De bolle akker, Bakel te Noord-Brabant

19 km Wandelroute De bolle akker, te Bakel

Wandeltocht langs De Bakelse Plassen, de bosgebieden Nederheide en de Grotelsche Heide ook wel Grotelsche Bos genoemd. De Bakelse Plassen is een groot grindwinningsgebied. Er wordt nog volop grind gewonnen, sinds 2011 is men begonnen delen van het gebied opnieuw in te richten aan de zuidkant is een golfterrein gerealiseerd en aan de noordkant een watervogelrijk natuurgebied tegen de Nederheide. Het bosgebied de Nederheide bestaat uit een afwisseling van bos, enkele kleine perceeltjes heide. In dit bos wordt een mooi smal wandelpad door grotere en wat kleinere half open plekken in het bos gevolgd. De Grotelse Heide is ook een bosgebied met een groot open grasrijk begrazingsgebied. In dit gebied wordt het meanderende beekje de Esperloop gevolgd, een min of meer gave 'heidebeek'. Aan het einde van de wandeltocht is het fenomeen bolle akker te zien. Door het mesten met planten resten zijn in de afgelopen 400 jaar hoogte verschillen ontstaan. Verder passeert men aan het einde van de wandeltocht in Bakel als bezienswaardigheid de standerdmolen Sint Willibrordus uit 1752. 85% van deze wandeltocht is onverhard.

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers, op: 10-2-2008, laatst bijgewerkt op: 28-2-2021

Routebeschrijving

Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
1.
Loop vanuit de ingang van de kerk naar de weg rechts van het kleine winkelcentrum aan overzijde van het plein, zie ook straatnaam bordje “St. Wilbertsplein” tegen de gevelhoek, bij deze weg het verhard voetpad met wooncomplex aan rechterhand richting de achterzijde van het winkelcentrum volgen, “De Wilbertsdries”.
Bij 3-sprong rechts aanhouden, het voetpad met wooncomplex aan rechterhand verder volgen.
Bij kruising RA, verharde weg, de weg volgen tot plantsoen aan linkerhand, let op in het plantsoen zijn honden niet toegestaan volg het onderstaande alternatief.
# Met hond: de weg verder volgen tot kruising voorbij het plantsoen. Bij deze kruising LA, “Bernardstraat”, de weg volgen tot woning nr.18. Voorbij inrit van de woning RA, onverhard pad met beukenhaag aan rechterhand, “Theo van Dijkpad”. Ga verder bij punt 2 2de regel.
Voor het plantsoen LA, “Kerksedriessen 15-17”, iets verder t.h.v. 2de woning rechts aanhouden, smal (grind)pad door het plantsoen inlopen met aan rechterhand een grasveld met speeltoestellen, t.h.v. bosschages passeert men een rij paaltjes.
2.
Iets voor einde van het pad, voor rij paaltjes rechts aanhouden, tussen bankje en ringvormig trapveldje naar de verharde weg lopen, bij verharde weg het onverhard pad aan overzijde van de weg links van de inrit inlopen, smal pad met beukenhaag aan rechterhand, “Theo van Dijkpad”.
Iets voorbij de haag RD, bospad aan linkerhand negeren, pad door de bosrand met aan rechterhand achterzijde van woningen.
Na verlaten van het bos, bij 4-sprong RD door de rand van grasveld met bosrand aan linkerhand, de bosrand volgen tot Y-splitsing bij verharde weg.
Bij deze Y-splitsing LA, verharde weg, de weg “Zand” volgen tot kruising.
Bij deze kruising RA, vervolgens na ca. 60m de weg met bocht naar links verder volgen, weg “Zand 6-6a-8” aan rechterhand negeren, wn route, de weg verder volgen tot bocht naar links.
In deze bocht rechts aanhouden, onverhard pad, wn route.
Bij T-splitsing LA, verharde weg, kn31 volg 35/2.
3.
Bij 4-sprong RD, het onverhard pad met houten afsluitboom aan overzijde van de weg inlopen links van het grindpad, “Hooizak”, kn2 volg 3, aan linkerhand passeert men een gebouw, voorbij het gebouw het pad ca. 600m verder volgen tot smal pad aan rechterhand richting een vogelkijkwand t.h.v. van een landbouwperceel, zijpaden richting het golfterrein negeren.
Bij dit pad RA, direct daarna buigt het pad iets voor de vogelkijkwand naar links, smal pad met waterplas aan rechterhand.
Voor bosrand. in ruime bocht naar rechts met iets verder heide LA, het pad ca. 40m volgen tot T-splitsing met aan rechterhand pad met rij palen en bordje “Opengesteld”.
Bij deze T-splitsing RA langs de rij palen, het pad volgen tot 5-sprong, zijpaden negeren.
Bij deze 5-sprong RD.
RD, smal pad met wn routepaaltje aan rechterhand negeren, direct daarna voor half open plek met houten paneel met opschrift “Boomfeestdag 15-18 maart 2016” LA, paarse en wn route, pad door rand van de half open plek, het pad volgen tot T-splitsing.
4.
Bij deze T-splitsing LA, paarse en wn route, vervolgens na ca. 30m RA, paarse route, kn33 volg 96, verderop t.h.v. 2de bocht naar rechts passeert men aan linkerhand perceeltje jonge dennen, ca. 120m voorbij deze bocht buigt pad naar links.
Ca. 40m voorbij deze bocht, bij 4-sprong RD, het smal slingerend bospad verder volgen, paarse en wn route.
Na ca. 400m, bij T-splitsing RA, direct daarna links aanhouden, paarse en wn route, smal pad door half open plek met gras, het pad volgen tot T-splitsing bij breed pad.
Bij deze T-splitsing LA, breed pad, wn route, de paarse route wordt verlaten, direct daarna het pad met flauwe bocht naar rechts verder volgen, pad aan linkerhand negeren, wn route.
Bij kruising RD, “Stippelbergseweg”, pad met bosrand aan linkerhand, de wn route wordt verlaten.
5.
Na ca. 110m LA, breed pad, het pad volgen tot kruising met informatiepaneel “54 Fietsen doe in Brabant”, zijpad negeren.
Bij deze kruising LA, pad met gescheiden fietspad en fietsnetwerkbordje 55.
Bij T-splitsing RA, eveneens een breed pad.
Na ca. 200m met aan rechterhand een houten afsluitboom LA, iets smaller bospad.
Bij kruising met gras-pad RD.
Bij T-splitsing RA, kn20 volg 97, het pad loopt aan rechterhand parallel met een ATB pad, verderop volgt men een lage heuvelrug aan rechterhand, weer verder in flauwe bocht naar rechts passeert men aan linkerhand een gemeente grenspaal, het pad verder volgen tot kruising met gele gasuniepaal A58.500 E0323, smalle zijpaden negeren.
Bij deze kruising RA, de wn route wordt verlaten, direct daarna bij kruising met smal ATB pad RD, vervolgens na ca. 50m LA, smaller bospad met houten afsluitboom.
6.
Bij kruising met smal ATB pad RD, direct daarna voorbij houten afsluitboom eveneens RD, pad aan linkerhand negeren, men passeert aan linkerhand camping “Stippelberg”, verderop voor woning buigt het pad naar rechts en gaat over in een smalle verharde weg.
De weg met bocht naar links verder volgen, onverhard pad aan rechterhand negeren.
RD, “Lage Aarleseweg”, weg aan rechterhand negeren.
Nu goed kijken, voor flauwe bocht naar links van de weg RA, smal wat lastig herkenbaar bospad inlopen, het pad is tevens een klein stukje een ATB pad met op enige afstand een heuvelrug aan rechterhand.
Na ca. 70m, bij 4-sprong RD, gele en wn route, de heuvelrug aan rechterhand verder volgen.
Bij 3-sprong met aan linkerhand een bankje voor een poel RA, gele en wn route.
7.
Bij kruising met breed pad RD, smal bospad, gele route, vervolgens na ca. 40m het pad met flauwe bocht naar links verder volgen, verbindingspad naar de verharde weg aan rechterhand negeren, gele route.
RD, stijgend pad, pad aan linkerhand negeren, de gele route wordt verlaten, direct daarna rechts aanhouden, het pad over de heuvelrug volgen, wn route, verderop voorbij bocht naar links gaat het pad door een dalletje.
Voorbij het dalletje RD, pad aan linkerhand negeren, het pad door de bosrand over de heuvelrug verder volgen, verderop buigt het pad in een opener plek naar links en daalt.
Iets voorbij de opener plek, bij 4-sprong RA richting rand van het bos, gele en wn route, direct daarna bij kruising LA, breed pad met bosrand aan linkerhand, gele route, de wn route wordt verlaten.
Bij doorgaande weg LA, fietspad aan overzijde van de weg volgen, wn route, vervolgens na ca. 50m, voor bosrand RA, smalle verharde weg, wn route.
8.
Bij overgang van verharde weg naar onverhard pad RD, pad aan linkerhand negeren, wn route.
Bij 4-sprong RD, kn98 volg 22, het pad volgen tot kruising met breed pad voorbij een metalen afsluitboom, zijpaden negeren, wn route.
Bij deze kruising LA, breed pad met gescheiden grind-/fietspad, wn route.
Bij T-splitsing met aan rechterhand de Mortelse toren RA, direct daarna t.h.v. metalen toegangspoort buigt het pad naar links en gaat door de bosrand, wn route, verderop voor een beekje buigt het pad naar rechts.
Voorbij deze bocht RD, metalen brugje aan linkerhand negeren, kn22 volg 12.
Bij 3-sprong links aanhouden door houten voetgangerssluis, het gras-pad door begrazingsgebied met beekje aan linkerhand volgen tot klaphek aan overzijde van het begrazingsgebied.
Voorbij het klaphek, bij T-splitsing LA, verharde weg, kn12 volg 27, de weg volgen tot kruising met aan linkerhand een breed pad.
9.
Bij kruising LA, onverhard pad, “Beekse Peeldijk”, de wn route wordt verlaten.
# Voor een pauze, bij de kruising een klein stukje rechtdoor is rechts van de weg horecagelegenheid “Grotels Genieten”.
T.h.v. bankje RD door klaphek, pad aan rechterhand negeren, het pad volgen tot beekje aan rechterhand na verlaten van het bos.
Iets voorbij het beekje rechts aanhouden, gras-pad door de rand van open grasland met het beekje aan rechterhand, SBB (lichtblauwe bordjes met zwarte afbeelding) route, verderop voor een bankje buigt het pad naar links weg van het beekje, SBB route.
Bij T-splitsing RA, bospad, SBB route.
Na verlaten van het bos, iets voorbij groepje eikenbomen rechts aanhouden, gras-pad door begrazingsgebied richting bosrand, de SBB route wordt verlaten, iets voor de bosrand buigt het gras-pad met flauwe bocht naar rechts richting de hoek van het grasland, in deze hoek het begrazingsgebied via een draaihekje verlaten.
Na verlaten van het begrazingsgebied RA het smalle metalen brugje over, direct daarna aan overzijde bij 4-sprong LA, pad met het beekje aan linkerhand, het eerste stukje slingert het pad langs omgevallen bomen en boomstronken, voorbij de hoogzit die men aan rechterhand passeert het duidelijk herkenbare pad met het beekje aan linkerhand verder volgen tot volgend metalen brugje.
10.
Bij kruising met aan linkerhand het brugje LA het brugje over, direct daarna aan overzijde bij T-splitsing RA, pad met het beekje nu aan rechterhand.
RD, pad aan linkerhand negeren, vervolgens na ca. 50m RA het beekje oversteken, direct daarna bij 4-sprong links aanhouden, SBB route, het pad loopt aan rechterhand parallel aan een ATB pad, een klein stukje verder komen beide paden samen.
T.h.v hoek in afrastering, bij splitsing links aanhouden, direct daarna RD, pad aan rechterhand negeren, smal pad pal naast afrastering met afrastering aan linkerhand, SBB en wn route.
Bij T-splitsing LA door klaphek, direct daarna RA, SBB en wn route.
Iets voorbij klaphek RD, pad aan rechterhand negeren, SBB en wn route.
Bij rand van het bos LA, grind-/fietspad door de bosrand, SBB route, kn26 volg 25.
11.
Bij Y-splitsing RA, pad met gescheiden grind-/fietspad, SBB en wn route.
Na ca. 80m LA, SBB en wn route.
RD, pad aan linkerhand negeren, de SBB en wn route worden verlaten, het pad verder volgen tot T-splitsing, zijpad negeren.
Bij deze T-splitsing RA.
Bij T-splitsing LA, wn route, verderop gaat het onverhard pad over in een grindpad.
Bij T-splitsing RA, fietspad langs de doorgaande weg, wn route, het fietspad volgen tot weg aan rechterhand, zijwegen aan linkerhand negeren.
Bij deze weg RA, “Nuijeneind”, wn route.
# Na ca. 70m passeert men aan linkerhand informatiepaneel “Bolle akker en beekdal” waaraan de naam van deze tocht is ontleend.
Iets voorbij het informatiepaneel LA, onverhard pad, “Verloorekost”, wn route.
12.
Iets voorbij bosrand, voor 2de flauwe bocht naar links LA, bospad, wn route, het pad volgen tot kruising met breed grindpad.
Bij deze kruising RD, wn route, smal pad met iets verder aan beide zijde een omheining.
Bij T-splitsing RA, breed grindpad, wn route.
Na ca. 200m LA, “Achter de Molen”, kn58 volg 8, het pad volgen tot 3-sprong voorbij molen, zijpaden negeren.
# Molen Sint Willibrordus een standerdmolen uit 1752.
Bij deze 3-sprong LA, wn route.
Bij T-splitsing RA, wn route, fietspad langs doorgaande weg, het fietspad volgen tot gebouw “Het Parochiehuis” nr.2, zijweg negeren.
Voorbij “Het Parochiehuis”, voor monument “Veertigjarig priesterfeest” LA, verhard voetpad, vervolgens voor wooncomplex, bij 3-sprong rechts aanhouden, het voetpad verder volgen tot de kerk, het startpunt.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf.
SBB = Staatsbosbeheer.
paarse en gele route = Gemeente Gemert-Bakel wandelroutes met kleine pijl als richting aanduiding.
Wandelnetwerk:
Groen/gele markeringen, kn staat voor een knooppuntpaaltje met genummerde richting aanduiding, wn staat voor netwerk routepaaltje met alleen richting aanduiding.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

Sint-Willibrorduskerk, Sint Wilbertsplein 12, 5761 BK te Bakel. Plan Route

Met de auto

Parkeren kan op het plein voor de kerk.

Openbaar vervoer

Bushalte Centrum, Bakel.

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (11)

Grindwinning bij de Bakelse Plassen Adrie: Grindwinning bij de Bakelse Plassen
Vogelkijkscherm bij de Bakelse Plassen Adrie: Vogelkijkscherm bij de Bakelse Plassen
Nieuwe natuur bij de Bakelse Plassen Adrie: Nieuwe natuur bij de Bakelse Plassen
Pad door de Nederheide Adrie: Pad door de Nederheide
De zendtoren van de Mortel Adrie: De zendtoren van de Mortel
De Esperloop Adrie: De Esperloop
Oud Hollandse landgeit Adrie: Oud Hollandse landgeit
Pad door buitengebied van Bakel Adrie: Pad door buitengebied van Bakel
Pad de Verloorekost door bolle akkers Adrie: Pad de Verloorekost door bolle akkers
Standerdmolen Sint Willibrordus Adrie: Standerdmolen Sint Willibrordus
Weer bijna bij het startpunt Adrie: Weer bijna bij het startpunt

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart de-bolle-akker.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

In de plaats BakelGrotels Genieten

Grotel 5
5761 RA Bakel
Bezoek website

Ervaringen van wandelaars (26)

 1. Adrie 28 februari 2021 om 17:15

  Inmiddels zijn er drie plaatsen natte stukken op het pad aan linkerzijde van het beekje de Esperloop. Het tijdelijk alternatief dat in de routebeschrijving stond is nu definitief gemaakt. De tocht gaat nu een stukje over het pad aan de andere zijde van de Esperloop met het nadeel dat men direct na een smal brugje even moet slalommen langs ontwortelde bomen en boomstronken, voorbij een hoogzit die men aan rechterhand passeert is er een duidelijk goed te belopen pad langs het beekje. Verder is aan het begin van de wandeltocht een klein wijziging, een klein stukje verharde weg is hiermee komen te vervallen.

  Reageren
 2. Frans 11 november 2020 om 21:19

  Vandaag gelopen, met routebeschrijving en GPS.
  Mooie route, met van alles wat.
  bedankt

  Reageren
 3. Adrie 19 maart 2020 om 15:23

  De wandeltocht is vernieuwd een lang pad vanuit Bakel naar de Nederheide is uit de wandeltocht gehaald met aan het einde in het bosgebied enkele paden die versperd zijn takken en boomstammen vermoedelijk bedoelt om crossmotoren te weren. De wandeltocht gaat nu via de Bakelse Plassen naar de Nederheide, in het bosgebied wordt een mooi smal bospad gevolgd. Veel wandelplezier!

  Reageren
 4. Margreet 19 april 2019 om 19:45

  Op deze zonnige, warme (Goede) vrijdag, 19 april 2019, liep ik deze wandeling. Zoals ik gewend ben van Adrie prima omschreven en prachtig. Ik moest er 2x 3 uur voor reizen, maar daar heb ik geen moment spijt van gehad. Akkerland, bossen, beekjes, slingerende paadjes: alles was er. En nauwelijks mensen tegengekomen, al zal dat in het weekend vast anders zijn. Héél erg de moeite waard!
  Bereikbaarheid met Ov was ook prima.

  Reageren
 5. Adrie 28 maart 2018 om 14:34

  De wandelroute 25 maart 2018 gecontroleerd en tevens vernieuwd. Nieuw in de wandelroute is een leuk educatief punt over breuken in de Peel zoals de bekendste de Peelrandbreuk. Ook is een wat langer pad uit de wandelroute gehaald en vervangen door een meer gevarieerd pad. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 6. Ben en Maria Vogels 19 februari 2017 om 09:52

  We hebbben deze zeer afwisselende route gelopen op woensdag 15 februari, onder een stralend blauwe hemel en schitterende zon bij een temperatuur van 16 graden.Hebben de route gelopen met routebeschrijving en GPS en beide zijn zeer goed.

  Reageren
 7. Sjan 16 oktober 2016

  Vandaag 16 oktober onder zomerse omstandigheden deze mooie afwisselemde route gelopen. Echter het bord boomfeestdag 1999 onder nr. 5 is niet zichtbaar. Dit zou je kunnen vervangen door na ong. 110 meter 1 ste pad links. Verder is de route heel duidelijk beschreven, waarvoor onze dank.

  Reageren
  1. Adrie 17 oktober 2016 om 17:11

   Sjan bedankt voor de reactie! Ik heb de tekst met verwijzing naar het bord uit de routebeschrijving gehaald.

 8. Adrie 1 januari 2016

  Op 1 januari 2016 in de heel vroege uurtjes de wandelroute gecontroleerd. De routebeschrijving is weer actueel, veel wandelplezier!

  Reageren
 9. Willem 11 juni 2015 om 16:40

  De route gelopen op woensdag 10 juni 2015 bij stralend weer met zo’n 23 graden. Prachtige wandeling. Was echt genieten. De route is goed beschreven.

  Foto’s van links naar rechts en van boven naar beneden: Sint Willibrorduskerk in Bakel, Vleermuizenkast naast het Vogelkijkpad, Nestkast van de boomklever, Langs de oevers van de Espeloop, Koeien bij de Esperloop, Standardmolen Sint Willibrordus en Een bosven

  Reageren
 10. Adrie 8 september 2013

  Vandaag 8 september 2013 is de route gecontroleerd en tevens wat vernieuwd. In de Nederheide zijn op 2 plaatsen smalle slingerende bospaadjes in de route opgenomen. En in de Grotelse Heide is de route wat veranderd, men volgt over een grotere afstand de Esperloop. Veel wandelplezier!

  Reageren
 11. annemiek 8 oktober 2011

  hallo
  We hebben deze route gelopen op 25 september 2011.Zeer mooi en ook al komen we uit de buurt, we kwamen op paden die we nog niet kenden.Heel verrassend!De routebeschrijving is uitstekend.Het pad bij nr.6 is ook in 2011 nog overwoekerd, wij liepen meest over de naastgelegen wei.Deze route is een aanrader voor elke wandelaar.Bedankt!

  Reageren
 12. Peter 16 september 2010

  Een prachtige route, heb hem op 14 september 2010 gelopen. Ook goed omschreven, met name waar het fout zou kunnen gaan. Een echte aanrader! Toch twee opmerkingen: Bij het begin van 6) zou het fout kunnen gaan, je komt dan een viersprong tegen (bij klaphek) die je als t-splitsing zou kunnen beschouwen. Je moet dan toch rechtdoor over het smalle pad, dat naar links afbuigt. En dat is de tweede opmerking: het pad is zo smal en overwoekerd door doorns en brandnetels, dat het met korte mouwen/pijpen en in gezelschap van kinderen bijna niet te doen is. Maar als je doorzet, loop je deze prachtige route verder moeiteloos uit.

  Reageren
 13. Dirk 12 augustus 2010

  Ik bedoel Herberg Grotel’s Hof i.p.v. de Gouden Leeuw voor een terrasstop…

  Reageren
 14. Dirk en Ilse 12 augustus 2010

  Zondag 8 augustus deze heerlijke ontspannen wandeling gelopen. Mooie natuur en veel afwisseling van akkers en bossen. Het overwoekerd pad( punt 6 ) is er nog steeds, maar als je de wijzigingen volgt komt alles goed. Onderweg kun je heerlijk eten bij De Gouden Leeuw. Op naar de volgende wandeling…

  Reageren
 15. Karla van de Velde 20 augustus 2009

  Woensdag 19 augustus, een warme zomerdag. Dat is weer voor een boswandeling. De Bolle Akker is zo’n wandeling en we zijn enthousiast. Wat een prachtige paadjes en bijna geheel onverhard. Vooral het pad langs de Espseloop is fraai.We hebben één opmerking. Bij 6 RD langs de afrastering, dat gaat in het begin goed maar halverwege is het paadje overwoekerd door brandnetels en in elkaar gegroeide bramenranken. We zijn er door gekomen maar vraag niet hoe. Als dat nog even door gaat is het paadje ontoegankelijk, eigenlijk nu al. Het heeft geen invloed gehad op het genot wat de tocht ons gaf. Een zeer fraaie wandeling en onberispelijk beschreven. Weer een heel fijne dag gehad, bedankt.

  Reageren
  1. Adrie 24 augustus 2009 om 19:17

   Overwoekerd pad, zie opmerking van Karla van de Velde 20-08-2009.
   Waarschijnlijk is dit een tijdelijk probleem, aangezien dit pad onderdeel uitmaakt van een Staatsbosheer route.
   Tevens is er een goed alternatief voor het overwoekerd pad bij punt 6.
   Punt 6. de eerste twee regels laten vervallen:
   RD, langs afrastering.
   Op T-splitsing RA.
   en vervangen door:
   LA, pad tussen akkers volgen.
   Op T-Splitsing RA.
   RD, pad op rechterhand negeren.
   Verder met routebeschrijving punt 6. regel 3.

 16. Marijke 25 mei 2009

  Ik wil deze wandeling gaan lopen, lees dat ik in Bakel moet starten, maar zie op de kaart dat de start in Gemert is.
  Of staat Gemert 2 keer op de kaart????

  Reageren
  1. Adrie 26 mei 2009 om 10:38

   Het startpunt is in het plaatsje Bakel. Momenteel worden ook gemeente namen weergeven in Google Maps, en Bakel is een dorp uit de gemeente Gemert-Bakel. Zo te zien valt een gedeelte van de gemeente naam over de plaatsnaam Bakel.

 17. Gerard Cissy Theo Kitty 13 mei 2009

  13/05/2009
  Deze route gelopen op 10 mei onder een stralende zon.
  De mooiste route die we in deze omgeving ooit gewandeld hebben.

  Reageren
 18. John 19 maart 2009

  Hallo beste wandelaars,
  Deze wandelroute is zeer aan te bevelen.
  Auto kan gemakkelijk geparkeerd op marktplein in Bakel waar ook een leuk Restaurant is, Gasterij De Gouden Leeuw waar men bij terugkomst heerlijk kan eten, zeer aan te bevelen zij hebben ook een gezellig terras. Deze wandeling moet je beslist maken

  Reageren
 19. Eric en Marieke van Roij. 20 februari 2009

  Hallo beste wandelaars uit boven genoemde tekst lees ik dat wij HERBERG GROTEL”S HOF gesloten waren.
  Onze sluitings dagen zijn woensdag en donnderdag in de winter (1 okt.)tot (31 Mrt.)in de zomer zijn wij allen op donderdag gesloten.

  Reageren
 20. Gommaar Bruynseels - België 20 mei 2008

  Op 18 mei deze wandeling gedaan. Werkelijk prachtig!! Mooie natuur en prima beschrijving. Een aanrader!

  Reageren
 21. Adrie 10 mei 2008

  Halverwege is er inderdaad een gelegenheid tot een “terrasstop”. Men passeert bij punt 5 tussen de eerste en de tweede regel de Herberg Grotel’s Hof.

  Reageren
 22. Carolien 8 mei 2008

  Deze tocht gelopen op 5 mei. Het was prachtig wandelweer. Een heerlijk zonnetje vergezelde ons de hele tocht en de temp. was rond de 23 graden. Een mooie tocht die zeker de moeite waard is. Afwisselend en zeer goed bewegwijzerd op papier. Jammer dat er niet stond aangegeven dat er halverwege gelegenheid is tot “terrasstop”. Mogelijk dat dit niet het hele jaar geopend is, dat hebben we niet meer opgezocht. Nu hadden we net zittende op een bankje geluncht ( wat ook niet verkeerd is op zo’n dag als deze)

  Reageren
 23. Yvonne 7 mei 2008

  Hoi,
  Wij hebben deze route 26 april gelopen. Hij is erg mooi! De routebeschrijving klopt ook precies. Zeker de moeite waard om hem te gaan lopen

  Reageren

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)