Bougheim-route, Beugen te Noord-Brabant

21 km Wandelroute Bougheim-route, te Beugen

Wandeltocht door een Maasheggenlandschap en de Vilt, een oude Maasmeander. De naam Bougheim is een oude naam voor Beugen, het is de omschrijving van een nederzetting in de bocht van de Maas. Het eerste en tevens het grootste deel van de wandeltocht gaat door een voor Nederland uniek landschap in de uiterwaarden van de Maas Het landschap bestaat uit kleine percelen vaak grasland omringd door in elkaar gevochten heggen. Deze heggen, de Maasheggen bestaan uit meidoorns of sleedoorns wat vooral in het voorjaar een mooi kleurrijk geheel vormt in combinatie met bloemrijke graslanden Het tweede deel, na het passeren van Oeffelt, gaat via een voormalige spoordijk naar het in het achterland gelegen natuurgebied de Vilt. De spoordijk herinnert aan het Duits Lijntje. Deze spoorverbinding uit 1878 verbond het Nederlandse Boxtel met het Duitse Wezel. Het natuurgebied de Vilt is de meest gave oude maasmeander in Nederland. Deze meander is zo'n vijftienduizend jaar geleden ontstaan. Als bezienswaardigheden zijn er op de wandeltocht enkele rivierkazematten uit de 2de wereldoorlog te zien. Deze rivierkazematten waren onderdeel van Maaslinie en hadden tot doel de spoorbrug tussen Gennip en Oeffelt te beschermen. Verder het Kruisherenklooster van Sint Agatha, dit klooster werd omstreeks 1371 opgericht door de Kruisheren. Het klooster is het oudste nog bewoonde klooster van Nederland. Als laatste de Martinusmolen in Beugen, een rondstenen beltmolen gebouwd in 1868.
Een gedeelte van de wandeltocht gaat door grasland, waterdichte schoenen zijn daarom zeker een noodzaak. 70% van deze wandeltocht is onverhard.

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers, op: 5-1-2007, laatst bijgewerkt op: 8-5-2023

Routebeschrijving

Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
1.
Met de rug naar parkeerplaats voor de kerk LA vertrekken, direct daarna bij kruising eveneens LA, “Hagelkruisstraat”, wn route, de weg volgen tot kruising met doorgaande weg.
Bij deze kruising RD, “Hagelkruisstraat”, wn route.
Bij splitsing links aanhouden, de dijk oplopen, kn85 volg 84, op de dijk RD, verhard fietspad aan linkerhand negeren, vervolgens na ca. 45m LA, breed grindpad door de “Maasheggen”, kn84 volg 15.
Na ca. 900m, voor metalen poort met opschrift “Horloge Kamp” LA, kn15 volg 16, iets verder buigt het pad naar rechts, verderop passeert men aan rechterhand een bosperceel.
Ruim voorbij het bosperceel, iets voor bocht naar links van het pad RA door draaihekje, kn16 volg 14, door de linkerzijde van het perceel grasland naar de doorgang naar overzijde lopen, voorbij deze doorgang diagonaal door het perceel richting hoek aan overzijde lopen, in deze hoek via draaihekje naar volgend perceel lopen, in dit perceel de linkerzijde van het grasland volgen tot volgend draaihekje, direct na het draaihekje rechts aanhouden met poel aan linkerhand, diagonaal door het wat groter perceel grasland lopen langs hoek in de haag richting doorgang in hoek aan overzijde, voorbij deze doorgang schuin naar links richting doorgang aan overzijde vervolgens doorlopen tot draaihekje aan overzijde, via dit draaihekje de percelen grasland verlaten.
2.
Na verlaten van de percelen grasland, bij 4-sprong RD, kn14 volg 13, iets voor de Maas buigt het pad naar links.
# Langs het pad en verderop langs het fietspad passeert men een rivierkazemat. Deze rivierkazematten waren onderdeel van Maaslinie en hadden tot doel de spoorbrug tussen Gennip en Oeffelt te beschermen.
Voor brug over de Maas RD, verhard fietspad, fietspad aan linkerhand negeren, kn13 volg 98, men passeert de brug, het fietspad verder volgen tot T-splitsing bij verharde weg.
Bij deze T-splitsing RA, verharde weg met aan linkerhand horecagelegenheid, kn98 volg 61.
Ca. 100m voorbij camping “de Maasvallei” LA, kn61 volg 53, men verlaat de Maas.
Na ca. 600m, voor SBB routepaal “Oeffelter Meent route” RA door draaihekje het grasland inlopen, kn53 volg 52, het iets hoger gelegen gras-pad door het perceel grasland volgen, voor bosschages buigt het gras-pad iets naar links met bosschages aan rechterhand, voorbij draaihekje buigt het gras-pad naar rechts richting doorgang aan overzijde, wn route, voorbij deze doorgang richting smalle doorgang met draaihekje in de linkerhoek aan overzijde lopen, voorbij het draaihekje de linkerzijde volgen richting doorgang met draaihekje aan overzijde, wn route, voorbij het draaihekje rechts aanhouden diagonaal door het perceel richting doorgang aan overzijde lopen, wn route, voorbij deze doorgang RD met beekje (in de lente door de begroeiing niet goed te zien) aan linkerhand, wn route.
3.
Voorbij draaihekje RA, wn route, het brede pad volgen tot 4-sprong in bocht naar rechts van het pad met aan linkerhand een draaihekje iets voor de Maas.
Bij deze 4-sprong LA door het draaihekje het grasland inlopen, kn52 volg 51, de linkerzijde volgen tot brugje.
Voorbij het brugje rechts aanhouden richting de Maas lopen, kn51 volg 50, voor de Maas buigt het gras-pad naar links met de Maas aan rechterhand, verderop passeert men dicht na elkaar een houten voetgangerssluis en twee draaihekjes bij drinkplaats voor vee aan de Maas.
Voorbij volgend (3de) draaihekje LA richting haag lopen, voor de haag buigt het gras-pad naar rechts met de haag aan linkerhand.
T.h.v. grote boom in de haag RD, draaihekje aan linkerhand negeren, kn50 volg 49, de haag aan linkerhand verder volgen, verderop bij een metalen poort via een draaihekje rechts van de poort het grasland verlaten en het brede onverhard pad volgen.
Bij T-splitsing LA, verharde weg, kn49 volg 48.
4.
Bij kruising met aan linkerhand SBB informatiepaneel “Oeffelter Meent”  en twee bankjes RD, kn48 volg 63, de weg verder volgen tot kruising iets voorbij de dijk, zijpaden negeren.
Bij deze kruising LA, “Kloosterlaan”, kn63 volg 62.
# De kloostertuin van het Kruisherenklooster is te bezoeken. In 1315 was er al sprake van een aan Sint Agatha gewijde kapel. Later kwamen in de buurt van de kapel enkele monniken wonen. Hieruit is het klooster van de Orde van het Heilig Kruis ontstaan, waarvan de monniken ook Kruisheren worden genoemd.
Bij 4-sprong met aan linkerhand het klooster RD, weg met kloostermuur aan linkerhand, wn route.
Ca. 150m voorbij de muur LA richting de dijk, wn route, vervolgens op de dijk bij 3-sprong LA, dalende weg met iets verder de dijk aan linkerhand.
Bij Y-splitsing scherp RA, doodlopende weg, kn62 volg 60, verderop gaat de verharde weg over in een onverhard pad en in bocht naar rechts weer in een verharde weg.
Op de dijk, in flauwe bocht naar rechts van de weg scherp LA, gras-pad over de dijk, kn60 volg 96, voorbij de metalen poort buigt het pad over de dijk naar rechts.
Bij smalle verharde weg links aanhouden, de dijk afdalen naar de voet van de dijk, wn route, aan voet van de dijk gaat de weg over in een onverhard pad, buigt naar links en via een draaihekje het grasland inlopen met afrastering aan rechterhand, verderop het grasland via een draaihekje weer verlaten.
5.
Na verlaten van het grasland, bij T-splitsing RA, kn96 volg 97, het brede pad ca. 300m volgen tot draaihekje aan rechterhand met iets voor het draaihekje kn97 volg 54.
Bij dit draaihekje RA door het draaihekje, wn route, het begrazingsgebied inlopen langs de meidoornstruiken richting de dijk aan de overzijde, voor de dijk het begrazingsgebied via een draaihekje weer verlaten.
Na verlaten van het begrazingsgebied RD de dijk oplopen, verharde weg, weg langs de dijk aan linkerhand negeren.
Op de dijk links aanhouden door de metalen poort (te openen door de poort een klein beetje te tillen, als het gesloten is met een ketting kan ook de weg aan voet van de dijk gevolgd worden), wn route, het gras-pad over de dijk volgen tot flauwe bocht naar rechts met aan linkerhand een betonnen trapje t.h.v. een wit betonnen paaltje.
In deze bocht LA via het trapje de dijk afdalen, direct daarna aan de voet van de dijk, bij 4-sprong RD, verharde weg, kn54 volg 53, iets verder passeert men de “Oeffeltse Raam”.
6.
Ca. 170m voorbij het beekje RA, breed grindpad, de wn route wordt verlaten, verderop gaat het grindpad over in een verharde weg, de weg volgen tot smal grindpad aan rechterhand voorbij de dijk.
Bij dit pad RA, smal grindpad, verderop passeert men een brugje.
Voor omheining LA richting woning, het grindpad met verderop woning 20A aan linkerhand volgen tot T-splitsing voor een houten schutting iets voorbij de woning.
Bij deze T-splitsing LA, iets verder buigt het pad voor de begraafplaats naar rechts.
Bij T-splitsing LA, verharde weg met plein voor de kerk aan linkerhand.
Iets voorbij het plein, bij 3-sprong links aanhouden, kn56 volg 11, “Kerkstraat Zuid”, de weg de verderop naar rechts buigt volgen tot doorgaande weg met voor de doorgaande weg aan rechterhand een horecagelegenheid, zijwegen negeren.
Bij de doorgaande weg LA, de parallel weg aan overzijde van doorgaande weg inlopen, wn route.
Voor brugje RA, “Houwsestraat”, wn route, smalle weg met op enige afstand een smal beekje aan linkerhand.
Na ca. 300m LA, “Scharmolen”, kn58 volg 59, de weg met voor de brug kn59 volg 10 volgen tot bocht naar links voorbij witte woning nr.5.
7.
In deze bocht RA, onverhard pad met BL bordje “de Vilt”, de wn route wordt tijdelijk verlaten, verderop passeert men een smal brugje, voorbij het brugje het pad verder volgen tot kruising met verharde weg.
# Het pad dat men nu volgt is de spoordijk van het voormalige Duits Lijntje, een 101 kilometer lang tracé van Boxtel naar Wezel (D). Bij het brugje lag een spoorbrug.
Bij deze kruising RD door metalen voetgangerssluis, kn27 volg 75.
Aan het einde van pad, bij 3-sprong LA, verharde weg, “Viltseweg”, wn route.
Iets voorbij oprijlaan naar achtergelegen boerderij LA, “Haart”, wn route.
Bij T-splitsing LA, “Haart”, kn75 volg 29.
Na ca. 80m, in bocht naar rechts van de weg RD, onverhard pad met BL bordje “De Vilt” en picknicktafel, wn route, na ca. 200m buigt het pad naar links, verderop ruim voorbij het weidemolentje buigt het pad naar rechts.
Ca. 100m voorbij brugje RA, de wn route wordt verlaten.
Ca. 70m voorbij bocht naar links LA, smal bospad.
8.
Het pad met bocht naar rechts verder volgen, smal verbindingspad richting bosrand aan linkerhand negeren.
RD, pad aan linkerhand negeren, wn route, het pad verder volgen tot T-splitsing bij verharde weg.
Bij deze T-splitsing RA, verharde weg, iets verder LA, grindpad met BL bordje “de Vilt” en houten afsluitboom, wn route.
Voorbij de waterplassen LA, kn87 volg 86, grindpad met aan rechterhand een klein parkeerterreintje en aan linkerhand enkele picknicktafels met informatiepaneel “De Vilt”, het grindpad dat verderop naar links buigt volgen tot 4-sprong bij verharde weg.
Bij deze 4-sprong RA, verharde weg, kn86 volg 85.
Bij T-splitsing RA, wn route.
Iets voorbij kombord “Beugen” RA richting de molen, “Molenstraat”, de wn route wordt verlaten.
T.h.v. molen LA, “Carolusstraat”.
# De Martinus is een ronde stenen korenmolen die in van 1866 tot 1868 gebouwd.
Bij T-splitsing RA, “Oeffeltseweg”, de weg volgen tot de kerk, het startpunt.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf
BL = Brabants Landschap
SBB = Staatsbosbeheer
Wandelnetwerk:
Groen/gele markeringen, kn staat voor een knooppuntpaaltje met genummerde richting, wn staat voor netwerk routepaaltje met alleen richting.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

Parkeerplaats voor de kerk., Kerkplein 5, 5835 AT te Beugen. Plan Route

Met de auto

Parkeren kan op het plein voor de kerk.

Openbaar vervoer

Bushalte Hagelkruisstraat, Beugen. Aanlooproute naar startpunt: Ga westelijke op Hagelkruisstraat richting Boxmeerseweg. Sla rechtsaf naar het Kerkplein.

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (12)

De kerk van Beugen Adrie: De kerk van Beugen
Doorkijk naar de resten van vesting 't Genneperhuys Adrie: Doorkijk naar de resten van vesting 't Genneperhuys
Aan de oever van de Maas Adrie: Aan de oever van de Maas
Rivierenkazemat Adrie: Rivierenkazemat
Uitzicht vanuit de dijk over Maasheggenlandschap Adrie: Uitzicht vanuit de dijk over Maasheggenlandschap
In de verte het klooster Sint Agatha Adrie: In de verte het klooster Sint Agatha
Het klooster gezien vanuit de kloostertuin Adrie: Het klooster gezien vanuit de kloostertuin
Op weg naar Oeffelt Adrie: Op weg naar Oeffelt
De Vilt een oude Maasmeander Adrie: De Vilt een oude Maasmeander
Weidemolentje in de Vilt Adrie: Weidemolentje in de Vilt
De maasheggen in bloei Adrie: De maasheggen in bloei
Beltmolen Martinus Adrie: Beltmolen Martinus

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart bougheim-route.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

Café Eethuis Zaal Het Posthuis

Kerkplein 1
5835 AT Beugen

Restaurant 't Veerhuis Oeffelt

Veerweg 2
5441 PL Oeffelt
Bezoek website

Camping de Maasvallei

Veerweg 8
5441 PL Oeffelt
Bezoek website

't Smulhuukske

Dorpsstraat 4a
5441 AC Oeffelt
Bezoek website

Ervaringen van wandelaars (42)

 1. Annette en Dapper 9 mei 2024 om 18:22

  Mijn hond en ik heb vandaag genoten van deze prachtige wandeling, in dit seizoen helemaal prachtig met oa bloeiend fluitenkruid
  ,klaver en boterbloemen. Af en toe was het wat schipperen met mijn hond en de fietsers op het fietspad maar voor een Hemelsvaartsdag viel de drukte eigenlijk reuze mee. Ik was blij dat ik een lange broek wandelend door de weilanden met het hoge gras. Dank voor het plaatsen van deze route!

  Reageren
 2. Hennie 23 mei 2023 om 18:35

  Vandaag deze mooie route in tegengestelde richting op GPS gelopen met een achterneef. Het is werkelijk een prachtige en gevarieerde route met mooie vergezichten over de Maas, door de Maasheggen bij Oeffelt en natuurgebied de Vilt. We hebben de route in omgekeerde richting gelopen om rond lunchtijd bij restaurant ’t Veerhuis te zijn. Hier hebben we genoten van een kopje koffie en een goede lunch. Alle andere horeca op de route bleek op maandag en dinsdag gesloten.
  Adrie, wederom bedankt voor deze mooie klikprintenwandel route!

  Reageren
 3. Adrie 8 mei 2023 om 19:24

  Vandaag 8 mei 2023 de wandeltocht gecontroleerd. Helaas was het een nevelige dag waardoor de volop bloeiende meidoorns niet op zijn mooist waren. Voor de zeldzame kamsalamander zijn nieuwe poelen aangelegd en bestaande poelen opgeschoond, ook zijn er nieuwe afrasteringen en draaihekjes geplaatst langs een perceel grasland met deze poelen. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 4. Alice Bogers 30 juli 2021 om 23:54

  Beste Adrie,
  Dank voor wederom een prachtige tocht. We hebben deze tocht zondag 25/7/21 gelopen. De met slijk besmeurde meidoorns en mais alsmede de natte velden waren stille getuigen van de hevige wateroverlast van afgelopen weken.
  Wij genieten enorm van de door jou uitgezette tochten en hopen daar nog veelvuldig gebruik van te mogen maken.
  Groetjes, william en alice

  Reageren
 5. Hennie 14 mei 2021 om 18:05

  Op Hemelvaartsdag heb ik samen met mijn broer deze mooie en gevarieerde tocht gelopen. De tocht bracht ons in de Maasheggen, waar de meidoorn gedeeltelijk in bloei stond, door weilanden met een geweldig uitzicht op de Maas en in natuurgebied de Vilt met verrassende doorkijkjes en mooie vergezichten. Werkelijk een prachtige, zeer gevarieerde tocht. Zeker een aanrader!

  Reageren
 6. Adrie 14 mei 2021 om 12:40

  Gisteren 13 mei 2021 de wandeltocht gecontroleerd en iets gewijzigd. Nieuw is een pad door kleine percelen grasland omringd met hagen. Bij het klooster in Agatha gaat de wandeltocht nu langs de ingang van het klooster, zeer de moeite waard is een bezoek aan de kloostertuin. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 7. Adrie 4 september 2018 om 18:00

  31 augustus 2018 de wandelroute gecontroleerd. Geen grote veranderingen geconstateerd. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier. Op foto een gedeelte van oude maasmeander in het natuurgebied de Vilt.

  Reageren
 8. Irene 6 augustus 2017 om 14:37

  Prachtige afwisselende wandeling. De Maas, de Oeffeltse Raam en allerlei grote en kleine plassen en poelen. Maasheggen,, weilanden, stukjes bos: allemaal even mooi. Als bijkomend voordeel weinig ander verkeer op de route, dus ook weinig paden samen met fietsers! Ook nog eens een hoop ooievaars in een weiland zien zitten, dus onze dag kon niet meer stuk. Topper!

  Reageren
 9. Henk Roelofs 27 april 2017 om 18:01

  Vandaag (koningsdag) met droog weer gewandeld. Prima te doen. Waarschijnlijk niet altijd goed opgelet want ik heb soms delen van de route gemist. Dankzij de knooppunt nummers heb ik daarna altijd de route weer teruggevonden. Wel veel koeien in de uiterwaarden, en natuurlijk altijd op mijn wandelpad. Veel watertjes en poeltjes met volgens. ‘# Voor een pauze aan linkerhand is een horecagelegenheid’. Deze heb ik niet gevonden, het zag er heel erg leeg uit. Henk uit Oss

  Reageren
  1. Adrie 28 april 2017 om 07:30

   Henk Roelofs bedankt voor het melden! De horecagelegenheid die men aan de Maas passeert was Hotel-Restaurant ’t Veerhuis. Het blijkt dat deze horecagelegenheid sinds november 2016 gesloten is. Misschien dat er in de toekomst een nieuwe uitbater inkomt.

 10. Maria Geerts-Lemmen 26 oktober 2016

  Route op 11-10-2016 gelopen, perfect verwoord en heel duidelijk te volgen. Bij routebeschrijving punt 5: bij draaihekje enz. was het weiland afgemaakt met schrikdraad, misschien tijdelijk maar we zijn onder het draad doorgekropen, ging makkelijk en wandeling vervolgd. Prachtige wandeling en dank voor diegene die hem heeft gedeeld.

  Reageren
  1. Adrie 27 oktober 2016 om 20:12

   Maria Geerts-Lemmen bedankt voor de reactie! De schrikdraad is vermoedelijk tijdelijk, het gebeurd wel vaker dat wat grotere weilanden tijdelijk opgedeeld worden. Op dat punt volgt men zowel het wandelnetwerk als een route van SBB. Zou het daar om wat voor reden dan ook niet toegestaan zijn om verder door dat weiland te lopen dan had er wel een bordje gestaan.

 11. Adrie 13 mei 2016

  Vandaag 13 mei 2016 op een zonnige dag eens gaan kijken naar de werkzaamheden. Het ziet ernaar uit dat het bijna afgerond is. Men was op een plaats nog bezig met de afrastering, voor de rest geen werkzaamheden meer gezien. Nieuw in de wandelroute is een extra mooi stukje begrazingsgebied. Veel wandelplezier!

  Reageren
 12. Adrie 23 januari 2016

  Vandaag naar aanleiding van de reactie van Ursula op 22-1 gaan kijken naar de veranderingen. In de Oeffelter Meent is de loop van de Oeffeltsche Raam op verschillende plekken vergraven en gedempt zodanig dat er een nieuwe meanderende beek is ontstaan. De graafwerkzaamheden zijn afgerond, wel is men nog bezig het gebied waarin de graafwerkzaamheden plaatsgevonden hebben opnieuw in te richten. Routebeschrijving, kaart en GPS track zijn aangepast aan de huidige situatie. In de lente ga ik eens kijken of er nog nieuwe leukere paadjes bijgekomen zijn.

  Reageren
 13. Ursula 22 januari 2016

  Vanmiddag de route weer eens gelopen. Men is bezig (geweest) met het aanleggen van een beek en andere werkzaamheden. Een en ander ziet er nu heel anders uit dan voorheen! De route is op zich niet veranderd, maar de herkenningspunten in de tekst wel. Ik denk dat er wat aanpassingen nodig zijn hier en daar.

  Reageren
  1. Adrie 22 januari 2016 om 18:34

   Ursula bedankt voor het melden! ik ga binnenkort kijken wat er veranderd is.

 14. Adrie 19 september 2015

  De wandelroute op 19 september gecontroleerd, de routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 15. Adrie 23 maart 2014

  De routebeschrijving is aangepast. Ursula bedankt voor het melden!

  Reageren
 16. Ursula 23 maart 2014

  Wij liepen de wandeling vorige week maandag 17 maart. Alle overstappaaltjes ter hoogte van de Maas zijn vervangen door draaihekjes….

  Reageren
 17. Jan 13 februari 2014

  Frappant, gezien de post van Lennard, dat het pad langs de Maas in Oeffelt ter hoogte Sluispolder – Meerkampen op geen enkele digitale topografische kaart wordt aangegeven.
  – niet op de nieuwste Kadaster Top25Raster kaart
  – niet op de Garmin Topo Benelux Pro v2 2013 kaart
  – niet op de OpenStreetMap kaart
  – en ook niet op de Onroute Wandelkaart

  Reageren
  1. Adrie 13 februari 2014 om 21:01

   Het klopt dat er ter hoogte van Sluispolder – Meerkampen geen paden op topografische kaarten worden aangegeven. Het grootste deel van de weilanden in de gebieden Sluispolder – Meerkampen zijn eigendom van Staatsbosbeheer. Een deel van de route in het gebied Sluispolder – Meerkampen gaat door deze weilanden, hier zijn geen paden. In de beschrijving wordt in die delen van de tocht ook niet gesproken over paden.

 18. Lennard 2 januari 2014

  Vanwege het mooie weer gisteren nog eens deze wandeling gelopen en gecontroleerd. De beschrijving is nog steeds actueel al is er inmiddels een wandelnetwerk in het gebied gekomen. De knooppunten van dit wandelnetwerk zijn in de beschrijving als extra herkenningspunten opgenomen.

  Reageren
 19. Frans 29 september 2013

  Vandaag de route gelopen. Wandeling en alle rust. Prachtige afwisselende tocht mooi gezicht over de maas. De route beschrijving was goed een aanrader.

  Reageren
 20. Ruud 14 juli 2013

  Vandaag de route gelopen, en ik moet zeggen dat het een prachtige route is. Duidelijke routebeschrijving en mooie vergezichten over de Maas. Zeker aan te bevelen

  Reageren
 21. Ursula 28 april 2013

  Wat een schitterende tocht! Perfecte routebeschrijving, prachtige, afwisselnde tocht. We hebben ons geen moment verveeld. Echt een aanrader.

  Reageren
 22. Jan en Maarten 3 april 2012

  Geweldig mooie wandeling, vandaag gelopen (3 april).
  Het weer zat mee, prachtige natuur, veel verschillende vogels, we hebben genoten! Wat wil een mens nog meer.
  De routebeschrijving was perfect.
  .

  Reageren
 23. Alice 18 maart 2012

  Een mooie dag op de grens tussen winter en lente. Lijkt bijna ideaal voor dit gebied. De prachtige grafische lijnen van de boomtakken met een aarzelende zweem kleur. De paarvorming onder de watervogels, een ooievaars paartje. Prachtig gebied. Misschien komen we nog eens terug in de herfst.

  Reageren
 24. Lennard 3 oktober 2010

  Vandaag deze mooie route nog eens gelopen omdat de vorige keer dat ik hem liep het weer nogal miezerig was en ik op een aantal punten fout was gelopen.

  Bij de herziening zijn twee gewijzigde situaties helaas over het hoofd gezien.

  Bij punt 1, 4e regel s.v.p. de zin “De weg gaat over in een onverhard pad.” laten vervallen om verwarring te voorkomen. De overgang ligt tegenwoordig n.l. een heel stuk verder (vanaf dijk niet zichtbaar). Men moet direct na het oversteken van de dijk LA en niet pas bij de eerste weg na de overgang.

  Hoewel minder cruciaal dan bij punt 1 omdat fout lopen eigenlijk onmogelijk is, is dat bij punt 4, 3e regel het pad niet meer overgaat in een verharde weg. Deze is tegenwoordig tot vrijwel aan de oever verhard.
  “Aan het einde van dit pad LA.
  Pad gaat over in een verharde weg, eerste weg LA. Rechts is een klooster te zien.”
  Zou dus vervangen kunnen worden door:
  “Aan het einde van dit pad LA, verharde weg.
  Eerste weg LA. Rechts is

  Reageren
  1. Adrie 4 oktober 2010 om 15:59

   De beschrijving is aangepast. Lennard bedankt voor je reactie

 25. Adrie 7 april 2010

  Route gecontroleerd op 4-4. De situatie is op enkele punten gewijzigd, de beschrijving is hierop aangepast.

  Reageren
 26. Lennard 21 maart 2010

  Vandaag deze mooie route gelopen. Helaas blijkt de beschrijving op enkele punten niet meer overeen te komen met de actuele situatie. Net als Jeanine Schamp kwam ik de situatie van punt 1 “Volgende splitsing links aanhouden, direct daarop na 10m wederom bij een splitsing rechts aanhouden” niet tegen. Een mogelijke oplossing is “bij haakse bocht naar links RA verhard fietspad op, eind hiervan LA, door tunneltje, bij bushalte “Veerweg” weg oversteken, overzijde RA, eerste weg LA. Men passeert dan het restaurant van punt 2 aan de rechter zijde. Mogelijk kan men de originele route eerder oppakken als men 100 à 200 m vóór het tunneltje RA gaat.
  Verder zou ik de tip willen meegeven om punten 1 t/m 4 te voorzien van meer (landschaps)kenmerken, nu zijn die omschrijving wat algemeen zodat bij verkeerd lopen moeilijk de route weer op te pikken is. Vanaf punt 5 is dit juist uitstekend.

  Reageren
 27. jeanine schamp 8 juni 2009

  7-6-09, wij hebben deze route helaas niet helemaal gelopen,het lukte ons maar niet om voorbij punt 1 te komen.nadat we rechtsaf waren gegaan bij het punt rechts aanhouden, fietsen doe je in brabant,kwamen we na een lange weg uiteindelijk uit op een binnendijk en lag in de verte de proviciale weg ,geen splitsing en na 10 mtr ook niets gezien, we wilden niet helemaal teriug en zijn via de provinciale weg naar Oeffelt gelopen en daar de route weer opgepikt,dat verliep goed. mooie tocht,we mistenwel,misschien omdat we niet zo’n ervaren kaartlezers zijn wat herkenningspunten in de route, bv hoelang is een bepaald pad of namen van het restaurant, je kunt nu weinig vragen aan voorbijgangers. maar we hebben wel heerlijk gelopen en genoten ,Elly en Jeanine.

  Reageren
 28. Adrie 23 mei 2009

  Punt 4 regel 12, de dijk is toegankelijk, zie opmerking Antoon en Marijke
  Tijdelijke afsluiting ook voor voetgangers punt 5 vierde regel.
  Op dit moment 22-05-2009 wordt er gewerkt aan de weg “Kerkstraat Zuid” in Oeffelt.
  Alternatief voor punt 5 vierde regel:
  RA “Lietingsestraat” inlopen.
  Doorlopen tot “Lietingsplein”, hier LA.
  RD, “Lietingsplein” gaat over in de “Schoolstraat”.
  De “Schoolstraat” in zijn geheel uitlopen, vervolgens RA. Vanaf dit punt kan de route weer gevolgt worden.
  De werkzaamheden in de Vilt zijn beeindigd, de route op punt 6 kan in zijn geheel weer gevolgd worden, zie opmerking Liesbeth en Lennart.

  Reageren
 29. Liesbeth en Lennart 16 februari 2009

  Gisteren heb ik samen met mijn zoon van 13 deze prachtige route gelopen, als start van onze Vierdaagsetraining. Koud, nat (op het laastst), maar wel prachtig.
  Als aanvulling op de prima beschrijving: op dit moment wordt De Vilt geherstructureerd. Rondom de vennen was daarom alles door grote machines platgereden, er stonden bouwketen en machines, veel hout is gekapt en het is één grote modderpoel. Kortom, De Wilt is nu niet op z’n mooist maar het is allemaal voor de goede zaak en het komt goed. Het pad

  Na 50m maakt deze weg een haakse bocht, hier RD onverhard pad volgen “de Vilt”.
  Dit pad blijven volgen, er ligt een ven op linkerhand.

  is op dit moment lastig herkenbaar. Loop inderdaad rechtdoor en maak na ca 200 meter een haakse bocht naar links, dan vind je het pad vanzelf terug, ruim vóór dit punt:

  100m na brugje RA, men verlaat “de Vilt”.

  Dank voor deze mooie en gevarieerde wandeling!

  Reageren
 30. Antoon en Marijke 5 oktober 2008

  Schitterende wandeltocht met heel veel variatie in landschappen. Even in verwarring op de dijk, omdat er geen passage was langs een van de hekken op de dijk. We hebben de dijk even verlaten en zijn een eindje verderop weer bij het betonnen trapje aan de voet van de dijk uitgekomen. We gaan deze tocht beslist nog eens lopen wanneer de meidoorn in bloei staat!

  Reageren
 31. Henk & Jeannette - Arcen 16 augustus 2008

  Op 19 mei 2008 hebben we deze route met veel plezier gelopen. Een mooie route, genoeg afwisseling. Zowel het weide/Maasheggen-landschap als het natuurgebied de Vilt zijn erg mooi. We hadden lekker wandelweer en de weilanden waren niet nat. We hebben zelfs de route iets veranderd zodat we een extra stuk door de weilanden liepen.
  De horeca-gelegenheid ’t Veerhuis in Oeffelt aan de Maas ligt erg mooi en je kunt er heerlijk eten. Bijkomend voordeel: is ook op maandag open.
  De routebeschrijving is heel goed.

  Reageren
 32. WAG fotoclub 8 mei 2008

  Hallo Adrie,

  We hebben op 3 mei met onze fotogroep van 6 personen deze wandeling met een zon-over-goten dag gelopen.
  Aan het einde van de route kregen we van de molenaar in Beugen een kleine rondleiding.
  A we tijd hebben gaan we ook de andere routes die je gemaakt hebt wandelen. Onze dank voor het maken en het op internet plaatsen van de prachtige wandeling.

  Wim

  Reageren
 33. Karla 17 februari 2008

  Op 15-2 2008 hebben we deze schitterende route gelopen. De Maasheggen zijn bij ons bekend maar de Vilt is een prachtig gebied. Een route vol afwisseling. De hele dag zon , wel een zeer koude wind maar we hebben genoten. Veel dank voor de mooie tocht en de goede routebeschrijving. met het openbaar vervoer gekomen zette de buurtbus ons af bij de halte Hagelkruisstraat. daar wilden we ook weer opstappen. Na 5 kwartier wachten in de kou was er nog geen bus geweest. we zijn verkleumd teruggelopen naar Beugen. In de showroom van de gebr Janssen zijn we goed onthaald. we kregen een verse kop koffie en ze belden voor ons een taxi die ons naar station Boxmeer heeft gebracht. Wat een service en een goed einde van een mooie dag.

  Reageren
 34. Billie 9 februari 2008

  Korte broek en blubberschoenen, wat wil een mens nog meer in februari? Prachtige route. Gevarieerd en goed gedocumenteerd. Aanrader…

  Reageren
 35. Johan 18 november 2007

  Vandaag de tocht gelopen, volgens mijn GPS 20,5 km. Een heel mooie tocht met veel afwisseling. Ik heb wat met de Maas en met de binnenvaart, en op De Vilt heb ik jaren geleden nog eens geschaatst.Veel afwisseling, veel weidse landschappen. Ik liep de tocht met mooi weer en een zonnetje, maar het was erg nat. Goeie schoenen is een prima advies, gamaschen onder omstandigheden wellicht ook. Kan ik hier ook ergens foto’s kwijt om te delen? Ik kom vaker op deze site terug voor wandelideëen! Trouwens, via de kaart en Quickmap kun je een GPX file downloaden en zó middels Easy GPS in je GPS uploaden! Geen gehannes met kaarten en beschrijvingen! Prima idee!

  Reageren
 36. Nel en Wil 6 september 2007

  Hallo, 6 sept.
  Vandaag de route gelopen en wij vonden deze geweldig. Geen mens te zien op deze doordeweekse dag. Het zonnetje piepte af en toe ook achter de wolken uit.Veel roofvogels,reigers en 3 ooievaars gezien. We waren nat tot aan onze knieën, maar met de zon was dat zo droog. Bedankt adrie en we lopen deze route met vrienden nog een keer.

  Reageren
 37. Dick 11 maart 2007

  Mooie tocht door zeer gevarieerd landschap.
  Gelopen op een mooie zondag terwijl in Oeffelt heel toepasselijk een “Maasheggen vlechten” evenement plaatsvond. Leuk voor gezinnen, maar van mij mag het wat rustiger. Ik ga het nog een keer overdoen op een doordeweekse dag.
  De routebeschrijving en de kaart zijn heel precies.

  Reageren

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)