Ruiten Aa-pad

Dit pad is 125 km. lang, waarvan 68% onverhard. Het slingert door Westerwolde en bestaat uit 9 etappes, die in lengte variëren van 11 tot 18 km. Westerwolde, in de zuidpunt van de provincie Groningen, is een licht glooiende zandrug langs de Duitse grens. Door de variatie in het landschap en de rust is het een wandelgebied bij uitstek. U vindt er bossen, heide, oude houtwallen, esdorpen, vennen, moerassen, beken en akkerland. Én rivierduinen, overblijfselen uit de IJstijd. De levensader is de Ruiten Aa. De beek stroomt bij Ter Apel de provincie binnen. Dan heet hij nog de Runde, vervolgens wordt het de Bosbeek en midden in de Ter Apeler bossen wordt het de Ruiten Aa. De beek slingert zo’n 30 km. naar het noorden om in Wessinghuizen, ten zuiden van Wedde, samen met de Mussel Aa uit te monden in de Westerwoldse Aa. Op cultuurhistorisch gebied is de regio zeer interessant : Een 550 jaar oud klooster in Ter Apel, de 14de eeuwse Burcht te Wedde , de Giezelbaarg, waar veroordeelden werden terechtgesteld, grenspalen uit de tijd van Napoleon, het AGO – dorp ( aardappelen, groenten, ooft ), de oude AVEBE –fabriek in Ter Apel, de oude melkfabriek in Laude, monumentale boerderijen, middeleeuwse kerken…..en de vele vestingwerken langs de grens die een omweg waard zijn. Er staan vestingwandelingen in en rond Bourtange, Oudeschans en de Lethe op de site. Toen wij in 2002 in Sellingen kwamen wonen vonden wij het doodzonde dat er hier geen streekpad ofwel een lange – afstand – rondwandelpad was, zoals het Drenthe – en het Twentepad. Als lange afstandswandelaars hadden wij er al zoveel gelopen. Daarom hebben wij besloten om er maar zelf een te maken. Wij kenden de streek al redelijk goed toen wij hier kwamen. Dat is de laatste jaren alleen maar beter geworden. Dankzij de Ecologische Hoofd Structuur is het beekdal veelal beschermd natuurgebied. Het hermeanderen is nog bezig; de beek kronkelt weer op vele plaatsen Daardoor verandert er ook veel. Er komen nieuwe paden bij. Oude paden verdwijnen. Het internet is een ideaal medium voor zo’n situatie. Wij hopen van ganser harte dat er nog meer paden langs de Ruiten Aa komen. Wandelen langs het water, dat is wandelen met vijf sterren. Dit streekpad gaat van de Wedderbergen naar de Duitse grens ten zuiden van Ter Apel en met een andere route een paar kilometer over de grens terug naar de Wedderbergen. Omdat het pad niet gemarkeerd is, verwijzen we zo mogelijk naar bestaande merktekens, zoals die van het Noaberpad, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de Ommetjes. Als u niet van A naar B wilt lopen, kunt u onze Westerwolde Lussen lopen. Het kan bijna niet anders: Na het lopen van het “Ruiten Aa-pad” houdt u een beetje van Westerwolde. Laat het ons weten.
Margriet en Gijs Smeets.

Routekaart

Ruiten Aa-pad, etappe 1

De 12 km lange etappe start in Wedderveer en eindigt in Smeerling.

Tijdens de eerste etappe gaat een scala aan landschappen aan u voorbij. U start bij het recreatiegebied de Wedderbergen. Er is een zwemplas met stranden, bossen en stuifduinen. Dit gebied ligt ten noorden van het natuurterrein de Hoorndermeeden in het stroomgebied van de Westerwoldse Aa. Het is een laag gelegen boezemgebied. Via een hoge es en de oever van de Westerwoldse Aa komt u bij de Burcht. Deze 14de eeuwse burcht kent een roerige geschiedenis. De oudste bewoners oefenden een waar schrikbewind uit over de omgeving. Nu is het een kinderhotel. Als er geen kinderen zijn mag u er ook slapen. De route gaat verder stroomopwaarts naar het zuiden via een pad langs de Westerwoldse Aa tot het punt waar de Ruiten Aa in zicht komt. Daar loopt u aan de andere oever verder naar De Giezelbaarg, waar vroeger heksen werden verbrand, die veroordeeld waren door de heren rechters van de Burcht.
Bij een bijzonder kunstwerk, de Skyline van Wessinghuizen, kunt u even uitrusten. De “skyline” symboliseert het bijzondere en afwisselende landschap. Tot het eindpunt alleen maar variatie : Een houtwal, een pad langs de Mussel Aa met uitzicht over het coulissen - landschap, het verstilde esgehucht Ter Wupping, het Mussel Aa kanaal, een pad met uitzicht over de oevers van de Ruiten Aa en tenslotte het beschermde dorpsgezicht Smeerling met alleen maar monumentale boerderijen. 74% van deze wandeltocht is onverhard.
Geïnteresseerd in de omgeving? Bezoek de VBT ( Vereniging Bevordering Toerisme ). Bekijk deze wandeletappe ⇢

De Westerwoldse Aa De Westerwoldse Aa

Ruiten Aa-pad, etappe 2

De 13 km lange etappe start in Smeerling en eindigt in Jipsinghuizen.

Smeerling is een esdorp met acht oude Saksische boerderijen. Om te beginnen kunt u in het pand van Natuurmonumenten, tevens Gasterij, door het glazen plafond de balken dakconstructie bewonderen. U start de wandeling met een lus om het dorp. Zo krijgt u zicht op de manier waarop de essen, houtwallen, boerderijen en de lagere graslanden ingebed liggen in het beekdallandschap. Onderweg loopt u op verscheidene plaatsen langs het Ellersinghuizerveld, een gebied dat is heringericht voor de kleinschalige landbouw zoals dat in de 19de eeuw gewoon was. Op het laagste punt steekt u de Ruiten Aa over. De beek is hier bruin gekleurd. Dat lijkt smerig, maar het is zeer schoon ijzerhoudend kwelwater. U loopt naar het Metbroekbos. Dit zeer gevarieerde bos wordt op een natuurlijke wijze beheerd. Dat wil zeggen dat het oude hout blijft liggen. Mossen, paddenstoelen, insecten en vogels profiteren hiervan. Het bos wordt begraasd door Lakenvelders. Af en toe is de stier erbij. Daarom is er een alternatieve route beschreven. Veelal via smalle landwegen, zand - , gras - en bospaden gaat de route verder naar het zuiden. In Wollinghuizen zijn nog een paar houtwallen rond essen bewaard gebleven. Een ervan maakt deel uit van onze route. Op de Oude Heerweg, die achter een paar grote boerderijen ligt, bent u nog even weg van de weg Rechts ziet u de oevers van de Ruiten Aa, die hier in de nabije toekomst zijn oude meanders weer terug krijgt. Via het fietspad aan de Wollinghuizerweg, dat vroeger de oude stoomtrambaan van Winschoten naar Ter Apel was, komt u in Jipsinghuizen, het eindpunt van deze etappe. 68% van deze wandeltocht is onverhard.
Geïnteresseerd in de omgeving? Bezoek de VBT ( Vereniging Bevordering Toerisme ). Bekijk deze wandeletappe ⇢

Smeerling, beschermd dorpsgezicht Smeerling, beschermd dorpsgezicht

Ruiten Aa-pad, etappe 3

De 14 km lange etappe start in Jipsinghuizen en eindigt in 9551 AE Sellingen.

Jipsinghuizen heeft een roemruchte geschiedenis. Het verhaal over de slag bij Jipsinghuizen, 350 jaar geleden, kunt u lezen bij het monument voor de gevallenen op de hoek van de Wollinghuizerweg en de N 976. Tegenover dit monument staat het oude tramhuis van de stoomtram, die heeft gereden tot 1948. Hij werd in de volksmond "Ol Graitje" genoemd, omdat ze zo snel liep als een oude griet, zo'n 20 km. per uur.
Samen met het standbeeld van Eddy Roos in de Ruiten Aa herinnert de tram ook aan "De Hel Van Jipsinghuizen", de werkverschaffing in Westerwolde. Deze werd georganiseerd door de in 1924 opgerichte NV Vereenigde Groninger Gemeenten. De werklozen werden per tram naar Jipsinghuizen gebracht om in de omgeving de heide te ontginnen. De arbeiders werden gehuisvest in barakken. Een groot deel van hen was niet gewend aan het zeer zware en slecht betaalde werk.
De route brengt u naar het natuurgebied de Breedwisch. U heeft de keus om het gebied over te steken of erlangs te lopen. Het gebied is verboden voor honden. Daarna loopt u door de Sellinger bossen met hun vennen.
Het laatste deel van de route gaat zoveel mogelijk stroomopwaarts langs de Ruiten Aa. U komt uit bij, letterlijk en figuurlijk, een hoogtepunt : het Theater van de Natuur, een opvallende kijkheuvel. Op de natuurstenen trappen staan dichtregels gebeiteld van bekende Nederlanders. De dichter Kees Stip, die toentertijd in Sellingen woonde opende de serie gedichten met de woorden: "Levend water komt en gaat er, nu en later is er hoop." Even verder is de Noordmee, het eindpunt van deze etappe. 86% van deze wandeltocht is onverhard.
Geïnteresseerd in de omgeving? Bezoek de VBT ( Vereniging Bevordering Toerisme ). Bekijk deze wandeletappe ⇢

Het standbeeld van Eddie Roos in de sneeuw Het standbeeld van Eddie Roos in de sneeuw

Ruiten Aa-pad, etappe 4

De 17 km lange etappe start in Sellingen en eindigt in Ter Borg.

Een pad vlak langs de Ruiten Aa leidt naar De heide bij Ter Borg.. Deze woeste gronden laten zien hoe moeilijk de kleine boeren het hier vroeger hadden. Ede Staal bezong het als volgt: : "Doar woar het vrouger kraben en knooien was." Via het gehucht Borgertange gaat de route naar een wat rechtlijniger gebied, Sellingerbeetse.: het ontgonnen aardappelland. Daar is een zwemplas, ontstaan door het werk van zandzuigers. Langs het water zijn leuke doorkijkjes op het doorgaans helblauwe water en het strand, dat 's zomers vol zwemmers en zonaanbidders is. In de bossen van Jipsingboertange is het stil. Het is een omweg waard, al is het alleen maar om de verschillen in opvatting over landinrichting door de jaren heen te ervaren. Bij de brug over de Ruiten Aa in Ter Borg is volgens de vroegere bewoners een enge plek, een diepe bron. Niet te dichtbij komen. Je kon wel eens gegrepen worden door het "witte wief" ,de heks, die zich daar verborgen houdt. 65% van deze wandeltocht is onverhard.
Geïnteresseerd in de omgeving? Bezoek de VBT ( Vereniging Bevordering Toerisme ). Bekijk deze wandeletappe ⇢

De Ruiten Aa bij Ter Borg De Ruiten Aa bij Ter Borg

Ruiten Aa-pad, etappe 5

De 12 km lange etappe start in Ter Borg en eindigt in Ter Apel.

De 12km lange etappe start in Ter Borg en eindigt midden in de Ter Apeler bossen. De route gaat voor een groot deel langs de Ruiten Aa naar het klooster van Ter Apel, start bij de Ter Borger heide en gaat langs een overblijfsel uit de ijstijd, een cirkelvormige pingo – ruïne. Even verder is de schoorsteen van de oude melkfabriek van Laude zichtbaar. Sinds 1976 is het gedaan met de bedrijvigheid, maar het Lauder kaasvat wordt nog steeds geproduceerd en is wereldwijd in gebruik voor de Edammer kazen. Het gebouw krijgt nu een nieuwe functie. Aan de andere kant van de weg ligt Laude, ontstaan rond een tange, een dekzandrug. Het landschap is er nog zoals het vroeger was. Dan verandert de omgeving, het wordt boerenland Via het traject van een oude trambaan, een pad door het veld langs de Ruiten Aa en een houtwal gaat het naar de Ter Apeler bossen, die onderling nogal verschillen : De etappe gaat door een deel van het Tempelbos en het Kloosterbos en eindigt op de vroegere, middeleeuwse kloosterenclave van de stad Groningen. Nu is het een open plek in het bos. 80 % van deze wandeltocht is onverhard.
Met dank aan Jakob Been en zijn boek "De Ter Apeler bossen".
Geïnteresseerd in de omgeving? Bezoek de VBT ( Vereniging Bevordering Toerisme ). Bekijk deze wandeletappe ⇢

De Ruiten Aa in de mist De Ruiten Aa in de mist

Ruiten Aa-pad, etappe 6

De 18 km lange etappe start in Ter Apel en eindigt in 9551 AE Sellingen.

Het gebied tussen Ter Apel en Sellingen is voor een deel boerenland met wat minder wandelpaden. Voor de terugweg hebben we gekozen voor een fietsroute vlak over de grens tussen twee groene grensovergangen. Geen natuurgebied, maar wel heel rustig. Vanaf de kloosterenclave lopen we door het bos langs de Bosbeek, Via stapstenen over het water of een brug gaan we verder naar een kabelbaan over het Ruiten Aa-kanaal. Dan lopen we door het bos en de voormalige vloeivelden naar de Leidijk en de grens. Na een ruim uur gaan we weer de grens over bij Wessingtange. Daar is een Kloosterboerderij gebouwd op een historische plek Een bezoek waard. Voorbij het Ruiten Aa-kanaal gaan we door het natuurgebied van de Slangenborg en de Holle Beetse – Vennekampen naar Sellingen, een zeer afwisselend coulissen landschap. Voor de wandelaar zijn vlonders aangelegd om de natte gedeelten te overbruggen. In het dorp lopen we over het kerkpad langs de kerk uit de 14de eeuw. 48% van deze wandeltocht is onverhard.
Geïnteresseerd in de omgeving? Bezoek de VBT ( Vereniging Bevordering Toerisme ). Bekijk deze wandeletappe ⇢

De ingang van het klooster in Ter Apel. De ingang van het klooster in Ter Apel.

Ruiten Aa-pad, etappe 7

De 17 km lange etappe start in Sellingen en eindigt in Vlagtwedde.

Deze etappe gaat via de noordes naar het noordelijk deel van de Sellinger bossen en daarna over smalle, soms doodlopende, landelijke weggetjes, fietspaden en bosranden door het Weenderveld, dat in de vorige eeuw is ontgonnen door de arbeiders van de werkverschaffing. Ten noorden van het Weenderveld ligt het Ellersinghuizerveld, dat onlangs in verband met de Ecologische Hoofdstructuur is veranderd in een natuurgebied in wording, begraasd door koeien en geiten. Het is de bedoeling dat het kleinschalige landschap van omstreeks 1850 wordt hersteld als cultuurhistorisch erfgoed en wordt teruggebracht in de toestand zoals het was vóór de ontginningen. Het Lieftinghsbroekbos grenst aan dit veld. Dit oerbos van 20 ha. is een Natura 2000 gebied en bedekt met blauwgrasland, een zeldzaam bloemrijk gras met onder meer orchideeën. Het is daarom niet toegankelijk. Wel toegankelijk met vele wandelpaden is het dal van de Ruiten Aa en het recreatiegebied rondom het Villapark Emslandermeer. 63% van deze wandeltocht is onverhard.
Geïnteresseerd in de omgeving? Bezoek de VBT ( Vereniging Bevordering Toerisme ). Bekijk deze wandeletappe ⇢

De houtwal aan de Noordesweg in Sellingen De houtwal aan de Noordesweg in Sellingen

Ruiten Aa-pad, etappe 8

De 11 km lange etappe start in Vlagtwedde en eindigt in Onstwedde.

Het is niet ver lopen om vanaf het villapark Emslandermeer midden in de natuur te zijn. Een fietspad langs de slingerende Ruiten Aa biedt uitzicht over het dal. Het zandpad langs het Mussel Aa – kanaal is daarentegen strak. In het bos bij Ter Wupping kronkelen de paden weer. En dat is ook zo in het stroomgebied van de Mussel Aa. Hier hebben de graafmachines hun werk gedaan om de Mussel Aa weer een natuurlijke loop te geven. Dit is een oud coulisselandschap met rivierduinen, bosjes, waterloopjes, dalen langs het water, windsingels, akkertjes en weiden. Het buurtschap Höfte ten noorden van Onstwedde heeft nog het een en ander te bieden. Aan de Wessingtangerweg is een prachtige boerderij, een rijksmonument. Aan het einde van het fietspad naar Holte staat sinds 1983 een kunstwerk, de Hooiruiters. Dat zijn pyramidevormige stellages voor het drogen van gras. Een hoger gelegen zandweg, het Stobke, een bult in het veld, een overblijfsel uit de late ijstijd gaat naar Onstwedde. 62% van deze wandeltocht is onverhard.
Geïnteresseerd in de omgeving? Bezoek de VBT ( Vereniging Bevordering Toerisme ). Bekijk deze wandeletappe ⇢

Winter in Westerwolde Winter in Westerwolde

Ruiten Aa-pad, etappe 9

De 14 km lange etappe start in Onstwedde en eindigt in Wedderveer.

Als u een rondje om de kerk maakt, heeft u ruim zicht op de Nicolaaskerk uit 1500, de Juffertoren en de omgeving. Aan de Juffertoren is een legende verbonden. Drie rijke zusters hadden een liederlijk leven geleid. Ze kregen berouw en besloten uit elkaar te gaan. Op de plek waar ze terecht kwamen, bouwden ze drie identieke torens ter ere van God. De juffer die in Onstwedde uitkwam, kreeg ruzie met de bouwmeester, die uit wraak een gedraaide spits bouwde, die scheef lijkt te staan, maar de toren staat recht in het lood. In Schildwolde ( Gr.) staat de andere Juffertoren. In Holwierde ( Gr.) stond de derde, maar die is verdwenen.
Ten noordoosten van Onstwedde komt u in het bos van Ter Wupping, bij de Roege Baarg en de Oude Loop, een zijarm van de Ruiten Aa. U loopt langs rivierduinen, hoge essen, moerassen en slingerende waterloopjes. Een sprookjesachtig gebied, waarover vele verhalen zijn verteld. Het bekendste verhaal is dat van Roege Wilt, een ellendeling die je maar beter niet kon tegenkomen. Hij woonde in een hol op de Roege Baarg.
In Oud Veele bent u weer in de bewoonde wereld. Oud-politicus en medeoprichter van PROVO Roel van Duijn heeft van 1977 tot 1982 op Veelerweg nr. 12 gewoond. Hij was toen biologisch kaasboer.
Dit is het gebied van de houtwallen. U loopt over en langs de wallen naar het noorden, naar Wedde. Tenslotte gaat het via het kerkenpad naar het recreatiegebied de Wedderbergen. Rechts ziet u nog een kolk, genaamd de Jeudenkolke. Volgens het verhaal is een Joodse inwoner uit Wedde hier met zijn koets verdronken, omdat zijn paarden op hol sloegen.
De etappe eindigt bij de TOP - locatie in Wedderveer, even voorbij de zwemplas. 79% van deze wandeltocht is onverhard.
Geïnteresseerd in de omgeving? Bezoek de VBT ( Vereniging Bevordering Toerisme ). Bekijk deze wandeletappe ⇢

De Nicolaaskerk met de Juffertoren De Nicolaaskerk met de Juffertoren