Busjop-tocht, Roggel te Limburg

21 km Wandelroute Busjop-tocht, te Roggel

De wandeltocht start in de plaats Roggel en gaat langs de de Roggelse Beek naar natuurgebied het Leudal, een mooi gevarieerd en geliefd wandelgebied. Na het verlaten van het Leudal gaat de wandeltocht via het jonge landgoed Heijerhof richting landgoed Exaten. Aangekomen bij landgoed Exaten volgt de wandeltocht de rand van het bosgebied en het beekdal van de Haelense beek. Het beekdal heeft weer een natuurlijker karakter gekregen door de meanderende loop van de beek. Na het verlaten van het beekdal keert men weer terug naar het Leudal, hier wordt op een aantal plaatsen de Tungelroyse Beek, stroomafwaarts de Leubeek, gevolgd. Tijdens de wandeltocht komt men langs het grafveld Busjop, waaraan de naam aan is ontleend. Het is een uitgestrekt grafveld met 17 grafheuvels waaronder een langbed. 90% van deze wandeltocht is onverhard.

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers, op: 12-6-2014, laatst bijgewerkt op: 31-5-2019

Routebeschrijving

Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
1.
Met de rug naar de hoofdingang van de kerk LA vertrekken, direct daarna LA, “Markt”, kn35 volg 36, de weg volgen tot weg “Apollolaan” aan rechterhand iets voor beekje.
Bij deze weg RA, “Apollolaan”, kn36 volg 38, de weg volgen tot T-splitsing, ook leuk om voorbij het heuveltje met bomen het smalle verharde voetpad langs het beekje parallel aan de weg te volgen.
Bij deze T-splitsing LA, “Brugstraat”, direct daarna voor beekje RA, onverhard pad, “Brugstraat nrs. 9-9A-9B”, kn38 volg 40, verderop buigt het pad langs de beek naar rechts.
Voorbij landbouwperceel, bij 3-sprong links aanhouden, kn40 volg 41, het pad met beekje aan linkerhand verder volgen tot 3-sprong voorbij brugje.
Bij deze 3-sprong RA, kn41 volg 43, iets verder passeert men weer een brugje.
Na klein klimmetje bij 3-sprong LA, wn route, vervolgens na ca. 40m bij T-splitsing RA, kn43 volg 45, het pad buigt naar links.
Bij 3-sprong rechts aanhouden, wn route.
Bij 4-sprong LA, breed ruiterpad, kn45 volg 46.
2.
Bij kruising RA, ruiterpad, kn46 volg 60, het pad ca. 350m volgen tot wat breder pad aan rechterhand t.h.v. ruiterpad bord, iets voorbij flauwe bocht naar rechts, overige zijpaden negeren.
Bij dit pad RD, het pad aan rechterhand negeren, direct daarna LA, smal bospad.
Bij T-splitsing RA, fietspad aan overzijde van de verharde weg volgen.
Na ca. 80m LA, onverhard pad.
Bij kruising voorbij klaphek met veerooster RD, het pad volgen tot kruising voor bosrand, smal zijpad negeren.
Bij deze kruising LA, iets verder is aan rechterhand een grote iets lager gelegen open plek.
Voorbij deze lager gelegen open plek, bij kruising RA, pad met de open plek aan rechterhand, het pad volgen tot T-splitsing, verderop gaat het pad door het bos.
3.
Bij deze T-splitsing RA, verderop gaat het pad over een heuvelrug.
T.h.v. wn routepaaltje aan voet van heuvelrug RD, smal pad richting de lager gelegen open plek aan rechterhand negeren.
Na ca. 90m, voor bosrand LA, licht dalend pad, iets verder aan linkerhand een ven met bankje.
Na passeren van klaphek bij T-splitsing RA, vervolgens na ca. 45m bij Y-splitsing RA, kn9 volg 21.
Bij splitsing links aanhouden, pad met bosrand aan rechterhand, de wn route wordt weer verlaten, het pad volgen tot een wat ruimere 4-sprong voor een half open plek met informatiepaneel “Grafveld Busjop”, zijpaden negeren, verderop gaat het pad door het bosgebied.
Bij deze 4-sprong LA, het pad gaat met een ruime bocht naar rechts door een gedeelte van het grafveld.
# Het grafveld Busjop, is een prehistorische begraafplaats uit de Bronstijd en IJzertijd.
Bij 5-sprong 1ste pad aan linkerhand, bospad.
# Voor bezoek aan een horecagelegenheid hiervoor een klein stukje RD.
4.
T.h.v. rand bosgebied, bij kruising LA, wn route, pad met waterloop aan rechterhand, verderop voor beekje buigt het pad naar rechts.
Bij kruising LA brug over, kn92 volg 94, het grindpad volgen tot T-splitsing.
Bij deze T-splitsing LA, verharde weg, kn94 volg 2/96, vervolgens na ca. 50m RA, smal pad met bosrand aan rechterhand, wn96, verderop voor grasland buigt het pad naar rechts
LA door klaphek richting 2de klaphek, wn route, na passeren van dit klaphek het slingerend pad door bosperceel volgen.
Bij T-splitsing RA, kn96 volg 97, breed pad.
Bij kruising met doorgaande weg RD, let op drukke weg!!!, wn route.
5.
RD, pad langs bosrand aan rechterhand negeren, wn97.
Na ca. 80m LA, bospad met houten afsluitboom en SLL bordje, kn97 volg 98.
Bij T-splitsing RA, het fietspad langs de doorgaande weg volgen, wn route.
RD spoorwegovergang oversteken, pad aan linkerhand negeren, kn98 volg 20, na passeren van spoorwegovergang RA, onverhard pad, wn20, verderop buigt het pad naar links weg van de spoorlijn, het pad verder volgen tot gebied met jonge aanplant.
# De wandeltocht gaat door een klein stukje van de jonge aanplant en grasland, honden zijn er niet toegestaan, als alternatief kan men het pad verder volgen tot 4-sprong. Bij deze 4-sprong LA, verharde weg. Na ca. 370m RA, grindpad, “Stokshof”, kn21 volg 22, het grindpad volgen tot 3-sprong iets voor een boerderij. Ga verder bij punt 6. 1ste regel.

Ca. 140m voorbij rand van het gebied met jonge aanplant, t.h.v. picknicktafel LA het smalle gras-pad door de jonge aanplant volgen, iets verder passeert men een klaphek, grasland oversteken richting klaphek aan overzijde, na passeren van het klaphek het gras-pad met aan beide zijde afrastering volgen, wn route
Bij T-splitsing RA, verharde weg, kn20 volg 21.
Na ca. 180m LA, grindpad, “Stokshof”, kn21 volg 22, het grindpad volgen tot 3-sprong iets voor een boerderij.
6.
Bij deze 3-sprong RA, kn22 volg 23.
RD, pad langs de bosrand aan linkerhand negeren, kn23 volg 17.
RD, pad aan linkerhand negeren, bosrand verder volgen.
Bij kruising LA, kn17 de wn route wordt verlaten.
Bij 3-sprong rechts aanhouden, wn route.
Na ca. 80m, voor flauwe bocht LA, kn19 volg 29.
Bij kruising RD, de wn route wordt weer verlaten.
Bij kruising met aan rechterhand een berkenperceel RD.
Na ca. 150m, bij kruising LA, aan rechterhand staat wit ruiterpad paaltje, het pad volgen tot Y-splitsing.
7.
Bij deze Y-splitsing LA, direct daarna RA, het pad ca. 400m volgen tot 4-sprong met kn27 routepaaltje, zijpaden negeren.
Bij deze 4-sprong RD, kn27 volg 26, het pad buigt naar links.
Bij T-splitsing RA, direct daarna LA, wn route, na ca. 40m passeert men aan rechterhand een vennetje.
RD, pad aan linkerhand negeren, ruiterpad, de wn route wordt weer verlaten.
Bij T-splitsing LA, ruiterpad.
T.h.v. rand bosgebied, bij T-splitsing RA, het pad met bosrand aan rechterhand volgen tot kruising met doorgaande weg, zijpaden negeren.
Bij deze kruising RD, let op drukke weg!!!, kn31 volg 32, het pad volgen tot een boerderij.
Direct na deze boerderij LA, onverhard pad, kn32 volg 77.
RD, pad langs bosrand aan linkerhand negeren, kn77 volg 76.
8.
Na passeren van spoortunnel, bij 3-sprong links aanhouden, kn76 volg 74.
Bij kruising RA, kn74 volg 73, stijgend pad, men passeert een heuvelrug.
Bij T-splitsing RA, verhard fietspad, kn73 volg 75.
Na ca. 65m LA, pad door rand bosgebied, na verlaten van het bosgebied het pad verder volgen tot omheind terrein van schutterij, t.h.v dit terrein gaat het onverhard pad over in een verharde weg.
Ca. 70m na passeren van dit terrein, iets voor T-splitsing met verharde weg LA, bospad, het pad volgen tot 3-sprong bij verharde weg.
Bij deze bij 3-sprong links aanhouden, verharde weg.
T.h.v. bosgebied RD, pad aan linkerhand negeren.
Ca. 40m na passeren van klein parkeerterreintje LA, breed bospad.
Na ca. 300m RA, smal bospad.
Bij 3-sprong RA, wn route, het pad volgen tot T-splitsing bij verharde weg.
9.
Bij deze T-splitsing RA, verharde weg, vervolgens voorbij de open plek met heide LA, kn26 volg 6.
Bij T-splitsing LA, wn route, het pad volgen tot kruising, zijpaden negeren.
Bij deze kruising RD, kn6 volg 5, het pad volgen tot kruising met verhard fietspad, zijpaden negeren.
Bij deze kruising RD, kn5 volg 7.
RD, ruiterpad aan rechterhand negeren.
Bij T-splitsing LA, wn route, direct daarna RA, kn7 volg 23, iets verder buigt het pad naar rechts.
RD, pad aan rechterhand negeren.
RD, verbindingspad met bankje naar verhard fietspad aan rechterhand negeren.
Bij kruising voor verhard fietspad LA, onverhard pad parallel aan fietspad volgen, de wn route wordt verlaten.
10.
Aan einde van het pad links aanhouden, verharde fietspad.
Bij voetpad aan linkerhand de doorgaande weg oversteken, aan overzijde, voor horecagelegenheid LA, verhard voetpad met weg aan linkerhand, kn27 volg 14.
Voorbij bezoekerscentrum “Leudal” RA, verhard voetpad, iets verder gaat het verharde voetpad over in een grindpad, wn route, men passeert achtereenvolgens klaphek, brugje en klaphek.
Het grindpad met flauwe naar links verder volgen, pad met bankje aan rechterhand negeren, kn14 volg 13.
Voorbij klein informatiepaneeltje “Ribbels en richels”, bij kruising RD, de wn route wordt verlaten.
Bij kruising met ruiterpad RD.
Bij T-splitsing RA.
Bij T-splitsing LA, kn11 volg 9, iets verder passeert men een beekje.
Iets voor verharde weg LA, kn9 volg 6, pad door rand bosgebied met bankje.
11.
Bij T-splitsing voor horecagelegenheid LA, verharde weg, wn route, direct daarna bij T-splitsing eveneens LA, fietspad aan overzijde van de weg volgen, kn6 volg 7.
Iets voorbij bankje RA, onverhard pad, kn7 volg 42.
Voorbij bankje, bij 3-sprong links aanhouden, wn route.
T.h.v. poel in grasland RA, kn42 volg 2, pad met iets verder bosrand aan linkerhand, verderop gaat het onverharde pad over in een verharde weg.
Bij T-splitsing LA, kn2 volg 38.
Voorbij bushalte met parkeerterreintje LA, “Brugstraat”, wn route.
Voorbij woning nr.6 RA, “Past Schippersstraat”, de wn route wordt verlaten.
Voorbij woning nr.20 LA het brugje over, vervolgens aan overzijde bij T-splitsing RA.
Bij T-splitsing LA, “Markt”, kn36 volg 35, de weg volgen tot de kerk, het startpunt.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf
SBB = Staatsbosbeheer.
SLL = Stichting Limburgs Landschap.
Wandelnetwerk:
Rood/gele markeringen, kn staat voor een knooppuntpaaltje met genummerde richting aanduiding, wn staat voor netwerk routepaaltje met alleen richting aanduiding.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

St. Petruskerk, Markt 1, 6088 BP te Roggel. Plan Route

Met de auto

Parkeren kan op de Markt in Roggel.

Openbaar vervoer

Bushalte Brugstraat hoek Brugstraat/Molenweg in Roggel. De wandelroute kan gestart worden bij punt 11 6de regel Voorbij bushalte met parkeerterreintje...........

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (9)

In de verte de kerk van Roggel Adrie: In de verte de kerk van Roggel
Bijenkasten Adrie: Bijenkasten
De Haelense Beek Adrie: De Haelense Beek
De Haelense Beek Adrie: De Haelense Beek
Het Leudal Adrie: Het Leudal
Het Leudal Adrie: Het Leudal
Het Leudal Adrie: Het Leudal
Het Leudal in de lente Adrie: Het Leudal in de lente

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart busjop-tocht.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

St. Elisabeth's Hof

Roggelseweg 56
6081 NP Haelen
Bezoek website

Restaurant De Busjop

Busschopsweg 9
6093 AA Heythuysen
Bezoek website

Café Dennenoord

Op de Bos 6
6088 NA Roggel
Bezoek website

V.O.F. Preuverie Bekkers Marie

Raadhuisstraat 2
6088 BR Roggel
Bezoek website

Ervaringen van wandelaars (9)

 1. Theo Wilbers 16 mei 2019 om 16:52

  Bij punt 5: spoorwegovergang overgang oversteken en na passeren RA onverhard pad, wn 99.
  WN ter plaatse is 20 en niet 99. Hoe kan dit?

  Reageren
  1. Adrie 16 mei 2019 om 17:14

   Theo Wilbers bedankt voor het melden! Volgens de netwerkkaart van routebureau Limburg is het knooppuntpaaltje 99 komen te vervallen, het wandelnetwerk gaat niet meer door het perceel met de jonge aanplant. Volgens de kaart is aan de rand van dit perceel een nieuw pad gecreëerd dat uitkomt bij het nieuwe knooppunt 20. Ik ga binnenkort naar de nieuwe situatie kijken.

  2. Adrie 19 mei 2019 om 17:58

   Naar de nieuwe situatie gaan kijken. Het wandelnetwerk is inderdaad gewijzigd. Het oorspronkelijke pad door de jonge aanplant wordt steeds lastiger te belopen o.a. door de dichter wordende begroeiing van de jonge aanplant. De wandelroute is op dat punt iets gewijzigd en volgt weer het wandelnetwerk door het opengesteld particulier eigendom. Veel wandelplezier!

 2. Leon 28 oktober 2018 om 15:22

  Vandaag deze route gelopen, prachtig verborgen pareltje. Erg afwisselend, beetje glooiend op een prettig manier.

  Reageren
 3. Adrie 11 oktober 2017 om 16:34

  10 oktober 2017 de tocht op een paar punten wat gewijzigd. Enkele kleine stukjes verharde weg uit de wandelroute gehaald en men loopt over een grotere afstand langs de Roggelse Beek. Veel wandelplezier!

  Reageren
 4. Kenneth 30 juli 2017 om 15:32

  Dit is een mooie en afwisselende route. Omdat ik mijn GPS-toestel niet bij me had (vergeten), heb ik de routebeschrijving gevolgd. Die is heel goed te volgen, maar ik heb 2 opmerkingen. Bij punt 2 “[…] het pad ca. 240m verder volgen tot pad aan linkerhand iets voor een ruiterpad bordje […]”, dat ruiterpadbordje staat niet juist voor, maar juist voorbij het pad dat je in moet (als ik het me goed herinner). Bij punt 8 “[…] Na ca. 300m, iets voorbij 2 blauwe paaltjes RA, smal bospad […]”, die blauwe paaltjes heb ik niet gezien.

  Reageren
  1. Adrie 30 juli 2017 om 16:30

   Kenneth bedankt voor het melden van de wijzigingen! De routebeschrijving is aangepast. Ik heb bij het ruiterpad bordje de oorspronkelijke tekst doorgestreept en gewijzigde plek vermeld. Jammer dat de twee blauwe paaltjes als extra herkenningspunt verdwenen zijn afstand schatten is gewoon lastig.

 5. Adrie 19 februari 2016

  De wandelroute op 17 februari 2016 gecontroleerd. In een deel van het gebied is het wandelnetwerk verder uitgebreid. Op plaatsen waar de tocht samenloopt met het wandelnetwerk zijn de routepaaltjes als extra herkenningspunt in de routebeschrijving opgenomen. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 6. Lennard 1 november 2014

  13-9 gelopen met heel fraai wandelweer. Ik vond deze route een mooie bosrijke route. Ook al ben ik al vaker in het Leudal geweest, dit verveelt nooit. Vanwege nat hoog gras heb ik bij punt 9 toch maar het saaiere alternatief gevolgd. De routebeschrijving is duidelijk opgesteld en prima te volgen.

  Reageren

Laat een reactie achter op Leon (Annuleer)

Je bericht: *
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)