De Bedelaar-route, Neer te Limburg

20 km Wandelroute De Bedelaar-route, te Neer

De wandeltocht door natuurgebied het Leudal, landgoed De Bedelaar en het beekdal van de Neerbeek. Door het natuurgebied Leudal stromen de Tungelroyse Beek (ter plekke ook Leubeek genoemd) en de Zelsterbeek. Beide beken vloeien samen om iets verder na samen te vloeien met de Haelense Beek verder te gaan als de Neerbeek. Delen van het natuurgebied Leudal zijn prachtige voorbeelden van het beekdalen landschap. Ook is de wandeltocht rijk aan bezienswaardigheden zoals de grafheuvels van Busjop, de uilentoren op landgoed de Bedelaar, restant van de St. Elisabethsmolen, watermolen Sint Ursulamolen en watermolen de Friedesse Molen. De grafheuvels van Busjop is een uitgestrekt grafveld dat in gebruik geweest is van de Late Bronstijd tot en met de Vroege IJzertijd. De uilentoren op landgoed de Bedelaar is een drie verdiepingen tellende vijftien meter hoge stenen toren die dienst doet als verblijfplaats voor uilen en vleermuizen. Van de oorspronkelijke St. Elisabethsmolen resteerden slechts enkele muren. In 2015 heeft men met de ruïne als basis een moderne opbouw vervaardigd met een groot waterrad dat verbonden is met een generator die elektriciteit opwekt. Watermolen Sint Ursulamolen is enige van de zes nog bestaande water-oliemolens in Nederland die een korenmolen en een oliemolen onder één dak herbergt. Watermolen de Friedesse Molen, deze molen is gebouwd in het jaar 1717 en is gerenoveerd in het jaar 2002. 87% van deze wandeltocht is onverhard.

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers, op: 5-11-2011, laatst bijgewerkt op: 7-6-2024

Routebeschrijving

Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
1.
Met de rug naar trap richting de kerk pal naast het witte eetcafé ’t Raodhoes het plein diagonaal oversteken en de weg aan linkerzijde inlopen, de weg volgen tot woning nr.26, zijwegen negeren.
T.h.v. van de woning LA, fietspad.
Voor beek het fietspad met bocht naar rechts verder volgen, klaphek aan linkerhand negeren.
Bij 3-sprong met aan linkerhand een smalle brug RA, smal klinkerpad, vervolgens bij 3-sprong links aanhouden, verharde weg, wn route.
Voor brouwerij “de Lindeboom”, bij 4 sprong LA, doodlopende weg, kn3 volg 67.
Aan einde van deze weg via trapje aan rechterhand naar de doorgaande weg lopen, de doorgaande weg oversteken, let op drukke weg!!, aan overzijde LA het fietspad volgen, wn route, vervolgens na ca. 50m RA, “Kruisstraat”, wn route.
Voorbij boerderij nr.14 links aanhouden, doodlopende weg, iets verder bij 4-sprong RD, “Kinkhoven”, kn67 volg 64.
Bij T-splitsing RA, kn64 volg 6, de weg volgen tot smal bospad aan linkerhand met houten afsluitboom en SBB bordje “Midden Limburg”, iets voorbij bosrand aan linkerhand.
2.
Bij dit pad LA, smal dalend bospad met SBB bordje, de wn route wordt verlaten.
Voor blauw-wit “Ommetje Kinkhoven” routepaaltje, bij splitsing links aanhouden.
Voor beek, bij 3-sprong RA, wn route, smal pad met beek aan linkerhand.
# Zou door een hoge waterstand het pad langs de beek “Neerbeek” te drassig zijn omkeren en teruglopen naar de verharde weg. Aangekomen bij de verharde weg LA de verharde weg volgen. Bij T-splitsing LA, doorgaande weg, kn6 volg 60, direct daarna eveneens LA, breed bospad, wn route, het pad ca. 600m volgen tot pad aan rechterhand met bankje en iets verder een brugje. Ga verder bij punt 3. 1ste regel.

RD, pad aan rechterhand negeren, de wn route wordt weer verlaten, de beek verder volgen, iets verder passeert men aan rechterhand een kleine stuw, verderop buigt het smalle pad naar rechts weg van de beek, het pad verder volgen tot T-splitsing.
Bij deze T-splitsing LA, breder pad.
3.
Doorgaand pad met flauwe bocht naar links richting brugje verder volgen, pad met bankje aan rechterhand negeren, kn20 volg 63.
Voorbij brugje het doorgaande pad met flauwe bocht naar rechts verder volgen, kn63 volg 62, beidezijpaden langs heuvel aan linkerhand negeren.
# De heuvel aan linkerhand is de “Groaveberg”, de merkwaardige 6 meter hoge heuvel heeft in het verleden veel aanleiding gegeven tot verhalen.
Na ca. 140m, voor open plek RA door houten voetgangerssluis, smal pad, kn62 volg 11, verderop voor lager gelegen beekdal buigt het pad naar links, het pad  aan rand van heuvelrug volgen tot 3-sprong in dalletje voorbij houten voetgangerssluis, smalle zijpaden negeren.
Bij deze 3-sprong rechts aanhouden, wn route, het pad volgt nu de voet van de heuvelrug.
Voorbij houten voetgangerssluis RD, breed pad aan linkerhand negeren, wn route, het pad verder volgen tot T-splitsing, zijpaden negeren.
4.
Bij deze T-splitsing RA, het dalende pad met bocht naar rechts volgen tot 3de pad aan linkerhand ca. 30m voor een brugje, wn route.
Bij dit pad RD het brugje over, pad aan linkerhand negeren, kn11 volg 9.
Iets voor verharde weg, voor bankje LA, kn9 volg 6, smal grindpad door bosrand.
Voor horecagelegenheid, bij T-splitsing LA, verharde weg, wn route, direct daarna bij T-splitsing eveneens LA, fietspad aan overzijde van de weg volgen, kn6 volg 7.
Iets voorbij bankje RA, smal bospad, kn7 volg 42.
Voorbij bankje het pad met flauwe bocht naar links verder volgen, pad aan rechterhand negeren, wn route.
RD, pad aan rechterhand negeren, kn42 volg 41, vervolgens bij 3-sprong met aan rechterhand een brugje LA, kn41 volg 43, iets verder passeert men een brugje.
In hoger gelegen bos, bij 3-sprong LA, wn route, vervolgens na ca. 40m bij T-splitsing RA, kn43 volg 45, het pad buigt met flauwe bocht naar links.
Bij 3-sprong rechts aanhouden, wn route.
Bij 4-sprong LA, breed ruiterpad, kn45 volg 46.
5.
Bij kruising RD, kn46 volg 48, het pad verder volgen tot kruising met verharde weg, zijpad negeren.
Bij deze kruising RD, grindpad, kn48 volg 26, verderop passeert men kn26 volg 22, het pad verder volgen tot men boerderij aan linkerhand gepasseerd is.
Voorbij de boerderij RA, kn22 volg 20, iets verder voorbij klaphek met veerooster pad met afrastering aan rechterhand.
Ca. 70m voorbij bosrand aan rechterhand, voor klein bosperceeltje LA, de wn route wordt verlaten.
Bij kruising RA, pad met iets lager gelegen grote open plek aan linkerhand.
Bij kruising LA, bospad.
Voor rand van de grote open plek, bij T-splitsing RA.
RD, pad aan linkerhand negeren, wn route.
Voorbij klaphek met veerooster, bij 4-sprong RD, kn20 volg 91, het pad volgen tot bocht naar links, zijpaden negeren.
6.
Iets voorbij deze bocht het pad met flauwe bocht naar rechts verder volgen, pad aan linkerhand negeren, wn route.
Bij 5-sprong met aan rechterhand horecagelegenheid RD, kn91 volg 92, het pad langs informatiepaneel “Grafheuvels van Busjop” door grafheuvelveld inlopen.
# Grafheuvels van Busjop, een uitgestrekt grafveld dat in gebruik geweest is van de Late Bronstijd tot en met de Vroege IJzertijd.
Voorbij bankje, bij 5-sprong RA, bospad, wn route.
T.h.v. bosrand, bij kruising LA, smal pad, wn route, verderop voor een beek buigt het pad naar rechts.
Bij kruising LA de brug over, kn92 volg 94, voorbij de brug grindpad.
Bij T-splitsing LA, verharde weg, kn94 volg 2/96.
Voor landbouwperceel aan rechterhand RA, pad met bosrand aan rechterhand, wn96, verderop voor open grasland buigt het pad naar rechts.
LA door klaphek richting klaphek aan overzijde van het grasland, wn route, voorbij dit klaphek smal pad door rand van het bosperceel.
7.
Bij T-splitsing LA, breed pad, kn96 volg 78.
Na ca. 70m RA door hoog draaihekje met bordje “Opengesteld”, smal bospad, de wn route wordt verlaten.
Bij 3-sprong met aan rechterhand een hoge toren LA.
# De hoge toren aan rechterhand is een uilentoren, deze vijftien meter hoge stenen toren is in 1937 in opdracht van professor Dubois gebouwd.
Na ca. 100m het pad met bocht naar rechts verder volgen, pad aan linkerhand negeren.
Na ca. 150m, bij 3-sprong links aanhouden richting richting houten voetgangerssluis in afrastering, voorbij de voetgangerssluis bij T-splitsing RA, iets verder buigt het pad naar links, het pad verder volgen tot kruising, zijpaden negeren.
Bij deze kruising LA, eveneens breed bospad.
Bij T-splitsing RA, kn79 volg 1, het pad door de bosrand volgen tot kruising met verhard fietspad.
Bij deze kruising LA, verhard fietspad, kn1 volg 3.
Bij kruising met verharde weg RD, de wn route wordt verlaten, breed bospad.
8.
Bij kruising LA, eveneens breed bospad, kn6 volg 5, het pad volgen tot kruising met verhard fietspad, zijpaden negeren.
Bij deze kruising RD, kn5 volg 7, het pad volgen tot T-splitsing, zijpad negeren.
Bij deze T-splitsing LA, wn route, direct daarna RA, kn7 volg 23, iets verder buigt het pad naar rechts, het pad verder RD volgen tot kruising iets voor een verhard fietspad, zijpaden negeren.
Bij deze kruising LA, onverhard pad parallel aan het fietspad, de wn route wordt verlaten.
Aan einde van het pad links aanhouden en het verharde fietspad volgen.
T.h.v. vlonderpad aan linkerhand RA de weg oversteken, aan overzijde voor horecagelegenheid RA, verhard voetpad, kn27 volg 24, voorbij het restant van watermolen en het beekje buigt het pad naar links en gaat door een klaphek, onverhard pad door hoger gelegen bos met beekje aan linkerhand, wn route.
# Ruïne van Elisabethsmolen, in 2015 gerenoveerd en omgebouwd tot een waterkrachtcentrale.
9.
RD, pad aan rechterhand negeren, kn24 volg 58, direct daarna bij splitsing links aanhouden.
Bij T-splitsing LA, kn58 volg 56, het pad buigt naar rechts met iets verder een brugje.
Ca. 50m voorbij het brugje, bij 3-sprong RA, wn56, pad met heuvel aan linkerhand en beekdal aan rechterhand.
Bij Y-splitsing RA, wn route, direct daarna RD, smal pad aan linkerhand negeren, het pad met iets verder een beek volgen tot watermolen de Leumolen.
# Watermolen de Leumolen of Sint-Ursulamolen is een onderslagmolen, de molen werd voor het eerst vermeld in 1461.
Direct na de watermolen LA, smal pad tussen molen en boerderij, kn56 volg 53.
RD, pad aan rechterhand negeren, iets verder LA, kn53 volg 51, smal pad dat afdaalt naar de beek, vervolgens de beek aan linkerhand volgen, verderop bij twee dicht bij elkaar staande routepaaltjes (een wn en blauw-witte MSN “Leudal” routepaaltje) en met tussen de bomen door zicht op een steile zandoever buigt het pad naar rechts weg van de beek en gaat met een klimmetje de helling op.
# De steile zandoever is de “Litsberg”.
10.
Boven aangekomen links aanhouden, de wn route wordt tijdelijk verlaten, de rand volgen tot voorbij de zanderige helling.
Voorbij de zanderige helling RD, smal dalend pad aan linkerhand negeren, het pad met iets verder kn50 volg 16 en verderop t.h.v. de bosrand naar rechts buigt volgen tot T-splitsing bij verharde weg.
Bij deze T-splitsing RA, verharde weg, “St. Servaasweg”, kn16 volg 2.
# Voorbij het café is iets in het bos aan rechterhand de St Servaas kapel.
Voorbij omheining rond tennisvelden LA, smal grindpad, kn2 volg 92, voor beekje buigt het grindpad naar rechts, verderop voorbij een klaphek het brugje over en doorlopen tot T-splitsing bij een verhard fietspad.
Bij deze T-splitsing LA, verhard fietspad met omheining aan rechterhand, wn route.
In bocht naar rechts van het fietspad links aanhouden door houten voetgangerssluis met bordje “Landgoed Neyenghoor”, smal onverhard pad, de wn route wordt even verlaten, iets verder bij T-splitsing LA, voor het beekje buigt het pad naar rechts met het beekje aan linkerhand, wn route, het pad met verderop een betonnen brug aan linkerhand volgen tot stuw aan linkerhand.
11.
T.h.v. de stuw RD, kn13 volg 68, het beekje verder volgen.
Voorbij houten voetgangerssluis, bij T-splitsing RA, verhard fietspad, kn68 de wn route wordt verlaten.
Bij T-splitsing RA, fietspad langs doorgaande weg, direct daarna voorbij vangrails LA de doorgaande weg oversteken, let op drukke weg!, aan overzijde LA, met de vangrail aan linkerhand naar de metalen poort met klaphek lopen, door het klaphek en voor de beek rechts aanhouden, de beek aan linkerhand volgen tot kruising met verharde weg direct na een klaphek.
# Zou door hoge waterstand het pad langs de beek niet te belopen zijn dan als alternatief  bij de T-splitsing LA, fietspad langs doorgaande weg. Bij kruising RA, “Gendijk”, de weg volgen tot kruising met de beek. Voorbij de beek LA door het klaphek, onverhard pad met de beek aan linkerhand, kn66 volg 60, verderop voorbij een klaphek de dijk oplopen. Ga verder bij punt 12. 1ste regel.

Bij deze kruising RD door klaphek, het pad met de beek aan linkerhand verder volgen, kn66 volg 60, verderop voorbij een klaphek de dijk oplopen.
12.
Op de dijk, bij kruising RD de dijk afdalen, aan voet van de dijk, bij kruising met verhard voet-/fietspad RD het beekdal inlopen, kn60 volg 27, de beek aan linkerhand volgen tot kruising met verharde weg.
Bij deze kruising RD, grindpad met beek aan linkerhand, kn29 volg 41.
LA de stuw over richting watermolen, kn41 volg 7, iets voorbij de molen gaat het grindpad over in een verharde weg, direct daarna bij T-splitsing LA, kn7 volg 22.
# Watermolen de Friedesse Molen, een voorloper van de huidige watermolen stond er waarschijnlijk al in 1343. De huidige molen is gebouwd in het jaar 1717.
Weg met flauwe bocht naar rechts verder volgen, weg aan linkerhand negeren, direct daarna bij splitsing links aanhouden, “Engelmanstraat”, de weg volgen tot plein voor de kerk, het startpunt.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf
Wandelnetwerk “Wandelen in Leudal”:
Rood/gele markeringen, kn staat voor een knooppuntpaaltje met nummers voor de richting, wn staat voor netwerk routepaaltje met alleen de richting of met een genummerde richting.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

Parkeerplaats bij de Sint Martinuskerk, Kerkplein 2-4, 6086 BK te Neer. Plan Route

Met de auto

Parkeren kan op het plein voor de kerk.

Openbaar vervoer

Bushalte Molenweg in Neer. Aanlooproute tot startpunt: Ga noordoostelijke op Napoleonsweg/N273 richting Elkenpad. Sla RA naar de Kloosterpad. Flauwe bocht naar links om op de Kloosterpad te blijven. Sla LA richting Kwir. Sla RA naar de Kwir. Sla LA naar de Kerkplein.

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (8)

De Uilentoren op het landgoed de Bedelaar Adrie: De Uilentoren op het landgoed de Bedelaar
Ruïne de St. Elisabethsmolen Adrie: Ruïne de St. Elisabethsmolen
De St. Ursulamolen Adrie: De St. Ursulamolen
Beeldje van St. Ursula Adrie: Beeldje van St. Ursula
De Leubeek Adrie: De Leubeek
Servaaskapel Adrie: Servaaskapel
De Friedesse molen Adrie: De Friedesse molen
Friedesse molen met de kerk van Neer Adrie: Friedesse molen met de kerk van Neer

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart de-bedelaar-route.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

't Roadhoes

Kerkplein 2
6086 BK Neer
Bezoek website

St. Elisabeth's Hof

Roggelseweg 56
6081 NP Haelen
Bezoek website

Restaurant De Busjop

Busschopsweg 9
6093 AA Heythuysen
Bezoek website

Ervaringen van wandelaars (14)

 1. Mieke 11 februari 2024 om 16:13

  Vandaag deze mooie route gewandeld. Door het hoge water in de beken af en toe moeten uitwijken naar een alternatief, droog pad. Maar door de alternatieven beschreven in de route en doordat we de omgeving kennen ging dat prima.

  Reageren
 2. Adrie 13 juli 2022 om 19:02

  De brug (Witte Brug) in de Napoleonsweg (N273) over de Neerbeek is vervangen. De wandeltocht kan weer volledig gelopen worden.

  Reageren
 3. Adrie 25 maart 2022 om 19:03

  In Neer wordt de brug (Witte Brug) in de Napoleonsweg (N273) over de Neerbeek vervangen. Volgens de planning lopen de werkzaamheden tot half juni. Volg voorlopig het alternatief bij punt 11.

  Reageren
 4. Hennie 4 juni 2021 om 19:35

  Op 4 juni 2021 met zomerse temperaturen deze tocht samen met mijn zwager gelopen. Het is werkelijk een heel mooie en gevarieerde tocht door het Leudal met kabbelende beekjes, mooie doorkijkjes en historische bezienswaardigheden. Als proef hebben we deze route gelopen op GPS met OsmAnd.
  OsmAnd is een freeware app op de telefoon met gratis offline kaarten. Ter controle hebben we de route beschrijving gebruikt. Zowel de routekaart (gpx-bestand) als de route beschrijving waren zeer accuraat en we zijn dan ook nergens in problemen gekomen.
  Deze tocht is een absolute aanrader! Onze proef met lopen op GPS met OsmAnd is een succes en dit zullen we in de toekomst zeker vaker doen.
  Adrie bedankt voor deze geweldig mooie tocht!

  Reageren
 5. Adrie 10 maart 2021 om 10:29

  De werkzaamheden aan het ophogen van de dijken bij Neer zijn klaar. Aan de afrastering wordt wordt nog gewerkt. De klaphekken in het beekdal bij Neer staan er al, alleen de afrastering ontbreekt nog op enkele plaatsen. De routepaaltjes waarnaar in de routebeschrijving wordt verwezen staan er inmiddels ook weer. De routebeschrijving is bijgewerkt. Veel wandelplezier!

  Reageren
 6. Adrie 13 augustus 2018 om 08:02

  Zaterdag 11 augustus 2018 de wandelroute gecontroleerd tevens iets gewijzigd. Zowel bij de Neerbeek als de Roggelse Beek wordt een ander pad gevolgd waardoor men een beter beeld krijgt van het hoogteverschil tussen het beekdal en de omliggende bossen. Op de foto de Litsberg ook hier is het hoogteverschil zeer goed te zien. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 7. Meranda 15 januari 2018 om 16:09

  Wat een prachtige route, en het beverbos is fascinerend! Bedankt!

  Reageren
 8. Lennard 22 oktober 2016

  Vorige week zondag heb ik deze route met stralend weer nog eens gelopen. Niet alleen als controle maar ook gewoon omdat het een prachtige route is en blijft (één van mijn favorieten).

  De route bleek nog helemaal actueel. Veel wandelplezier.

  Reageren
 9. Adrie 1 oktober 2015

  Wandelroute 1 oktober 2015 gecontroleerd, tevens is de route wat vernieuwd. De routebeschrijving is weer actueel. Nieuw bij deze route is een leuk smal pad langs de Neerbeek en de Zelsterbeek, verder is onderhoudspad langs de Neerbeek dat vervangen door een beter pad aan de andere zijde van het meanderend beekje. Ook gaat de tocht nu door het grafveld van Busjop. Ook leuk om te melden dat de restanten van St. Elisabethsmolen weer gerestaureerd zijn en dat er een nieuw waterrad is geplaatst. Veel wandelplezier!

  Reageren
 10. Piet 29 december 2013

  Bij punt 4
  Vanaf: "20m voor brugje LA, kn11 volg 12" route s.v.p. controleren.
  12 moet vlgs mij zijn 13.
  "RA, smal pad, kn12 volg 8" niet gevonden.
  Smal pad gevonden dat echter door de gekapte bomen bijna niet te zien is. Loopt door tot aan doorgaande weg, echter doorgaande weg is afgezet met hekwerk.
  Iets naar links langs hekwerk weg overgestoken en route aan de overkant van de weg kunnen vervolgen.

  Reageren
  1. Adrie 30 december 2013 om 15:47

   De route deel onder punt 4. gecontroleerd, het genoemde pad is versperd en niet meer toegankelijk. Er is een alternatief voor gevonden en in de beschrijving opgenomen. Tevens zijn het kaartje en het GPS bestand hierop aangepast. Piet bedankt voor het melden!

 11. Adrie 11 november 2013

  10-11 de route gecontroleerd, de beschrijving is weer actueel. Tevens is de route vernieuwd, een nog groter deel van de route kan gelopen worden over onverharde paden. Veel wandelplezier!

  Reageren
 12. Adrie 25 augustus 2012

  De werkzaamheden in de bedding van de Neerbeek zijn afgerond en het gebied is weer toegankelijk. Het is een mooie meanderende beek geworden. Eveneens is de watermolen de Friedesse Molen in de route opgenomen.

  Reageren
 13. Lennard 5 februari 2012

  Gisteren deze prachtige route gelopen met af en toe zon.

  De route is helemaal correct, alleen moest ik in het begin heel even puzzelen. Tip: loop eerst RD de straat in (negeer dus de straten rondom het plein) en voer dan pas de instructie in de tweede zin uit.
  Het knooppuntenpaaltje genoemd in de derde zin staat niet tegenover de zijweg van links, maar verderop.

  Vanwege werkzaamheden in de bedding van de Neerbeek is de rechter oever op dit moment niet toegankelijk. Voor de 4e en 5e zinnen van punt 10 moet men voorlopig als alternatief de linker oever van de rivier tot aan de brug volgen. Er stonden daar ook piketpaaltjes, dus wellicht dat die oever tezijnertijd ook gesloten wordt, maar of de rechter over dan weer open gesteld is is niet bekend.

  Reageren

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)