Dat gaat naar Den Bosch toe, Boxtel te Noord-Brabant

19 km Wandelroute Dat gaat naar Den Bosch toe, te Boxtel

Het volksliedje ‘Dat gaat naar Den Bosch toe, zoete lieve Gerritje’. heeft betrekking op ’s-Hertogenbosch. De lijnwandeling vanuit Boxtel gaat dan ook naar Den Bosch toe met bijna aan het einde van de wandeltocht bij het ‘zoete lieve Gerritje’ aardig wat horecagelegenheden waardoor de vraag ‘Wat zullen wij daar drinken’ niet lastig zal zijn, keuze genoeg en waarschijnlijk heeft men ook 'Brandewijn met suiker'. En ‘Wie zal dat betalen’ tja deze vraag laat ik onbeantwoord misschien 'Den eerste boer den beste'.
Deze stevige lijnwandeling met aardig wat struin gaat door het bosgebied Sparrenrijk, landgoed Eikenhorst, door de Halsche Beemden en landgoed Bleijendijk beide in het stroomgebied van de Essche Stroom, landgoed Haanwijk, landgoed Sterrenbosch en het Bossche Broek in het stroomgebied van de Dommel. Het landgoed Eikenhorst is een oud in de Engelse landschapsstijl aangelegd landgoed, met doorkijkjes vanuit waterpartijen richting het landhuis. In het landgoed staan diverse monumentale inlandse eiken, beuken, tamme kastanjebomen en exotische solitaire bomen. De Halsche Beemden in het stroomgebied van de Essche Stroom is recent geheel opnieuw ingericht, naast de Essche Stroom is een meander komen liggen. In het verleden was de Essche Stroom die rond 1900 Halsche Water genoemd werd een flink meanderende beek. De meanderende beek is tijdens de ruilverkaveling (rond 1960) rechtgetrokken. Geïnspireerd op de historische loop uit de periode 1910-1919 is deze meander van bijna 3 kilometer hersteld. De rechtgetrokken beek is behouden omdat er in verhouding met vroeger meer water wordt afgevoerd. De meander kan in natte periodes buiten haar oevers treden. Bij buurtschap Halder komt men langs kasteel Nieuw-Herlaar en verderop langs de plek waar het kasteel Oud-Herlaer heeft gestaan. Oud-Herlaer ook Oud-Herlaar geheten was een kasteel aan de Dommel vrijwel tegenover het kasteel Maurick in Vught. Het kasteel kreeg de naam Oud-Herlaer toen een kilometer stroomopwaarts het nieuw kasteel Nieuw-Herlaar is gebouwd. De Lijst van heren en vrouwen van Herlaar omvat een aantal aanzienlijke adellijke geslachten. Uiteindelijk kwam de heerlijkheid in bezit van de markiezen van Bergen op Zoom, die nog tal van andere bezittingen hadden. Door dit alles werd het kasteel verwaarloosd en uiteindelijk gesloopt. Oude muurgedeelten zijn gebruikt voor de huidige in 1850 gebouwde boerderij Out-Herlaer. In de stal is nog een schietsleuf van het vroegere kasteel bewaard gebleven. Landgoed Haanwijk en landgoed Sterrenbosch bestaan uit een afwisseling bos, weitjes en statige lanen, het is er allemaal. In de tijd van de Romeinen was er al bewoning in het natuurgebied. Ook in de Middeleeuwen werd het gebied door mensen gebruikt, uit die tijd zijn de lage dijkjes die nog in het gebied liggen. De lager gelegen gebieden liepen nogal eens onder water, met behulp van dijkjes hielden de bewoners droge voeten. Een aantal keer gaat de tocht over dergelijke dijkje. Het landhuis Haanwijk is uit 17de eeuw, het parkbos werd aangelegd in de Engelse landschapsstijl. Het Bossche Broek is van oorsprong moerassig veengrondgebied. Toen in 1185 ‘s-Hertogenbosch werd gesticht, vormden deze moerasgronden een natuurlijk verdedigingswerk naast de vestingmuren. Vanwege de grote militaire en strategische betekenis is het gebied zo goed als onaangetast gebleven. Momenteel is het een open gebied met mooi uitzicht op ’s-Hertogenbosch met de kathedraal als hoogtepunt. 76% van deze wandeltocht is onverhard.

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers op: 1-9-2023

Routebeschrijving

Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
1.
Het station aan centrumzijde verlaten, met de rug naar het stationsgebouw LA vertrekken, de weg “Parallelweg Noord” volgen met verderop aan linkerhand een fietsenstalling en parkeerterrein “Jan van Eschplein”.
Voorbij het parkeerterrein links aanhouden, verhard voetpad tussen wit voormalig stationsgebouw en het kleine parkeerterreintje aan rechterhand inlopen, het voetpad RD uitlopen.
Aan einde van het voetpad, bij Y-splitsing links aanhouden.
RD, “Brugstraat”, weg aan rechterhand negeren, de weg buigt met flauwe bocht naar rechts.
Bij T-splitsing LA, “Breukelsestraat”, vervolgens na ca. 50m, bij 3-sprong rechts aanhouden, “Van Hornstraat”, kn6 volg 5, de weg volgen tot kruising met aan linkerhand “Jan van Brabrantstraat”, zijwegen negeren.
Bij deze kruising LA, “Jan van Brabrantstraat”, kn5 volg 32, de weg volgen tot kruising met “Leenhoflaan” aan einde van “Jan van Brabrantstraat”, zijwegen en zijpaden negeren.
2.
Bij deze kruising RD, verhard fiets-/voetpad met lage zuilen en paaltjes, vervolgens na ca. 40m bij kruising RA, kn32 de wn route wordt verlaten, de weg die verderop met een flauwe bocht naar rechts buigt volgen tot bocht naar rechts.
In deze bocht LA, verhard voetpad met groot ven het Leijsenven aan linkerhand.
Bij 3-sprong links aanhouden, voetpad met nog steeds het ven aan linkerhand.
Na ca. 200m rechts aanhouden richting hoek van het parkeerterrein iets verder, onverhard pad, vervolgens bij T-splitsing RA, verharde weg met het parkeerterrein aan linkerhand.
Voorbij het parkeerterrein “Park Molenwijk”, bij kruising RD, “Parkweg”, de weg volgen tot verhard fietspad “Moorwijk” aan linkerhand, direct na omheind bosperceel aan linkerhand, overige zijwegen negeren.
Bij dit fietspad LA, “Moorwijk”.
Aan einde van het fietspad, bij T-splitsing RA, verharde weg,
Na ca. 100m, t.h.v. inrit woning nr.7 LA, “Nimrodlaan”, wn route.
3.
Bij 3-sprong links aanhouden, wn route, iets verder bij 3-sprong rechts aanhouden, “Nimrodlaan”, wn route, verderop gaat de weg over in een onverhard pad “Vekemans van Lieshoutlaan” met iets verder een metalen afsluitboom.
Voorbij perceel grasland aan linkerhand, bij kruising RD, kn41 de wn route wordt verlaten, het pad met gescheiden grind-/fietspad volgen tot kruising voor een perceel grasland aan rechterhand en een boomstam brugje over een greppel in het pad aan rechterhand, zijpaden en zijpaden bij een kruising negeren
Bij deze kruising LA, breed pad met aan beide zijde beuken door het bos.
Voor overgang naar kleinere beuken langs het pad, bij kruising RA, het pad volgen tot kruising, zijpad negeren.
Bij deze kruising LA.
Na ca. 90m bij kruising RA, coniferenlaan.
Bij 4-sprong met aan rechterhand een picknicktafel RD, het smalle beukenlaantje inlopen.
Aan einde van het beukenlaantje, voor bankje bij T-splitsing LA, iets verder RA, smal pad met een groen routepaaltje.
4.
Voor bankje, bij T-splitsing LA, smal pad met groen routepaaltje.
Na ca 70m, bij Y-splitsing scherp RA, verderop t.h.v. bosrand slingerend het pad even en buigt vervolgens naar rechts, voorbij deze bocht pad met beuken door de bosrand.
Voor informatiepaneel met picknicktafel, bij T-splitsing LA, grind-/fietspad.
Voorbij metalen afsluitboom, bij T-splitsing RA, het fietspad aan overzijde van de weg volgen, iets verder links aanhouden, het onverhard pad met BL bordje “Eikenhorst” door de bosrand inlopen.
Bij splitsing links aanhouden richting de bosrand, na verlaten van het bos door de rand van het perceel grasland lopen met het perceel aan rechterhand, aan overzijde buigt het pad in het bos naar rechts.
Iets voorbij deze bocht, bij 3-sprong met aan linkerhand pad met rij paaltjes rechts aanhouden.
Bij kruising met laan RD, pad houten afsluitboom en met perceel grasland aan linkerhand.
5.
Voorbij het perceel grasland RD, pad langs het perceel aan linkerhand negeren, iets verder RA, pad met grasland aan linkerhand.
Aan einde van het pad bij T-splitsing LA, breed onverhard pad
Na ca. 120m, voor smalle waterplas aan rechterhand RA, smal pad, rode (paaltjes) route, verderop voorbij een imposante beuk aan rechterhand buigt het pad naar links, rode route, het slingerende pad verder door rododendronstruiken met iets verder een waterplas aan linkerhand volgen tot kruising met gras-pad en aan rechterhand op enige afstand een poort.
Bij deze kruising RD, rode route, pad met bosschages aan rechterhand, iets verder buigt het pad met ruime bocht naar links gaat vervolgens door de rand van het landgoed met aan linkerhand een perceel grasland met fruitbomen en een houten gebouwtje, voorbij het perceel buigt het pad voor een waterloop naar links, rode route.
Iets voorbij deze bocht, bij 3-sprong RA het houten brugje over, rode route.
6.
Bij kruising met laan RA, de rode route wordt verlaten, iets verder verlaat men het landgoed, verderop t.h.v. boerderij met grote stallen gaat het onverharde pad over in een verharde weg.
Ca. 300m voorbij de boerderij, direct na bankje LA de dijk met houten afsluitboom oplopen, de dijk volgen tot 2de bocht naar rechts met een klaphek met BL bordje “Halsche Beemden” aan de voet links van de dijk.
LA door het klaphek, het pad buigt naar rechts met bosschages aan linkerhand, iets verder gaat het pad door de bosschages, voorbij de bosschages buigt het pad naar links met meanderend beekje aan linkerhand, iets verder diagonaal door het grasland richting knotwilgen lopen, bij de knotwilgen de afrastering met knotwilgen aan rechterhand volgen, voorbij de knotwilgen doorlopen tot een klaphek (door begroeiing niet goed herkenbaar) aan linkerzijde van het grasland.
Voorbij het klaphek, bij T-splitsing RA, de brede beek de Essche Stroom aan linkerhand volgen tot T-splitsing voor de snelweg.
7.
Bij deze T-splitsing RA, kn17 volg 18/56, direct daarna eveneens RA, verhard fietspad, “Tolpad”, wn56, het fietspad buigt met een bocht van 180 graden naar links en gaat onder de snelweg door.
Iets voorbij de tunnel, voor haag LA, verhard voetpad met trapje, voorbij het trapje buigt het voetpad naar links, vervolgens bij T-splitsing RA, weg parallel aan de snelweg, iets verder RA door klaphek met houten poort en bordje “Wandelpad”, na ca. 70m door de rechterzijde van het grasland met afrastering en de dijk aan rechterhand lopen tot smalle zijde van het grasland met in de rechterhoek een houten poort met klaphek ca. 350m voorbij bocht naar links van de dijk, bij dit klaphek het grasland verlaten en de dijk oplopen.
Op de dijk LA, het pad over de dijk buigt iets verder naar rechts.
Voorbij stuw links aanhouden, de dijk verlaten, gras-pad met beek aan linkerhand en verderop dicht na elkaar twee hangbrugjes.
# Tijdens natte jaargetijden kan men ook de dijk verder volgen, t.h.v. kunstwerk ter herinnering aan een gevonden muntschat komen beide paden weer samen.
8.
T.h.v. kunstwerk links aanhouden, het pad over de dijk volgen, aan het einde van het pad RA de verharde weg volgen, de beek wordt verlaten, wn route.
Bij kruising met doorgaande weg “Vughterweg” RD, kn20 volg 5, vervolgens iets voor 1ste woning LA, wn route.
Bij brug over de Dommel LA de brug over, kn5 volg 9, aan overzijde LA, de wn route wordt verlaten, onverhard pad over de dijk met de Dommel aan linkerhand, verderop voorbij flauwe bocht naar links buigt het pad naar rechts weg van het riviertje, aan voet van de dijk passeert men twee klaphekken met BL bordje “Haanwijk” bij een doorgang tussen twee percelen grasland.
Iets voorbij brugje, bij kruising met breder pad RD, het pad met BL bordje “Haanwijk” over het dijkje volgen tot T-splitsing direct na 2de bocht naar links.
Bij deze T-splitsing LA, wn route, pad met verderop een bankje, iets voorbij een metalen poort buigt het pad naar rechts en gaat over in een grindpad met een witte boerderij aan linkerhand.
# Muurgedeelten van de witte boerderij Out-Herlaer zijn muurresten die overeind zijn blijven staan van het 1736 gesloopte kasteel Oud-Herlaar.
9.
Bij kruising met verharde weg RD, wn route, pad het houten afsluitboom en BL bordje “Pettelaer” .
Na ca. 90m LA het boomstambrugje over, kn17 volg 81, smal pad met BL bordje “Sterrebosch” en bosrand aan rechterhand.
Aan einde van het pad, bij T-splitsing RA, wn route, de weg buigt naar links.
Voor inrit nr.1 RA, pad met BL bordje “Sterrebosch”, vervolgens iets voor perceel grasland aan linkerhand LA, de wn route wordt verlaten, verderop passeert men een houten voetgangerssluis en wordt het pad breder.
Bij kruising LA richting boerderijen, het pad gaat tussen de stal en de boerderijen door en gaat over in een verharde weg.
Bij T-splitsing RA richting viaduct, “Sterrenbos”, direct na 1ste viaduct links aanhouden, de dijk oplopen, het onverharde pad over de dijk met verderop aan rechterhand een gemaal volgen tot kruising met verhard fietspad en aan linkerhand een brug.
10.
Bij deze kruising RD, kn80 volg 52, het pad over de dijk ca.1,1 km volgen tot pad met twee zwerfkeien met opschrift aan rechterhand en draaihekje aan voet van de dijk.
Bij dit pad RA de talud afdalen, de wn route wordt verlaten, iets verder door het draaihekje, verderop t.h.v. een metalen poort buigt het pad naar links.
Iets voorbij bocht naar rechts, bij T-splitsing LA, breed grindpad.
Bij T-splitsing LA, eveneens breed grindpad.
# Zou het pontje uit de vaart zijn of te zwaar zijn om te bedienen omkeren en LA langs de metalen afsluitboom, het pad over de dijk met de Singelgracht aan linkerhand uitlopen, aan het einde ervan links aanhouden langs de smalle zijde en over de kade teruglopen naar het pontje, t.h.v. het pontje de trap afdalen, beneden RA onder de brug door en de stuw over.
Pad met flauwe bocht naar rechts verder volgen, pad met metalen afsluitboom aan rechterhand negeren, iets verder RA trap af en met het handbediend pontje de Dommel oversteken, aan overzijde RD het smalle brugje over en onder de brug door, aan einde van het smalle brugje trapje op en RA de stuw over.
11.
Direct na de stuw LA het smalle grindpad met de Dommel aan linkerhand volgen, iets voorbij bocht naar rechts over een smal brugje onder de brug door, voorbij het brugje doorlopen tot trap aan rechterhand direct na de fietsbrug, RA de trap op.
Boven aangekomen RA, direct daarna eveneens RA de fietsbrug over.
Aan overzijde, direct na reling RA het smalle grindpad met haag aan linker- en de Dommel aan rechterhand parallel aan Van der Does de Willeboissingel volgen tot kruising met aan rechterhand een fietsbrug, zijwegen negeren.
Bij deze kruising RA de brug over, aan overzijde bij T-splitsing LA.
Na ca. 110m RA, “Walpoort”, de weg volgen tot T-splitsing, weg aan linkerhand negeren.
Bij deze T-splitsing LA, de weg met enkele horecagelegenheden volgen tot kruising met voorbij de kruising aan rechterhand het beeldje ‘zoete lieve Gerritje’.
Bij kruising deze RD, “Lepelstraat”, de weg met nog meer horecagelegenheden volgen tot T-splitsing.
Bij deze T-splitsing LA richting brug over de Dommel
Voorbij de brug, bij kruising RD, “Stationsweg”, verderop het plein met de Drakenfontein oversteken richting het station, het eindpunt.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf
BL = Brabants Landschap.
Wandelnetwerk:
Groen/gele markeringen, kn staat voor een knooppuntpaaltje met genummerde richting, wn staat voor een netwerk routepaaltje met alleen richting of met een genummerde richting.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

Station Boxtel, Stationsplein 14, 5281 GH te Boxtel. Plan Route

Eindpunt

Station ’s-Hertogenbosch, Stationsplein te ’s-Hertogenbosch.

Met de auto

Parkeren kan bij het station in Boxtel

Openbaar vervoer

Station Boxtel

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (12)

Zoete lieve Gerritje Adrie: Zoete lieve Gerritje
Pad door rododendronstruiken Adrie: Pad door rododendronstruiken
Landhuis op landgoed Eikenhorst Adrie: Landhuis op landgoed Eikenhorst
Halsche Beemden Adrie: Halsche Beemden
Essche Stroom Adrie: Essche Stroom
Hangbrugje over de Essche Stroom Adrie: Hangbrugje over de Essche Stroom
Ter herinnering aan een gevonden Romeinse muntschat Adrie: Ter herinnering aan een gevonden Romeinse muntschat
Kasteel Nieuw Herlaar Adrie: Kasteel Nieuw Herlaar
Boerderij Out Herlear Adrie: Boerderij Out Herlear
Oude maaimachine voor het maaien van koren Adrie: Oude maaimachine voor het maaien van koren
Het Bossche Broek met in de verte de Kathedraal Adrie: Het Bossche Broek met in de verte de Kathedraal
Loopbrugje onder een weg door Adrie: Loopbrugje onder een weg door

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart dat-gaat-naar-den-bosch-toe.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

In de plaats Boxtel en 's-HertogenboschErvaringen van wandelaars (1)

  1. Petra 12 november 2023 om 18:43

    Wat een erg mooi gebied, waar we doorheen mogen wandelen. Bos en veel vennetjes en de Esschestroom en langs de Dommel. Een mooi afwisselend landschap. Wel was het op sommige stukken erg maar dan ook erg modderig en drassig, veel modderpaadjes. Bij punt 6 bij de Halsche Beemden LA door het klaphek was erg drassig ,eigenlijk niet te doen. Alternatief is over de dijk. Bij punt 7 ga je door het klaphek met bordje wandelpad, door de runderenweide, niet te doen met zulk modderige ondergrond, alternatief is weer de dijk inderdaad, maar wel rekening houden dat je over de prikkeldraad afrastering moet. Ook het pad met de 2 hangbruggetjes was niet te bewandelen. Voor ons is de route wel voor herhaling vatbaar en is ook voor ieder jaargetijde. Adrie bedankt voor deze erg mooie route. De routebeschrijving klopt.

    Reageren

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)