Busjop-tocht, Roggel te Limburg

22 km Wandelroute Busjop-tocht, te Roggel

Wandeltocht door het Leudal, landgoed De Bedelaar, het jonge landgoed Heijerhof en het Exatenbosch. Tijdens de wandeltocht passeert men drie beken de Roggelse Beek, de Tungelroysche Beek die stroomafwaarts de Leubeek heet en de Haelense Beek. Direct na de start wordt in Roggel de Roggelse Beek gevolgd. Het Leudal is een betrekkelijk hooggelegen dekzandgebied waardoor de beken in opvallend diep in het zand ingesneden beekdalen stromen. Aan de rand van het Leudal is het hoogteverschil goed merkbaar als men van het beekdal van de Roggelse Beek naar het hoger gelegen dekzandgebied loopt. In het Leudal wordt het grafveld Busjop bezocht waaraan de naam van deze wandeltocht is ontleend. Het is een uitgestrekt grafveld met 17 grafheuvels waaronder een langbed. Na een bezoek aan de Tungelroysche Beek gaat de wandeltocht richting het landgoed De Bedelaar met een hoge stenen toren Uilentoren. Landgoed de Bedelaar en het aan overzijde van het spoor gelegen jonge landgoed Heijerhof met jong bos en natuurlijk grasland vormen een leuke gevarieerde verbinding tussen het Leudal en het Exatenbosch. Aan de rand van het Exatenbosch wordt een pad gevolgd met mooi uitzicht over het beekdal van de Haelense beek. Het beekdal heeft weer een natuurlijker karakter gekregen door de meanderende loop van de beek. Na het verlaten van het Exatenbosch gaat de wandeltocht terug naar het Leudal, hier wordt op een aantal plaatsen de Leubeek gevolgd met o.a. een bezoek aan de Sint-Elisabethsmolen en het Leudalmuseum. 90% van deze wandeltocht is onverhard.

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers, op: 12-6-2014, laatst bijgewerkt op: 21-3-2024

Routebeschrijving

Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
1.
Met de rug naar de hoofdingang van de kerk LA vertrekken, direct daarna LA, “Markt”, kn35 volg 36, de weg volgen tot weg “Apollolaan” aan rechterhand iets voor een beekje.
Bij deze weg RA, “Apollolaan”, kn36 volg 38, de weg volgen tot T-splitsing, ook leuk om iets voorbij het heuveltje met bomen het smalle verharde voetpad langs het beekje parallel aan de weg te volgen.
Bij deze T-splitsing LA, “Brugstraat”, direct daarna voor het beekje Roggelsebeek RA, onverhard pad, “Brugstraat nrs. 9-9A-9B”, kn38 volg 40, verderop buigt het pad langs de beek naar rechts.
Voorbij landbouwperceel, bij 3-sprong links aanhouden, kn40 volg 41, het pad met beekje aan linkerhand verder volgen tot 3-sprong voorbij een brugje.
Bij deze 3-sprong RA, kn41 volg 43, iets verder passeert men weer een brugje.
Na klein klimmetje, bij 3-sprong LA, wn route, vervolgens na ca. 40m bij T-splitsing RA, kn43 volg 45, het pad buigt naar links.
Bij 3-sprong rechts aanhouden, wn route.
Bij 4-sprong LA, breed ruiterpad, kn45 volg 46.
2.
Bij kruising RA, ruiterpad, kn46 volg 60, het pad ca. 350m volgen tot een pad aan linkerhand, ca. 30m voorbij een ruiterroute bord dat men aan linkerhand voorbij een flauwe bocht naar rechts passeert, overige zijpaden negeren.
Bij dit pad LA, smaller bospad.
Bij T-splitsing RA, het fietspad aan overzijde van de verharde weg volgen.
Na ca. 80m LA, onverhard pad richting klaphek in de verte.
Voorbij het klaphek met veerooster, bij kruising RD, het pad volgen tot kruising voor bosrand, smal zijpad negeren.
Bij deze kruising LA, iets verder is aan rechterhand een iets lager gelegen grote open plek.
Voorbij de lager gelegen open plek, bij kruising RA, pad met de open plek aan rechterhand, het pad dat verderop door het bos gaat volgen tot T-splitsing, zijpaden negeren.
3.
Bij deze T-splitsing RA, het pad dat verderop langs een heuvel gaat volgen tot pad aan linkerhand voor de bosrand, overige zijpaden negeren.
Bij dit pad LA, licht dalend pad met iets verder aan linkerhand een poel met bankje.
Voorbij klaphek, bij T-splitsing RA, vervolgens na ca. 45m bij Y-splitsing RA, kn9 volg 21.
Bij splitsing links aanhouden, pad met bosrand aan rechterhand, de wn route wordt weer verlaten, verderop gaat het pad door het bos, het pad verder volgen tot een wat ruimere 4-sprong voor een half open plek met informatiepaneel “Grafveld Busjop”, zijpaden negeren.
Bij deze 4-sprong LA, het pad buigt met ruime bocht naar rechts met enkele bankjes aan rechterhand, men loopt door een gedeelte van het grafveld.
# Het grafveld Busjop, is een prehistorische begraafplaats uit de Bronstijd en IJzertijd.
Bij 5-sprong 1ste pad aan linkerhand inlopen, bospad.
# Voor bezoek aan een horecagelegenheid bij de 5-sprong een klein stukje RD.
4.
T.h.v. bosrand, bij kruising LA, wn route, pad met waterloop/greppel aan rechterhand, verderop voor de Tungelroyse beek het pad naar rechts.
Bij kruising LA de brug over, kn92 volg 94, voorbij de brug het grindpad volgen tot T-splitsing.
Bij deze T-splitsing LA, verharde weg, kn94 volg 2/96, vervolgens voor landbouwperceel aan rechterhand RA, onverhard pad met bosrand aan rechterhand, wn96, verderop voor een afrastering rond grasland buigt het pad naar rechts
Direct na bankje LA door klaphek richting klaphek aan overzijde van het grasland, wn route, voorbij dit klaphek smal pad door de rand van het bosperceel.
Bij T-splitsing LA, kn96 volg 78, breed pad.
Na ca. 70m RA door hoog draaipoortje, bospad met bordje “Opengesteld”, de wn route wordt verlaten.
5.
Bij 3-sprong met in het pad aan rechterhand een hoge toren LA.
# De hoge toren is een uilentoren, prof. Dubois liet de toren in 1937 bouwen o.a. met als doel om vleermuizen en uilen te huisvesten.
Na ca. 100m, het pad met bocht naar rechts verder volgen, smal pad aan linkerhand negeren.
Bij 3-sprong met in het pad aan linkerhand een houten poortje met voetgangerssluis rechts aanhouden, het pad volgt op enige afstand de afrastering aan linkerhand.
T.h.v. stevige beuk het pad met flauwe bocht naar rechts verder volgen, pad aan linkerhand negeren, iets verder buigt het pad naar links, verderop verlaat men het bos bij een houten voetgangerssluis.
Voor omheining langs spoorlijn, bij T-splitsing RA, pad met omheining aan linkerhand.
Bij T-splitsing LA de spoorwegovergang over, doorgaande weg, kn98 volg 70/20.
# Verderop bij de bosschages met jonge aanplant gaat de wandeltocht door een stukje grasland, honden zijn er niet toegestaan, als alternatief het fietspad langs de “Heythuyserweg” verder volgen tot weg “Beekkant” aan rechterhand, wn70. Bij deze weg RA, “Beekkant”, kn70 volg 20. T.h.v. boerderij RD, smal pad met klaphek aan rechterhand negeren, kn20 volg 21. Ga verder bij punt 6 voorlaatste regel Na ca. 180m……..
6.
Iets voorbij de spoorwegovergang RA, onverhard pad, wn20, verderop buigt het pad naar links weg van de spoorlijn met iets verder bosschages aan linkerhand.
Ca. 230m voorbij de bocht naar links, bij een wat opener plek in de bosschages met een picknicktafel LA, wn route, smal pad door de opener plek en iets verder door de bosschages, na verlaten van de bosschages passeert men een klaphek, voorbij het klaphek het grasland oversteken richting klaphek aan overzijde, voorbij dit klaphek het smalle pad met aan beide zijde afrastering inlopen, wn route
Voorbij klaphek, bij T-splitsing RA, verharde weg, kn20 volg 21.
Na ca. 180m LA, grindpad, “Stokshof”, kn21 volg 22, het grindpad volgen tot 3-sprong ruim voorbij de Haelense Beek.
Bij deze 3-sprong RA, kn22 volg 23, het pad met verderop kn23 volg 17 volgen tot kruising, zijpaden negeren.
7.
Bij deze kruising LA, pad door het bos, kn17 de wn route wordt verlaten.
Bij 3-sprong rechts aanhouden, wn route.
Na ca. 80m, voor flauwe bocht naar rechts van het pad LA, kn19 volg 29, iets verder gaat het pad door de bosrand, na ca. 300m buigt het pad naar links dieper het bos in.
Ca. 50m voorbij deze bocht, bij 4-sprong het pad met bocht naar rechts verder volgen, wn route.
Na ca. 130m het pad met bocht naar links verder volgen, smal pad aan rechterhand negeren, de wn route wordt verlaten, pad met aan rechterhand een bosperceel met lage begroeiing.
Na ca. 160m LA, het pad volgen tot T-splitsing ruim voorbij een bosperceel met lage begroeiing aan linkerhand, zijpaden bij twee kruisingen negeren.
Bij deze T-splitsing RA.
8.
Bij Y-splitsing RA, vervolgens na ca. 30m bij 4-sprong LA, het pad ca. 400m volgen tot 4-sprong met kn27 routepaaltje, zijpad negeren.
Bij deze 4-sprong met het kn27 routepaaltje RD, kn27 volg 26.
Bij T-splitsing RA, wn route, direct daarna iets voor omheind bosperceel LA, wn route, pad met iets verder een poel aan rechter- en een bankje aan linkerhand, voorbij het bankje buigt het pad naar links.
RD, pad aan linkerhand negeren, ruiterroute 71, de wn route wordt weer verlaten, iets verder buigt het pad naar rechts.
Bij T-splitsing LA, ruiterroute 71.
Na verlaten van het bos, bij T-splitsing RA, het pad met bosrand aan rechterhand volgen tot kruising met doorgaande weg, zijpaden negeren.
Bij deze kruising RD, let op drukke weg!!!, kn31 volg 32, het grindpad met iets verder een slagboom volgen tot een boerderij.
Direct na deze boerderij LA, kn32 volg 77, grindpad met iets voorbij de boerderij het beekje de Haelense beek.
RD, pad langs bosrand aan linkerhand negeren, kn77 volg 76.
9.
Voorbij spoortunnel, bij 3-sprong links aanhouden, kn76 volg 74, iets verder onverhard pad.
Bij kruising RA, kn74 volg 73, men passeert een heuvel.
Bij kruising RA, verhard fietspad, kn73 volg 75.
Na ca. 65m LA, pad door de bosrand, de wn route wordt verlaten.
RD, pad aan linkerhand negeren, na verlaten van het bos het pad dat verderop t.h.v een omheind terrein van een schutterij overgaat een verharde weg volgen tot onverhard pad aan linkerhand ca. 70m voorbij dit terrein, iets voor een T-splitsing.
Bij dit pad LA, het onverharde pad door het bosperceel volgen tot 3-sprong bij verharde weg ruim voorbij het bosperceel.
Bij deze bij 3-sprong links aanhouden, de verharde weg ca. 170m volgen tot bospad aan linkerhand ca. 40m voorbij een klein parkeerterreintje aan rechterhand, overige zijpaden negeren.
Bij dit pad LA, breed pad door het bos.
Na ca. 300m RA, smaller bospad.
10.
Bij 3-sprong rechts aanhouden, het pad volgen tot T-splitsing bij verharde weg.
Bij deze T-splitsing RA, verharde weg, vervolgens voorbij de half open plek LA, kn26 volg 6.
Bij T-splitsing LA, wn route, het pad volgen tot kruising, zijpaden negeren.
Bij deze kruising RD, kn6 volg 5, het pad volgen tot kruising met verhard fietspad, zijpaden negeren.
Bij deze kruising RD, kn5 volg 7, het pad volgen tot T-splitsing, zijpad negeren.
Bij deze T-splitsing LA, wn route, direct daarna RA, kn7 volg 23, iets verder buigt het pad naar rechts, het pad verder RD volgen tot kruising iets voor een verhard fietspad, zijpaden negeren.
Bij deze kruising LA, onverhard pad parallel aan het fietspad, de wn route wordt verlaten.
11.
Aan einde van het pad links aanhouden, verhard fietspad, het fietspad volgen tot vluchtheuvel op de weg met aan linkerhand een vlonderpad.
Bij de vluchtheuvel RA de weg oversteken, aan overzijde voor horecagelegenheid LA, verhard voetpad met weg aan linkerhand, kn27 volg 14.
Voorbij bezoekerscentrum “Leudal” RA, verhard voetpad, iets verder gaat het verhard voetpad over in een grindpad, wn route, men passeert achtereenvolgens een klaphek, een stukje vlonderpad en een 2de klaphek.
Het grindpad met flauwe naar links verder volgen, pad met bankje aan rechterhand negeren, kn14 volg 13.
Voorbij klein informatiepaneeltje “Ribbels en richels”, bij kruising RD, de wn route wordt verlaten.
Bij kruising met ruiterpad RD.
Bij T-splitsing RA.
Bij T-splitsing LA, kn11 volg 9, iets verder passeert men het beekje de Zelsterbeek.
Iets voor verharde weg LA, kn9 volg 6, pad met bankje door bosrand parallel aan de weg.
12.
Aan einde van het pad met aan overzijde van de weg een horecagelegenheid, bij T-splitsing LA, verharde weg, wn route, direct daarna bij T-splitsing eveneens LA, fietspad aan overzijde van de weg volgen, kn6 volg 7, verderop passeert men een WOII herdenkingsmonument.
Iets voorbij bankje RA, onverhard pad, kn7 volg 42.
Voorbij bankje, bij 3-sprong links aanhouden, wn route.
T.h.v. poel in grasland RA, kn42 volg 2, pad met iets verder bosrand aan linkerhand, verderop gaat het onverharde pad over in een verharde weg.
Bij T-splitsing LA, kn2 volg 38.
Voorbij parkeerterreintje en bushalte LA, “Brugstraat”, wn route.
Voorbij woning nr.6 RA, “Past Schippersstraat”, de wn route wordt verlaten.
Voorbij woning nr.20 LA het brugje over, vervolgens aan overzijde bij T-splitsing RA.
Bij T-splitsing LA, “Markt”, kn36 volg 35, de weg volgen tot de kerk, het startpunt.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf
SBB = Staatsbosbeheer.
SLL = Stichting Limburgs Landschap.
Wandelnetwerk:
Rood/gele markeringen, kn staat voor een knooppuntpaaltje met genummerde richting, wn staat voor netwerk routepaaltje met alleen richting of een genummerde richting.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

St. Petruskerk, Markt 1, 6088 BP te Roggel. Plan Route

Met de auto

Parkeren kan op de Markt in Roggel.

Openbaar vervoer

Bushalte Brugstraat hoek Brugstraat/Molenweg in Roggel. De wandelroute kan gestart worden bij punt 11 6de regel Voorbij bushalte met parkeerterreintje...........

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (12)

Pad langs het beekdal van de Roggelse Beek Adrie: Pad langs het beekdal van de Roggelse Beek
Het Leudal Adrie: Het Leudal
Pad door open gebied Adrie: Pad door open gebied
Uitzicht over het heidegebied Adrie: Uitzicht over het heidegebied
Nevelige ochtend in het Leudal Adrie: Nevelige ochtend in het Leudal
Grafveld Busjop Adrie: Grafveld Busjop
Beekdal van de Tungelroysche Beek Adrie: Beekdal van de Tungelroysche Beek
Het Leudal Adrie: Het Leudal
Sint-Elisabethsmolen Adrie: Sint-Elisabethsmolen
Pad richting boerderij Heijerhof Adrie: Pad richting boerderij Heijerhof
Beekdal van de Healense Beek Adrie: Beekdal van de Healense Beek
In de verte de kerk van Roggel Adrie: In de verte de kerk van Roggel

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart busjop-tocht.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

In de plaats RoggelSt. Elisabeth's Hof

Roggelseweg 56
6081 NP Haelen
Bezoek website

Restaurant De Busjop

Busschopsweg 9
6093 AA Heythuysen
Bezoek website

Ervaringen van wandelaars (12)

 1. Adrie 10 november 2022 om 16:04

  Naar aanleiding van een melding over een versperd pad de wandeltocht gisteren 9 november 2022 gecontroleerd. Op twee plaatsen was in het Exatenbosch het pad versperd met ontwortelde bomen men kan er nog langs. Zo te zien liggen de bomen er al wat langer aangezien beide paden wat aan het dichtgroeien zijn. Beide paden zijn uit de wandeltocht gehaald. Tevens de wandeltocht op een ander punt wat aangepast, nieuw is een pad door het landgoed De Bedelaar. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 2. Adrie 7 september 2021 om 16:46

  Gisteren 6 september 2021 de wandeltocht gecontroleerd. Op een plek was een nieuw pad ontstaan en een vlonder verdwenen verder was knooppuntnummer op het knooppuntpaaltje 27 verdwenen. Het verdwenen nummer is gemeld bij routebureau Noord en Midden- Limburg. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 3. A&E 25 augustus 2021 om 18:26

  Vandaag deze mooie afwisselende wandeling gemaakt. Een echte aanrader!!

  Reageren
 4. Theo Wilbers 16 mei 2019 om 16:52

  Bij punt 5: spoorwegovergang overgang oversteken en na passeren RA onverhard pad, wn 99.
  WN ter plaatse is 20 en niet 99. Hoe kan dit?

  Reageren
  1. Adrie 16 mei 2019 om 17:14

   Theo Wilbers bedankt voor het melden! Volgens de netwerkkaart van routebureau Limburg is het knooppuntpaaltje 99 komen te vervallen, het wandelnetwerk gaat niet meer door het perceel met de jonge aanplant. Volgens de kaart is aan de rand van dit perceel een nieuw pad gecreëerd dat uitkomt bij het nieuwe knooppunt 20. Ik ga binnenkort naar de nieuwe situatie kijken.

  2. Adrie 19 mei 2019 om 17:58

   Naar de nieuwe situatie gaan kijken. Het wandelnetwerk is inderdaad gewijzigd. Het oorspronkelijke pad door de jonge aanplant wordt steeds lastiger te belopen o.a. door de dichter wordende begroeiing van de jonge aanplant. De wandelroute is op dat punt iets gewijzigd en volgt weer het wandelnetwerk door het opengesteld particulier eigendom. Veel wandelplezier!

 5. Leon 28 oktober 2018 om 15:22

  Vandaag deze route gelopen, prachtig verborgen pareltje. Erg afwisselend, beetje glooiend op een prettig manier.

  Reageren
 6. Adrie 11 oktober 2017 om 16:34

  10 oktober 2017 de tocht op een paar punten wat gewijzigd. Enkele kleine stukjes verharde weg uit de wandelroute gehaald en men loopt over een grotere afstand langs de Roggelse Beek. Veel wandelplezier!

  Reageren
 7. Kenneth 30 juli 2017 om 15:32

  Dit is een mooie en afwisselende route. Omdat ik mijn GPS-toestel niet bij me had (vergeten), heb ik de routebeschrijving gevolgd. Die is heel goed te volgen, maar ik heb 2 opmerkingen. Bij punt 2 “[…] het pad ca. 240m verder volgen tot pad aan linkerhand iets voor een ruiterpad bordje […]”, dat ruiterpadbordje staat niet juist voor, maar juist voorbij het pad dat je in moet (als ik het me goed herinner). Bij punt 8 “[…] Na ca. 300m, iets voorbij 2 blauwe paaltjes RA, smal bospad […]”, die blauwe paaltjes heb ik niet gezien.

  Reageren
  1. Adrie 30 juli 2017 om 16:30

   Kenneth bedankt voor het melden van de wijzigingen! De routebeschrijving is aangepast. Ik heb bij het ruiterpad bordje de oorspronkelijke tekst doorgestreept en gewijzigde plek vermeld. Jammer dat de twee blauwe paaltjes als extra herkenningspunt verdwenen zijn afstand schatten is gewoon lastig.

 8. Adrie 19 februari 2016

  De wandelroute op 17 februari 2016 gecontroleerd. In een deel van het gebied is het wandelnetwerk verder uitgebreid. Op plaatsen waar de tocht samenloopt met het wandelnetwerk zijn de routepaaltjes als extra herkenningspunt in de routebeschrijving opgenomen. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 9. Lennard 1 november 2014

  13-9 gelopen met heel fraai wandelweer. Ik vond deze route een mooie bosrijke route. Ook al ben ik al vaker in het Leudal geweest, dit verveelt nooit. Vanwege nat hoog gras heb ik bij punt 9 toch maar het saaiere alternatief gevolgd. De routebeschrijving is duidelijk opgesteld en prima te volgen.

  Reageren

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)