Bedafse en Slabroekse Bergen-tocht, Uden te Noord-Brabant

17 km Wandelroute Bedafse en Slabroekse Bergen-tocht, te Uden

Wandeltocht door de Bedafse Bergen en de Slabroekse Bergen beide deelgebieden van het natuurgebied De Maashorst. De Maashorst is een min of meer aaneengesloten landschapspark dat bestaat uit bossen, heidegebieden, open grasland, landbouwgebied, ouderwets boerenland met akkers, natte graslandjes en houtwallen tijdens de wandeltocht maakt men kennis met deze variëteit in landschappen. De deelgebieden de Bedafse Bergen en de Slabroekse Bergen hebben beide hun naam ontleend aan een stuifzandrug. De Bedafse Bergen is een bosgebied met een stuifzandrug die in de middeleeuwen is ontstaan en in het begin van de 20e eeuw met naaldbos is beplant De stuifzandrug met hoogten van meer dan 20 meter is in stand gehouden, het hout dat aangeplant is werd voornamelijk als mijnhout gebruikt. De stuifzandrug in deelgebied de Slabroekse Bergen is niet zo hoog en meer begroeid maar met op diverse plaatsen mooi uitzicht over het aangrenzend heidegebied. Eind 2018 is het begrazingsgebied in de Slabroekse Bergen verder uitgebreid en zijn er exmoorpony’s uitgezet. 82% van deze wandeltocht is onverhard.

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers, op: 6-12-2019, laatst bijgewerkt op: 21-6-2024

Routebeschrijving

Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
1.
Op het parkeerterrein met de rug naar de verharde weg en met de twee informatiepanelen aan linkerhand RD vertrekken richting houten voetgangerssluis aan achterzijde, iets voorbij de voetgangerssluis buigt het smalle pad naar links en gaat door de rand van een perceel grasland met het perceel aan rechterhand, wn route, verderop buigt het pad naar rechts.
Bij T-splitsing LA, gras-pad, kn42 volg 44, verderop buigt het pad naar rechts.
Ca. 40m voorbij deze bocht LA, kn44 volg 40, pad door rechterzijde van smal perceel grasland met na verlaten van het perceel voorbij een houten afsluitboom aan linkerhand een picknicktafel.
Bij T-splitsing RA, het smalle grindpad aan overzijde van de weg volgen, wn route, vervolgens iets voor klein parkeerterreintje LA, , “Poeskespad”, wn route, het brede onverharde pad met bordje “Opengesteld” en verderop kn40 volg 11 volgen tot 3-sprong bij een pad met gescheiden verhard fietspad aan andere zijde van het bos.
2.
Bij deze 3-sprong rechts aanhouden, pad met gescheiden verhard fietspad, wn route, iets verder gaat het onverharde pad over in een verharde weg, vervolgens bij kruising RA richting “Uden”, “Raktweg”, wn route.
Ruim voorbij woning nr.9, bij kruising met waterloop LA, gras-/onderhoudspad met waterloop aan rechterhand, kn11 volg 96.
# Als het pad langs de waterloop door begroeiing lastig te belopen is of te nat is kan als alternatief de weg verder gevolgd worden, kn11 de wn route wordt verlaten, de weg die verderop in bocht naar rechts overgaat van “Raktweg” naar “Hofsteeweg” verder volgen tot T-splitsing. Bij deze T-splitsing LA, “Canadasweg”, het smalle grindpad links van de weg volgen. RD, “Canadasweg”, weg “Strikseweg” aan rechterhand negeren. Iets voorbij woning nr.16/18 LA, onverhard pad met bordje “Opengesteld” en met waterloop aan linkerhand. T.h.v. stuw het pad met flauwe bocht naar rechts verder volgen. Ga verder bij punt 3 2de regel 2de deel na ca. 40m……..

3.
Bij T-splitsing RA, kn96 volg 95, gras-/onderhoudspad met waterloop aan linkerhand, verderop voorbij een bankje RD lopen tot T-splitsing iets voorbij een stuw aan rechterhand.
Bij deze T-splitsing LA, onverhard pad, vervolgens na ca. 40m, iets voorbij blauwe WOB paal RA, wn route, , smal pad met houten voetgangerssluis, wn route, voorbij de voetgangerssluis buigt het pad naar links en gaat door rand van het bosperceel.
Iets voorbij volgende voetgangerssluis, bij kruising LA, wn route, het pad volgen tot T-splitsing.
Bij deze T-splitsing RA, direct daarna bij 5-sprong RA, verhard fietspad richting “Schaijk”, kn95 volg 61, verderop gaat het fietspad over een viaduct met aan linkerhand een wildwissel.
Voorbij het viaduct en hoogspanningslijnen, iets voor flauwe bocht naar rechts LA, kn61 volg 60, het smalle pad met wn routepaaltje rechts van het ATB pad inlopen, het pad loopt parallel aan het ATB pad met het ATB pad aan linkerhand.
4.
Bij T-splitsing RA, breder bospad, kn60 volg 57, het bredere pad dat verderop met flauwe bocht naar rechts buigt volgen tot kruising met verharde weg met ruim voor de kruising kn57 volg 2, zijpaden negeren.
Bij deze kruising RD, wn route, het smalle bospad volgen tot T-splitsing.
Bij deze T-splitsing LA, de wn route wordt verlaten, direct daarna voor wit routepaaltje RA, pad met op enige afstand afrastering aan rechterhand, witte (paaltjes) route.
Na ca. 150m het pad met bocht naar links verder volgen, pad aan rechterhand negeren, witte route, vervolgens voor kleine grasrijke open plek het pad met bocht naar rechts verder volgen, voorbij de open plek rechts aanhouden, de paden aan linkerhand negeren, het pad met heuvel aan linkerhand volgen.
Na verlaten van het bos, voor klaphek LA het stijgend pad met traptreden achter het bankje oplopen, boven aangekomen direct na hoogste punt, bij 3-sprong rechts aanhouden, witte route, pad iets onder de top met na ca. 60m een draaihekje, voorbij het draaihekje het pad over de heuveltop verder volgen tot T-splitsing met aan rechterhand een breed zanderig pad en aan linkerhand op enige afstand een klaphek.
5.
Bij deze T-splitsing LA, dalend pad richting het klaphek, witte route, bij het klaphek RD door het klaphek, witte route, verderop buigt het pad naar rechts gaat over een houten vlonder met voorbij de vlonder aan rechterhand een poel en een bankje.
Bij T-splitsing LA, verhard fietspad, kn21 volg 10, verderop gaat het fietspad over in een verharde weg, de weg volgen tot kruising met aan overzijde van de weg een smal grindpad.
Bij deze kruising LA, “Erenakkerstraat”, wn route, vervolgens na ca. 60m RD, pad aan rechterhand negeren, kn10 volg 53, men passeert bezoekerscentrum Slabroek met horeca.
Voor parkeerterrein RA, “Maashorstweg”, het smalle grindpad rechts van de verharde weg volgen, kn53 volg 52.
Voor bosrand aan linkerhand LA, smal pad “Rien Wijdeven Pad” met picknicktafel en bosrand aan rechterhand, kn52 volg 54, na ca. 50m buigt het pad naar rechts het bos in, het pad ca. 100m verder volgen tot Y-splitsing t.h.v. bosrand.
Bij deze Y-splitsing RA, de wn route wordt verlaten.
6.
Voor bosrand aan linkerhand LA, het pad ca. 900m volgen tot kruising met breder pad in een bosperceel en met zicht op de snelweg, zijpaden negeren.
Bij deze kruising RA, kn9 volg 7, het pad dat verderop overgaat in een verharde weg volgen tot kruising, zijpaden negeren.
Bij deze kruising LA, het verhard voetpad aan overzijde van weg richting viaduct volgen, kn7 volg 6.
Ruim voorbij het viaduct, bij T-splitsing LA, fietspad aan overzijde van de doorgaande weg volgen, kn6 volg 12.
Iets voor de boerderij links van de weg RA, onverhard pad met aan linkerhand bosschages en aan rechterhand een waterloop, kn12 volg 13.
Bij T-splitsing LA, verharde weg, kn13 volg 82.
RD, weg “Brandsestraat” aan linkerhand negeren, wn route, vervolgens na ca.60m RA, “Achter de Berg”, kn82 volg 89.
7.
Na ca. 150m, in flauwe bocht naar rechts van de weg LA, wn route, het onverharde pad met metalen afsluitboom en bordje “Opengesteld” en met grasveld aan rechterhand RD volgen tot 3-sprong voor een waterplas (visvijver) met aan linkerhand trimtoestel nr.2, zijpaden negeren.
Bij deze 3-sprong RA, wn route, pad met de waterplas aan linkerhand en iets verder aan rechterhand blokhut “’t Veerhuis”, voorbij het gebouw het pad langs de waterplas met bocht links verder volgen, iets verder volgt het pad een grotere waterplas aan linkerhand, het pad langs de grote waterplas met verderop kn89 volg 91 verder volgen tot een pad aan rechterhand voorbij straatnaambordje “Henk V. Grunsven stek” en iets voor een houten steiger aan oever van de waterplas.
Bij dit pad RA, men verlaat de waterplas, wn route, direct daarna RD, pad aan linkerhand negeren, het pad met trimtoestel 4 “Hoogspringen” verder RD volgen tot T-splitsing t.h.v. bosrand, iets voor de T-splitsing kruist het pad een waterloop en buigt iets naar links met iets verder een metalen afsluitboom, zijpaden negeren en zijpaden bij een kruising negeren.
8.
Bij deze T-splitsing LA, pad met bosrand aan linkerhand, kn91 volg 93.
Bij T-splitsing RA, verharde weg, kn93 volg 94.
RD, “Piet Geersdijk”, ruiterpad met verhard fietspad aan linkerhand negeren, kn94 volg 96.
Na ca. 70m RA, de wn route wordt verlaten, het onverharde pad tevens ruiterpad volgen tot pad aan linkerhand ca. 180m voorbij bosperceel aan linkerhand.
Bij dit pad LA, het pad met bosschages aan rechterhand volgen tot kruising met verharde weg.
Bij deze kruising RD.
RD, smalle zijpaden links en rechts van pad langs de waterloop negeren, direct daarna buigt het pad met flauwe bocht naar rechts met bosschages aan rechterhand.
Aan einde van een klein bosperceel aan linkerhand, bij 4-sprong LA, pad door de rand van het kleine bosperceel.
Bij T-splitsing RA, wn route, het pad met verhard fietspad met verderop kn97 volg 6 volgen tot verhard fietspad met smal veerooster aan rechterhand t.h.v. bankje, zijpaden negeren.
9.
Bij dit fietspad RA het begrazingsgebied inlopen, verhard fietspad, de wn route wordt verlaten.
Voorbij veerooster, bij kruising LA door klaphek, onverhard pad, verderop het begrazingsgebied bij een klaphek verlaten.
Na verlaten van begrazingsgebied, bij T-splitsing LA, verharde weg.
Direct na zijweg “Leeghandseweg” aan rechterhand LA, het bredere onverharde pad inlopen, wn route, het pad volgen tot stijgend pad aan linkerhand direct na een metalen afsluitboom met houten voetgangerssluis.
Bij dit pad LA, W-R (wit-rode routemarkeringen van een LAW pad) route, de wn route wordt tijdelijk verlaten, smal stijgend pad dat over de langgerekte heuvel (stuifduin) gaat.
Na verlaten van de heuvel, bij 4-sprong links aanhouden, het pad met drie betonnen paaltjes inlopen, W-R route.
Aan einde van het pad RA, kn6 volg 27, het pad met fietspad volgen tot pad aan linkerhand met houten afsluitboom/voetgangerssluis voor bosrand met voor de bosrand aan linkerhand doorkijk naar stuifduinen direct na een wn/W-R routepaaltje, overige zijpaden negeren.
10.
Bij dit pad LA, W-R route, de wn route wordt verlaten, het linker pad dat door het midden van het half open gebied gaat met op enige afstand de hoge stuifduin aan rechterhand, pad met na ca. 350m aan rechterhand een poel (staat vaak droog), voorbij de poel volgt het pad een stukje de bosrand en gaat vervolgens door de rand van het bos, volg het meest rechtse pad door de rand, W-R route, men passeert achtereenvolgens een picknicktafel aan rechter- en een aan linkerhand, daarna twee bankjes aan rechterhand.
Voor het 2de bankje RA naar voet van hoge stuifduin aan overzijde van het stuifzandgebied lopen, de W-R route wordt verlaten, bij de stuifduin de voet volgen met de stuifduin aan rechterhand, iets verder het stuifzandgebied via pad met aan beide zijde een omheining verlaten, wn route.
Aan einde van het pad, bij T-splitsing RA, de verharde weg met aan rechterhand een horecagelegenheid volgen tot parkeerterrein aan linkerhand, het startpunt.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf
SBB = Staatsbosbeheer.
Wandelnetwerk:
Groen/gele markeringen, kn staat voor een knooppunt paaltje met genummerde richting, wn staat voor netwerk paaltje met alleen richting.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

Parkeerplaats Schansweg, Schansweg, 5406 TP te Uden. Plan Route

Met de auto

Vanaf de Karperweg de Schansweg inrijden, na ca. 400m is aan rechterhand de parkeerplaats Schansweg met aan de ingang bord “Welkom in de Maashorst”.

Openbaar vervoer

Bushalte Camping Vorstenbosch aan de Schansweg. Vanuit de bushalte in zuidelijke richting vertrekken iets verder is aan linkerhand de parkeerplaats het startpunt.

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (12)

Ecoduct Slabroek Adrie: Ecoduct Slabroek
Pad over stuifzandrug Slabroekse Bergen Adrie: Pad over stuifzandrug Slabroekse Bergen
Uitzicht vanuit de stuifzandrug Adrie: Uitzicht vanuit de stuifzandrug
Heidegebied bij de Slabroekse Bergen Adrie: Heidegebied bij de Slabroekse Bergen
Natte graslanden bij Slabroek Adrie: Natte graslanden bij Slabroek
De natte graslanden nu wat later in het seizoen Adrie: De natte graslanden nu wat later in het seizoen
Het kabouterbos bij het natuurcentrum Adrie: Het kabouterbos bij het natuurcentrum
Uitkijktoren in de Bedafse Bergen Adrie: Uitkijktoren in de Bedafse Bergen
Grillig gevormde bomen op de stuifzandrug Adrie: Grillig gevormde bomen op de stuifzandrug
Stuifzandrug in de Bedafse Bergen Adrie: Stuifzandrug in de Bedafse Bergen
Op de top van de stuifzandrug Adrie: Op de top van de stuifzandrug
Uitzicht vanuit de top Adrie: Uitzicht vanuit de top

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart bedafse-en-slabroekse-bergen-tocht.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

Gasterij de Pier

Schansweg 3
5406 TP Uden
Bezoek website

Natuurcentrum De Maashorst

Erenakkerstraat 5
5388 SZ Nistelrode
Bezoek website

Ervaringen van wandelaars (4)

 1. Anke en Ben 30 januari 2023 om 09:03

  Zondag deze mooie route gelopen. Er zijn diverse routepalen verzet (en nummers gewijzigd)b.v. onder nummer 6 pad 900 meter volgen tot kruising. Knooppunt 9 volg 7 dan ga je automatisch rechtsaf.
  Bij laatste regel onder 5 zijn wij het pad uitgelopen tot T-splitsing en daar RA gegaan (hebben wij hier het pad rechts niet gezien?)

  Reageren
  1. Adrie 30 januari 2023 om 15:03

   Anke en Ben bedankt voor het melden van de veranderingen! De plaats van de knooppuntpaaltjes vergeleken met de kaart van Routebureau Brabant, knooppuntpaaltje 9 is inderdaad verplaatst naar de kruising met zicht op de snelweg. Bij punt 5 laatste regel boog het doorgaande pad naar links met aan rechterhand een smaller pad, blijkbaar is dat pad weer nu het doorgaande pad waardoor dat punt gezien kan worden als een T-splitsing. De routebeschrijving op beide punten aangepast.

 2. Fam.Brouwers. 7 augustus 2022 om 19:27

  Prachtige tocht.
  Echt de moeite waard.
  We gaan hem in ieder geval nog vaker lopen.(In een ander jaargetijde).
  Fam.Brouwers.

  Reageren
 3. Adrie 18 oktober 2020 om 14:49

  Vandaag 18 oktober 2020 de wandelroute gecontroleerd geen veranderingen gezien, de routebeschrijving op enkele punten wat verbeterd. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)