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers, op: 26-10-2012, laatst bijgewerkt op: 11-7-2021

Routebeschrijving

Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
1.
Met de rug naar de kerk RA vertrekken, het verhard voetpad langs weg volgen tot grindpad aan rechterhand met informatiepaneel “Het kerkdorp Nijnsel” direct na de begraafplaats.
Bij dit grindpad RA het grindpad inlopen.
Bij splitsing van grindpaden rechts aanhouden, het grindpad verder volgen tot bocht naar links voor speelveldje met enkele speeltoestellen.
In deze bocht rechts aanhouden, verhard voetpad rechts van het speelveldje inlopen, aan einde van voetpad bij de verharde weg RA, direct daarna LA, “Klaproosstraat”, verderop voor een sportveld buigt de weg naar rechts.
Bij T-splitsing LA, “Hortensiastraat”, de weg met sportvelden aan linkerhand volgen tot T-splitsing, zijwegen negeren.
Bij deze T-splitsing RA, kn21 volg 75.
Bij kruising RD, “Bakkerpad”, kn75 volg 9, grindpad met bord “doodlopende weg”.
2.
Na ca. 500m LA, grindpad, “Hooibeemdenpad”, kn9 volg 74.
Voor het riviertje de Dommel het grindpad met flauwe bocht naar links verder volgen, pad aan rechterhand negeren, verderop passeert men een brugje.
Bij T-splitsing RA, verharde weg, kn74 volg 8.
Na ca. 300m, voorbij inrit woning nr.8 LA, klinkerweg, “Hazenputten”, kn8 volg 76.
In flauwe bocht naar links van de klinkerweg rechts aanhouden, “Ostayweg”, kn76 volg 78, onverhard pad, het pad ca. 140m volgen tot pad aan linkerhand met SBB bordje en vier houten paaltjes direct na een flauwe bocht naar links, overige zijpaden negeren.
Bij dit pad LA, het (rechter)pad met het SBB bordje inlopen , de wn route wordt verlaten, na ca. 80m passeert men een bankje met mooi uitzicht over een groot ven, het pad met het vennengebied aan rechterhand ca. 800m volgen tot 3-sprong met wn routepaaltje voor een grotere open plek ruim voorbij 2de bocht naar rechts, zijpaden negeren.
3.
Bij deze 3-sprong RA, verderop buigt het pad naar links, iets voorbij deze bocht passeert men een bankje, wn route.
Direct na klaphek het pad met bocht naar rechts verder volgen, wn route, pad met afrastering aan rechterhand, iets verder buigt het pad wat verder weg van de afrastering.
RD, pad aan linkerhand negeren, wn route.
Iets voorbij bankje, bij 3-sprong rechts aanhouden, kn77 volg 78.
Voorbij klaphek, bij T-splitsing LA, breed pad, kn78 volg 79.
Bij kruising met “Stokvenweg” RD door klaphek, “Ostayweg”, direct na het klaphek rechts aanhouden, smal pad met SBB bordje, wn en bz route.
Voor grotere open plek, bij Y-splitsing rechts aanhouden, pad door de rand van de open plek, wn en bz route, verderop passeert men een klaphek.
Voorbij de open plek, bij 4-sprong RD, smal bospad, wn en bz route.
Bij T-splitsing LA, wn en bz route, het pad buigt naar rechts, ca. 30m voorbij deze bocht bij 4-sprong RD, wn en bz route, het pad buigt iets naar links.
4.
Na ca. 100m RA, bospad door dicht bosperceel, wn en bz route.
Bij kruising met aan linkerhand een kleine open plek met picknicktafel en bankje RA richting een parkeerterrein, kn79 volg 3, de bz route wordt verlaten.
Na verlaten van het bos RD, verharde weg, weg aan linkerhand negeren, wn route, de weg volgen tot T-splitsing met aan linkerhand horecagelegenheid “De Vresselse Hut”, zijpaden negeren.
Bij deze T-splitsing RA, “Vresselseweg”, wn route.
T.h.v. groen elektriciteitskastje LA, grindpad, “Hoogakkerpad”, kn3 volg 11, het pad volgen tot fietspad aan linkerhand, zijpad negeren.
Bij dit fietspad RD, het pad met bosrand aan rechterhand verder volgen, het fietspad aan linkerhand negeren, wn en G-R route.
RD, smal pad aan rechterhand negeren, G-R en wn route, vervolgens in het bos het pad met flauwe bocht naar rechts verder volgen, pad aan linkerhand negeren, G-R route, de wn route wordt verlaten.
5.
Voor percelen grasland. bij T-splitsing LA, G-R route, pad door de bosrand, verderop buigt het pad naar links.
Ca. 50m voorbij deze bocht, bij splitsing rechts aanhouden, pad door de bosrand verder volgen, G-R route.
Voorbij bocht naar links RA, G-R route, dalend pad dat voor het riviertje de Dommel  naar links buigt.
Iets voor verlaten van het bos RD, beide zijpaden aan linkerhand negeren, de Dommel verder volgen, G-R route, men verlaat even het bos, iets verder buigt het pad naar rechts het bos weer in met nog steeds de Dommel aan rechterhand, G-R route.
Bij 5-sprong met bankje 2de pad aan rechterhand inlopen, “Watermolenstraat”, de G-R route wordt verlaten, het pad volgen tot T-splitsing bij verharde weg, zijpad negeren.
Bij deze T-splitsing RA, verharde weg.
Na ca. 200m, voorbij woning nr.55 LA, “Vresselse akkers”.
6.
Voorbij woning nr.3A, in bocht naar links van de weg RA, onverhard pad met bordje “Meierijstad Eigen weg”.
Bij T-splitsing LA, “Vresselse Akkers”.
Voor bosrand, bij T-splitsing RA, vervolgens na ca. 30m LA, smal bospad met SBB bordje.
Bij kruising met smal pad RD, bz route.
Na ca. 40m, bij kruising RA, bz route, vervolgens na ca. 40m, bij kruising LA, bz route.
Voor opener bos, bij kruising RA, de bz route wordt weer verlaten, het pad volgen tot kruising met zandpad iets voorbij een metalen afsluitboom.
Bij deze kruising LA, zandpad met iets verder een vennetje aan rechterhand.
RD, pad met “SBNL Natuurterrein” bordje aan rechterhand negeren.
Na ca. 130m LA, smal bospad met SBB bordje en drie houten paaltjes.
7.
Bij kruising met smal pad RD, vervolgens na ca. 40m eveneens RD, pad aan linkerhand negeren, wn route.
Bij kruising RA, wn route, het pad volgen tot kruising t.h.v. bosrand, zijpaden negeren.
Bij deze kruising LA, “Ostayweg”, verharde weg met bosrand aan linkerhand, kn1 volg 82.
Bij kruising RD, onverhard pad met metalen afsluitboom, “Ostayweg”, wn route.
Na ca. 80m, bij kruising RA, recht bospad , wn en gw route, het pad volgen tot kruising, zijpad negeren.
Bij deze kruising RD, kn82 volg 69, vervolgens na ca. 60m RD, pad richting parkeerterrein aan rechterhand negeren, wn en bz route, het pad verder volgen tot kruising, zijpad aan linkerhand negeren, let op de wn en bz routepaaltjes.
Bij deze kruising LA, wn en bz route, vervolgens na ca. 30m bij volgende kruising RA, licht slingerend bospad, wn route, de bz route wordt verlaten.
8.
Bij kruising met eveneens smal pad RD, wn route.
Bij een wat ruime 4-sprong gescheiden door een ondiepe greppel links aanhouden, vervolgens na ca. 30m rechts aanhouden, smal slingerend bospad, wn route.
Bij 4-sprong RD, het smalle licht slingerend bospad verder volgen, wn route.
Bij T-splitsing LA, wn route, het pad volgen tot T-splitsing, zijpaden negeren.
Bij deze T-splitsing LA, kn69 volg 45, het brede pad volgen tot kruising voor het houten hek in de verte, zijpaden negeren.
Bij deze kruising RA, pad met aan linkerhand een open plek met ven en verderop een bankje, wn route.
Bij 4-sprong met aan rechterhand een eikenlaan scherp RA, smal pad, kn45 volg 72, het pad buigt met ruime bocht naar links naar de eikenlaan, wn route.
9.
Bij de eikenlaan, bij T-splitsing RA, wn route, het pad ca. 100m volgen tot kruising met eveneens wat breder recht pad, de smalle ATB paden negeren.
Bij deze kruising LA, wn route.
Na ca. 100m RA, wn route, het pad volgen tot T-splitsing t.h.v. bosrand en aan rechterhand een boerderij.
# De boerderij is Hoeve Strobol, een museumboerderij met een arsenaal aan zeldzame nostalgische aandenkens.
Bij deze T-splitsing LA, pad met bosrand aan linkerhand, wn route, het pad volgen tot bocht naar rechts iets voorbij inrit van “Hazenputten 10”, zijpad negeren.
In deze bocht het doorgaande pad met bocht naar rechts verder volgen, “Hazenputten”, pad aan linkerhand negeren, kn72 volg 71.
Bij Y-splitsing rechts aanhouden, smalle klinkerweg, wn route.
Bij T-splitsing RA, fietspad aan overzijde van de doorgaande weg volgen, kn71 volg 81.
10.
Na ca. 160m LA, breed bospad, G-R route, de wn route wordt verlaten, het pad volgen tot splitsing iets voorbij flauwe bocht naar rechts, smalle ATB/zijpaden negeren.
Bij deze splitsing links aanhouden, G-R route, het pad buigt met flauwe bocht naar links richting de bosrand, na verlaten van het bos pad met de bosrand aan rechterhand en iets verder een metalen afsluitboom.
Voorbij de afsluitboom, bij splitsing links aanhouden, smal pad aan linkerzijde van landbouwperceel met bosschages aan linkerhand, G-R route, verderop buigt het pad naar links, smalle zijpaden door het landbouwperceel negeren.
Iets voorbij deze bocht, voor bosschages RA richting een ven, voor het ven buigt het smalle pad naar rechts, verderop t.h.v. opening in bosschages buigt het smalle pad naar links naar volgend landbouwperceel, G-R route, het smalle pad met ven aan linkerhand volgen tot bankje voor heuvel in het bos, smalle zijpaden aan rechterhand negeren.
11.
Iets voorbij het bankje links aanhouden, smal pad met het ven aan linkerhand G-R route, na ca. 70m buigt het pad naar rechts weg van het ven, na deze bocht het pad verder volgen tot T-splitsing bij verharde weg.
Bij deze T-splitsing LA, verharde weg, G-R route, de weg volgen tot kapel aan linkerhand.
Iets voorbij deze kapel LA, smal onverhard pad richting uitkijktoren, G-R route, verderop voor informatiepaneel “Dommelbeemden” buigt het pad naar rechts, voorbij deze bocht het pad met rechts landbouwpercelen en links de “Dommelbeemden” ca. 900m verder volgen tot ruime bocht naar rechts met in deze bocht aan linkerhand een duidelijk herkenbaar pad met SBB routepaaltje (met aan achterzijde een blauw-wit bordje) en aan beide zijde van het pad bosschages en knotwilgen.
12.
Bij dit pad LA, de G-R route wordt verlaten, na ca. 230m voorbij een houten voetgangerssluis links van uitkijktoren richting de brede linker doorgang lopen met in de verte aan overzijde van het grasland een grote eik, t.h.v. brede doorgang passeert men een SBB routepaaltje, t.h.v. de eik het grasland via houten voetgangerssluis weer verlaten en het pad naar rechts volgen, voorbij het perceel grasland aan rechterhand volgt het pad even een dode zijarm van de Dommel, verderop passeert men een metalen afsluitboom en t.h.v. inrit naar een woning gaat het pad over in een grindpad.
Bij T-splitsing RA, fietspad langs doorgaande weg, de doorgaande weg volgen tot de kerk, het startpunt.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf
SBB = Staatsbosbeheer
G-R = Streekpad met geel-rode route markeringen.
gw en bz = zijn respectievelijk groen-witte en lichtblauw-zwarte routebordjes van SBB wandelroutes.
Wandelnetwerk:
Groen/gele markeringen, kn staat voor een knooppuntpaaltje met genummerde richting aanduiding, wn staat voor netwerk routepaaltje met alleen richting aanduiding.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

Kerk, Lieshoutseweg 9A, 5492 HR te Nijnsel. Plan Route

Met de auto

Parkeren kan op het pleintje tegenover de kerk of in een van de parkeervakken langs de Lieshoutseweg.

Openbaar vervoer

Bushalte Kruispunt aan de Sonseweg in Nijnsel. Aanlooproute: Ga in noordelijke richting op de Sonseweg. Sla rechtsaf naar de Lieshoutseweg. Sla rechtsaf om op de Lieshoutseweg te blijven. Vervolgens de weg volgen tot de kerk het startpunt.

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (11)

De Hazenputten Adrie: De Hazenputten
Het Vresselsbos Adrie: Het Vresselsbos
De Hazenputten Adrie: De Hazenputten
De Hazenputten nu in een ander seizoen Adrie: De Hazenputten nu in een ander seizoen
Pad door Vresselsbos Adrie: Pad door Vresselsbos
De Oude Putten Adrie: De Oude Putten
Kapel Adrie: Kapel
Bloemrijke Everse Akkers Adrie: Bloemrijke Everse Akkers
Dommelbeemden met in de verte de knoptoren Adrie: Dommelbeemden met in de verte de knoptoren
Dommelbeemden met in de verte de knoptoren Adrie: Dommelbeemden met in de verte de knoptoren
Uitkijktoren in de Dommelbeemden Adrie: Uitkijktoren in de Dommelbeemden

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart hazenputten-route.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

Stichting Zalencentrum De Beckart

Oude Lieshoutseweg 7
5492 HT Nijnsel
Bezoek website

De Vresselse Hut

Vresselseweg 33
5491 PA Sint Oedenrode
Bezoek website

Ervaringen van wandelaars (17)

 1. Adrie 11 juli 2021 om 05:45

  Woensdag 7 juli 2021 de wandelroute gecontroleerd. De wandelroute is een klein beetje gewijzigd, een pad dat door een bosperceel met veel dode bomen ging uit de wandelroute gehaald. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 2. Fam. Brouwers 7 juni 2021 om 13:36

  Prachtige route. Zeer aan te bevelen.

  Reageren
 3. Frans 14 april 2021 om 19:53

  Vandaag gelopen, een mooie afwisselende route, van alles wat.
  opmerking bij 4 Kn79 volg 2 moet zijn Kn79 volg 3
  Bedankt

  Reageren
  1. Adrie 15 april 2021 om 06:17

   Frans bedankt voor het melden van het nummer! Inderdaad een foutje is aangepast.

 4. Adrie 1 november 2019 om 17:21

  30 oktober 2019 de wandeltocht gecontroleerd tevens iets vernieuwd, aan het begin van de tocht het in 2016 opengestelde processiepark in Nijnsel in de wandelroute opgenomen. Dit processiepark lag min of meer verscholen achter een hek en struiken. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 5. Adrie 10 februari 2018 om 14:14

  De werkzaamheden omtrent het nieuwe begrazingsgebied zijn afgerond, de routebeschrijving is hierop aangepast. Ook leuk om te melden dat de oude uitkijktoren in de Dommelbeemden vervangen is door een nieuwe toren. Op de fotocollage de uitkijktoren enkele maanden geleden en nu. Jammer dat de zon niet uitbundiger scheen, had de nieuwe toren wel verdiend.

  Reageren
 6. nellie wesel 20 december 2017 om 22:36

  Vandaag deze tocht gelopen. Het was mistig, wat de omgeving mysterieus maakte. Een heel mooie en afwisselende route. Bos, heide, mooie vennen, de Dommel en ook open stukken die wel op moerasgebieden leken. Alweer een fijne dag. Wie stelt deze mooie routes toch samen? Chapeau!!!

  Reageren
 7. Adrie 24 oktober 2017 om 13:36

  Naar aanleiding van de eerdere werkzaamheden op 23 oktober 2017 de tocht gecontroleerd. Momenteel wordt er een nieuw begrazingsgebied ingericht rond de Hazenputten, de paaltjes voor de afrastering stonden er al maar nog geen klaphekken of iets dergelijks.

  Reageren
 8. Adrie 19 november 2016 om 18:12

  Vandaag 19 november 2016 gaan kijken hoe het staat met de tweede fase van het ven herstel. De werkzaamheden zijn zo goed als afgerond rond de vennen. Het gebied is veel opener geworden. Tevens is aan een zijde van het grootste ven het pad verplaatst, liep men voor de werkzaamheden nog dicht langs de oever van het ven nu is het pad een stukje verwijderd van het ven. De routebeschrijving is hierop aangepast. Veel wandelplezier!

  Reageren
 9. Adrie 16 januari 2016

  Staatsbosbeheer werkt aan het venherstel in het Vresselsbos, met als doel de kwaliteit van de vennen te verbeteren. De werkzaamheden worden in twee fase uitgevoerd. De eerste fase het kappen van de bomen rond de vennen is bijna afgerond. De tweede fase start in september 2016 dan worden de bomen dichter bij de vennen verwijderd, ook worden dan sloten en greppels gedempt en de vergraste heide wordt geplagd. De routebeschrijving is rond het vennengebied aangepast aan de huidige situatie. Veel wandelplezier!

  Reageren
 10. David 17 augustus 2014

  Gisteren deze route gelopen. Mooie route als je van mountainbikers houdt. Route loopt veelal over de mountainbike route en dus zelfs gevaarlijk

  Reageren
  1. Adrie 17 augustus 2014 om 21:12

   Het klopt dat de bosgebieden bij deze wandelroute vooral in de weekeinde intensief gebruikt door ATB rijders. Toch wil ik de opmerking “Route loopt veelal over de mountainbike route” nuanceren, de gehele route volgt officiële wandelpaden van het wandelnetwerk, deel van Staatsbosbeheer route en delen van een streekpad, helaas op een drietal plaatsen lopen deze paden over kortere afstanden samen met een ATB pad. Komt men op andere plaatsen in de bosgebieden toch ATB rijders tegen dan zijn zij degene die het verkeerde pad volgen.

 11. Adrie 4 mei 2013

  De route toch maar eens gecontroleerd, de boswerkzaamheden zijn inmiddels beëindigd. Inderdaad alle klaphekken inclusief de gehele afrastering die door dit gebied liep is verwijderd. De beschrijving is aangepast en weer actueel. Jaap bedankt voor het melden!

  Reageren
 12. jaap 3 mei 2013

  Zonder problemen is de route te volgen, maar alle klaphekken zijn verdwenen. Weglaten van de woorden KLAPHEK voorkomt misverstanden, terwijl de beschrijving niet onduidelijk wordt.

  Reageren
 13. Lennard 18 mei 2012

  Onlangs met prima wandelweer gelopen. Nu is m.i. het juiste moment om deze route te lopen i.v.m. de vele verschillende tinten fris, jong groen i.c.m. het geel van boterbloempjes in niet gemaaid grasland.

  De route is correct, alleen tussen zinnen 11 en 12 van punt 7 had ik verwarring en liep fout. "Rechts aanhouden, pad op linkerhand negeren, pad aan de rand van akker blijven volgen, G-R route, blauw SBB paaltje .
  LA, blauw paaltje, SBB route, G-R route wordt verlaten."

  De blauwe paaltjes worden op dit moment grotendeels aan het zicht ontnomen door brandnetels. Bij de tweede bocht naar rechts loopt een pad richting weilanden verderop, maar hier moet men dus nog niet in. Pas een heel stuk verderop komt het pad naar links.

  Ter verduidelijking zouden tussen die zinnen de volgende toegevoegd kunnen worden:
  "Verderop rand langs akker naar rechts blijven volgen, zijpad negeren. Blauw paaltje, G-R route."

  Reageren
  1. Adrie 19 mei 2012 om 16:32

   De beschrijving is aangepast, tevens zijn er extra herkenningspunten in de regels bijgevoegd. Lennard bedankt voor je reactie!

 14. Gommaar Bruynseels - België 15 mei 2012

  Enig mooie route! Proficiat voor de auteur.
  Correcte parcoursbeschrijving

  Reageren

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)