Bebakende Dijk-route, Elsendorp te Noord-Brabant

20 km Wandelroute Bebakende Dijk-route, te Elsendorp

Wandeltocht door de landgoederen Cleefswit, De Sijp, de Bunthorst, Groote Slink en door het landgoed de Krim. De genoemde landgoederen zijn ontgonnen Peelgebieden. Voor deze ontginning was deze streek een onafzienbare kale vlakte die nergens beschutting bood. De naam van de wandeltocht is ontleend aan de Bebakende Dijk een van de eerste wegen door dit gebied. De weg bestond uit bakens die om de 800 à 1000 meter geplaatst zijn, veertien in totaal, waarop de reizigers zich konden oriënteren. Op het landgoed Cleefswit zijn nu nog stukken aan te wijzen die vroeger deel uitmaakten van de Bebakende Dijk. De Landgoederen Cleefswit, De Sijp en de Bunthorst zijn gebieden met afwisseling van bos, heide en landbouwgrond, waar lanen doorheen lopen met beuk en Amerikaanse eik. De Groote Slink is aangelegd in Engelse landschapsstijl, het bestaat ook uit afwisseling van bos, heide en landbouwgrond met mooie doorkijkjes rond de mooi gelegen slinkvijver. De natuur van het landgoed De Krim bestaat uit naaldbossen en heidevelden, bij deze heidevelden krijgt men een goede indruk hoe het hier ooit heeft uitgezien. 85% van deze wandeltocht is onverhard.

Opgesteld door: Adrie Raaijmakers, op: 9-6-2013, laatst bijgewerkt op: 11-8-2022

Routebeschrijving

Op diverse punten wordt verwezen naar routepaaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als extra herkenningspunten.
1.
Met de rug naar de ingang van de kerk RA vertrekken.
Voorbij woning nr.14 RA, “Pater Rossaertstraat”, de weg volgen tot T-splitsing, zijwegen negeren.
Bij deze T-splitsing LA.
# Verderop gaat de tocht in een bosperceel langs het erf van een boerderij, in directe omgeving van het erf zijn honden niet toegestaan. Als alternatief: In bocht naar links RA fietspad oplopen, aan overzijde RD de doorgaande weg N272 richting Gemert volgen, de weg ca. 700m volgen tot breed grindpad aan linkerhand met witte afsluitboom “Cleefswit”. Bij dit pad LA, grindpad. T.h.v. inrit van woning nr.35 RA, smal pad met bosrand aan rechterhand, wn route. Ga verder volgen bij punt 2. laatste regel.

In bocht naar links RA fietspad richting rotonde oplopen, bij rotonde LA, het fietspad aan overzijde van doorgaande weg N277 richting “De Rips” volgen, “Ripseweg”, let op drukke weg!!!!,  wn route, het fietspad volgen tot bosperceel aan rechterhand.
Voorbij het bosperceel RA, onverhard pad met wit houten afsluitboom en bordje “Landgoed Cleefswit”, wn route, verderop buigt het pad naar rechts het bos in.
2.
Ca. 100m voorbij bocht naar links RD, gras-pad aan linkerhand negeren, wn route, iets voor erf van de boerderij buigt het pad met flauwe bocht naar links en gaat met een boog om het erf, wn route.
Bij T-splitsing RA, breed zandpad, wn route.
# Bij deze T-splitsing staat iets aan linkerhand in het bos een klein informatiepaneeltje met picknicktafel, op dit punt heeft ooit de “Bebakende Dijk” een van de eerste wegen door dit gebied gelopen.
RD, pad aan linkerhand negeren, breed grindpad, beukenlaan, wn route.
T.h.v. inrit woning nr.35 LA, smal pad met bosrand aan rechterhand, wn route.
In het bos, bij T-splitsing RA, wn route, verderop buigt het pad naar links.
3.
Bij kruising met aan rechterhand zicht op een woning RD, wn route, verderop buigt het pad naar links.
Voorbij smalle waterloop RD, pad langs de waterloop aan linkerhand negeren, wn route.
Voor schuilhut, bij 4-sprong LA, kn69 volg 42, verderop gaat het pad door de bosrand.
Bij 5-sprong RD (2de pad aan linkerhand), wn route, het pad door de bosrand verder volgen.
Bij T-splitsing RA, wn route, pad met bosrand aan rechterhand.
Voorbij wit houten afsluitboom, bij T-splitsing LA, breed pad met bosrand aan rechterhand, wn route.
Na ca. 300m RA, bospad met BL bordje “Sijp”, de wn route wordt verlaten.
RD, ruiterpad, pad door bosrand aan rechterhand negeren, verderop voor landbouwperceel buigt  het ruiterpad naar rechts.
Na ca. 200m, voorbij het landbouwperceel LA, pad met bosschages aan linkerhand.
4.
Voor bosrand, bij T-splitsing LA, pad met bosrand aan rechterhand, het pad volgen tot T-splitsing bij doorgaande weg.
Bij deze T-splitsing LA, fietspad langs doorgaande weg volgen, kn41 volg 42.
Na ca. 200m RA, doorgaande weg oversteken, let op drukke weg!!!!, verharde weg richting “Vossenberg”, “H.J. IJpenberglaan”, kn42 volg 45.
Direct na woning nr.42 LA, “Kerkepad”, onverhard pad, wn route, verderop voorbij omheining rond de woning buigt het pad naar rechts.
Iets voorbij bosrand RD, pad aan linkerhand negeren, wn route, vervolgens na ca. 50m LA, smal slingerend bospad met BL bordje “Krim”, de wn route wordt verlaten, verderop voor afrastering buigt pad naar rechts, voorbij deze bocht het pad verder volgen tot pad langs bosrand aan rechterhand, pad met draaihekje en klaphekje aan linkerhand negeren.
5.
Bij dit pad RD richting stallen, het pad met verderop kn45 volg 46 volgen tot Y-splitsing ruim voorbij de stallen.
Bij deze Y-splitsing LA, breed grindpad, wn route.
Voor bosrand, bij T-splitsing RA, “Jan Berendweg”, kn46 volg 70.
#Grenspaal de Bunthorst, voormalige grens tussen Gemert en Bakel-Milheeze vastgesteld in 1544.
T.h.v. witte woning nr.7, bij 4-sprong scherp LA, grindpad met wit houten afsluitboom en BL bordje “Bunthorst”, kn70 volg 71.
Na ca. 150m RA, wn route.
Bij kruising LA, de wn route wordt verlaten.
Bij kruising RA.
Bij T-splitsing RA, kn72 volg 71.
Bij kruising LA, kn71 volg 77, het pad volgen tot 3-sprong voorbij een houten afsluitboom met BL bordje iets voorbij flauwe bocht naar rechts.
6.
Bij deze 3-sprong RA, de wn route wordt verlaten.
Na ca. 170m LA, vervolgens het pad volgen tot T-splitsing, zijpad negeren.
Bij deze T-splitsing LA, eveneens een wat smaller bospad.
Bij T-splitsing RA, pad met houten afsluitboom en BL bordje “Groote Slink”, direct daarna bij 5-sprong 2de pad aan linkerhand inlopen, pad met bankje, wn route.
Bij kruising LA, kn77 volg 76
Na ca. 100m RA het 2de pad aan rechterhand inlopen, wn76, verderop voorbij houten voetgangerssluis passeert men aan rechterhand klein heidegebiedje, het pad verder volgen tot Y-splitsing direct na een houten voetgangerssluis, zijpaden negeren.
# Voorbij de houten voetgangerssluis is aan linkerhand “Justitieplaats van de Hoge Vrije Heerlijkheid Oploo 1500-1790”, zie informatiepaneeltje.
Bij deze Y-splitsing rechts aanhouden, wn route, vervolgens iets voorbij bosrand aan linkerhand LA, smal bospad door bosrand, kn76 volg 48.
7.
Bij 3-sprong rechts aanhouden.
# Voor een uitzicht over het ven de “Slinkvijver” bij de 3-sprong een klein stukje het pad aan linkerhand inlopen. De “Slinkvijver” is een tot meanderend ven vergraven peelven de “Diepe Slink”
Bij 3-sprong links aanhouden, wn route, iets verder passeert men een brugje.
Voorbij het ven, bij 3-sprong met aan rechterhand draaihekje links aanhouden, de wn route wordt verlaten, het pad met het ven aan linkerhand verder volgen, men passeert een bankje en iets verder een ijskelder.
# Voor een bezoek aan de ontmoetingsplek “Ons Dorpscafé” van de Bronlaak bij de 3-sprong naar het hoofdgebouw aan overzijde van het grasland lopen, wel rekening houden met de heel beperkte openingstijden.
Voor weiland RA, pad door smal bosperceel.
Na verlaten van het bos RA door draaihekje richting draaihekje aan overzijde van het grasland.
# Voordat men het grasland inloopt, een klein stukje RD is een theekoepel een mooi pauze punt.
Iets voorbij het draaihekje, bij kruising met brede laan RD, rode (ronde cirkels op bomen en paaltjes) route, iets verder buigt het pad met flauwe bocht naar links.
8.
Bij T-splitsing RA, rode route, het pad volgen tot pad aan rechterhand iets voorbij grasland, zijpad negeren.
Bij dit pad RA, pad door bosrand, de rode route wordt verlaten, het pad ca. 200m volgen tot 3-sprong voorbij drie dicht bij elkaar staande grote beuken aan linkerhand.
Bij deze 3-sprong LA, beukenlaan.
Voor straatnaam bordje “Mollenlaantje”, bij kruising met aan rechterhand rood routepaaltje LA, het pad volgen tot T-splitsing iets voor metalen hek, zijpaden negeren.
Bij deze T-splitsing RA, het brede pad volgen tot kruising voor woning, zijpaden negeren.
#Het metalen hek is ingang kleine begraafplaats met de grafstenen van Adam Roelvink en Christine M. Willink. Adam Roelvink heeft het landgoed Groote Slink laten aanleggen in Engelse landschapsstijl.
9.
Bij deze kruising RA, breed grindpad, het pad volgen tot breed pad aan rechterhand met in de verte in het pad een gebouw ca. 60m voorbij woning, overige zijpaden negeren.
Bij dit pad RD, direct daarna LA, pad met bosrand aan rechter- en bosschages aan linkerhand, kn74 volg 47.
Na ca. 400m LA, pad met bosrand aan rechterhand, de wn route wordt verlaten, iets voorbij poel buigt het pad langs de bosrand naar rechts.
Bij T-splitsing LA, smal pad door bosschages, verderop t.h.v. ingang naar landbouwperceel buigt het pad naar rechts.
Direct na deze bocht, bij T-splitsing LA, het brede pad met gescheiden verhard fietspad volgen tot pad aan rechterhand voor een heidegebied, zijpad negeren.
Bij dit pad RA, breed pad met gescheiden verhard fietspad, “Limbraweg”.
Na ca. 300m, bij informatiepaneeltje “De Krim” met picknicktafel LA door klaphek, wn route, het pad volgen tot kruising voorbij open plek, zijpaden negeren.
Bij deze kruising RA, wn route.
10.
Bij kruising met aan rechterhand een gedeeltelijk dicht gegroeid pad LA, wn route, het pad met aan rechterhand kastanjebomen ca. 120m volgen tot kruising met in het pad aan linkerhand een wn routepaaltje.
Bij deze kruising RA, smal pad door een enkele meters brede strook gras in het bos, de wn route wordt verlaten.
Na verlaten van het bos RD, pad met wit routepaaltje aan linkerhand negeren, verderop afrastering aan rechterhand volgen richting houten hek met draaihekje.
Voorbij draaihekje RA, het pad volgen tot T-splitsing, zijpad negeren.
Bij deze T-splitsing LA, grindpad met gescheiden verhard fietspad, wn route.
Na ca. 900m RA, verharde weg, “Den Heikop”, wn route.
Bij kruising LA, fietspad langs doorgaande weg volgen, kn44 volg 43.
T.h.v. woning nr.57 RA, doorgaande weg oversteken, “St. Christoffelstraat”, kn43 volg 2, de weg volgen tot de kerk, het startpunt.

Legenda:
RA = rechtsaf, RD = rechtdoor en LA = Linksaf
BL = Brabants Landschap.
Wandelnetwerk:
Groen/gele markeringen, kn staat voor een knooppuntpaaltje met genummerde richting aanduiding, wn staat voor netwerk routepaaltje met alleen richting aanduiding.

Bekijk de volledige routebeschrijving ⇢

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Startpunt

Kerk, Sint Christoffelplein 1, 5424 TH te Elsendorp. Plan Route

Met de auto

Rijd naar de Sint Christoffelstraat in Elsendorp. Parkeren kan bij de kerk of op de parkeerstrook in de directe omgeving.

Openbaar vervoer

Bushalte Elsendorpseweg, aan de Elsendorpseweg in Elsendorp. Loop vanuit de bushalte naar de rotonde start bij punt 1 voorlaatste regel. Met hond het alternatief volgen.

Rolstoeltoegankelijkheid

Deze route is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Honden

Mits de geldende regels worden nageleefd, zijn honden toegestaan in dit gebied.

Foto's (10)

De Krim Adrie: De Krim
De Krim in een ander seizoen Adrie: De Krim in een ander seizoen
De Krim Adrie: De Krim
Grenspaal de Bunthorst Adrie: Grenspaal de Bunthorst
Koeien in de Bunthorst Adrie: Koeien in de Bunthorst
De Slinkvijver, een tot meanderende beek vergraven ven Adrie: De Slinkvijver, een tot meanderende beek vergraven ven
Voormalige boswachterswoning Adrie: Voormalige boswachterswoning
Theekoepel Adrie: Theekoepel
IJskelder Adrie: IJskelder
In de verte de Bronlaak Adrie: In de verte de Bronlaak

Routekaart

Afdrukken
Annuleren

Topografische routekaart

Deze wandeltocht is ook beschikbaar op een zeer gedetailleerde topografische kaart bebakende-dijk-route.pdf. Het printen van deze topografische kaart kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de PDF reader biedt.

Horecagelegenheden

D'n Brabander

Ripseweg 2
5424 SM Elsendorp
Bezoek website

Bronlaak ontmoetingsplek ‘Ons Dorpscafé’, heel beperkt geopend

Gemertseweg 36
5841 CE Oploo
Bezoek website

Ervaringen van wandelaars (26)

 1. Rene en Nizoe (hond) 14 januari 2024 om 18:51

  Vandaag op een druilerige koude (2 graden) dag de Bebakende Dijk-route gelopen. Omdat ik met mij hond de routes loopt mochten we niet over het erf. We hebben idd de route langs de N272 genomen richting Geleen. Helaas hebben we wel dan wel het infobord over de Dijk gemist… 🙁
  Al gauw liepen we door het bos, inderdaad van het ene landgoed naar het andere landgoed.
  Vanwege het ijs en water moesten we hier en daar klunen, maar gelukkig viel het mee.
  Na de theekoepel moesten we via het draaihekje over weiland naar de andere kant. Geprobeerd, maar dat ging echt niet. Je zakte door het gras zo tot boven de enkels in het water. Zelfs hoge waterdichte schoenen waren nog te laag! Ik besloot terug te lopen naar het eerste draaihekje richting “Ons dorpscafe”. Ik moest daar ook over een stuk grasland maar gelukkig was het niet zo diep. Daarna het eerste pad naar links en na een halve kilometer stond ik bij een wn route paal richting kn74. Mooi! Ook weer opgelost! Ik heb wel een stuk overgeslagen want een kleine begraafplaats ben ik niet tegengekomen. Via het wn route paaltje kn74 kon ik mijn weg weer vervolgen. Langzamerhand begon het te korrelhagelen en te sneeuwen. Leuk! Je wordt er toch niet nat van! :)) Ik vind het een mooie route, veel afwisseling, open stukken, hier en daar een poeltje en veel info borden!
  Bij “De Krim” zijn ze met boswerkzaamheden bezig. Er worden gangen gemaakt. Bij alinea 10 heb je het over een dicht gegroeid pad en even verder een smal pad met breed gras. Deze paden zijn nu stukken breder gemaakt en van smal noch gras is geen sprake meer.
  Adrie, dank je wel voor deze mooie wandeling!

  Reageren
  1. Adrie 14 januari 2024 om 19:18

   Rene bedankt voor het melden van de boswerkzaamheden! Het is inderdaad op veel plaatsen door de vele regen van de laatste tijd behelpen. Bij mijn vorige bezoek aan de Krim was er al een start gemaakt met de boswerkzaamheden. Ik had deze wandeltocht al op mijn lijstje staan om in het voorjaar te controleren. De brede paden van nu worden vanzelf smaller als de machines een poosje weg zijn, het deels dichtgegroeide pad is waarschijnlijk weer in ere hersteld.

 2. Mark 15 december 2022 om 17:56

  Vandaag gelopen.eederom erg mooie wandeling en was erg rustig, twee wandelaars tegengekomen.

  Reageren
 3. Adrie 12 augustus 2022 om 17:09

  Gisteren 11 augustus 2022 deze bosrijke wandeltocht gecontroleerd. Met de vooruitzichten dat het een warme dag zou worden in de vroege uurtjes gestart met een verkoelend bladerdak boven het hoofd. In de tijd dat de Bebakende Dijk als pad nog bestond en het gebied een uitgestrekte open vlakte was moest het voor de reizigers uit die tijd geen pretje geweest zijn om op hete dagen door het gebied te reizen. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 4. Adrie 15 januari 2022 om 19:28

  Het brugje over de Slinkvijver is gereed, de wandeltocht kan in zijn geheel weer gelopen worden.

  Reageren
 5. Adrie 7 oktober 2021 om 06:54

  Aan het brugje bij de Slinkvijver wordt gewerkt. Voorlopig bij punt 7 eerste regel bij de 3-sprong LA in plaats van rechts aanhouden. Het pad met de Slinkvijver aan rechterhand volgen tot een pad aan linkerhand. Bij dit pad LA, ga verder bij punt 7 voorlaatste regel Na verlaten…….

  Reageren
 6. Adrie Jan 14 november 2020 om 19:05

  Vandaag 20km gewandeld met mooi herfst weer. Een prachtige tocht, grootste deel door natuur.
  Een aanrader.Zo blijven we goed aan de wandel met de tochten van klik en print.TOP.

  Reageren
 7. Marion 26 oktober 2020 om 21:34

  Ook vandaag weer genoten van de prachtige herfstkleuren op deze mooi tocht,Adri bedankt!

  Reageren
 8. Anne Hartland. 26 juli 2020 om 19:16

  Schitterende wandeling.20km genoten.Afwisselende route!

  Reageren
 9. Menno van Renswoude 24 mei 2020 om 15:22

  Mooi afwisselende route, veel groen bos, uitzicht over groene akkers en overlast van jengelende spechten baby’s 🙂
  Vandaag was een van de weinige regenachtige dagen, met de vele loofhout omzoomde wegen was het goed droog te houden.
  Komen in de herfst nog een keer terug voor de herfstkleuren in de Amerikaanse eik.
  Gestart bij kerkje in Vossenberg en het stuk door Elsendorp overgeslagen. Totaal 18.5 km waarvan meer dan 90% onverhard.
  Dank voor uitzetten van deze mooie tocht.

  Reageren
 10. Mariella 3 mei 2020 om 13:02

  Vorige week deze route gelopen, een echte aanrader

  Reageren
 11. Adrie 13 april 2020 om 06:11

  Gisteren 12 april 2020 de wandelroute gecontroleerd. Slechts enkele wandelaars gezien, de 1,5 meter afstand houden was hier geen probleem. In Cleefswit zijn enkele wat opener plekken in het bos gecreëerd. De routebeschrijving op een paar punten wat verbeterd. De foto met uitlopende beukenboom is gemaakt bij de Slinkvijver. Veel wandelplezier!

  Reageren
 12. Gerda 22 februari 2019 om 19:53

  Vorig weekend heb ik deze route gelopen en ik vond hem prachtig. Er staat nog wel een klein foutje in. Bij punt 9 staat bij knooppunt 74 dat je knooppunt 72 moet volgen, je moet echter daar knooppunt 47 volgen. Verder een prima beschrijving!

  Reageren
  1. Adrie 23 februari 2019 om 07:17

   Gerda bedankt! Het nummer is in de routebeschrijving aangepast.

 13. Adrie 27 september 2018 om 17:11

  Gisteren de wandelroute gecontroleerd. Het wandelnetwerk was inderdaad verder uitgebreid met nieuwe knooppunten. Verder geen grote veranderingen gezien. De routebeschrijving is weer actueel. Op foto uitzicht over De Krim. Veel wandelplezier!

  Reageren
 14. Alex 25 september 2018 om 16:13

  Leuke route mooie omgeving alléén een paar knooppunten veranderd zeker aan te bevelen

  Reageren
  1. Adrie 25 september 2018 om 16:40

   Alex bedankt voor reactie en het melden van gewijzigde knooppuntnummers. Vermoedelijk is het wandelnetwerk verder uitgebreid met nieuwe knooppunten. Ik ga binnenkort kijken wat er veranderd is.

 15. Nellie wesel 11 april 2018 om 22:12

  Vandaag deze route gelopen. Goed te volgen samen met kaart en beschrijving. Niet spectaculair, maar zeker wel regelmatig mooie stukken, dus echt de moeite waard.

  Reageren
 16. Hans 4 december 2017 om 19:55

  Op 1 november 2017 met mijn vrouw deze route gelopen. Zonnig, waardoor we konden genieten van de prachtige herfstkleuren.
  Route beschrijving en kaart zijn correct.
  Route staat voor volgend jaar op het programma van onze wandelclub.

  Reageren
 17. Adrie 26 december 2016

  In november de wandelroute gecontroleerd, tevens iets aangepast. Bij de Groote Slink is de ijskelder en theekoepel in de routebeschrijving opgenomen. De theekoepel met uitzicht over de graslanden is een mooi pauzepunt met overkapte zitbankjes. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 18. Mirjam 20 november 2016 om 17:51

  Foto: Bebakende Dijk route

  Reageren
 19. Annie van Neerven 3 januari 2016

  Een verrassend mooie tocht, vooral de eerste helft. Ondanks het feit dat er de afgelopen dagen veel regen was gevallen, was het grootste deel van de route goed te lopen. Wat ons betreft zou de kern van Elsendorp niet in de route hoeven te zitten. De route kan ingekort worden door bij camping Elsendorp niet rechtsaf maar rechtdoor te gaan, dan kom je weer uit bij landgoed Cleefs Wit. Het startpunt zou dan wel moeten worden gewijzigd. In gehucht Vossenberg is voldoende parkeerruimte, dus dat zou een alternatief startpunt kunnen zijn. Openbaar vervoer is dan wel lastiger.

  Reageren
 20. Adrie 26 oktober 2014

  De wandelroute 25 oktober gecontroleerd, op enkele kleine veranderingen als gevolg van Boswerkzaamheden klopte de routebeschrijving nog. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!

  Reageren
 21. Anke van Liempd 12 augustus 2013

  Bij nr.6, 8ste regel staat LA, BL bord "Bunthorst", moet zijn "Groote Slink".

  Reageren
  1. Adrie 12 augustus 2013 om 18:17

   De beschrijving is aangepast, Anke van Liempd bedankt!

 22. Twan Jansen 26 juli 2013

  Vandaag een afgekort gedeelte (12 Km) gelopen van deze mooie route, afkorting i.v.m.wandelgroepje 10 personen.
  Wederom ondanks de hevige regenbui waarop niet voorbereid, genoten van de mooie natuur die deze route bied.
  Bedankt namens de hele groep, zelf zal ik hem e.d.d. helemaal lopen.

  Reageren

Schrijf een bericht

Je bericht: *
Na verzending van een bericht met daarin een link naar een website is het bericht niet direct zichtbaar, het bericht wordt pas geplaatst nadat de link gecontroleerd is op veiligheid.
Je naam: *

Ondersteunde formaten: JPG en PNG (Maximale bestandsgrootte: 7 MB.)