Bleijenbeek-tocht, Nieuw-Bergen te Limburg

18 km Wandelroute Bleijenbeek-tocht, te Nieuw-Bergen

Wandeltocht door het landgoed Bleijenbeek, de Eckelse Bergen, langs het Eendenmeer op de Gemeenteheide en langs het Driessenven in de Bergerheide. Deze vier gebieden zijn onderdeel van het Nationaal Park “De Maasduinen”. Het landgoed Bleijenbeek bestaat uit naaldbos, heiderestanten en vennetjes. De Duivelskuil is daarvan het meest in het oog springend. Ook gaat de wandeltocht over het golfterrein en langs de kasteelruïne op het landgoed. Kasteel Bleijenbeek is aan het einde van de Tweede Wereldoorlog verwoest door bommen van de Engelse. Op het weghalen van bommen en granaten en het stutten van de toren is er na het bombardement op het terrein binnen de slotgracht heeft de ruïne er ruim 60 jaar verwaarloosd bijgelegen. Enkel jaar geleden is men begonnen met het opknappen van de ruïne, terrein en buitengracht. In het tweede deel van de tocht komt men door de Eckeltse Bergen, langs het Eendenmeer en door de Bergerheide. Het Eendenmeer een prachtig waterrijk gebied omringd door heide, met op een aantal plaatsen mooie vergezichten. De Bergerheide is een heel gevarieerd gebied met onder anderen het grote Driessenven en een stuifzandgebied. De startplaats Nieuw Bergen is een relatief jonge woonkern ten oosten van Bergen. Aangezien Bergen in de uiterwaarden van de Maas ligt omzoomd door dijken had het dorpje vrijwel geen uitbreidingsmogelijkheden. Daarom heeft de gemeenteraad in 1955 besloten om een nieuwe woongebied te stichten ten oosten. Deze woonkern kreeg op 9 juli 1963 de officiële naam Nieuw Bergen. 82% van deze wandeltocht is onverhard.

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers, op: 7-2-2018, laatst bijgewerkt op: 5-3-2020

Routebeschrijving

Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
1.
Startpunt is het grote parkeerterrein voor het gemeentehuis in de directe omgeving van de bushaltes gelegen aan de N271, met de rug naar dit parkeerterrein RA vertrekken, het fietspad langs de doorgaande weg N271 richting Afferden volgen tot kombord “Einde bebouwde kom Nieuw Bergen”.
Ca. 40m voorbij het kombord RA, direct daarna bij kruising voor bankje LA, grindpad met vijver aan rechterhand, verderop passeert men een brugje.
Bij T-splitsing LA, verharde weg, de weg volgen tot woning nr.50 aan linkerhand.
Voorbij deze woning LA, weg met bord doodlopende weg.
Bij T-splitsing LA.
Na ca. 150m, bij weg met bord “Sportpark de Venhorst” RA, verderop voorbij het parkeerterrein gaat de verharde weg over in een onverhard pad.
Bij 3-sprong RA, pad langs omheining rond voetbalveld verder volgen.
2.
Bij T-splitsing LA, “Siebengewaldseweg”, verharde weg, de weg volgen tot grindpad “Smal” aan linkerhand direct na vluchtheuvel, iets voor kombord “Einde bebouwde kom Nieuw Bergen”, zijwegen aan rechterhand negeren.
Bij dit pad LA, “Smal”, breed grindpad, wn route.
Doorgaand grindpad met flauwe bocht naar rechts verder volgen, doodlopend pad aan linkerhand negeren, wn route.
Bij Y-splitsing rechts aanhouden, wn route.
Bij T-splitsing LA, verharde weg, kn99 volg 19, de weg volgen tot onverhard pad aan rechterhand iets voor bocht naar links van de weg, overige zijpaden negeren, onderweg passeert men kn19 volg 98.
Bij dit pad RA, onverhard pad met houten afsluitboom en SBB bordje “Maasduinen Bleijenbeek”.
3.
Na ca. 70m, bij Y-splitsing rechts aanhouden, wn route, iets verder buigt het pad naar links en volgt de bosrand aan linkerhand, wn route.
Voorbij klein smal bosperceel aan rechterhand, bij kruising LA, breed bospad, kn98 volg 18.
Na ca. 160m LA, G-R route, de wn route wordt verlaten, verderop buigt het pad naar rechts, voorbij deze bocht het pad verder volgen tot kruising in laagte, zijpaden negeren.
Bij deze kruising RD, stijgend pad, G-R route, men passeert weer een heuvelrug.
Aan voet van de heuvelrug, bij 4-sprong RD, G-R en wn route.
Voor afrastering, bij 3-sprong LA, pad met afrastering aan rechterhand, G-R en wn route.
4.
RD, klaphek aan rechterhand negeren, de wn route wordt verlaten, het pad met afrastering aan rechterhand verder volgen tot bocht naar links met breed metalen klaphek aan rechterhand.
In deze bocht rechts aanhouden door het klaphek, direct daarna voorbij het klaphek RA, het smalle pad met flauwe bocht naar links aan voet van heuvel volgen, verderop buigt het pad met bocht naar rechts weg van de heuvel.
# Voor een mooi uitzicht over het vennencomplex in de bocht naar rechts even de helling oplopen naar bankje op heuvel.
Bij 3-sprong LA, kn18 volg 36.
Na verlaten van het begrazingsgebied via klaphek, bij kruising RD, kn36 volg 9, pad met houten afsluitboom en bordje “Landgoed Bleijenbeek”.
5.
Bij T-splitsing RA, breed grindpad met golfterrein aan linkerhand, wn route.
T.h.v. boerderij RD, pad aan linkerhand negeren, wn route, het pad verder volgen tot eikenlaan aan rechterhand en op enige afstand een kasteelruïne aan linkerhand.
Bij deze eikenlaan RA, kn9 volg 97, het pad volgen tot grindpad aan linkerhand met bordje “Next tee” in het bos.
Bij het grindpad LA, wn route, het grindpad buigt naar rechts, direct na deze bocht RD de lange rechte beukenlaan inlopen, onverhard pad, wn route.
Voorbij bankje RA, smal pad met waterloop aan rechterhand, de wn route wordt verlaten, het pad met de waterloop aan rechterhand volgen tot T-splitsing voor landbouwgebied, zijpaden bij twee kruising negeren.
6.
Bij deze T-splitsing LA, pad met bosrand aan linkerhand, het pad volgen tot T-splitsing bij breed grindpad, zijpaden negeren.
Bij deze T-splitsing RA, breed grindpad, direct daarna RD, pad aan linkerhand negeren, het pad ca. 180m verder volgen tot pad aan linkerhand.
Bij dit pad LA, pad met houten afsluitboom en SBB bordje “Maasduinen Bleijenbeek”, het pad volgen tot T-splitsing bij doorgaande weg, zijpaden negeren.
Bij deze T-splitsing LA, fietspad aan overzijde van de weg volgen.
Voor bosrand aan rechterhand RA, grind-/fietspad met bosrand aan linkerhand, het grindpad volgen tot pad aan rechterhand direct na smal gerooid bosperceel, zijpad negeren.
7.
Bij dit pad RA, verderop buigt het pad naar links het bos in.
Direct na deze bocht het doorgaande pad met flauwe bocht naar links verder richting houten hek volgen.
Voor het houten hek, bij kruising RD door klaphek, pad door heidegebied.
Voor bosrand, bij T-splitsing RA, iets verder stijgt het pad licht.
Op lage heuvelrug het doorgaande smalle pad met bocht naar links verder volgen, pad aan rechterhand negeren, verderop voor hoek in afrastering buigt het pad naar rechts, ruim voorbij deze bocht passeert men een klaphek.
Voor grasland, bij T-splitsing LA.
RD, achtereenvolgens pad langs bosrand aan rechter- en klaphek aan linkerhand negeren, men passeert de resten van een boerderij en hoge heuvel aan linkerhand.
In bocht naar links van het doorgaande pad RA, smal pad met lage heuvelrug aan rechterhand.
8.
RD, grindpad, grindpad aan linkerhand negeren, direct daarna het grindpad met flauwe bocht naar rechts verder volgen, brugje aan linkerhand negeren, het grindpad volgen tot 4-sprong met kn2 routepaaltje, onderweg passeert men kn91 volg 2.
Bij deze 4-sprong LA, grindpad, kn2 de wn route wordt verlaten, verderop passeert men aan rechterhand een open plek stuifzand met picknicktafel op een wat hogere heuvel, het grindpad ca. 200m verder volgen tot 4-sprong in bocht naar links van het grindpad.
Bij deze 4-sprong het grindpad met bocht naar links verder volgen tot volgende 4-sprong eveneens in een bocht naar links van het grindpad met kn89 paaltje, iets voorbij een bankje.
Bij deze 4-sprong het 2de pad aan rechterhand inlopen, smal onverhard pad door heide.
RD, pad aan linkerhand negeren, vervolgens na ca. 40m bij kruising met verharde weg RD, zowel het ruiterpad als het parallel lopend grind-/fietspad door rand bosgebied kan gevolgd worden, het ruiterpad of grindpad volgen tot houten hek met klaphek aan linkerhand, zijpaden negeren, verderop komen beide paden samen en buigen met ruime bocht naar rechts.
9.
LA door het klaphek, kn88 volg 72, verderop passeert men een groot ven.
Voorbij het ven rechts aanhouden richting bankje met informatiepaneel tegen bosrand, verderop bij bosrand gaat het pad links van het informatiepaneel door een smalle strook bos, het pad verder volgen tot kruising voorbij klaphek.
Bij deze kruising RD, vervolgens na ca. 30m eveneens RD, ruiterpad aan rechterhand negeren.
Na ca. 60m RA, pad met houten afsluitboom en bordje “Gemeentebossen Bergen”, het pad volgen tot T-splitsing, zijpaden negeren, ruim voor de T-splitsing passeert men een houten bord “Gemeente Bergen Maasduinen Gemeentedennen”.
Bij deze T-splitsing RA.
Bij 5-sprong met kn98 routepaaltje LA, smal bospad, verderop voor stuifzandgebied buigt het pad naar links, voorbij deze bocht smal pad met bosrand aan linkerhand.
10.
Bij Y-splitsing rechts aanhouden, verderop passeert men aan rechterhand omheining rond woning.
Bij kruising met verharde weg RD, direct daarna het grindpad met flauwe bocht naar links verder volgen, weg “Valkstraat” aan rechterhand negeren.
Pad met flauwe bocht naar rechts verder volgen, pad aan linkerhand negeren, direct daarna RA, weg met schrikhekken, “Steenuil”, de weg volgen tot T-splitsing, zijwegen negeren.
Bij deze T-splitsing LA, “Vogellaan”, de weg volgen tot verhard voet-/fietspad aan rechterhand voorbij woning nr.17.
Bij dit pad RA, direct daarna bij kruising RD, het voet-/fietspad verder volgen tot kruising met aan linkerhand brugje.
11.
Bij deze kruising LA het brugje over, direct daarna aan overzijde bij T-splitsing RA, klinkerweg, “Reigerstraat”, iets verder in bocht naar links gaat de “Reigerstraat” over in “Meeuwstraat”.
In volgende bocht naar links RA, “Merelstraat”.
Voor woning nr.23 rechts aanhouden, het verhard voet-/fietspad rechts van de woning inlopen, voorbij de woning bij T-splitsing LA, eveneens verhard voet-/fietspad met aan rechterhand een heuvelrug, het verhard pad volgen tot T-splitsing.
Bij deze T-splitsing RA, het verhard voet-/fietspad volgen tot kruising met de “Schilderslaan”.
Bij deze kruising RD, verharde weg, “Jeroen Boschstraat”.
Bij T-splitsing LA, direct daarna bij T-splitsing RA.
Bij kruising RD, “Raadhuistraat”, iets verder op het plein is aan linkerhand achter het gemeentehuis het parkeerterrein, het startpunt.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf
SBB = Staatsbosbeheer.
G-R = geel-rode routemarkeringen van een streekpad.
Wandelnetwerk:
Wit/rode markeringen, kn staat voor een knooppuntpaaltje met genummerde richting aanduiding, wn staat voor netwerk routepaaltje met alleen richting aanduiding.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

Parkeerplaats langs N271 voor het gemeentehuis, Rijksweg, 5854 AT te Nieuw-Bergen. Plan Route

Met de auto

In Nieuw Bergen is langs de Rijksweg/N271 een groot parkeerterrein voor het gemeentehuis. Wel rekening houden met beperkte parkeertijd op een deel van het parkeerterrein.

Openbaar vervoer

Bushalte Bergen L, Gemeentehuis

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (9)

Kasteelruïne Bleijenbeek Adrie: Kasteelruïne Bleijenbeek
Kasteelruïne Bleijenbeek Adrie: Kasteelruïne Bleijenbeek
De Duivelskuil Adrie: De Duivelskuil
Restant van boerderij in de Eckelse Bergen Adrie: Restant van boerderij in de Eckelse Bergen
Uitzicht over het Eendenmeer Adrie: Uitzicht over het Eendenmeer
Insectenhotel Adrie: Insectenhotel
Pad langs het Driessenven Adrie: Pad langs het Driessenven
Omgeving Driessenven Adrie: Omgeving Driessenven
Stuifzandgebied Adrie: Stuifzandgebied

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart bleijenbeek-tocht.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

In de plaats Nieuw BergenErvaringen van wandelaars (2)

 1. Mat 19 februari 2018 om 08:53

  Vorige week deze route gelopen. Een mooie route, maar volgens mij is er iets niet helemaal goed gegaan in de omschrijving, bij puntje 5:

  Bij deze eikenlaan RA, kn9 volg 97, vervolgens het pad volgen tot grindpad in bosgebied aan linkerhand met bordje “Next tee”.
  rechte eikenlaan met aan beide zijde een golfterrein, vervolgens het pad volgen tot een grindpad aan linkerhand in het bosgebied.
  Bij het grindpad LA, wn route, het grindpad buigt naar rechts, vervolgens voorbij de bocht RD, lange rechte beukenlaan, grindpad naar golfterrein aan linkerhand negeren, wn route.

  Afgaande op waar de GPX me naar toe stuurde, denk ik dat de tweede regel, ‘rechte eikenlaan …. in het bosgebied’, er uit mag.

  Reageren
  1. Adrie 19 februari 2018 om 09:31

   Het klopt die zin stond er twee in, inmiddels de dubbele zin verwijderd. Mat bedankt voor het melden!

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)