Bleijenbeek-tocht, Nieuw-Bergen te Limburg

18 km Wandelroute Bleijenbeek-tocht, te Nieuw-Bergen

Wandeltocht door het landgoed Bleijenbeek, de Eckelse Bergen, langs het Eendenmeer op de Gemeenteheide en langs het Driessenven in de Bergerheide. Deze vier gebieden zijn onderdeel van het Nationaal Park De Maasduinen. Het landgoed Bleijenbeek bestaat uit naaldbos, heiderestanten en vennetjes. De Duivelskuil is daarvan het meest in het oog springend, het is een heide- en vennengebied in een uitgestoven kom omringd door rivierduinen. Ook gaat de wandeltocht over het golfterrein en langs de kasteelruïne op het landgoed. De ruïne is van kasteel Bleijenbeek dat iets voor de 14de eeuw is gebouwd en aan het einde van de Tweede Wereldoorlog verwoest is door Britse bommenwerpers. Op het weghalen van bommen en granaten op het terrein binnen de slotgracht en het stutten van de toren heeft de ruïne er ruim 60 jaar verwaarloosd bijgelegen. Enkel jaar geleden is men begonnen met het opknappen van de ruïne, het terrein binnen de gracht en de buitengracht. Na verlaten van het landgoed gaat de wandeltocht door de Eckeltse Bergen, langs het Eendenmeer en door de Bergerheide. Het Eendenmeer een prachtig waterrijk gebied omringd door heide, met op een aantal plaatsen mooie vergezichten. De Bergerheide is een heel gevarieerd gebied met onder anderen het grote Driessenven en een stuifzandgebied. De startplaats Nieuw Bergen is een relatief jonge woonkern ten oosten van Bergen. Aangezien Bergen in de uiterwaarden van de Maas ligt en omzoomd is door dijken had het dorpje vrijwel geen uitbreidingsmogelijkheden. Daarom heeft de gemeenteraad in 1955 besloten om een nieuwe woongebied te stichten ten oosten. Deze woonkern kreeg op 9 juli 1963 de officiële naam Nieuw Bergen. 82% van deze wandeltocht is onverhard.

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers, op: 7-2-2018, laatst bijgewerkt op: 5-7-2024

Routebeschrijving

Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
1.
Startpunt is het grote parkeerterrein voor het gemeentehuis in de directe omgeving van de bushaltes gelegen aan de N271, op de weg N271 en met de rug naar dit parkeerterrein RA vertrekken, het fietspad langs de doorgaande weg N271 richting Afferden volgen tot grindpad aan rechterhand ca. 40m voorbij kombord “Einde bebouwde kom Nieuw Bergen”.
Bij dit pad RA, direct daarna voor bankje, bij kruising LA, grindpad met vijver aan rechterhand en verderop een brugje.
Aan einde van het grindpad, bij T-splitsing LA, de verharde weg volgen tot woning nr.50 aan linkerhand.
Voorbij deze woning LA, weg met bord doodlopende weg.
Bij T-splitsing LA.
Na ca. 150m, bij weg met bord “Sportpark de Venhorst” RA, verderop voorbij het parkeerterrein gaat de verharde weg over in een grindpad.
In bocht naar links van het grindpad RA, onverhard pad door bosschages met voetbalveld aan rechterhand.
2.
Bij T-splitsing LA, “Siebengewaldseweg”, verharde weg, de weg volgen tot grindpad “Smal” aan linkerhand direct na vluchtheuvel, iets voor kombord “Einde bebouwde kom Nieuw Bergen”, zijwegen aan rechterhand negeren.
Bij dit pad LA, “Smal”, breed grindpad, wn route.
Grindpad met flauwe bocht naar rechts verder volgen, doodlopend pad aan linkerhand negeren, wn route.
Voorbij woning nr.5, bij Y-splitsing rechts aanhouden, wn route.
Bij T-splitsing LA, verharde weg, kn99 volg 19, de weg met verderop kn19 volg 98 volgen tot onverhard pad aan rechterhand iets voor bocht naar links van de weg, overige zijpaden negeren.
Bij dit pad RA, onverhard pad met houten afsluitboom en SBB bordje “Bleijenbeek”, de wn route wordt verlaten.
3.
Na ca. 70m, bij Y-splitsing rechts aanhouden, wn route, iets verder het pad met bocht naar links langs de bosrand verder volgen met de bosrand aan linkerhand, wn route.
Voorbij heel smal bosperceel aan rechterhand, bij kruising LA, breed bospad, kn98 volg 18.
Na ca. 160m LA, G-R route, de wn route wordt verlaten, verderop op een heuvel buigt het pad naar rechts, voorbij deze bocht het pad verder volgen tot kruising met breed pad voorbij 4de heuvel, zijpaden en zijpaden bij kruising voor de 4de heuvel negeren.
Bij deze kruising RD, G-R en wn route.
Voor afrastering, bij 3-sprong LA, pad met afrastering aan rechterhand, G-R en wn route.
Na ca. 140m RA door metalen klaphek, G-R en wn route.
4.
Pad met bocht naar links verder volgen, pad aan rechterhand negeren, G-R en en route.
Bij 3-sprong met aan linkerhand uitzicht over het ven RA, kn18 volg 36, verderop t.h.v. bosrand het begrazingsgebied via een klaphek verlaten.
# Voor een mooi uitzicht over de vennen bij de 3-sprong naar het bankje op de heuvel lopen.
Direct na het klaphek, bij kruising RD, kn36 volg 9, pad met houten afsluitboom en bordje “Landgoed Bleijenbeek”.
Bij T-splitsing RA, breed grindpad met golfterrein aan linkerhand, wn route.
T.h.v. boerderij RD, pad aan linkerhand negeren, wn route, het pad verder volgen tot eikenlaan aan rechterhand en op enige afstand een kasteelruïne aan linkerhand.
# De ruïne is van kasteel Bleijenbeek dat iets voor de 14de eeuw is gebouwd en aan het einde van de Tweede Wereldoorlog verwoest door Britse bommenwerpers. Als men t.h.v. de kasteelruïne het pad verder RD volgt komt men uit bij het Paviljoen Bleijenbeek zie ook aan rechterhand  het informatiepaneel voor de richting.. 
5.
Bij deze eikenlaan RA, kn9 volg 97, het pad RD volgen tot grindpad aan linkerhand met bordje “Next tee” in het bos.
Bij het grindpad LA, wn route, het grindpad buigt naar rechts, direct na deze bocht RD de lange rechte beukenlaan inlopen, onverhard pad, wn route.
Voorbij bankje met uitzicht over een perceel grasland RA, smal pad met waterloop aan rechterhand, de wn route wordt verlaten, het pad met de waterloop aan rechterhand volgen tot T-splitsing voor een landbouwgebied, zijpaden bij twee kruising negeren.
Bij deze T-splitsing LA, pad door de bosrand met het bos aan linkerhand, het pad volgen tot T-splitsing bij breed grindpad, zijpaden negeren.
Bij deze T-splitsing RA, breed grindpad, direct daarna RD, pad aan linkerhand negeren, het pad ca. 180m verder volgen tot volgend pad aan linkerhand.
6.
Bij dit pad LA, pad met houten afsluitboom en SBB bordje “Bleijenbeek”, het pad tevens ruiterroute volgen tot T-splitsing bij doorgaande weg, zijpaden negeren.
Bij deze T-splitsing LA, het fietspad aan overzijde van de weg volgen.
Voor bosrand aan rechterhand RA, grind-/fietspad met bosrand aan linkerhand, het grindpad volgen tot pad aan rechterhand direct na smal bosperceel met nieuwe aanplant, zijpad negeren.
Bij dit pad RA, verderop buigt het pad naar links het bos in.
Direct na deze bocht het doorgaande pad met flauwe bocht naar links verder richting houten poort volgen.
Voor de houten poort, bij kruising RD door klaphek, pad door heidegebied.
7.
Voor bosrand, bij T-splitsing RA, iets verder stijgt het pad licht, verderop buigt het pad direct na enkele eiken buigt naar links, ruim voorbij deze bocht buigt het pad voor een hoek in een afrastering naar rechts richting een heuvel, voorbij de heuvel passeert men een klaphek met aan rechterhand een landbouwperceel.
Voorbij bosschages aan linkerhand, bij T-splitsing LA.
RD, achtereenvolgens pad langs bosrand aan rechter- en klaphek aan linkerhand negeren, men passeert de resten van een boerderij en een hoge heuvel aan linkerhand.
In bocht naar links van het doorgaande pad RA, smal pad met een langgerekte heuvel aan rechterhand.
RD, grindpad, grindpad aan linkerhand negeren, direct daarna het grindpad met flauwe bocht naar rechts verder volgen, brugje aan linkerhand negeren, het grindpad met verderop kn91 volg 2 volgen tot 4-sprong met kn2 routepaaltje.
Bij deze 4-sprong LA, grindpad, kn2 volg 3, verderop passeert men aan rechterhand een open plek met een hoge stuifduin, het grindpad ca. 200m verder volgen tot 4-sprong in bocht naar links van het grindpad.
8.
Bij deze 4-sprong het grindpad met bocht naar links verder volgen, kn3 volg 89, het grindpad verder tot  4-sprong eveneens in een bocht naar links van het grindpad met kn89 paaltje iets voorbij een bankje.
Bij deze 4-sprong het 2de pad aan rechterhand inlopen, smal onverhard pad door heide, kn89 de wn route wordt verlaten.
In het bos RD, pad aan linkerhand negeren, vervolgens na ca. 40m bij kruising met verharde weg RD, zowel het ruiterpad als het parallel lopend grind-/fietspad iets aan linkerhand door de bosrand kan gevolgd worden verderop komen beide paden weer samen en buigt met ruime bocht naar rechts, het grind-/ruiterpad verder volgen tot een houten poort met klaphek aan linkerhand, zijpaden negeren.
LA door het klaphek, kn88 volg 72, verderop volgt het pad een groot ven aan rechterhand.
Voorbij het ven rechts aanhouden richting bankje met informatiepaneel tegen de bosrand, bij de bosrand gaat het pad links van het informatiepaneel “Driessenven” door een smalle strook bos, het pad verder volgen tot kruising voorbij een klaphek.
9.
Bij deze kruising RD, vervolgens na ca. 30m eveneens RD, ruiterpad aan rechterhand negeren.
Na ca. 60m RA, pad met houten afsluitboom en bordje “Gemeentebossen Bergen”, het pad met verderop  een houten bord “Gemeente Bergen Maasduinen Gemeentedennen” volgen tot T-splitsing, zijpaden negeren.
Bij deze T-splitsing RA.
Bij 5-sprong met kn98 routepaaltje LA, smal bospad, verderop voor een stuifzandgebied buigt het pad naar links en volgt de bosrand aan linkerhand.
Bij Y-splitsing rechts aanhouden, breder pad met verderop een omheining aan rechterhand.
Bij kruising met verharde weg RD, direct daarna het grindpad met flauwe bocht naar links verder volgen, weg “Valkstraat” aan rechterhand negeren.
Pad met flauwe bocht naar rechts verder volgen, pad aan linkerhand negeren, iets verder RA, weg met schrikhekken, “Steenuil” inlopen, de weg volgen tot T-splitsing, zijwegen negeren.
10.
Bij deze T-splitsing LA, “Vogellaan”, de weg volgen tot verhard voet-/fietspad aan rechterhand voorbij woning nr.17.
Bij dit pad RA, iets verder bij kruising met “Meerkoetstraat” RD, het voet-/fietspad verder volgen tot kruising met aan linkerhand een brugje.
Bij deze kruising LA het brugje over, aan overzijde bij T-splitsing RA, klinkerweg, “Reigerstraat”, iets verder in bocht naar links gaat de “Reigerstraat” over in “Meeuwstraat”.
In volgende bocht naar links RA, “Merelstraat”.
Voor woning nr.23 rechts aanhouden, het verhard voet-/fietspad rechts van de woning inlopen, voorbij de woning bij T-splitsing LA, eveneens verhard voet-/fietspad met aan rechterhand een langgerekte heuvel, het verhard pad volgen tot T-splitsing.
Bij deze T-splitsing RA, het verhard voet-/fietspad parallel aan de weg volgen tot kruising met de “Schilderslaan”.
Bij deze kruising RD, verharde weg, “Jeroen Boschstraat”.
Bij T-splitsing LA, direct daarna bij T-splitsing RA.
Bij kruising RD, “Raadhuistraat”, iets verder op het plein is aan linkerhand achter het gemeentehuis het parkeerterrein, het startpunt.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf
SBB = Staatsbosbeheer.
G-R = geel-rode routemarkeringen van een streekpad.
Wandelnetwerk:
Wit/rode markeringen, kn staat voor een knooppuntpaaltje met nummers voor de richting, wn staat voor netwerk routepaaltje met alleen de richting.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

Parkeerplaats langs N271 voor het gemeentehuis, Rijksweg, 5854 AT te Nieuw-Bergen. Plan Route

Met de auto

In Nieuw-Bergen is langs de Rijksweg/N271 een groot parkeerterrein voor het gemeentehuis. Wel rekening houden met beperkte parkeertijd op een deel van het parkeerterrein.

Openbaar vervoer

Bushalte Bergen L, Gemeentehuis

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (12)

Kasteelruïne Bleijenbeek Adrie: Kasteelruïne Bleijenbeek
Kasteelruïne Bleijenbeek Adrie: Kasteelruïne Bleijenbeek
De Duivelskuil Adrie: De Duivelskuil
De Duivelskuil nu in een ander seizoen Adrie: De Duivelskuil nu in een ander seizoen
Landgeiten bij de Duivelkuil Adrie: Landgeiten bij de Duivelkuil
Uitzicht vanuit Eckelse Bergen Adrie: Uitzicht vanuit Eckelse Bergen
Pad rond het Eendenmeer Adrie: Pad rond het Eendenmeer
Insectenhotel Adrie: Insectenhotel
Omgeving Driessenven Adrie: Omgeving Driessenven
Stuifzandgebied Adrie: Stuifzandgebied
Het Driessenmeer Adrie: Het Driessenmeer
Het Driessenmeer Adrie: Het Driessenmeer

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart bleijenbeek-tocht.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

In de plaats Nieuw-BergenErvaringen van wandelaars (5)

 1. Adrie 23 juni 2023 om 17:04

  Na drie maanden extra verlenging is de noodopvang voor vluchtelingen beëindigd en het sportpark weer vrijgegeven. Men kan weer over het pad door het sportpark, de omleiding is verwijderd uit de routebeschrijving en van de Google Maps kaart. Tevens de rest van de wandeltocht gecontroleerd. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 2. Adrie 15 januari 2023 om 18:46

  Gemeente Bergen heeft een tijdelijke crisisnoodopvang voor asielzoekers op het oude zwembadterrein op het sportpark aan de Flammert ingericht. Dit is voor een periode van 3 maanden met een maximale verlenging van 3 maanden. Afgelopen december is het terrein opgeleverd. Het pad over het sportpark is ter hoogte van het oude zwembadterrein afgesloten. Volg voorlopig de omleiding in de routebeschrijving zie ook de blauwe lijn op de Google Maps kaart.

  Reageren
 3. Adrie 24 september 2021 om 18:13

  Vandaag 24-9 de wandelroute gecontroleerd en tevens iets gewijzigd. Enkel jaar geleden is het vennengebied bij de Duivelskuil wat opener gemaakt om uitdroging van de vennen tegen te gaan. De wandelroute nadert nu de Duivelskuil vanuit een ander pad. Omdat het gebied opener is geworden heeft men vanuit dit pad mooier zicht op de vennen met de daarachter gelegen hoge stuifduin. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 4. Mat 19 februari 2018 om 08:53

  Vorige week deze route gelopen. Een mooie route, maar volgens mij is er iets niet helemaal goed gegaan in de omschrijving, bij puntje 5:

  Bij deze eikenlaan RA, kn9 volg 97, vervolgens het pad volgen tot grindpad in bosgebied aan linkerhand met bordje “Next tee”.
  rechte eikenlaan met aan beide zijde een golfterrein, vervolgens het pad volgen tot een grindpad aan linkerhand in het bosgebied.
  Bij het grindpad LA, wn route, het grindpad buigt naar rechts, vervolgens voorbij de bocht RD, lange rechte beukenlaan, grindpad naar golfterrein aan linkerhand negeren, wn route.

  Afgaande op waar de GPX me naar toe stuurde, denk ik dat de tweede regel, ‘rechte eikenlaan …. in het bosgebied’, er uit mag.

  Reageren
  1. Adrie 19 februari 2018 om 09:31

   Het klopt die zin stond er twee in, inmiddels de dubbele zin verwijderd. Mat bedankt voor het melden!

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)