Maaskantpad

Het Maaskantpad is een 477 kilometer lang pad waarvan 77% onverhard. Het pad start in Molenhoek en gaat langs de oostzijde van de Maas naar Montfort om vervolgens via de westzijde weer terug te keren naar Molenhoek. Het pad gaat door diverse natuurgebieden gelegen aan de Maas, zoals het Nationaal Park De Maasduinen en het Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette beide met een grote verscheidenheid aan stuifduinen. Maar ook door oude Maasarmen zoals het Schuitwater, ‘t Sohr en de Vilt en zeker niet te vergeten de op diverse plaatsen het nog aanwezige maasheggenlandschap, een landschap zoals dat nergens anders in Nederland te vinden is. Door het gebied lopen reeds een aantal streekpaden en LAW paden, toch is er ruimte voor nog een pad. Het Maaskantpad gaat meer slingerend door de verschillende gebieden waardoor er meer mooie plekjes en variatie in landschappen te zien zullen zijn. Het pad bestaat uit 27 etappes met afstanden van 13 tot 23 kilometer. Het pad kan als langeafstandswandeling worden gelopen, maar ook per etappe als dagwandeling. Iedere etappe heeft een station of bushalte als start- en eindpunt. Inmiddels is er in grote delen van deze streek een wandelnetwerk ontwikkeld. Omdat het Maaskantpad geen gemarkeerd pad is wordt op plaatsen waarbij het pad samenvalt met het wandelnetwerk er in de routebeschrijving naar verwezen. De naam Maaskantpad is ontleend aan wandeltochten gemaakt in de omgeving van de Maas “wandelen aan de kant van de Maas”, na samenvoeging van de op zichzelf staande woorden Maas en kant resulteerde dit in het Maaskantpad.
Adrie Raaijmakers

Routekaart

Maaskantpad etappe 1

De 18 km lange etappe start in Molenhoek en eindigt in Gennep.

De eerste etappe start in Molenhoek gaat door de Mookerheide, het Groesbeekse Bos, door het natuurgebied de Sint-Jansberg, landgoed Bloemendal de Bulten en door een klein deel van het Maasdal naar Gennep. De Mookerheide en boswachterij Groesbeek liggen op een uitloper van de Nijmeegse stuwwal, beide zijn gevarieerde bosgebieden. In de Mookerheide komt men als bezienswaardigheid langs het imposante jachtslot Mookerheide. De Sint-Jansberg is een mooi landgoed met beboste hellingen, akkers en weilanden. De landbouwgronden worden doorsneden door ’holle’ wegen. Het bosgedeelte bestaat uit fraaie oude loofbossen en naaldbossen. Sint-Jansberg is niet alleen een fraai natuurgebied, er zijn ook diverse bezienswaardigheden, zoals een oude watermolen “de Bovenste Plasmolen” uit 1725. Om “de Bovenste Plasmolen” van water te voorzien, heeft men enkele eeuwen geleden het water via een kanaaltje parallel aan de helling naar de molen geleid. Het water van de “helbeek” komt via de Molenvijver in het midden van het waterrad uit. Verder is er een voormalige ijskelder, deze biedt nu ruimte aan verschillende soorten vleermuizen. En de restanten van een voormalig landhuis, in de tweede wereldoorlog is dit landhuis vernield en waarvan nu nog slechts de fundamentresten. Landgoed Bloemendal de Bulten is een weidegebied met enkele kleine bospercelen. In dit gebied komt men langs de molenromp van een poldermolentje. De landbouwer die in dit gebied heeft gewoond had een eigen Milsbeeks poldertje, hij voorzag het gebied van een dijkje en daar tegen aan bouwde hij een watermolen. Begin jaren dertig van de vorige eeuw moeten tijdens een zware storm de wieken van het molentje zijn afgewaaid en in de tweede Wereldoorlog werd de molenromp zwaar beschadigd. De molenromp en de dijkjes zijn nog steeds zichtbaar. Als laatste gaat deze etappe door een klein gedeelte van het Maasdal met de ruïne van de vesting 't Genneperhuis. Om de historie zichtbaar te maken, zijn delen van de voormalige kroonwerken en grachten in het gebied rondom de ruïne hersteld. Ook zijn er bruggetjes aangelegd en is een nieuw uitzichtpunt gebouwd op de hoogste top van de ruïne. 85% van deze wandeltocht is onverhard. Bekijk deze wandeletappe ⇢

Schuur bij het Jachtslot Mokerheide Schuur bij het Jachtslot Mokerheide

Maaskantpad etappe 2

De 18 km lange etappe start in Gennep en eindigt in Afferden.

De tweede etappe van Gennep naar Afferden gaat door de Gennepse Hei en het Bergerbos met onder andere het mooie vennengebied het Quin. Na een kort bezoek aan het oude centrum van Gennep, met diverse historische gebouwen wordt de dijk langs het riviertje de Niers gevolgd, met mooi uitzicht over het beekdal van de Niers. Tegen Gennep ligt de Gennepse Hei, een gevarieerd bosgebied met kleine heideterreintjes en op diverse plaatsen meters hoge heuvels die duidelijk maken dat deze omgeving nog tot de Maasduinen hoort. In het gebied komt de etappe langs de Zevenmorgenziep, een prachtig natuurlijk ven in een rivierduincomplex. Na het verlaten van de Gennepse Hei gaat de etappe richting het Bergerbos. Het Bergerbos is eveneens onderdeel van het Nationaal Park de Maasduinen. Het park dankt zijn naam aan de opvallende stuifzandruggen die paraboolduinen worden genoemd. Deze paraboolduinen zijn ontstaan tegen het einde van de laatste ijstijd. Grote delen van Noord- en Midden-Limburg waren toen bedekt met een laag dekzand. Door de wind werd dit zand opgeblazen tot zandruggen en hoefijzervormige duinen. Het gebied bestaat uit een aaneenschakeling van bossen, stuifzanden en heidevelden. Tijdens de etappe komt men langs een 12,5 meter hoge uitkijktoren op de hoogste paraboolduin van de Maasduinen. 75% van deze wandeltocht is onverhard. Bekijk deze wandeletappe ⇢

Steegje in Gennep Steegje in Gennep

Maaskantpad etappe 3

De 18 km lange etappe start in Afferden en eindigt in Nieuw Bergen.

Deze etappe van Afferden naar Nieuw Bergen gaat door de uiterwaarden van de Maas, het Bergerbos, landgoed Bleijenbeek en de Eckeltse Bergen. In de uiterwaarden van de Maas wordt al snel de Eckeltse Beek gevolgd richting het Bergerbos. De Eckeltse Beek mondt uit in Maas, het beekdal is nog vrij intact en heeft in de loop van de tijd geen noemenswaardige veranderingen ondergaan. In het Bergerbos gaat de etappe langs het mooi gelegen Paoters kapelletje en in het landgoed Bleijenbeek langs de kasteelruïne Bleijenbeek. Kasteel Bleijenbeek begint haar bouwgeschiedenis kort voor de 14e eeuw en eindigt als ruïne in 1944 toen ze verwoest werd. Aan de noordoostrand van Eckeltse Bergen is een mooi voorbeeld van een paraboolduin. Deze paraboolduinen zijn ontstaan gedurende de ijstijd, de wind heeft maaszand in de vorm van een aantal paraboolduinen op de oostoever van de huidige Maas gedeponeerd. 88% van deze wandeltocht is onverhard. Bekijk deze wandeletappe ⇢

De Eckeltse Beek in de Maasuiterwaard De Eckeltse Beek in de Maasuiterwaard

Maaskantpad etappe 4

De 20 km lange etappe start in Nieuw Bergen en eindigt in Well.

Deze etappe start in de plaats Nieuw Bergen en gaat door de Heukelomsche Heide, Bergerheide en de Bosserheide naar Well. Via de rand van Nieuw Bergen en een klein stukje Heukelomsche Heide gaat de etappe naar het vennencomplex Eendenmeer. Het Eendenmeer is een prachtig waterrijk gebied omringd door heide, met op een aantal plaatsen mooie vergezichten. Na het vennencomplex verlaten te hebben gaat de etappe naar de rand van een stuifzandgebied op de Bergerheide. Een klein deel van dit gebied is vrij toegankelijk, het loont de moeite om een uitstapje te maken door dit stuifzandgebied. Vervolgens gaat de etappe naar de Bergense schaapskooi, een authentiek model schaapskooi. Met een beetje geluk kom je de herder met schapen tegen, de schapen grazen op het heidelandschap en brengen de nacht door in de Schaapskooi. In de Bosserheide wordt de oever van het Reindersmeer gevolgd. Het Reindersmeer, 130 ha groot, is een natuurgebied in ontwikkeling. De oevers zijn begroeid met heide, gras en overige planten. Daartussen liggen poelen en vennen op een ondoordringbare (leem)laag. 93% van deze wandeltocht is onverhard. Bekijk deze wandeletappe ⇢

Stuifzandgebied in de Bergerheide Stuifzandgebied in de Bergerheide

Maaskantpad etappe 5

De 20 km lange etappe start in Well en eindigt in Wellerlooi.

De etappe start in het plaatsje Well en gaat door het oude pittoreske gedeelte van Well via rustige landweggetjes naar het gehucht Knikkerdorp om vandaar door te gaan naar de Wellse Heide met onder andere het bosgebied de Rode Hoek van het Limburgs Lanschap. Het laatste deel van de etappe gaat door het natuurgebied Landgoed de Hamert dat ook het eindpunt is. Voordat de etappe door het oude gedeelte van Well gaat komt men langs het kasteel Well, een echte waterburcht. Het huidige kasteel werd pas gebouwd in de vijftiende eeuw, maar kreeg pas later, in de zeventiende eeuw, zijn huidige aanzicht. Op de Wellse Heide komt men langs prachtige stuifduinen met een mooi ven. Het ven dat aan de voet van hoge stuifduinen ligt profiteert van het regenwater dat naar beneden stroomt. De Rode Hoek maakt deel uit van de circa 10.000 jaar oude stuifduingordel. Na verlaten van de Wellse Heide gaat de etappe richting Landgoed de Hamert. Het Landgoed de Hamert is een 1084ha groot natuurgebied. Het gebied bestaat uit heidevelden met opvallende hoge stuifheuvels zoals de Dikkenberg, veenplassen, vennen, loofbossen en naaldbossen, ook is er een gerestaureerde oude grafheuvel een z.g. "Vorstengraf". De hoge stuifheuvels bieden op een aantal plaatsen weidse uitzichten. Bij de Dikkenberg heeft men een prachtig uitzicht over de Looierheide met het Westmeerven en het Heerenven en vanuit de Trappenberg heeft men een mooi uitzicht over het meeste bekende ven in dit gebied, het Pikmeeuwenwater. Als laatste gaat de etappe ongeveer 1 km. door de uiterwaarde van de Maas, hier worden niet echt paden gevolgd maar gaat door een smalle strook ruige natuur langs de Maas dat wordt begraasd met galloway runderen. Bij verhoogd waterstand (geel) staan delen van deze uiterwaarde onder water, bij hoogwater en extreem hoogwater staat de volledige uiterwaarde onder water. Een leuk alternatief is in de directe omgeving van de uiterwaarde niet. Wel is er ruim voor de uiterwaarde een alternatief controleer in tijden dat er sprake is van verhoogde waterstanden vooraf even bij Waterschap Limburg de waterstand bij Well om bij de uiterwaarde niet voor een verassing te staan. 87% van deze wandeltocht is onverhard. Bekijk deze wandeletappe ⇢

Kasteel Well Kasteel Well

Maaskantpad etappe 6

De 17 km lange etappe start in Wellerlooi en eindigt in Arcen.

Deze etappe van Landgoed de Hamert naar het Arcen gaat o.a. door de natuurgebieden Walbeckerheide, de Dorperheide, het Strealens Broek en Leeremarksche Heide de laatste twee gelegen in Landgoed Arcen. De Walbeckerheide en de Dorperheide zijn natuurontwikkelingsgebieden, de beide plassengebieden zijn ontstaan door zandwinning. De Walbeckerheide is nog niet zolang geleden opengesteld, de Dorperheide al wat langer. Dat de natuur zich in de Dorperheide al wat langer heeft kunnen ontwikkelen is heel goed te zien. Na verlaten van de Dorperheide gaat de etappe de Duitse grens over door een gevarieerd bosgebied naar het kasteel Walbeck aan de rand van het plaatsje Walbeck. Weer terug in Nederland wordt het Straelens Broek bezocht. In het Straelens Broek zijn graslanden afgegraven waardoor het Straelens Schuitwater, een groot ondiep water, is hersteld. Aan de oostzijde van het Straelens Broek is een historisch fenomeen zichtbaar. Hier zijn wallen en grachten te vinden van een schans, Fort Hazepoot, die moest dienen als verdedigingswerk van de Fossa Eugeniana. Dit kanaal werd vanaf het jaar 1625 gegraven op initiatief van de Spanjaarden. Zij hebben het project nooit kunnen voltooien, bij de schans zijn nog restanten van het kanaal zichtbaar. De Leeremarksche Heide is in tegenstelling wat de naam doet vermoeden een gevarieerd bosgebied met als bezienswaardigheid het doolhof “De Dolgaard” een zogenaamd wallendoolhof uit de 17e/begin 18e eeuw en een ijskelder. Aan het einde van de etappe komt men langs kasteel Arcen, het kasteel is zeker een bezoekje waard. 80% van deze etappe is onverhard. Bekijk deze wandeletappe ⇢

Nieuwe natuur op de Dorperheide Nieuwe natuur op de Dorperheide

Maaskantpad etappe 7

De 14 km lange etappe start in Arcen en eindigt in Velden.

Deze etappe start in Arcen en gaat door de natuurgebieden Barbara's Weerd, het Landgoed Arcen en de Ravenvennen naar Velden. Barbara's Weerd is een gebied in de uiterwaarden van de Maas en bestaat uit bos en grasland. In het gebied graast een kleine kudde galloways, zij zorgen ervoor dat de vroegere landbouwgronden en de aangrenzende graslanden geleidelijk veranderen in een soortenrijk gebied. Na het verlaten van Barbara's Weerd is het maar een kleine stap naar het Landgoed Arcen, dit is een zeer afwisselend landgoed, met vooral veel variatie in bostypen. De Ravenvennen zijn een droog bosgebied met overwegend grove dennen op oud stuifzand, afgewisseld door cultuurgronden, vennetjes en wat heide. Bij de Wittenberg, één van de hoogste duinen in het gebied, ligt in een laagte het grootste en mooiste vennencomplex van dit gebied. Verspreid over het gebied liggen nog vele andere vennen, een aantal daarvan zal bezocht worden. Als bezienswaardigheden komt men direct aan het begin van de etappe langs kasteel Arcen met zijn tuinen en de Wymarse Molen of kasteelmolen. In de molen is de graanbranderij de IJsvogel, een ambachtelijke distilleerderij, gevestigd. 77% van deze etappe is onverhard. Bekijk deze wandeletappe ⇢

Kanon bij schanstoren Kanon bij schanstoren

Maaskantpad etappe 8

De 16 km lange etappe start in Velden en eindigt in Venlo.

Deze etappe start in Velden en gaat door het natuurgebied Zwart Water en de Maascorridor naar Venlo. Het Zwart Water is een gevarieerd natuurgebied rond een oude Maasmeander de Venkoelen. Het bestaat uit vochtige en droge bostypen, grasland en kleine heide-restanten. Tijdens het deel van de etappe in de omgeving van Velden komt men op een aantal plaatsen kleine beeldjes tegen van de Gekke Maondaagvierder. In vroegere eeuwen trokken jonge vrijgezelle boerenknechten op Gekke Maondaag rond in de buurtschappen. De Gekke Maondaag is als Veldens volksfeest nog altijd springlevend en een bijzonder cultuurverschijnsel. Na Velden achter zich te hebben gelaten gaat men door Maasuiterwaarden richting Venlo. Om de Maas weer de ruimte te geven om uit de oevers te treden is het gebied omgevormd tot natuurgebied, de zogenaamde Maascorridor. De Maascorridor is prachtig veelzijdig en biedt vergezichten over de Maas en op de skyline van Venlo. 72% van deze wandeltocht is onverhard. Bekijk deze wandeletappe ⇢

Een beeldje van de Gekke Maondaagvierder Een beeldje van de Gekke Maondaagvierder

Maaskantpad etappe 9

De 13 km lange etappe start in Venlo en eindigt in Tegelen.

Deze etappe start bij het station in Venlo en gaat door de natuurgebieden Jammerdaalse Heide en Holtmühle naar Tegelen. Na de spoorlijn in Venlo enige tijd gevolgd te hebben komt men in het natuurgebied Jammerdal. Oorspronkelijk was dit gebied een zanderig en heuvelachtig terrein dat aan het einde van de 18e eeuw tot de jaren dertig van de vorige eeuw werd ontgonnen om er klei en grind te winnen. Deze klei- en zandwinning is mede verantwoordelijk voor de vorm van het huidige landschap. De klei- en zandwinning gebeurde eerst handmatig, later machinaal. Hierdoor ontstonden grotere en kleine plassen, in een heel bijzonder landschap. Na verlaten van het gebied gaat de etappe langs een trappistenklooster richting het natuurgebied de Holtmühle. In dit gebied, ook rijk aan klei en grind, zijn een viertal groeves waarvan er twee nog gedeeltelijk in bedrijf zijn. In de groeves die geheel of gedeeltelijke geëxploiteerd zijn wordt nieuwe natuur ontwikkeld met als resultaat een heel gevarieerd aantrekkelijk gebied. De tocht gaat in het natuurgebied door een van deze groeves met nieuwe natuur. 67% van deze wandeltocht is onverhard. Bekijk deze wandeletappe ⇢

Natuurgebied Jammerdal Natuurgebied Jammerdal

Maaskantpad etappe 10

De 20 km lange etappe start in Tegelen en eindigt in Reuver.

Deze etappe start bij het station in Tegelen en gaat naar Reuver. Na verlaten van Tegelen gaat men al vrij snel door het Nederlandse natuurgebied Holtmühle. Het natuurgebied Holtmühle is rijk aan klei en grind, er zijn een viertal groeves waarvan er twee nog gedeeltelijk in bedrijf zijn. In de groeves die geheel of gedeeltelijke geëxploiteerd zijn wordt nieuwe natuur ontwikkeld met als resultaat een heel gevarieerd aantrekkelijk gebied. Bij etappe 9 heeft men al kennis kunnen maken met de natuur ontwikkeling in een van deze groeves. In deze etappe komt men door de andere die nog gedeeltelijk in bedrijf is. Na de groeve gepasseerd te zijn gaat de etappe slingerend over veelal smalle paden langs een kronkelend beekje door de heuvels heen. Deels door het Nederlandse natuurgebied Holtmühle en deels door het Duitse natuurgebied "Schlucht" met op diverse plaatsen mooie uitzichten over het Maasdal. Na het verlaten van de bosgebieden op de Duits-Nederlandse grens gaat de etappe over rustige landweggetjes richting Reuver. Aan de rand van Reuver komt men door het meer dan 500 jaar oude buurtschap Ronckenstein. Dit mooie beschermde dorpsgezicht bestaat uit enkele karakteristieke boerderijtjes en een mooi Mariakapelletje. Na verlaten van het buurtschap gaat de etappe langs de rand van Reuver met uitzicht over de Maas en door de kloostertuin van het Heilig Hartklooster, een voormalig klooster om uiteindelijk te eindigen op het NS station in Reuver, het eindpunt. 83% van deze wandeltocht is onverhard. Bekijk deze wandeletappe ⇢

Groeve in het natuurgebied Holtmühle Groeve in het natuurgebied Holtmühle

Maaskantpad etappe 11

De 17 km lange etappe start in Reuver en eindigt in Swalmen.

Deze etappe start bij het station in Reuver en gaat na verlaten van Reuver over smalle bospaden en rustige landweggetjes naar Beesel. Op diverse plaatsen heeft men mooi uitzicht over de Maas en op het aan de overzijde gelegen plaatsje Kessel. Beesel is een mooi dorpje met aan de rand het kasteel Nieuwenbroeck. Kasteel Nieuwenbroeck werd circa 1550 gebouwd op de plaats waar de boerderij Hof Tghienen Broick stond. De naam Broick betekend broek of moeras, en nieuwen waarschijnlijk nieuw gebouw op de plaats van de boerderij. Vervolgens gaat de etappe over rustige landweggetjes verder richting het buurtschap Rijkel, met ten zuiden daarvan het kleine natuurgebied De Donderberg. De etappe gaat door het natuurgebiedje met begroeide rivierduinen. Tegen het kleine natuurgebied De Donderberg ligt een dode Maasarm, een klein stukje van deze dode Maasarm wordt gevolgd waarna men door het stroomgebied van het riviertje de Swalm gaat met op diverse plaatsen mooi zicht over het riviertje de Swalm. Bijna aan het einde van deze etappe wordt een deel van het leuke Ommetje Asselt langs randen van weilanden gevolgd. Na het verlaten van het ommetje komt men langs de kasteelruïne Ouborg. De Ouborg, in de volksmond Naborch. Het kasteel Ouborg is vermoedelijk rond 1300 gebouwd en in de 15e eeuw door brand verwoest, wat rest is een klein stukje van de woontoren. Na de Ouborg gepasseerd te zijn komt men al vrij snel bij het station van Swalmen, het eindpunt. 80% van deze wandeltocht is onverhard. Bekijk deze wandeletappe ⇢

In de verte het plaatsje Kessel In de verte het plaatsje Kessel

Maaskantpad etappe 12

De 23 km lange etappe start in Swalmen en eindigt in Herkenbosch.

Deze etappe start in Swalmen en gaat al in het plaatsje langs het riviertje de Swalm. Het Swalmdal is een heel mooi gevarieerd natuurrijk gebied waardoor een nog vrijwel onaangetast riviertje stroomt. Al slingerend wordt dit meanderende snelstromend riviertje gevolgd met op diverse plaatsen mooie steile oevers. Na verlaten van het Swalmdal gaat de etappe de grens over door het Duitse Elmpter Wald naar het deelgebied Lüsekamp. Het deelgebied Lüsekamp is een overgangsgebied naar een hoger gelegen hoogterras met beuken- en dennenbossen. De etappe gaat door het overgangsgebied van het lager naar het hoger gelegen deel met een grote verscheidenheid in natuurbeleving. Bij het mooie Melickerven, steken we de grens weer over en komen in het zo kenmerkende plateaulandschap van De Meinweg. Als bezienswaardigheid passeert men de IJzeren Rijn, een buiten gebruik geraakte spoorlijn. Aanvankelijk was het de bedoeling een kanaal te graven. Later gaf men de voorkeur aan een spoorlijn, vandaar de naam IJzeren Rijn. Verder komt men aan het einde van de etappe langs Kasteel Daelenbroeck. Kasteel Daelenbroeck werd begin veertiende eeuw gebouwd door Godfried van Heinsberg, de Gulikse leenheer van Wassenberg. Hij gebruikte het als woon- en als jachtslot. Voor degene die 23 kilometer wat aan de lange kant vindt kan ook de twee kortere etappes lopen, etappe 12a van 16 kilometer en etappe 12b van 18 kilometer met respectievelijk Boukoul als eind- en startpunt. Etappe 12a gaat als extra door het natuurgebied Elmpter Schwalmbruch. 88% van deze wandeltocht is onverhard. Bekijk deze wandeletappe ⇢

Kasteel Daelenbroeck Kasteel Daelenbroeck

Maaskantpad etappe 12a

De 16 km lange etappe start in Swalmen en eindigt in Boukoul.

Deze etappe start in Swalmen en gaat al in het plaatsje langs het riviertje de Swalm. Het Swalmdal is een heel mooi gevarieerd natuurrijk gebied waardoor een nog vrijwel onaangetast riviertje stroomt. Al slingerend wordt dit meanderende snelstromend riviertje gevolgd met op diverse plaatsen mooie steile oevers. Na verlaten van het riviertje gaat de etappe de Duitse grens over door een klein stukje Diergardt'scher Wald, het natuurgebied Elmpter Schwalmbruch en de Galgenberg om vervolgens te eindigen in Boukoul. Het Duitse Diergardt'scher Wald is een bosgebied met brede lanen. In het Duitse natuurgebied Elmpter Schwalmbruch komt men weer in het stroomgebied van de Swalm. In het gebied is de Swalm gekanaliseerd, toch is Elmpter Schwalmbruch het bezoeken waard, het gebied is het enige restant van de vroegere wijd verspreide veenmoerassen in het dal van de Swalm. De etappe gaat slingerend door dit mooie gebied. De Galgenberg is een gevarieerd bosgebied met aardige hoogteverschillen. 91% van deze wandeltocht is onverhard. Bekijk deze wandeletappe ⇢

Het riviertje de Swalm Het riviertje de Swalm

Maaskantpad etappe 12b

De 18 km lange etappe start in Boukoul en eindigt in Herkenbosch.

Deze etappe start in de plaats Boukoul en gaat de grens met Duitsland over naar de Galgenberg en het deelgebied Lüsekamp van het Grenspark Maas-Swalm-Nette om vervolgens via het Nationaal Park De Meinweg te eindigen in de plaats Herkenbosch. Het deelgebied Lüsekamp is een overgangsgebied naar een hoger gelegen hoogterras met beuken- en dennenbossen. De etappe gaat door het overgangsgebied van het lager naar het hoger gelegen deel met een grote verscheidenheid in natuurbeleving. Bij het mooie Melickerven, steken we de grens weer over en komen in het zo kenmerkende plateaulandschap van De Meinweg. Als bezienswaardigheid passeert men de IJzeren Rijn, een buiten gebruik geraakte spoorlijn. Aanvankelijk was het de bedoeling een kanaal te graven. Later gaf men de voorkeur aan een spoorlijn, vandaar de naam IJzeren Rijn. Verder komt men aan het begin van de etappe als bezienswaardigheid langs de kasteelboerderij Zuidewijck Spick en aan het einde langs Kasteel Daelenbroeck. Kasteelboerderij Zuidewijck Spick is een versterkt huis met een grote graanzolder erop, wordt meestal een spijker of, in het Limburgs, spieker genoemd. Kasteel Daelenbroeck werd begin veertiende eeuw gebouwd door Godfried van Heinsberg, de Gulikse leenheer van Wassenberg. Hij gebruikte het als woon- en als jachtslot. 87% van deze wandeltocht is onverhard. Bekijk deze wandeletappe ⇢

Kasteelboerderij Zuidewijck Spick Kasteelboerderij Zuidewijck Spick

Maaskantpad etappe 13

De 14 km lange etappe start in Herkenbosch en eindigt in Sint Odiliënberg.

Deze etappe van de plaats Herkenbosch naar Sint Odiliënberg staat geheel in het teken van het riviertje de Roer. De Roer is een zijrivier van de Maas, die door Nederland, België en Duitsland stroomt. Vanuit het Duitse Heinsberg stroomt de Roer naar Vlodrop, waarna hij via Herkenbosch, Sint Odiliënberg en Melick naar Roermond slingert. In Roermond mondt de Roer uit in de Maas. De Roer is ongeveer 165 km lang, waarvan 21,5 km door Nederlands grondgebied stroomt. Bij het begin van de etappe wordt de oever van het riviertje gevolgd tot Vlodrop. Bij Vlodrop gaat de etappe over rustige landwegen en onverharde paden door het landbouwgebied en over onverharde paden door bospercelen aan de rand van het beekdal. 67% van deze wandeltocht is onverhard. Bekijk deze wandeletappe ⇢

De kerk van Herkenbosch De kerk van Herkenbosch

Maaskantpad etappe 14

De 14 km lange etappe start in Sint Odiliënberg en eindigt in Montfort.

Deze etappe start in het plaatsje Sint Odiliënberg en gaat naar Montfort. Voordat Sint Odiliënberg verlaten wordt komt men langs de imposante basiliek van de H.H. Wiro, Plechelmus en Otgerus, een voormalige abdijkerk in romaanse stijl die in 1957 tot basiliek werd verheven. De kerk ligt op een kerkheuvel boven de Roer. Na verlaten van de plaats wordt het Landgoed Hoosden bezocht, Het landgoed, vernoemd naar het gelijknamige landgoedhuis, ligt in een oude Roermeander die tegenwoordig uit Elzenbroekbos bestaat. Via rustige landweggetjes gaat de etappe naar het Landgoed Aerwinkel. Het meest opvallende onderdeel van dit landgoed is het kasteel Aerwinkel en het omringende park met zijn 100 tot 150 jaar oude beuken, esdoorns en eiken. Een flink aantal bomen staat zelfs op de monumentenlijst. Niet ver van het landgoed ligt het Munnichsbos (monnikenbos), vooral mooi is de smalle strook bos langs beide oevers van de Vlootbeek. Deze smal strook oud natuurbos bestaat nog voor een deel uit ongerepte natuur. Vanuit het Munnichsbos gaat de etappe verder door het bosgebied 't Sweeltje dat direct aan de Vlootbeek ligt, deze beek is heringericht waarbij tevens de gronden langs de oevers weer meer aan de natuur overgelaten is. Bij die grondverplaatsingen werd bij toeval een Romeinse muntschat ontdekt bestaande uit 65 zilveren denarii en 6 gouden Aurei. Van een vijftal afbeeldingen van deze munten zijn uitvergrotingen in hardsteen vervaardigd en op grote maaskeien in de buurt van de vindplaats geplaatst. Met het verlaten van de Vlootbeek in Montfort wordt ook deze etappe beëindigd. 82% van deze wandeltocht is onverhard. Bekijk deze wandeletappe ⇢

Kasteel Aerwinkel Kasteel Aerwinkel

Maaskantpad etappe 15

De 16 km lange etappe start in Montfort en eindigt in Heel.

Deze etappe van Montfort naar Heel passeert het Maaskantpad de Maas. Direct nadat men het plaatsje verlaten heeft komt men langs de kasteelruïne Montfort. Het kasteel Montfort dateert uit 1260 en was eeuwenlang één van de grootste kastelen van Nederland, hieraan herinnert de indrukwekkende ruïne en een gerestaureerde kasteeltoren. Vervolgens gaat de etappe door het landgoed Rozendaal, een mooi afwisselend gebied met bos en oud cultuurlandschap. Na het verlaten van het landgoed Rozendaal, gaat men via rustige landweggetjes en een klein maar en twee bospercelen met de Vlootbeek richting de Maas. Dicht bij de Maas staat de etappe voor een groot deel in het teken van energie, men komt o.a. langs de Clauscentrale en de waterkrachtcentrale Linne. In vergelijking met de beide Clauscentrales A en C, samen goed voor 1.900 megawatt, heeft de waterkrachtcentrale Linne slechts een bescheiden vermogen van 11 megawatt. De beide Clauscentrales zijn stilgelegd in 2014. Voor de liefhebber van waterbouwkundige werken, tijdens de overtocht van de Maas komt men over een stuw en twee sluizen, het sluis- en stuwcomplex Linne en de sluiscomplex Heel. Na de Maas gepasseerd te zijn gaat de etappe naar Sint-Anna’s Beemd, deze geïsoleerde door ontgrinden ontstane plas met moerasvegetatie heeft op diverse plaatsen mooie doorkijkjes. Vervolgens wordt de dijk naar Heel gevolgd, het eindpunt. Als verdere bezienswaardigheid komt men bijna aan het einde van de etappe langs kasteel Nederhoven ook wel 'het Kasteeltje" genoemd. Het kasteel is in 1614 als jachthuis gebouwd op oudere fundamenten. 82% van deze wandeltocht is onverhard.
Een paar keer per jaar zijn de graslanden en paden in de directe omgeving van de plaats Linne gesloten door schietwedstrijden van de Schutterij en Drumband Sint Martinus, zie voor datums de agenda van Schutterij en Drumband Sint Martinus Linne.
Bekijk deze wandeletappe ⇢

Kasteelruïne Montfort Kasteelruïne Montfort

Maaskantpad etappe 16

De 18 km lange etappe start in Heel en eindigt in Roggel.

Deze etappe start in de plaats Heel en gaat via het natuurgebied de Beegderheide, Landgoed Exaten met het aangrenzende Haelense Beekdal, landgoed de Bedelaar en het natuurgebied het Leudal naar Roggel. Na verlaten van Heel gaat de etappe een stukje langs de Lange Vlieter. De Lange Vlieter maakt deel uit van de Beegderheide , deze waterplas is ontstaan door grindwinning en wordt gebruikt als reservoir voor de drinkwatervoorziening. Verder is de Beegderheide een gebied met een grote afwisseling aan open heideterreinen, besloten bossen en het grote aantal kleine en grote vennen waarvan men er diverse tijdens deze etappe te zien zal krijgen. Tegen de Beegderheide ligt het landgoed Exaten dat samen met het Haelense Beekdal een aantrekkelijk gebied is met naald- en eikenbos, lanen van beuk en Amerikaanse eik, hakhoutwallen, weilanden en akkers. Vervolgens gaat de etappe richting het natuurgebied het Leudal, voordat men het gebied ingaat brengen we een kort bezoek aan het landgoed de Bedelaar met als bezienswaardigheid een uilentoren bestaande uit een vijftien meter hoge drie verdiepingen tellende stenen toren die dienst doet als verblijfplaats voor uilen en vleermuizen. Het natuurgebied het Leudal is een uitgestrekt natuurgebied met bossen, akkers en graslanden, door het gebied stromen een aantal beekjes zoals de Tungelroyse Beek en de Roggelse Beek. Delen van beide beekjes worden in dit natuurgebied gevolgd ook wordt er een bezoek gebracht aan het grafveld Busjop, een complex van grafheuvels uit de Bronstijd en de IJzertijd. Verder komt men als bezienswaardigheid langs "Kloosterhof", een boerderij dat bij het klooster behoorde. 93% van deze wandeltocht is onverhard. Bekijk deze wandeletappe ⇢

Schaapskudde in het natuurgebied de Beegderheide Schaapskudde in het natuurgebied de Beegderheide

Maaskantpad etappe 17

De 21 km lange etappe start in Roggel en eindigt in Helden.

Deze etappe staat in het teken van de beekjes. De etappe start in Roggel en gaat via het natuurgebied het Leudal, het stroomgebied van de Neerbeek en het natuurgebied Kesseleikerbroek naar Helden. Vanuit Roggel wordt de Roggelse beek, de Zelsterbeek en Neerbeek naar Neer gevolgd. De drie beekjes zijn prachtige voorbeelden van het beekdalen landschappen. Als bezienswaardigheid komt men langs de Sint Servaaskapel en watermolen de Friedesse Molen. Aan het oostelijk uiteinde van het natuurgebied het Leudal staat de Sint Servaaskapel uit 1891 op een heuvel omringt door prachtige acacia's. De Friedesse Molen het huidige gebouw dateert uit het jaar 1717 en is gerenoveerd in het jaar 2002. Na het plaatsje Neer gepasseerd te zijn gaat de etappe naar het bosgebiedje de Musschenberg, op diverse plaatsen heeft men een prachtig uitzicht over het maasdal. Na verlaten van dit bosgebiedje gaat de etappe door het plaatsje Kesseleikerbroek en langs het 'afwateringskanaal' naar het natuurgebied Kesseleikerbroek. Het natuurgebied Kesseleikerbroek is grotendeels gelegen op lage, drassige gronden. Dit in tegenstelling tot de meeste bossen in de omgeving. Toch is gebied goed toegankelijk, afwisselend en heeft gevarieerde begroeiing. 80% van deze wandeltocht is onverhard. Bekijk deze wandeletappe ⇢

Het Leudal Het Leudal

Maaskantpad etappe 18

De 20 km lange etappe start in Helden en eindigt in Baarlo.

Deze etappe gaat van Helden via de Heldense Bossen, het bosgebied de Kesselse Bergen, het buurtschap Oyen en het stuw- en sluizencomplex Belfeld naar Baarlo. De Heldense Bossen en de Kesselse Bergen, aanvankelijk gepland om te gebruiken in de mijnbouw, zijn beide gevarieerde bosgebieden met stuifzandheuvels. In het buurtschap Oyen komt men langs het Huis Oyen een voormalige kasteelboerderij behorende bij het bezit van de graven van Kessel. De bedrijvigheid rond het stuw- en sluizencomplex is een leuke afwisseling. Aan het einde van deze etappe komt men als bezienswaardigheden langs kasteel d'Erp, ook wel bekend onder de naam De Borcht. Het huidige kasteel werd in de 17e eeuw gebouwd, momenteel is het privé-bezit en niet opengesteld voor bezoekers. Tot het kasteel behoorde vroeger de Molen van Baarlo, een watermolen die in 1977 is gerestaureerd en weer maalvaardig is. Verder is er bij de molen een overdekte wasplaats (de sprung). 71% van deze wandeltocht is onverhard. Bekijk deze wandeletappe ⇢

De Kesselse Bergen De Kesselse Bergen

Maaskantpad etappe 19

De 15 km lange etappe start in Baarlo en eindigt in Hout-Blerick.

Deze etappe start in Baarlo en gaat door de Kesselse Bergen, het Dubbroek, Blerickse Bergen en de Romeinenweerd naar Hout-Blerick. De Kesselse Bergen, aanvankelijk gepland om te gebruiken in de mijnbouw, is een gevarieerd bosgebied met stuifzandheuvels. Dubbroek ligt deels in een oude Maasbedding en is voornamelijk bedekt met elzenbroekbos en op de hogere delen eiken-berkenbos en naaldbos. De Romeinenweerd is onderdeel van de Maascorridor een kilometers lang aan de rivieroever gelegen natuurgebied in ontwikkeling, een gebied dat bestaat uit plaatselijk ruig grasland met kleine wilgenbosjes. Dit oorspronkelijke weiland met recent gegraven nevengeul van de Maas ontwikkelt zich door de begrazing met galloways tot een soortenrijk gebied. 61% van deze wandeltocht is onverhard. Bekijk deze wandeletappe ⇢

Begrazing met galloways Begrazing met galloways

Maaskantpad etappe 20

De 19 km lange etappe start in Hout-Blerick en eindigt in Grubbenvorst.

Deze etappe van Hout-Blerick naar Grubbenvorst en gaat door de Blerickse Bergen, het natuurgebied Koelbroek en het bosgebied Sint Jan Sleutelbergbos. De Blerickse Bergen is een bosgebied met hoofdzakelijk naaldhout. In de Blerickse Bergen liggen twee natuurbegraafplaatsen, de etappe gaat een stukje door de meest natuurlijke natuurbegraafplaats, de graven zijn alleen herkenbaar aan een klein houten bordje of een zwerfkei, hier heerst de natuur. Koelbroek is een natuurgebied dat is gevormd door een oude Maasarm, waarvan de restanten nog steeds zichtbaar zijn. Het gebied wordt gezien als één van de nog best bewaarde beek begeleidende elzenbroekbossen van Nederland. Het bosgebied Sint Jan Sleutelbergbos is een mooi gevarieerd bebost van oorsprong stuifduinengebied. Verder gaat de etappe een klein stukje door het Greenport Venlo. In 2012 is op het terrein de Floriade geweest momenteel bestaat het uit bedrijventerreinen, natuurlandschappen en een campus, de etappe gaat het gedeelte met natuurlandschappen. Verder wordt het (deels vrij toegankelijke) landgoed Pelgrimshof bezocht, een nieuw half open bosgebied dat op (privé) initiatief is aangeplant met op diverse plaatsen sculpturen. 75% van deze wandeltocht is onverhard. Bekijk deze wandeletappe ⇢

Landgoed Pelgrimshof, sculptuur Landgoed Pelgrimshof, sculptuur

Maaskantpad etappe 21

De 17 km lange etappe start in Grubbenvorst en eindigt in Lottum.

Deze etappe van Grubbenvorst naar Lottum gaat door de uiterwaarden van de Maas, door het Sint Jan Sleutelbergbos, de Houthuizerheide en het Schuitwater. De Houthuizerheide en het Sint Jan Sleutelbergbos zijn beide gevarieerde kleine bosgebieden. Het bosgebied Sint Jan Sleutelbergbos is een reliëfrijk bos op voormalige stuifduinen. Het Schuitwater is een zeer gevarieerd natuurgebied rond een oude Maasgeul. Men komt langs de oude geul met open water, moerasbos en vochtige graslanden en over de hogerop gelegen zandgronden bedekt met bossen, heidevelden en akkers. Beide plaatsen hebben ieder zijn eigen specialiteit, Grubbenvorst staat bekend om zijn asperges en Lottum is vooral bekend om zijn rozenteelt. Al voor de tweede wereldoorlog werd er in Grubbenvorst asperges geteeld, na de oorlog brak dit "witte goud" echt door. Om het dorp lagen schrale zandgronden, de ideale voedingsbodem voor de asperge. Ruim 70 procent van de rozenteelt in Nederland is afkomstig uit Lottum, dit komt neer op 20 miljoen rozen. Hierdoor wordt Lottum ook wel het "Rozendorp van Nederland" genoemd. Als bezienswaardigheden komt men langs het Huys Kaldenbroek, een deel van het ooit grote middeleeuwse adellijke Huys Kaldenbroek. 81% van deze wandeltocht is onverhard. Bekijk deze wandeletappe ⇢

Kerk in Grubbenvorst Kerk in Grubbenvorst

Maaskantpad etappe 22

De 19 km lange etappe start in Lottum en eindigt in Wanssum.

Etappe van Lottum naar Wanssum. De etappe gaat door het Aastbroek en Broekhuizerweerd, Swolgender Heide en Hiepterheide, het Maaspark Ooijen-Wanssum en het beekdal van de Groote Molenbeek. Zoals ook in etappe 21 al vermeld, het plaatsje Lottum is vooral bekend om zijn rozenteelt, ook wel het "Rozendorp van Nederland" genoemd. Direct na het verlaten van Lottum komt men langs het kasteel De Borggraaf. Het kasteel is meer een landhuis met een voorplein en omringende voorgebouwen. Vervolgens gaat de etappe door het Aastbroek en Broekhuizerweerd naar Broekhuizen. Aastbroek is een natuurgebied dat bestaat uit kleine weilanden en in Broekhuizerweerd zijn ten behoeve van de aanleg van rivierdijken landbouwpercelen afgegraven. Hierdoor heeft de Maas meer grip gekregen op dit gebied waarbij in enkele jaren tijd een bijzonder stukje riviernatuur is ontstaan. Na Broekhuizen verlaten te hebben gaat de etappe over Swolgender Heide en de Hiepterheide. De Hiepterheide is een gebied dat bestaan uit een afwisseling van hoger gelegen heide, naald- en loofbossen, de Swolgenderheide is de naam van een oud stuifduinengebied langs een Maasmeander. Via rustige landweggetjes gaat de etappe door de nieuw ingerichte Maaspark Ooijen-Wanssum. De verbinding tussen de Oude Maasarm en de Maas is hersteld, bij hoge waterstanden gaat de geul stromen en voert Maaswater af zodat de kans op overstromingen vermindert. Bij extreem droge perioden fungeert de Maasarm als waterberging. In Meerlo en tussen Meerlo en Wanssum wordt beek de Groote Molenbeek gevolgd. In het beekdal van deze beek mondt een smalle beekje de Boddebroek uit in de Groote Molenbeek. Bij de herinrichting van de Groote Molenbeek heeft men ook het kleine beekje weer laten meanderen, met als resultaat een prachtig stukje beekdal. In Meerlo komt men als bezienswaardigheid langs Kasteel van Meerlo ook wel 't Kasteelke genoemd. Waar het oorspronkelijke kasteel heeft gestaan is niet bekend. 83% van deze wandeltocht is onverhard. Bekijk deze wandeletappe ⇢

Kasteel De Borggraaf Kasteel De Borggraaf

Maaskantpad etappe 23

De 20 km lange etappe start in Wanssum en eindigt in Vierlingsbeek.

Deze etappe start in Wanssum en gaat door de Nieuwlandse Bossen, landgoed Geijsteren, het landgoed Boshuizerbergen en de Ezelshemel naar Vierlingsbeek. Na verlaten van Wanssum gaat de etappe door Nieuwlandse bossen met zijn unieke kenmerken van een de oude Maasgeul. Landgoed Geijsteren is een gevarieerd natuurgebied met bos, weide en akkers dat doorsneden wordt door het beekdal van de Oostrumse Beek. In het landgoed komt men langs de Willibrorduskapel uit de 16e eeuw en een zeer mooi gelegen watermolen. Het landgoed Boshuizerbergen is landelijk bekend om zijn uitgebreide zandverstuivingen en een voor Limburg unieke populatie jeneverbessen. Na verlaten van de Boshuizerbergen gaat de etappe door kleinschalig landbouwgebied naar de Ezelshemel. In dit deel van de etappe komt men langs een iets of wat verscholen kapelletje "Op De Hei", het kapelletje is zeker een bezoekje waard. Aan het einde van de tweede wereldoorlog tijdens de slag om Overloon schuilden in directe omgeving van dit kapelletje 127 mensen in zelf gegraven schuilkelders. De Ezelshemel, een beek begeleidend loofbos dat zijn naam dankt aan het feit dat er de ezels van kasteel Makken begraven werden. 67% van deze wandeltocht is onverhard. Bekijk deze wandeletappe ⇢

Landgoed Geijsteren, de Rosmolen Landgoed Geijsteren, de Rosmolen

Maaskantpad etappe 24

De 21 km lange etappe start in Vierlingsbeek en eindigt in Boxmeer.

Deze etappe start in Vierlingsbeek en gaat via het uniek Maasheggen landschap en de natuurgebiedjes Schraalzand en Brestbosch naar Boxmeer. Karakteristiek voor de Maasheggen is dat het landschap is verdeeld in een groot aantal kleine percelen die van elkaar zijn gescheiden door meidoorn- en sleedoorn heggen. De heggen zijn zo dicht in elkaar gevlochten dat ze een ondoordringbare afscheiding vormen. In het verleden diende ze dan ook als natuurlijke afrastering voor vee. Tevens vormen de dichte heggen een prima broedplaats voor vogels. Onderdeel van het natuurgebied Maasheggen zijn de Groeningsche Bergen. De Groeningsche Bergen is een beboste rivierduin, de etappe gaat over deze rivierduin. Het natuurgebiedje Schraalzand is een rabattenbos dat aan het eind van de 19de eeuw is aangelegd om in de behoefte van stookhout te voorzien. Het Brestbosch is ook een hakhoutbos. Het gehakte hout in de vorm van takkenbossen of "mutserds" vonden vroeger hun weg naar bakkerijen. 60% van deze wandeltocht is onverhard. Bekijk deze wandeletappe ⇢

Beekse molen in Vierlingsbeek Beekse molen in Vierlingsbeek

Maaskantpad etappe 25

De 19 km lange etappe start in Boxmeer en eindigt in Oeffelt.

Deze etappe start in Boxmeer en gaat naar Oeffelt, ook nu staat een deel daarvan in het teken van het maasheggenlandschap. De etappe gaat onder andere door het maasheggengebied de Beugense weiden en het natuurgebied de Vilt. De maasheggen vormen een uniek cultuurhistorisch landschap, al tijdens het Romeinse Rijk was er in dit gebied al een heggenlandschap. De heggen bestaan uit in elkaar gevlochten levende meidoorns of sleedoorns. Het natuurgebied 'de Vilt' is de meest gave oude Maasmeader in Nederland. Deze meander is zo'n vijftienduizend jaar geleden ontstaan. Als bezienswaardigheden zijn er op deze etappe de Martinusmolen in Beugen, deze rondstenen beltmolen werd in 1868 gebouwd. Enkele ruïnes van rivierkazematten uit de 2de wereld oorlog, deze rivierkazematten waren onderdeel van Maaslinie en hadden tot doel de spoorbrug tussen Gennip en Oeffelt te beschermen. Verder het spoorviaduct dat herinnert aan het Duits Lijntje, deze spoorverbinding uit 1878 verbond het Nederlandse Boxtel met het Duitse Wezel en was onderdeel van de verbinding tussen Londen en Sint Peters. Een gedeelte van de etappe gaat door weilanden, waterdichte schoenen zijn daarom zeker een noodzaak. 60% van deze wandeltocht is onverhard. Bekijk deze wandeletappe ⇢

De Martinusmolen in Beugen De Martinusmolen in Beugen

Maaskantpad etappe 26

De 16 km lange etappe start in Oeffelt en eindigt in Cuijk.

Deze etappe start in Oeffelt en gaat naar Cuijk een deel daarvan zal ook nu in het teken staan van het maasheggenlandschap. De etappe gaat onder andere door het maasheggengebied de Oeffeltse weiden en het natuurgebied de Zevenhutten. De maasheggen vormen een uniek cultuurhistorisch landschap, al tijdens het Romeinse Rijk was er in dit gebied al een heggenlandschap. De heggen bestaan uit in elkaar gevlochten levende meidoorns of sleedoorns. Het natuurgebied de Zevenhutten is een kleinschalig van oorsprong landbouwgebied. Ooit lagen hier 7 armzalige boerderijtjes, ze maakten het begin van een bijzondere ontginning. Heide werd omgezet in eikenhakhout, met als doel te voorzien in de behoefte aan hout zoals het laten branden van de kachel en gereedschap van te maken. Vanwege de cultuurhistorie wordt het eikenhakhout in een deel van dit gebied in stand gehouden. Als bezienswaardigheden is er het Kruisherenklooster van Sint Agatha. Dit klooster werd omstreeks 1371 opgericht door de Kruisheren. Het klooster is het oudste nog bewoonde klooster van Nederland. Een gedeelte van de etappe gaat door weilanden, waterdichte schoenen zijn daarom zeker een noodzaak. 61% van deze wandeltocht is onverhard. Bekijk deze wandeletappe ⇢

De Oeffeltse weiden, gezelschap onderweg De Oeffeltse weiden, gezelschap onderweg

Maaskantpad etappe 27

De 18 km lange etappe start in Cuijk en eindigt in Molenhoek.

Deze tevens laatste etappe start in Cuijk en gaat naar het eindpunt Molenhoek, men komt o.a. door de natuurgebieden Sint-Jansberg en de Mookerheide. Na verlaten van Cuijk wordt al snel de Maas overgestoken en gaat de etappe via de uiterwaarden en de dijk richting het plaatsje Middelaar, een klein leuk kerkdorpje met circa 1000 inwoners. Na verlaten van Middelaar komt men langs de Mookerplas, ooit een zandafgraving, is nu een recreatieplas maar ook zeer geschikt als wandelgebied. Na de Mookerplas gezien te hebben gaat de etappe richting de hellingen van de Sint-Jansberg en de Mookerheide. De Sint-Jansberg is een landgoed met beboste hellingen, akkers en weilanden. Het bosgedeelte bestaat uit fraaie oude loofbossen en naaldbossen. De Mookerheide ligt op een uitloper van de Nijmeegse stuwwal en kent forse hoogteverschillen. Hierdoor heeft men op sommige punten prachtige vergezichten over de Maas. Op de Mookerheide liggen twee schansen de Mookerschans en de Heumense schans. De Mookerschans is vermoedelijk in de tweede helft van de zeventiende eeuw gebouwd en bestaat uit een vierkant met een omvang van ongeveer 70 bij 70 meter. De tweede schans de Heumense schans, uit dezelfde periode, is in de vorm van een vijfpuntige ster met een doorsnede van 50 meter gebouwd. 82% van deze wandeltocht is onverhard. Bekijk deze wandeletappe ⇢

Kerk in Cuijk Kerk in Cuijk