Breuken en wijstgronden-tocht, Uden te Noord-Brabant

21 km Wandelroute Breuken en wijstgronden-tocht, te Uden

Wandeltocht in de Maashorst door Annabos, Loose Beemd, Revennekes, Slabroek. door het bosgebied de Bedafse Bergen en de Slabroekse Bergen. Wijstgronden zijn drassige tot permanent natte hoge gronden direct grenzend aan een breuk. Door het Annabos, de Loose Beemd en de Revennekes loopt de Peelrandbreuk en door Slabroek dicht bij elkaar de Mellebreuk en de Hoevense breuk. De Peelrandbreuk is mooi zichtbaar in het landschap door het hoogte verschil in het landschap en de kwel van ijzerrijk water in tegenstelling tot Mellebreuk en de Hoevense breuk deze veroorzaken geen hoogteverschillen. Vooral bij het 2018 aangelegd knuppelbrugje in het Annabos valt het hoogte verschil goed op. De wandeltocht gaat over het knuppelbrugje van de lager gelegen drogere gronden in de Centrale Slenk door de nattere hoger gelegen gronden in de Peelhorst. Op de Peelhorst ligt onder een laag goed doorlatende rivierzand een minder doorlatende leemlaag en stroomt af richting de Centrale Slenk. Het fijne dekzand in de Centrale Slenk laat eveneens het water minder snel door waardoor het als kwelwater naar het oppervlak gaat. Anders dan je zou verwachten zijn de hoge gronden dus nat en blijven de lager gelegen gronden droog, deze zeldzame vorm van kwel heet wijst. De Bedafse Bergen is een bosgebied met een stuifzandrug die in de middeleeuwen is ontstaan en in het begin van de 20e eeuw met naaldbos is beplant, de stuifzandrug met hoogten van meer dan 20 meter is in stand gehouden. Ook in de Slabroekse Bergen is een stuifzandrug deze is niet zo hoog en meer begroeid maar heeft op diverse plaatsen mooi uitzicht over een aangrenzend heidegebied. Een deel van deze wandeltocht gaat door grasland en over graspaden langs waterlopen stevige wandelschoenen zijn dan ook aan te raden. 85% van deze wandeltocht is onverhard.
De wandeling gelopen door Willem, fotoverslag met uitgebreide achtergrond informatie.

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers, op: 1-1-2020, laatst bijgewerkt op: 10-11-2023

Routebeschrijving

Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
1.
Op het parkeerterrein met de rug naar de verharde weg en met de twee informatiepanelen aan linkerhand RD vertrekken richting houten voetgangerssluis aan de achterzijde, iets voorbij de voetgangerssluis buigt het smalle pad naar links, wn route, pad met perceel grasland aan rechterhand, verderop buigt het pad naar rechts.
Bij T-splitsing RA, gras-pad, kn42 volg 33, vervolgens na ca. 50m LA door houten voetgangerssluis, schuin naar rechts het grasland oversteken naar houten voetgangerssluis aan overzijde, voorbij deze voetgangerssluis rechts aanhouden, wn route.
RD, pad met informatiepaneel aan linkerhand negeren, de wn route wordt verlaten.
Aan einde van het pad, bij T-splitsing RA, het fietspad aan overzijde van de verharde weg volgen, vervolgens na ca. 50m LA, gras-/ onderhoudspad tussen bosschages en waterloop met de waterloop aan rechterhand.
2.
Bij 3-sprong rechts aanhouden, wn route, nu het gras-/onderhoudspad met de waterloop aan linkerhand volgen.
Bij kruising met verhard fietspad RD, verderop voor de beek buigt het pad naar rechts.
LA brugje over, kn1 volg 28, aan overzijde bij T-splitsing met aan rechterhand een picknicktafel LA door klaphek, gras-pad met beek aan linkerhand, de wn route wordt verlaten.
# Als het klaphek gesloten is doordat er schapen grazen omkeren en teruglopen naar de kruising met het verhard fietspad. Bij deze kruising RA, verhard fietspad, wn route, het fietspad volgen tot 4-sprong iets voorbij woning. Bij deze 4-sprong LA, verhard fietspad, “Beemdenweg”, wn route. Ga verder bij punt 2 voorlaatste regel beginnende bij: na ca. 150m gaat het fietspad…….
Voorbij klaphek, bij 4-sprong LA de brug over, verharde weg, de weg volgen tot 4-sprong met aan linkerhand een woning, zijpaden langs de beek negeren.
Bij deze 4-sprong RD, verhard fietspad, “Beemdenweg”, wn route, na ca. 150m gaat het fietspad over in een verharde weg, de weg met verderop kn2 volg 46 volgen tot onverhard pad aan linkerhand met SBB bordje en houten afsluitboom iets voorbij flauwe bocht naar rechts.
Bij dit pad LA, kn46 volg 33, na ca. 100m door linkerzijde van perceel grasland, het hoogte verschil dat aan rechterhand in het grasland te zien is is gevormd door de Peelrandbreuk, na een klein stukje de rand van het grasland gevolgd te hebben een brugje over, pad met waterloop aan rechterhand, wn route, bij volgende perceel grasland ook de linkerzijde volgen tot men het gebied voorbij metalen roosters met informatiepaneel verlaat.
3.
Bij T-splitsing LA, fietspad langs verharde weg, wn route, vervolgens na ca. 60m RA door houten poortje aan overzijde van de weg, wn route, voorbij het poortje door de rand van het perceel grasland met afrastering aan rechterhand lopen, verderop het perceel weer via een poortje verlaten.
# Let nu ook op het hoogte verschil in het landschap, verderop bij het knuppelbrugje loopt men van de lager gelegen drogere gronden in de Centrale Slenk door de nattere hoger gelegen gronden in de Peelhorst.
Na verlaten van het perceel grasland RA het knuppelbrugje over, kn33 volg 30, iets voorbij het knuppelbrugje schuin naar links het pad met waterloop aan rechterhand inlopen richting de boerderij in de verte.
Voor de boerderij, bij T-splitsing LA, verharde weg, wn route, de weg volgen tot T-splitsing.
Bij deze T-splitsing LA de doodlopende weg inlopen, “Boterkampweg”, kn30 volg 41, verderop langs metalen poort “Boterkamp” met iets voorbij de poort breed gras-pad met waterloop aan rechterhand.
4.
Voor ingang naar weiland, bij T-splitsing RA, gras-/onderhoudspad met waterloop aan rechterhand, kn41 volg 11.
Bij T-splitsing LA, verharde weg, wn route, de weg volgen tot T-splitsing.
Bij deze T-splitsing RA, “Canadasweg”, het smalle grindpad aan overzijde van de weg volgen, de wn route wordt verlaten.
Iets voorbij inrit woning nr.18 LA, onverhard pad met bordje “Opengesteld” en een waterloop aan linkerhand.
T.h.v. stuw het pad met flauwe bocht naar rechts verder volgen, wn route, vervolgens na ca. 40m, iets voorbij blauwe WOB paal RA, smal pad met houten voetgangerssluis, wn route, voorbij de voetgangerssluis buigt het pad naar links en gaat door rand van het bosperceel.
Bij kruising LA, wn route, het pad volgen tot T-splitsing.
5.
Bij deze T-splitsing RA, wn route, direct daarna bij 5-sprong RA, verhard fietspad richting “Schaijk”, kn95 volg 61, verderop gaat het fietspad over een viaduct met aan linkerhand een wildwissel.
Voorbij het viaduct en hoogspanningslijnen, iets voor flauwe bocht naar rechts LA, kn61 volg 60, het smalle pad met wn en W-R routepaaltje rechts van het ATB inlopen, het pad loopt parallel aan het ATB pad met het ATB pad aan linkerhand.
Bij T-splitsing RA, wat breder bospad, kn60 volg 57, het pad dat verderop met flauwe bocht naar rechts buigt volgen tot kruising met verharde weg, zijpaden negeren, ruim voor de kruising passeert men kn57 volg 2.
Bij deze kruising RD, smal bospad met bordje “Opengesteld”, wn route.
Bij deze T-splitsing LA, de wn route wordt verlaten, direct daarna voor wit routepaaltje RA, pad met op enige afstand afrastering aan rechterhand, witte route.
Na ca. 150m het pad met bocht naar links verder volgen, pad aan rechterhand negeren, witte (paaltjes) route.
6.
Voor kleine  open plek het pad met bocht naar rechts verder volgen, iets verder rechts aanhouden en de paden naar links negeren, het pad met heuvel aan linkerhand volgen.
Na verlaten van het bos, voor klaphek LA het stijgend pad met traptreden achter bankje oplopen, boven aangekomen direct na hoogste punt, bij 3-sprong RA, witte route, verderop passeert men een draaihekje, voorbij het draaihekje het pad over de heuveltop verder volgen tot T-splitsing met aan rechterhand een breed zanderig pad en aan linkerhand op enige afstand een klaphek.
Bij deze kruising LA, dalend pad richting het klaphek, witte route, bij het klaphek RD door het klaphek, witte route, verderop buigt het pad naar rechts gaat over een houten vlonder en men passeert een poel en een bankje aan rechterhand.
Bij T-splitsing LA, verhard fietspad, kn21 volg 10, verderop gaat het fietspad over in een verharde weg, de weg volgen tot kruising met rechtdoor een smal grindpad.
7.
Bij deze kruising LA, “Erenakkerstraat”, wn route, vervolgens na ca. 60m RD, pad aan rechterhand negeren, kn10 volg 53, men passeert bezoekerscentrum Slabroek met horeca.
Voor parkeerterrein RA, “Maashorstweg”, smal grindpad rechts van de verharde weg volgen, kn53 volg 52.
Voor bosrand aan linkerhand LA, smal pad met picknicktafel en bosrand aan rechterhand, kn52 volg 54, verderop buigt het pad naar rechts het bos in, het pad ca. 100m verder volgen tot T-splitsing.
Bij deze T-splitsing RA, de wn route wordt verlaten.
Voor bosrand aan linkerhand LA, het doorgaande pad ca. 900m volgen tot kruising met breder pad in een bosperceel met zicht op de snelweg, zijpaden negeren.
8.
Bij deze kruising RA, kn9 volg 7, het pad dat verderop overgaat in een verharde weg volgen tot kruising, zijpaden negeren.
Bij deze kruising LA, verhard voetpad aan overzijde van weg richting viaduct volgen, kn7 volg 6.
Ruim voorbij het viaduct, bij T-splitsing LA, fietspad aan overzijde van de doorgaande weg volgen, kn6 volg 12.
Iets voor de boerderij links van de weg RA, onverhard pad tussen bosschages en brede waterloop met de waterloop aan rechterhand, kn12 volg 13.
Bij T-splitsing LA, verharde weg, kn13 volg 89/82
RD, weg “Brandsestraat” aan linkerhand negeren, wn route, vervolgens na ca.60m RA, “Achter de Berg”, kn82 volg 89.
#Voordat men RA de weg “Achter de Berg” inloopt ca. 150m RD is ontmoetingsplek “De Nistel” met Koffiehuis, beperkte openingstijden.
Na ca. 150m, in flauwe bocht naar rechts van de weg LA, onverhard pad met metalen afsluitboom en bordje “Opengesteld” en met grasveld aan rechterhand, wn route, dit pad RD volgen tot 3-sprong voor waterplas en aan linkerhand trimtoestel nr.2, zijpaden negeren.
9.
Bij deze 3-sprong RA, pad met de waterplas aan linkerhand, wn route, iets verder passeert men aan rechterhand blokhut “’t Veerhuis”, voorbij het gebouw het pad langs de waterplas met bocht links verder volgen, iets verder volgt het pad een grotere waterplas aan linkerhand, het pad langs de grote waterplas met verderop kn89 volg 91 verder volgen tot een pad aan rechterhand voor een bankje en iets voor een houten steiger aan oever van de waterplas.
Bij dit pad RA, men verlaat de waterplas, wn route, direct daarna RD, smal recht pad aan linkerhand negeren, men passeert trimtoestel 4 “Hoogspringen”, het pad verder RD volgen tot T-splitsing t.h.v. bosrand, zijpaden negeren, iets voor de T-splitsing kruist het pad een waterloop direct daarna passeert men een metalen afsluitboom.
Bij deze T-splitsing LA, pad met bosrand aan linkerhand, kn91 volg 93.
Bij T-splitsing RA, verharde weg, kn93 volg 94.
10.
Na ca. 120m LA, ruiterpad met gescheiden verhard fietspad, kn94 volg 95, verderop splitst het fietspad en het ruiterpad, bij deze splitsing passeert men aan rechterhand een informatiepaneel met informatie over de wijstgronden, bij deze splitsing maakt niet uit welk pad gevolgd wordt t.h.v. bosrand komen het fietspad en het ruiterpad weer samen, voorbij de bosrand het pad met fietspad ca. 170m verder door het bos volgen tot het fietspad en ruiterpad zich splitsen.
Bij deze splitsing rechts aanhouden, het ruiterpad met bocht naar rechts verder volgen, de wn route wordt verlaten.
In bocht naar links van het ruiterpad rechts aanhouden, let hier op het pad is tevens ATB pad.
Voorbij metalen afsluitboom RD, pad met bosschages aan rechterhand, pad aan rechterhand negeren.
Pad met flauwe bocht naar rechts verder volgen, smal pad met houten voetgangerssluis aan linkerhand negeren, men passeert een blauwe WOB paal, vervolgens voorbij twee metalen poorten RA richting bankje, voor het bankje passeert men aan linkerhand een stuw, wn route, t.h.v. het bankje gras-/onderhoudspad met waterloop aan rechterhand volgen.
11.
Voorbij bosperceel aan rechterhand LA, gras-pad met waterloop aan linkerhand, kn96 volg 11, verderop buigt het gras-/onderhoudspad langs de waterloop naar links.
Bij kruising met verharde weg RA, kn11 volg 40, verharde weg.
Bij kruising LA richting “Bedaf” , “Achter de Berg”, wn route, iets verder gaat de verharde weg over in een onverhard pad met verhard fietspad.
In flauwe bocht naar rechts van het fietspad links aanhouden, breed onverhard pad, “Poeskespad”, wn route.
Na ca. 150m, iets voorbij flauwe bocht naar links van het brede pad RA, smal bospad met houten voetgangerssluis, kn40 volg 43, vervolgens bij 4-sprong RD, wn route.
Na ca. 80m LA, wn route, vervolgens na ca. 50m bij 4-sprong RA, wn route.
12.
Bij kruising LA, wn route, vervolgens na ca. 30m RD, pad aan rechterhand negeren, wn route.
Bij ruime 5-sprong het 1ste pad aan rechterhand inlopen, wn route.
Bij 4-sprong met aan rechterhand ATB paden LA, wn route.
Bij splitsing rechts aanhouden, iets verder bij T-splitsing RA richting bosrand, de wn route wordt verlaten, het pad volgen tot 3-sprong bij verhard fietspad t.h.v. de bosrand.
Bij deze 3-sprong LA, het pad met verhard fietspad en met verderop kn97 volg 6 volgen tot bocht naar links, zijpaden negeren.
Bij deze bocht het pad met fietspad met bocht naar links verder volgen, smal pad aan rechterhand negeren, kn6 volg 27, het pad met fietspad verder volgen tot 2de pad door half open gebied aan linkerhand met houten afsluitboom/voetgangerssluis direct na een wn/W-R routepaaltje.
13.
Bij dit pad LA, W-R route, de wn route wordt verlaten, het linker pad dat door het midden van het half open gebied gaat met op enige afstand de hoge stuifduin aan rechterhand, verderop loopt men door open gebied en men passeert aan linkerhand een poel (staat vaak droog), ruim voorbij het poel gaat het pad door rand van het bos, volg het meest rechtse pad door de rand, W-R route, men passeert achtereenvolgens een picknicktafel aan rechter- en een aan linkerhand, daarna twee bankjes aan rechterhand.
Voorbij het 2de bankje RA naar voet van de hoge stuifduin aan overzijde van het stuifzandgebied lopen, de W-R route wordt verlaten, bij de stuifduin de voet volgen met de stuifduin aan rechterhand, iets verder het stuifzandgebied via pad met aan beide zijde een omheining verlaten, wn route.
Aan einde van het pad, bij T-splitsing RA, verharde weg, de weg volgen tot parkeerterrein aan linkerhand, het startpunt.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf
SBB = Staatsbosbeheer.
W-R = wit-rode routemarkeringen van LAW pad.
Wandelnetwerk:
Groen/gele markeringen, kn staat voor een knooppunt paaltje met genummerde richting, wn staat voor netwerk paaltje met alleen richting.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

Parkeerplaats Schansweg, Schansweg, 5406 TP te Uden. Plan Route

Met de auto

Vanaf de Karperweg de Schansweg inrijden, na ca. 400m is aan rechterhand de parkeerplaats Schansweg met aan de ingang bord “Welkom in de Maashorst”.

Openbaar vervoer

Bushalte Camping Vorstenbosch aan de Schansweg. vanuit de bushalte in zuidelijke richting vertrekken iets verder is aan linkerhand de parkeerplaats het startpunt.

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (12)

Knuppelbrugje in Annabos. Adrie: Knuppelbrugje in Annabos.
Uitzicht vanuit het knuppelbrugje. Adrie: Uitzicht vanuit het knuppelbrugje.
Pad naar de Loose Beemd. Adrie: Pad naar de Loose Beemd.
Loose Beemd met in de verte de kerktoren van Uden. Adrie: Loose Beemd met in de verte de kerktoren van Uden.
Pad door Annabos. Adrie: Pad door Annabos.
Pad over de heuvelrug in de Slabroekse Bergen Adrie: Pad over de heuvelrug in de Slabroekse Bergen
Uitzicht vanuit de heuvelrug in de Slabroekse Bergen. Adrie: Uitzicht vanuit de heuvelrug in de Slabroekse Bergen.
Wijstgronden in Slabroek. Adrie: Wijstgronden in Slabroek.
Wijstgronden in Slabroek. Adrie: Wijstgronden in Slabroek.
Uitkijktoren in de Bedafse Bergen. Adrie: Uitkijktoren in de Bedafse Bergen.
Zicht op heuvelrug in de Bedafse Bergen. Adrie: Zicht op heuvelrug in de Bedafse Bergen.
Zicht op de heuvelrug in de Bedafse Bergen. Adrie: Zicht op de heuvelrug in de Bedafse Bergen.

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart breuken-en-wijstgronden-tocht.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

Gasterij de Pier

Schansweg 3
5406 TP Uden
Bezoek website

Natuurcentrum De Maashorst

Erenakkerstraat 5
5388 SZ Nistelrode
Bezoek website

De Nistel, het Koffiehuis op ca. 150m beperkte openingstijden

Piet Geersdijk 2
5388 VA Nistelrode
Bezoek website

Ervaringen van wandelaars (8)

 1. Rene en Nizoe (hond) 21 september 2023 om 20:15

  Vandaag op een regenachtige dag deze wandeling gelopen. In deze wandeling zit echt alles, akkers,graspaden,bossen,heide, (de route “schampte” de heide, dus wel gezien), en zandgronden. Ik was erg verbaasd over de zandgronden ala Loonse en Drunse duinen. Echt een mooi stukje natuur!
  De route klopte als een bus, mijn gps kon in zijn buideltje blijven!
  Ik heb nog wel een opmerking:
  Bij 6:” Voor open plek het pad naar rechts verder volgen, iets verder rechts aanhouden het pad met de heuvelrug aan linkerhand inlopen, NIET de heuvel oplopen”.
  Het is dat ” NIET de heuvel oplopen” er stond anders had ik het wel gedaan…
  Voorstel:”Voor open plek het pad naar rechts aanhouden en de paden naar links negeren”
  Zo heb je alles omvat en het lijkt mij simpeler.
  Voor de honden is er veel water om te zwemmen en grasvelden om lekker over te rennen.
  Ondanks de regen was het een mooie dag!
  Adrie, bedankt!

  Reageren
  1. Adrie 22 september 2023 om 06:39

   Rene bedankt voor het verbetervoorstel! De routebeschrijving is op dat punt aangepast.

 2. Adrie 10 november 2021 om 17:51

  Zondag 7 november 2021 de wandeltocht gecontroleerd. Geen grote veranderingen gezien, de routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 3. Jan 20 juli 2021 om 18:20

  Vandaag de alternatieve 4 daagse gestart in Uden (bedaf).We gaan voor 20 km per dag
  Gewandeld met gpx, mooie route door maashorst. Sinds corona vele route’s gewandeld van klik en print. Morgen naar Zeeland deze tocht al eerder gedaan ,keren hem nu om.

  Reageren
 4. Willem van Gerwen 5 maart 2020 om 17:00

  Weer een mooie tocht Adrie.
  Eén klein foutje staat er onder punt 2 van de routebeschrijving. Nr. 27 moet nr. 28 zijn.
  Er staat: “LA brugje over, kn1 volg 27, direct daarna aan overzijde bij T-splitsing LA door klaphek, gras-pad met beek aan linkerhand.”
  Moet zijn: “LA brugje over, kn1 volg 28, direct daarna aan overzijde bij T-splitsing LA door klaphek, gras-pad met beek aan linkerhand.”
  Heb er weer een verslag van gemaakt. Verslag en fotoreportage

  Reageren
  1. Adrie 5 maart 2020 om 17:31

   Willem bedankt voor het melden! het foutje is hersteld. De link naar verslag en fotoreportage bijgevoegd aan de reactie.

 5. Marion 30 januari 2020 om 20:22

  Vorige week deze prachtige tocht gelopen,een aanrader. Een goed idee om wanneer je bij t Meuwel in Nistelrode bent een stukje links te gaan. Dan kom je bij koffiehuis de Nistel waar je hartelijk ontvangen gaat worden. Bij Natuurcentrum de Maashorst was dat niet echt het geval, het meegebrachte lunchpakket mocht ook na het kopen van een kop koffie niet binnen genuttigd worden alleen buiten (in de miezer regen) op het terras.
  Maar de tocht is werkelijk prachtig!!

  Reageren
  1. Adrie 31 januari 2020 om 07:50

   Marion bedankt voor het melden! Het Koffiehuis op de ontmoetingsplek De Nistel is bijgevoegd aan de horecagelegenheden. Ook in de routebeschrijving naar verwezen.

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)